INFORMACJE
 • wyszukiwanie proste
 • wyszukiwanie zaawansowane
 • przeglądanie wg lat
 • zaproponuj nową pozycję bibliograficzną
 • historia uaktualnień
 • historia zapytań

 • ostatnie uaktualnienie: 12.02.2021
  bibliografia zawiera obecnie 4198 opisów(-y)
  wykonano wyszukiwań: 641441
  indeksy:
  uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 26.02.2009;
  14
  pozycji (-e)

  historia uaktualnień:

  26: 12.02.2021 (64)
  25: 17.03.2020 (22)
  24: 24.10.2019 (41)
  23: 16.04.2019 (3)
  22: 26.11.2018 (81)
  21: 26.02.2018 (29)
  20: 22.09.2017 (68)
  19: 10.05.2017 (133)
  18: 10.09.2016 (80)
  17: 30.11.2015 (71)
  16: 27.09.2015 (36)
  15: 29.11.2014 (66)
  14: 14.10.2014 (30)
  13: 27.09.2013 (43)
  12: 27.10.2012 (79)
  11: 30.11.2011 (43)
  10: 1.08.2011 (80)
  9: 23.11.2010 (16)
  8: 19.07.2010 (11)
  7: 23.12.2009 (119)
  6: 7.10.2009 (11)
  5: 15.07.2009 (19)
  4: 26.02.2009 (28)
  3: 09.09.2008 (3)
  2: 25.06.2008 (110)
  1: 04.02.2008 (5960)

  ROK 2008___________ [2022][2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Dyk Stanisław, Współczesne przepowiadanie homilijne misteriów publicznego życia Jezusa, [Wydawnictwo KUL] Lublin 2008.

  Dyk Stanisław, Relacja między przepowiadaniem słowa Bożego a Kościołem, Kieleckie Studia Teologiczne 7(2008), 27-42.

  Dyk Stanisław, Homilijny przekaz prawd wiary, Wrocławski Przegląd Teologiczny 16/1(2008), 79-91.

  Dyk Stanisław, Głoszenie kerygmatu o Kościele jako wspólnocie, Roczniki Teologiczne 55/8(2008), 11-25.

  Dyk Stanisław, Duch Święty jako podmiot i treść przepowiadania homilijnego, Studia Pastoralne 4(2008), 148-170.

  Siwek Gerard, "Apologia sui ipsius", czyli dlaczego takie homilie?, Współczesna Ambona 1(2008), 180-187.

  Siwek Gerard, Jak mówić o życiu, ktore boli, Biblioteka Kaznodziejska 6/152(2008), 19-29.

  Szewczyk Leszek, Znaczenie retoryki dla kaznodziejstwa, w: M. Barłowska, A. Dacy Budzyńska, P. Wilczek (red.), Retoryka, [Wydawnictwo Naukowe PWN] Warszawa 2008, 241-249.

  Szewczyk Leszek, Pomoce do homilii i kazań w "Materiałach homiletycznych". Uwagi homilety, w: M. Kubiak, W. Przyczyna (red.), Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań, Poznań 2008, 111-114.

  Szewczyk Leszek, Słowo z ambony, Nasza myśl 2(2008), 16-19.


  ROK 2007___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012][2011][2010][2009][2008][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Broński Włodzimierz, Wybrane czynniki zwiększajżce efektywność odbioru kazania. Efekt słowno-obrazowy, Przegląd Homiletyczny 11(2007), 134-144.

  Dyk Stanisław, Duch - Słowo - Kosciół. Biblijny model ewangelizacji, [Wydawnictwo KUL] Lublin 2007
  wspólnota Kościoła.

  Dyk Stanisław, Homilia miejscem obecności i działania Ducha Świętego, Zeszyty Naukowe KUL 50/2(2007), 33-47.

  Dyk Stanisław, Prawda o Bożej miłości fundamentem i treścią posługi homilijnej. Implikacje homiletyczne Encykliki Benedykta XVI "Deus caritas est", Kieleckie Studia Teologiczne 6(2007), 53-65.

  Dyk Stanisław, Homilia w celebracji obrzędu pojednania i pokuty, Studia Pastoralne 3(2007), 78-93.

  Dyk Stanisław, Mistagogiczna natura i funkcja homilii, Przegląd Homiletyczny 11(2007), 103-112.

  Lewandowski Tadeusz, Ruch retorycznej odnowy kaznodziejstwa europejskiego - odnowa formy, Studia Włocławskie 10(2007), 280-289.

  Szewczyk Leszek, Zagadnienia społeczne w homiliach piekarskich podczas pielgrzymek świata pracy, Roczniki Teologiczne 54/ 6(2007), 353-363.

  Szewczyk Leszek, Homilie w czasie liturgii sakramentu małżeństwa, w: L. Szewczyk (red.), Homilie ślubne, Katowice 2007, 7-12.

  Szewczyk Leszek, Części stałe Mszy Świętej źródłem homilii w teorii i praktyce kaznodziejskiej, Przegląd Homiletyczny 11(2007), 113-122.

  Szewczyk Leszek [red.], Polska bibliografia homiletyczna 1945-2005, [Wydawnictwo M] Kraków 2007.


  ROK 2006___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011][2010][2009][2008][2007][2005][2004][2003][2002][2001]

  Szewczyk Leszek, Kaznodziejski przekaz treści o cierpieniu, w: A. Bartoszek (red.), W poszukiwaniu sensu cierpienia. Dialog interdyscyplinarny, Katowice 2006, 207-217.

  Szewczyk Leszek, Lekcjonarz źródłem treści dla lectio divina, w: A, Żądło (red.), Słowo Boże w liturgii i życiu Kościoła, Katowice 2006, 199-213.

  Szewczyk Leszek, Integralna obecność słowa Bożego w celebracjach liturgicznych. Sprawozdanie z sympozjum (Katowice - 18 maja 2006, Przegląd Homiletyczny 10(2006), 145-148.


  skrypty: Grzegorz Strzelczyk, ks., 2002-

  skrypt wykonany w czasie: 0 sekundy