INFORMACJE
 • wyszukiwanie proste
 • wyszukiwanie zaawansowane
 • przeglądanie wg lat
 • zaproponuj nową pozycję bibliograficzną
 • historia uaktualnień
 • historia zapytań

 • ostatnie uaktualnienie: 12.02.2021
  bibliografia zawiera obecnie 4198 opisów(-y)
  wykonano wyszukiwań: 641441
  indeksy:
  uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 23.11.2010;
  3
  pozycji (-e)

  historia uaktualnień:

  26: 12.02.2021 (64)
  25: 17.03.2020 (22)
  24: 24.10.2019 (41)
  23: 16.04.2019 (3)
  22: 26.11.2018 (81)
  21: 26.02.2018 (29)
  20: 22.09.2017 (68)
  19: 10.05.2017 (133)
  18: 10.09.2016 (80)
  17: 30.11.2015 (71)
  16: 27.09.2015 (36)
  15: 29.11.2014 (66)
  14: 14.10.2014 (30)
  13: 27.09.2013 (43)
  12: 27.10.2012 (79)
  11: 30.11.2011 (43)
  10: 1.08.2011 (80)
  9: 23.11.2010 (16)
  8: 19.07.2010 (11)
  7: 23.12.2009 (119)
  6: 7.10.2009 (11)
  5: 15.07.2009 (19)
  4: 26.02.2009 (28)
  3: 09.09.2008 (3)
  2: 25.06.2008 (110)
  1: 04.02.2008 (5960)

  ROK 2010___________ [2022][2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Czyż Tomasz, Pierwiastek osobisty i wspólnotowy w przepowiadaniu pogrzebowym - na przykładzie wybranych homilii publikowanych w miesięczniku homiletycznym "Biblioteka Kaznodziejska", [Wydział Teologiczny UAM] Poznań 2010.

  Foterek Maciej, Pierwiastek kaznodziejski i katechetyczny w kazaniach do dzieci publikowanych w "Bibliotece Kaznodziejskiej" w latach 1990-1991, [Wydział Teologiczny UAM] Poznań 2010.

  Kalbarczyk Adam, Program przepowiadania na rok 2010/2011 "W komunii z Bogiem", w: W komunii z Bogiem. Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na rok 2010/2011, Poznań 2010, 45-136.

  Kulig Michał, Komunikacja niewerbalna w przepowiadaniu słowa Bożego na podstawie literatury przedmiotu i praktyki kaznodziejskiej, [Wydział Teologiczny UAM] Poznań 2010.

  Pieckenhagen Adam, Popularyzacja nauczania Jana Pawła II do młodzieży na łamach miesięcznika homiletycznego Biblioteka Kaznodziejska w latach 1978-2005, [Wydział Teologiczny UAM] Poznań 2010.

  Siwek Gerard, Głoszenie słowa Bożego wobec wyzwań współczesności, Polonia Sacra 26(70)(2010), 23-38.

  Siwek Gerard, Homilia w obrzędzie odnowienia przysięgi małżeńskiej (jubileusze, rekolekcje, misje), Przegląd Homiletyczny 14(2010), 85-89.

  Szałanda Tomasz, Strategia ambony XXI wieku., Biblioteka Kaznodziejska 6(2010), 14-18.

  Szewczyk Leszek, Homilia czy kazanie? O nieuzasadnionym sentymencie kaznodziejów do kazań katechizmowych, Przegląd Homiletyczny 14(2010), 7-17.

  Szewczyk Leszek, Złoty środek kaznodziejstwa. O ciągłym napięciu między formą i treścią przepowiadania słowa Bożego, Polonia Sacra 14/26(2010), 53-66.


  ROK 2009___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012][2011][2010][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Siwek Gerard, Dzieje pewnego Dyrektorium.Przyczynek do historii misji ludowych redemptorystów w Polsce, w: Sadowski M. CSsR (red.), Wierni tradycji - otwarci na znaki czasu, Kraków 2009, 255-274.

  Szałanda Tomasz, Przepowiadanie perykopy o uzdrowieniu paralityka - Mk 2,1-12, Studia Warmińskie 66(2009), 61-69.


  ROK 2006___________ [2022]
  [2021]
  [2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2005][2004][2003][2002][2001]

  Szałanda Tomasz, Retoryka Platona w kaznodziejstwie., Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne 84(2006), 127-132.


  ROK 2003___________ [2022]
  [2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2002][2001]

  Szałanda Tomasz, Jezus w homiliach Nowego Testamentu., w: Kozakiewicz S. (red.), Poznać Chrystusa., Olsztyn 2003, 104-108.


  ROK 2001___________ [2022]
  [2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002]

  Szałanda Tomasz, Zrozumiała ambona., Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne 54-56(2001), 54-56.


  skrypty: Grzegorz Strzelczyk, ks., 2002-

  skrypt wykonany w czasie: 0 sekundy