homiletyka polska: bibliografia od 1945 roku (www.homiletyka.us.edu.pl)
red. ks. dr hab. Leszek Szewczyk
adiunkt Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 23.11.2010;
3
pozycji (-e)

ROK 2010
Czyż Tomasz, Pierwiastek osobisty i wspólnotowy w przepowiadaniu pogrzebowym - na przykładzie wybranych homilii publikowanych w miesięczniku homiletycznym "Biblioteka Kaznodziejska", [Wydział Teologiczny UAM] Poznań 2010.
Czyż Tomasz, Pierwiastek osobisty i wspólnotowy w przepowiadaniu pogrzebowym - na przykładzie wybranych homilii publikowanych w miesięczniku homiletycznym "Biblioteka Kaznodziejska", [Wydział Teologiczny UAM] Poznań 2010.
Foterek Maciej, Pierwiastek kaznodziejski i katechetyczny w kazaniach do dzieci publikowanych w "Bibliotece Kaznodziejskiej" w latach 1990-1991, [Wydział Teologiczny UAM] Poznań 2010.
Foterek Maciej, Pierwiastek kaznodziejski i katechetyczny w kazaniach do dzieci publikowanych w "Bibliotece Kaznodziejskiej" w latach 1990-1991, [Wydział Teologiczny UAM] Poznań 2010.
Kalbarczyk Adam, Program przepowiadania na rok 2010/2011 "W komunii z Bogiem", w: W komunii z Bogiem. Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na rok 2010/2011, Poznań 2010, 45-136.
Kalbarczyk Adam, Program przepowiadania na rok 2010/2011 "W komunii z Bogiem", w: W komunii z Bogiem. Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na rok 2010/2011, Poznań 2010, 45-136.
Kulig Michał, Komunikacja niewerbalna w przepowiadaniu słowa Bożego na podstawie literatury przedmiotu i praktyki kaznodziejskiej, [Wydział Teologiczny UAM] Poznań 2010.
Kulig Michał, Komunikacja niewerbalna w przepowiadaniu słowa Bożego na podstawie literatury przedmiotu i praktyki kaznodziejskiej, [Wydział Teologiczny UAM] Poznań 2010.
Pieckenhagen Adam, Popularyzacja nauczania Jana Pawła II do młodzieży na łamach miesięcznika homiletycznego Biblioteka Kaznodziejska w latach 1978-2005, [Wydział Teologiczny UAM] Poznań 2010.
Pieckenhagen Adam, Popularyzacja nauczania Jana Pawła II do młodzieży na łamach miesięcznika homiletycznego Biblioteka Kaznodziejska w latach 1978-2005, [Wydział Teologiczny UAM] Poznań 2010.
Siwek Gerard, Głoszenie słowa Bożego wobec wyzwań współczesności, Polonia Sacra 26(70)(2010), 23-38.
Siwek Gerard, Homilia w obrzędzie odnowienia przysięgi małżeńskiej (jubileusze, rekolekcje, misje), Przegląd Homiletyczny 14(2010), 85-89.
Siwek Gerard, Głoszenie słowa Bożego wobec wyzwań współczesności, Polonia Sacra 26(70)(2010), 23-38.
Siwek Gerard, Homilia w obrzędzie odnowienia przysięgi małżeńskiej (jubileusze, rekolekcje, misje), Przegląd Homiletyczny 14(2010), 85-89.
Szałanda Tomasz, Strategia ambony XXI wieku., Biblioteka Kaznodziejska 6(2010), 14-18.
Szałanda Tomasz, Strategia ambony XXI wieku., Biblioteka Kaznodziejska 6(2010), 14-18.
Szewczyk Leszek, Homilia czy kazanie? O nieuzasadnionym sentymencie kaznodziejów do kazań katechizmowych, Przegląd Homiletyczny 14(2010), 7-17.
Szewczyk Leszek, Złoty środek kaznodziejstwa. O ciągłym napięciu między formą i treścią przepowiadania słowa Bożego, Polonia Sacra 14/26(2010), 53-66.
Szewczyk Leszek, Homilia czy kazanie? O nieuzasadnionym sentymencie kaznodziejów do kazań katechizmowych, Przegląd Homiletyczny 14(2010), 7-17.
Szewczyk Leszek, Złoty środek kaznodziejstwa. O ciągłym napięciu między formą i treścią przepowiadania słowa Bożego, Polonia Sacra 14/26(2010), 53-66.

ROK 2009
Siwek Gerard, Dzieje pewnego Dyrektorium.Przyczynek do historii misji ludowych redemptorystów w Polsce, w: Sadowski M. CSsR (red.), Wierni tradycji - otwarci na znaki czasu, Kraków 2009, 255-274.
Siwek Gerard, Dzieje pewnego Dyrektorium.Przyczynek do historii misji ludowych redemptorystów w Polsce, w: Sadowski M. CSsR (red.), Wierni tradycji - otwarci na znaki czasu, Kraków 2009, 255-274.
Szałanda Tomasz, Przepowiadanie perykopy o uzdrowieniu paralityka - Mk 2,1-12, Studia Warmińskie 66(2009), 61-69.
Szałanda Tomasz, Przepowiadanie perykopy o uzdrowieniu paralityka - Mk 2,1-12, Studia Warmińskie 66(2009), 61-69.

ROK 2006
Szałanda Tomasz, Retoryka Platona w kaznodziejstwie., Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne 84(2006), 127-132.
Szałanda Tomasz, Retoryka Platona w kaznodziejstwie., Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne 84(2006), 127-132.

ROK 2003
Szałanda Tomasz, Jezus w homiliach Nowego Testamentu., w: Kozakiewicz S. (red.), Poznać Chrystusa., Olsztyn 2003, 104-108.
Szałanda Tomasz, Jezus w homiliach Nowego Testamentu., w: Kozakiewicz S. (red.), Poznać Chrystusa., Olsztyn 2003, 104-108.

ROK 2001
Szałanda Tomasz, Zrozumiała ambona., Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne 54-56(2001), 54-56.
Szałanda Tomasz, Zrozumiała ambona., Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne 54-56(2001), 54-56.