INFORMACJE
 • wyszukiwanie proste
 • wyszukiwanie zaawansowane
 • przeglądanie wg lat
 • zaproponuj nową pozycję bibliograficzną
 • historia uaktualnień
 • historia zapytań

 • ostatnie uaktualnienie: 12.02.2021
  bibliografia zawiera obecnie 4198 opisów(-y)
  wykonano wyszukiwań: 641590
  indeksy:
  uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 14.10.2014;
  1
  pozycji (-e)

  historia uaktualnień:

  26: 12.02.2021 (64)
  25: 17.03.2020 (22)
  24: 24.10.2019 (41)
  23: 16.04.2019 (3)
  22: 26.11.2018 (81)
  21: 26.02.2018 (29)
  20: 22.09.2017 (68)
  19: 10.05.2017 (133)
  18: 10.09.2016 (80)
  17: 30.11.2015 (71)
  16: 27.09.2015 (36)
  15: 29.11.2014 (66)
  14: 14.10.2014 (30)
  13: 27.09.2013 (43)
  12: 27.10.2012 (79)
  11: 30.11.2011 (43)
  10: 1.08.2011 (80)
  9: 23.11.2010 (16)
  8: 19.07.2010 (11)
  7: 23.12.2009 (119)
  6: 7.10.2009 (11)
  5: 15.07.2009 (19)
  4: 26.02.2009 (28)
  3: 09.09.2008 (3)
  2: 25.06.2008 (110)
  1: 04.02.2008 (5960)

  ROK 2014___________ [2022][2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Kalbarczyk Adam, Głoszenie słowa Bożego w ramach sakramentu pokuty i pojednania, w: Stułkowski, Sz. (red.), ,"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2014/2015, [Święty Wojciech] Poznań 2014, 253-268.

  Procek Rafał, Maryja jako wzór kobiety w nauczaniu piekarskim podczas żeńskich pielgrzymek stanowych w latach 1979 - 2012, [WTL UŚ] 2014.

  Siwek Gerard, (rec.) Ks. Tadeusz Lewandowski, Odnowa kaznodziejstwa w twórczości homiletów włocławskich XX wieku, seria "Scripta Theologica Thoruniensia nr 19, UMK Toruń 2011, ss. 396, Homo Dei 1(2014), 239-242.

  Siwek Gerard, Osobowość kaznodziei dzisiaj.. Rozważania nieobojętne., [Homo Dei] Kraków 2014.

  Słota Adam, Relacja wiary i rozumu w "Kazaniach Uniwersyteckich" bł. Johna Henry'ego Newmana bł. Johna Henry'ego Newmana, [WTL UŚ] 2014.

  Szałanda Tomasz, Z o. Gabriele Amorthem na ambonę? Doświadczenia egzorcysty źródłem homilii w przepowiadaniu zwycięstwa Jezusa nad Złem, w: D. Czaicki (red.), Misterium Słowa. Modlitwa, Kraków 2014, 343-358.

  Szewczyk Leszek, "Siedzieć jak na tureckim kazaniu" czyli o trudnym języku kazań, Logopedia Silesianea 3(2014), 143-151.

  Szewczyk Leszek, Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium o formalnej stronie wypowiedzi kaznodziejskiej, w: M. Panek, J. Wilk (red.), Gratias agamus Domino Deo nostro, Księga Honorowa dedykowana Księdzu Jerzemu Palińskiemu Rektorowi Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach w latach 2006-2013, Katowice 2014, 262-271.

  Szewczyk Leszek, Osobowe spotkanie z Chrystusem w homilii, w: S Dyk, W. Czupryński (red.), Jak przepowiadać dziś? Głoszenie słowa Bożego w służbie chrześcijańskiej wiary, Olsztyn 2014, 47-58.


  ROK 2013___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Gabara Paweł, Pojęcie milczenia i jego funkcja w relacji między Bogiem i człowiekiem w homiliach Jana Pawła II, [Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Jana Pawła II] Kraków 2013
  komunikacja (werbalna, niewerbalna).

  Kalbarczyk Adam, Teatr animacji jako narzędzie przepowiadania, Przegląd Homiletyczny 17(2013), 117-132.

  Kalbarczyk Adam, Drogi do poprawy jakości homilii i kazań, w: J. Hadryś (red.), Zawsze z Tobą. Księga Pamiątkowa ofiarowana Biskupowi Zdzisławowi Fortuniakowi na pięćdziesięciolecie kapłaństwa, [Wydział Teologiczny UAM] Poznań 2013, 249-255.

  Szałanda Tomasz, Zwiastowanie Pańskie (Łk 1,26-38) w przepowiadaniu homilijnym. Biblia w przepowiadaniu, t. 1, [Unitas] Siedlce 2013.

  Szałanda Tomasz, Homilia w celebracji Liturgii Godzin, Ateneum Kapłańskie 625(2013), 464-476.

  Szałanda Tomasz, Jak dzisiaj mówić o Św. Antonim Padewskim?. Przyczynek do badań kaznodziejstwa hagiograficznego, w: K. Parzych-Blakiewicz (red.), Św. Antoni z Padwy w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, [Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne] Olsztyn 2013, 255-267.

  Szałanda Tomasz, Kilka uwag o kaznodziejstwie dla dzieci na podstawie przepowiadania ks. J. Tischnera, Ateneum Kapłańskie 630(2013), 342-351.

  Szewczyk Leszek, Sprawozdanie z sympozjum homiletycznego: Liturgiczne przepowiadanie do dzieci. Szanse i zagrożenia, Studia Pastoralne 9(2013), 358-360.

  Szewczyk Leszek, Przepowiadanie pasyjne, w: L. Szewczyk (red.), Kazania pasyjne, Umacniać słowem, [Wydawnictwo Emmanuel] Katowice 2013, 5-8.

  Szewczyk Leszek, Przekaz treści biblijnych i katechizmowych w kaznodziejstwie. Postulaty na Rok Wiary, Studia Pastoralne 9(2013), 230-245.

  Szewczyk Leszek, Co logopeda słyszy we współczesnych polskich kazaniach? Zadania logopedy w kształceniu kaznodziejów, w: N. Moćko, K. Węsierska (red.), Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej, t. 2,, Katowice 2013, 92-103.

  Szewczyk Leszek, (rec.) Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary. Praca zbiorowa pod red. W. Przygody i K. Święsa. Lublin 2013, ss. 389., Studia Pastoralne 9(2013), 336-338.

  Szewczyk Leszek, (rec.) H. Łysy, Liturgiczne i pozaliturgiczne przepowiadanie do dzieci w Kościele w Polsce po Soborze Watykańskim II. Teoria i praktyka. Opole 2011 (ss. 250),, Studia Pastoralne 9(2013), 307-310.

  Wiszowaty Edward, Kaznodziejstwo w Archidiecezji Warmińskej. Przygotowanie teoretyczne i praktyczna realizacja, w: Bielinowicz A. (red.), W służbie Bogu i człowiekowi. Księga pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte urodziny ks. kan. prał. dr. Wiesława Więcka, [Wydział Teologii UWM w Olsztynie] Olsztyn 2013, 203-214.


  ROK 2012___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2011]
  [2010]
  [2009]
  [2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Gabara Paweł, Sztuka pięknego mówienia, czyli retoryka w homiletyce, Anamnesis 69(2012), 108-114.

  Wawrzyniak Jacek, Ks. Józef Czesław Chryzostom Małysiak SDS - teoretyk i praktyk kaznodziejstwa misyjno-rekolekcyjnego, [Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu] Wrocław 2012.


  ROK 2011___________ [2022]
  [2021]
  [2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Maciejewski Piotr, Kapłan jako sługa Słowa - na przykładzie Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego, [Wydział Teologiczny UAM] Poznań 2011.


  ROK 2010___________ [2022]
  [2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Szewczyk Leszek, Kapłańska wierność Słowu, Wiadomości archidiecezjalne - Katowice 2(2010), 99 - 107.

  Wiszowaty Edward, Biblijny kerygmat o stworzeniu w kaznodziejstwie i katechezie, w: Wiszowaty E., Parzych-Blakiewicz K., (red.), Teoria ewolucji a wiara chrześcijan, [UWM] Olsztyn 2010, 258-278.


  ROK 2006___________ [2022]
  [2021]
  [2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2005][2004][2003][2002][2001]

  Szewczyk Leszek, Zaprosić retorykę na ambonę. Znaczenie retoryki dla współczesnego kaznodziejstwa, w: D. Krok, S. Pawiński (red.), Język przekazu religijnego, Opole 2006, 117-125.


  skrypty: Grzegorz Strzelczyk, ks., 2002-

  skrypt wykonany w czasie: 0 sekundy