homiletyka polska: bibliografia od 1945 roku (www.homiletyka.us.edu.pl)
red. ks. dr hab. Leszek Szewczyk
adiunkt Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach

uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 12.02.2021;
4
pozycji (-e)

ROK 2020
Bałabuch Adam, Konsultor Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, w: W. Karasiński (red.), Sacrae liturgiae servus. Księga Pami±tkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Krzysztofowi Koneckiemu z okazji 70. Rocznicy urodzin, Włocławek 2020, 74-76.
Baron Adam, Miłosierdzie w homiliach ¶w. Jana Chryzostoma na Ewangelię ¶w. Mateusza, Polonia Sacra 24/1(2020), 67-86.
Dyk Stanisław, Aktualno¶ć homilii Orygenesa we współczesnym przepowiadaniu, Vox Patrum 75(2020), 139-162.
Galanciak Dawid, Głoszenie słowa Bożego misj± prezbitera, Sympozjum 24/1(2020), 207-232.
Kiciński Jacek, Rozważać, zakorzeniać, głosić - misja osób konsekrowanych w ¶wiecie w nauczaniu ¶w. Jana Pawła II i papieża Franciszka, Polonia Sacra 24/2(2020), 115-132.
KuĽnik Bartłomiej, Etymologia polszczyzny jako narzędzie w procesie asocjacji homilijnej, Roczniki Teologiczne 67/12(2020), 85-99.
Malewicz Remigiusz, Chrzcielny charakter Wielkiego Postu i homilijne tego implikacje, Roczniki Teologiczne 67/12(2020), 101-119.
Ostafiński Witold, "Quaestio de quaestionibus", czyli problem pytań retorycznych i ich funkcji w sztuce kaznodziejskiej, Roczniki Teologiczne 67/12(2020), 121-136.
Panu¶ Kazimierz, "Pożegnanie Czesława Miłosza" - kazanie abp. Józefa Życińskiego. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 332(2020), 49-55.
Panu¶ Kazimierz, "Arka Jego Przymierza?" (Ap 11, 19) - homilia bp. Kazimierza Majdańskiego. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 331(2020), 47-54.
Panu¶ Kazimierz, "Sługa kultury narodowej" - homilia ks. J. S. Pasierba o kard. Stefanie Wyszyńskim. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 330(2020), 71-75.
Panu¶ Kazimierz, "Wielki jeste¶ Krakowie, wielka jeste¶ umiłowana Ojczyzno!" - kazanie kard. F. Macharskiego podczas "Białego Marszu" 17 maja 1981. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 329(2020), 41-46.
Panu¶ Kazimierz, "Wielkanoc" - kazanie ks. Włodzimierza Sedlaka. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 328(2020), 43-48.
Panu¶ Kazimierz, "Czasem się wydaje?" - homilia ks. Jana Twardowskiego na uroczysto¶ć Objawienia Pańskiego. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 326(2020), 51-58.
Panu¶ Kazimierz, Konstanty Szyrwid i jego kaznodziejskie opus vitae, Studia Włocławskie 22(2020), 346-357.
Sławiński Henryk, Głoszenie Ewangelii w wielokulturowym społeczeństwie na przykładzie posługi kapelana statków wycieczkowych, Roczniki Teologiczne 67/12(2020), 149-164.
Szewczyk Leszek, Kierunki badań w homiletyce niemieckojęzycznej XXI wieku (cz. 2), Roczniki Teologiczne 67/12(2020), 165-182.

ROK 2019
Bieniek Rafał, ¦lady Boga w stworzonym ¶wiecie. Teologia natury a nauczanie Ko¶cioła i przepowiadanie na tematy ekologiczne, Roczniki Teologiczne 66/12(2019), 5-18.
Bucki Łukasz, Starania o odnowę formy i tre¶ci ko¶cielnego przepowiadania, Studia Włocławskie 21(2019), 313-332.
Dera Marcin, Działanie Ducha ¦więtego w życiu chrze¶cijanina na podstawie wybranych homilii ¶w. Jana Chryzostoma, Polonia Sacra 23/3(2019), 29-40.
Dyk Stanisław, Działanie Ducha ¦więtego, a przepowiadanie homilijne, Polonia Sacra 23/3(2019), 41-55.
Dyk Stanisław, Misterium Objawienia Pańskiego jako tre¶ć homilii, Roczniki Teologiczne 66/12(2019), 19-37.
Hajduk Ryszard, Mistagogia egzystencjalna Karla Rahnera a przepowiadanie słowa Bożego, Roczniki Teologiczne 66/12(2019), 39-52.
Kalbarczyk Adam, Rola Ducha ¦więtego w kaznodziejstwie protestanckim, Polonia Sacra 23/3(2019), 149-162.
Klementowicz Michał, Intertekstowno¶ć w homilii, Roczniki Teologiczne 66/12(2019), 53-64.
Łysy Hubert, "IdĽcie i gło¶cie!" Niewykorzystane szanse przepowiadania w roku liturgicznym?, Liturgia Sacra 54/2(2019), 523-536.
Niestępski Jerzy, Wytyczne pastoralne dla duszpasterzy w posłudze słowa biskupa Mikołaja Saninowskiego, Studia Teologiczne - Białystok - Drohiczyn - Łomża 37(2019), 179-194.
Panu¶ Kazimierz, Homiletyka seminaryjna w latach 1968-2018. Wykładowcy, tematyka zajęć i różne formy przygotowania do posługi głoszenia słowa Bożego, w: P. Nowakowski, J. Mieczkowski (red.), W służbie tradycji i odnowy liturgicznej. 50 lat Instytutu Liturgicznego w Krakowie (1968-2018), [Wydawnictwo Naukowe UPJPII] Kraków 2019, 101-109.
Panu¶ Kazimierz, Pokazać ¶wiatu polskich Bernardynów, Bossuetów, Wesleyów, Newmanów, Ruch Biblijny i Liturgiczny 4(2019), 361-374.
Panu¶ Kazimierz, Kazania patriotyczne. Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych, tom 7., [UNUM] Kraków 2019.
Panu¶ Kazimierz, Kazania bożonarodzeniowe. Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych, tom 6, [UNUM] Kraków 2019.
Panu¶ Kazimierz, Kazania wielkanocne. Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych, t. 4., [UNUM] Kraków 2019.
Panu¶ Kazimierz, Kazania adwentowe. Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych, t. 5., [UNUM] Kraków 2019.
Panu¶ Kazimierz, Rolnik obrońc± wiary i ziemi ojczystej - kazanie bpa Ignacego Tokarczuka. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 319(2019), 55-63.
Panu¶ Kazimierz, Dary smutku i rado¶ci - kazanie ks. Mirosława Drzewieckiego. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 320(2019), 41-47.
Panu¶ Kazimierz, Pokonać ¶mierć - kazanie ks. Józefa Tischnera. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 322(2019), 45-49.
Panu¶ Kazimierz, Dziękujemy za życie, wiarę i polsko¶ć - kazanie bp. Romana Andrzejewskiego. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 323(2019), 67-74.
Panu¶ Kazimierz, W rocznicę 17-go Wrze¶nia - kazanie ks. Jana Zieji. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 324(2019), 37-42.
Panu¶ Kazimierz, Religijno¶ć chrze¶cijańska na co dzień - kazanie ks. Juliana Michalca. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 325(2019), 41-45.
Płusa Sławomir, Przepowiadanie jako charyzmat. Chrzest w Duchu ¦więtym a przepowiadanie słowa Bożego, Polonia Sacra 23/3(2019), 71-86.
Pochwat Józef, Wybrane aspekty z przepowiadania ¶w. Cezarego z Arles. Czy ¶w. Cezary z Arles będzie nowym doktorem Ko¶cioła?, Polonia Sacra 23/4(2019), 139-158.
Sikora Jerzy, Duch ¦więty jako inspiracja twórcza w głoszeniu słowa Bożego a inspiracja artystyczna - podobieństwa i różnice, Polonia Sacra 23/3(2019), 123-133.
Sławiński Henryk, Kultura lokalna jako kontekst przepowiadania globalnego orędzia, Roczniki Teologiczne 66/12(2019), 95-106.
Sławiński Henryk, Przepowiadanie słowa Bożego podczas nabożeństw Ludu Bożego, Teologia i Człowiek 48/4(2019), 51-69.

ROK 2018
Panu¶ Kazimierz, Miejsca przepowiadania słowa Bożego. Panorama historyczna, Polonia Sacra 22/1(2018), 5-25.
Panu¶ Kazimierz, Polskie Towarzystwo Teologiczne z biegiem lat, z biegiem dni?, Studia Włocławskie 20(2018), 9-24.
Panu¶ Kazimierz, "Bezcenna warto¶ć czasu" - kazanie ks. Wiesława Gawlika. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 312(2018), 35-40.
Panu¶ Kazimierz, "Chrze¶cijańskie przebaczenie" - przemówienie abp. Bolesława Kominka. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 314(2018), 43-52.
Panu¶ Kazimierz, "U Ľródła Bożego życia" - homilia bp. Jana Pietraszki. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 315(2018), 39-43.
Panu¶ Kazimierz, "Kazanie na uroczysto¶ć Wielkanocy" - biskupa Józefa Gawliny. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 316(2018), 33-38.
Panu¶ Kazimierz, "Solidarno¶ć narodu" - kazanie ks. Jerzego Popiełuszki. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 317(2018), 41-46.
Panu¶ Kazimierz, "Zdziwiony lud" - homilia ks. Jerzego Chowańczaka. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 318(2018), 45-49.

ROK 2012
Ostafiński Witold, "Ornatus Dominae". Wprowadzenie do lektury kazań maryjnych ks. abp. Józefa Michalika, w: Michalik J. (red.), Kazania maryjne, Warszawa 2012, 7-17.
Ostafiński Witold, Księdza Tischnera mocowanie się ze słowem. Wokół "Kazań staros±deckich", Polonia Sacra 16/1(2012), 227-250.

ROK 2011
Ostafiński Witold, W nadziei na czyny z wiary. Wprowadzenie do lektury kazań ks. abp. Józefa Michalika, w: Michalik J. (red.), Z Chrystusem w roku liturgicznym. Kazania, Warszawa 2011, 7-40.
Ostafiński Witold, Jak mówić o Bogu, aby nas słuchano?, w: Marcyński, K., Szaniawski, J., Twardy, J. (red.), Media na przełomie. Dziennikarstwo, kaznodziejstwo, edukacja medialna. ¦p. ksi±dz profesor Antoni Lewek (1940-2010) - księga pami±tkowa, Warszawa 2011, 398-412.
Ostafiński Witold, Waga pierwszego zdania, czyli jak zaczynać kazanie, Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne 58/2(2011), 193-212.
Ostafiński Witold, Colores verbi et spes. Uwagi o retorycznym aspekcie kazań abpa Józefa Michalika, Polonia Sacra 15(2011), 267-275.

ROK 2009
Ostafiński Witold, Po¶rednictwo słowa, w: Drzyżdżyk, Sz. (red.), Po¶rednictwo podporz±dkowane Jedynemu Po¶rednikowi, Kraków 2009, 105-117.

ROK 2008
Ostafiński Witold, Ocknij się! Dlaczego ¶pisz, Panie? PrzebudĽ się! Nie odrzucaj na zawsze! O przemówieniu Benedykta XVI w Auschwitz, Ruch Biblijny i Liturgiczny 1(2008), 65-72.

ROK 2006
Ostafiński Witold, O sztuce kaznodziejskiej Arcybiskupa Józefa Michalika, w: Szal A. (red.), Numine Tuo Domine. Księga Pami±tkowa dedykowana Metropolicie Przemyskiemu Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi w 20 rocznicę ¶więceń biskupich, Przemy¶l 2006, 237-246.

ROK 2005
Ostafiński Witold, Fenomen ¶więtokrzyskich kazań radiowych, Liturgia Sacra 11/1(2005), 77-87.

ROK 2004
Ostafiński Witold, O sposobach obrazowania w ¶więtokrzyskich kazaniach radiowych, Ruch Biblijny i Liturgiczny 4(2004), 261-276.

ROK 2003
Ostafiński Witold, O kaznodziejskim stylu perswazji na przykładzie ¶więtokrzyskich kazań radiowych, Analecta Cracoviensia 34(2003), 207-219.