homiletyka polska: bibliografia od 1945 roku (www.homiletyka.us.edu.pl)
red. ks. dr hab. Leszek Szewczyk
adiunkt Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 30.11.2011;
0
pozycji (-e)

ROK 2011
Bajon Szymon, Głoszenie słowa Bożego w ramach sakramentu pokuty i pojednania - na podstawie dokumentów Kościoła i literatury przedmiotu, [Wydział Teologiczny UAM] Poznań 2011.
Bajon Szymon, Głoszenie słowa Bożego w ramach sakramentu pokuty i pojednania - na podstawie dokumentów Kościoła i literatury przedmiotu, [Wydział Teologiczny UAM] Poznań 2011.
Bałabuch Adam, Recepcja nauczania Jana Pawła II o zbawczym sensie cierpienia w kaznodziejstwie polskim, Studia Pastoralne 7(2011), 93-98.
Bałabuch Adam, Recepcja nauczania Jana Pawła II o zbawczym sensie cierpienia w kaznodziejstwie polskim, Studia Pastoralne 7(2011), 93-98.
Biela Bogdan, Uwarunkowania psychologiczno-społeczne przepowiadania słowa Bożego, Studia Pastoralne 7(2011), 100-117.
Biela Bogdan, Uwarunkowania psychologiczno-społeczne przepowiadania słowa Bożego, Studia Pastoralne 7(2011), 100-117.
Broński Włodzimierz, Ksiądz Jan Twardy - Curriculum vitae, Studia Pastoralne 7(2011), 19-21.
Broński Włodzimierz, Kaznodzieja jako autor homilii. Aspekty homiletyczno-prawne, Studia Pastoralne 7(2011), 119-129.
Broński Włodzimierz, Ksiądz Jan Twardy - Curriculum vitae, Studia Pastoralne 7(2011), 19-21.
Broński Włodzimierz, Kaznodzieja jako autor homilii. Aspekty homiletyczno-prawne, Studia Pastoralne 7(2011), 119-129.
Dyk Stanisław, Dorobek naukowy księdza Jana Twardego, Studia Pastoralne 7(2011), 22-40.
Dyk Stanisław, Dorobek naukowy księdza Jana Twardego, Studia Pastoralne 7(2011), 22-40.
Kalbarczyk Adam, Egzystencjalny, personalny i eklezjalny wymiar homilii pogrzebowej, Przegląd Homiletyczny 15(2011), 135-147.
Kalbarczyk Adam, Trema u kaznodziejów. Specyfika i sposoby opanowania, Studia Pastoralne 7(2011), 190-204.
Kalbarczyk Adam, Egzystencjalny, personalny i eklezjalny wymiar homilii pogrzebowej, Przegląd Homiletyczny 15(2011), 135-147.
Kalbarczyk Adam, Trema u kaznodziejów. Specyfika i sposoby opanowania, Studia Pastoralne 7(2011), 190-204.
Maciejewski Piotr, Kapłan jako sługa Słowa - na przykładzie Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego, [Wydział Teologiczny UAM] Poznań 2011.
Maciejewski Piotr, Kapłan jako sługa Słowa - na przykładzie Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego, [Wydział Teologiczny UAM] Poznań 2011.
Ostafiński Witold, Ksiądz Profesor Jan Twardy jako głosiciel słowa Bożego, Studia Pastoralne 7(2011), 79-91.
Ostafiński Witold, Ksiądz Profesor Jan Twardy jako głosiciel słowa Bożego, Studia Pastoralne 7(2011), 79-91.
Panuś Kazimierz, Pierwsza konferencja Henri Lacordaire'a w katedrze paryskiej, Studia Pastoralne 7(2011), 224-238.
Panuś Kazimierz, Jezus Chrystus pełnią objawienia miłosierdzia Bożego, w: J. Machniak, K. Panuś, F. Ślusarczyk. (red.), Miłosierdzie źródłem nadziei. Materiały do rekolekcji lub misji przed nawiedzeniem obrazu Jezusa Miłosiernego, [Wydawnictwo Św. Stanisława BM] Kraków 2011, 61-68.
Panuś Kazimierz, Słynne kazania polskie: O przedziwnym miłosierdziu Boskim nad grzesznikami Kasjana Korczyńskiego OFMConv., Materiały Homiletyczne 268(2011), .
Panuś Kazimierz, Słynne kazania polskie: Kazanie na dzień i uroczystość Orderu Świętego Stanisława, biskupa i męczennika ks. Jana Pawła Woronicza, Materiały Homiletyczne 267(2011), 65-70.
Panuś Kazimierz, Słynne kazania polskie: Kazanie przeciwko szkaradnej zbrodni królobójstwa Sebastiana Lachowskiego, Materiały Homiletyczne 266(2011), 69-77.
Panuś Kazimierz, Pierwsza konferencja Henri Lacordaire'a w katedrze paryskiej, Studia Pastoralne 7(2011), 224-238.
Panuś Kazimierz, Jezus Chrystus pełnią objawienia miłosierdzia Bożego, w: J. Machniak, K. Panuś, F. Ślusarczyk. (red.), Miłosierdzie źródłem nadziei. Materiały do rekolekcji lub misji przed nawiedzeniem obrazu Jezusa Miłosiernego, [Wydawnictwo Św. Stanisława BM] Kraków 2011, 61-68.
Panuś Kazimierz, Słynne kazania polskie: O przedziwnym miłosierdziu Boskim nad grzesznikami Kasjana Korczyńskiego OFMConv., Materiały Homiletyczne 268(2011), .
Panuś Kazimierz, Słynne kazania polskie: Kazanie na dzień i uroczystość Orderu Świętego Stanisława, biskupa i męczennika ks. Jana Pawła Woronicza, Materiały Homiletyczne 267(2011), 65-70.
Panuś Kazimierz, Słynne kazania polskie: Kazanie przeciwko szkaradnej zbrodni królobójstwa Sebastiana Lachowskiego, Materiały Homiletyczne 266(2011), 69-77.
Panuś Kazimierz [red.], Miłosierdzie źródłem nadziei. Materiały do rekolekcji lub misji przed nawiedzeniem obrazu Jezusa Miłosiernego, w: J. Machniak, K. Panuś, F. Ślusarczyk (red.), , [Wydawnictwo Św. Stanisława BM] Kraków 2011, , [Wydawnictwo Św. Stanisława BM] Kraków 2011.
Panuś Kazimierz [red.], Miłosierdzie źródłem nadziei. Materiały do rekolekcji lub misji przed nawiedzeniem obrazu Jezusa Miłosiernego, w: J. Machniak, K. Panuś, F. Ślusarczyk (red.), , [Wydawnictwo Św. Stanisława BM] Kraków 2011, , [Wydawnictwo Św. Stanisława BM] Kraków 2011.
Siwek Gerard, Posługa słowa w epoce mediów, Studia Pastoralne 7(2011), 292-309.
Siwek Gerard, Posługa słowa w epoce mediów, Studia Pastoralne 7(2011), 292-309.
Sławiński Henryk, Wkład księdza Jana Twardego w działalność Sekcji Homiletów Polskich, Studia Pastoralne 7(2011), 71-78.
Sławiński Henryk, Wkład księdza Jana Twardego w działalność Sekcji Homiletów Polskich, Studia Pastoralne 7(2011), 71-78.
Szałanda Tomasz, Sługa Słowa w komunii z Bogiem, Ateneum Kapłańskie 615(2011), 344-350.
Szałanda Tomasz, Sługa Słowa w komunii z Bogiem, Ateneum Kapłańskie 615(2011), 344-350.
Szewczyk Leszek, Bibliografia publikacji księdza Jana Twardego. Stan z 1 kwietnia 2011 roku, Studia Pastoralne 7(2011), 41-62.
Szewczyk Leszek, Wykaz prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem księdza Jana Twardego, Studia Pastoralne 7(2011), 63-70.
Szewczyk Leszek, Bibliografia publikacji księdza Jana Twardego. Stan z 1 kwietnia 2011 roku, Studia Pastoralne 7(2011), 41-62.
Szewczyk Leszek, Wykaz prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem księdza Jana Twardego, Studia Pastoralne 7(2011), 63-70.
Turowski Wojciech, "Ecclesia creata" w liturgii Kościoła, Studia Teologiczne - Białystok - Drohiczyn - Łomża 30(2011), 93-112.
Turowski Wojciech, Rola przepowiadającego słowo Boże w duszpasterstwie ludzi chorych, w: A.J. Najda (red.), Stworzeni do miłości. Wokół Jana Pawła II teologii ciała, [Instytut Papieża Jan Pawła II] Warszawa 2011, 201-213.
Turowski Wojciech, "Ecclesia creata" w liturgii Kościoła, Studia Teologiczne - Białystok - Drohiczyn - Łomża 30(2011), 93-112.
Turowski Wojciech, Rola przepowiadającego słowo Boże w duszpasterstwie ludzi chorych, w: A.J. Najda (red.), Stworzeni do miłości. Wokół Jana Pawła II teologii ciała, [Instytut Papieża Jan Pawła II] Warszawa 2011, 201-213.
Zamelek Michał, Tematyka współczesnych kazań pasyjnych - na podstawie tekstów publikowanych w periodykach homiletycznych "BK", "MH" i "WA" w latach 1980 - 2005, [Wydział Teologiczny UAM] Poznań 2011.
Zamelek Michał, Tematyka współczesnych kazań pasyjnych - na podstawie tekstów publikowanych w periodykach homiletycznych "BK", "MH" i "WA" w latach 1980 - 2005, [Wydział Teologiczny UAM] Poznań 2011.

ROK 2010
Turowski Wojciech, Przepowiadać skuteczniej - model "egzegetyczno-obrazowy", w: J. Czartoszewski (red.), Nauki humanistyczne i socjologia, [Wydawnictwo UKSW w Warszawie] Warszawa 2010, 571-582.
Turowski Wojciech, Jak przepowiadać do dzieci?, Studia Teologiczne - Białystok - Drohiczyn - Łomża 28(2010), 189-200.
Turowski Wojciech, Przepowiadać skuteczniej - model "egzegetyczno-obrazowy", w: J. Czartoszewski (red.), Nauki humanistyczne i socjologia, [Wydawnictwo UKSW w Warszawie] Warszawa 2010, 571-582.
Turowski Wojciech, Jak przepowiadać do dzieci?, Studia Teologiczne - Białystok - Drohiczyn - Łomża 28(2010), 189-200.

ROK 2008
Szałanda Tomasz, Problematyka literacka perykopy o uzdrowieniu paralityka (Mk 2,1-12)., Studia Redemptorystowskie 6(2008), 136-142.
Szałanda Tomasz, Problematyka literacka perykopy o uzdrowieniu paralityka (Mk 2,1-12)., Studia Redemptorystowskie 6(2008), 136-142.
Turowski Wojciech, Obecność Maryi w przepowiadaniu narodzenia Chrystusa, Salvatoris Mater 4(2008), 196-213.
Turowski Wojciech, Przepowiadanie o Maryi w tajemnicach Chrystusa w świetle Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie: studium homiletyczno-liturgiczne, [Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej - Acta Universitatis Masuriensis] 2008.
Turowski Wojciech, Obecność Maryi w przepowiadaniu narodzenia Chrystusa, Salvatoris Mater 4(2008), 196-213.
Turowski Wojciech, Przepowiadanie o Maryi w tajemnicach Chrystusa w świetle Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie: studium homiletyczno-liturgiczne, [Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej - Acta Universitatis Masuriensis] 2008.