homiletyka polska: bibliografia od 1945 roku (www.homiletyka.us.edu.pl)
red. ks. dr hab. Leszek Szewczyk
adiunkt Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

z roku 2017 -> 17 opisów(-y) [dowolny język]

Bryk Błażej, Posługa słowa ks. Jana Machy (1914-1942), [WTL UŚ] Katowice 2017.


Drzęśla Wojciech, Wykorzystywanie urządzeń elektronicznych w praktyce kaznodziejskiej księży archidiecezji katowickiej, [WTL UŚ] Katowice 2017.


Seweryn Mateusz, Etos pracy górnika w nauczaniu biskupów katowickich. Studium homiletyczne na podstawie wypowiedzi z okazji uroczystości św. Barbary w latach 1987-2015, [WTL UŚ] Katowice 2017.


Sławiński Henryk, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej ?Słowo Boże można usłyszeć i widzieć?, Preszow (Słowacja), 11 października 2016 r., Ateneum Kapłańskie 648/2/168(2017), 406-407.


Sławiński Henryk, Listy pasterskie arcybiskupa Jerzego Ablewicza, w: M. Tragarz (red.), Listy pasterskie w posłudze biskupiej Jerzego Ablewicza, Tarnów 2017, 35-40.


Sławiński Henryk, Religious freedom and the Church?s mission of preaching the Word of God, w: F. De Rycke, B. Pottier, H. Sławiński, J. van Reeth (red.), Secularisation & Europe, [Betsaida] s-Hertogenbosch 2017, 349-366.


Sławiński Henryk, Misterium Chrystusa, kerygmat i dogmat w przepowiadaniu, w: H. Sławiński (red.), Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, Kraków 2017, 119-146.


Sławiński Henryk, Przepowiadanie chrystocentryczne, w: H. Sławiński (red.), Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, Kraków 2017, 11-29.


Szewczyk Leszek, Chrystocentryczne głoszenie zasad życia chrześcijańskiego, w: H. Sławiński (red.), Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, Kraków 2017, 173-196.


Szewczyk Leszek, O kaznodziejstwie ks. Józefa Przybyły, w: J. Przybyła, (red.), Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, Lędziny 2017, 167-170.


Szewczyk Leszek, Chrystocentryczne głoszenie zasad życia chrześcijańskiego, w: H. Sławiński (red.), Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, Kraków 2017, 173-196.


Szewczyk Leszek, Kierunki badań w homiletyce polskiej na podstawie zawartości Bibliografii homiletycznej, Polonia Sacra 21,2(2017), 45?62.


Wasilewski Edward, "Głosimy Chrystusa, który jest i który przychodzi", w: H. Sławiński (red.), Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, Kraków 2017, 221-235.


Wasilewski Edward, Wykresografia - przełom "gutenbergiański" w teologii, [Gaudentinum] Gniezno 2017.


Wasilewski Edward, ABC dobrego przygotowania homilii, [Biblos] Tarnów 2017.


Wiśniewski Sebastian, Pragnijmy nieba tak jak Dobry Łotr, w: Wiśniewski S. (red.), Głosimy Ukrzyżowanego. Kazania pasyjne, [Salwator] Kraków 2017, 130-137.


Wiśniewski Sebastian [red.], Głosimy Ukrzyżowanego. Kazania pasyjne, [Salwator] Kraków 2017.