INFORMACJE
 • wyszukiwanie proste
 • wyszukiwanie zaawansowane
 • przeglądanie wg lat
 • zaproponuj nową pozycję bibliograficzną
 • historia uaktualnień
 • historia zapytań

 • ostatnie uaktualnienie: 12.02.2021
  bibliografia zawiera obecnie 4198 opisów(-y)
  wykonano wyszukiwań: 641441
  indeksy:
  uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 17.03.2020;
  0
  pozycji (-e)

  historia uaktualnień:

  26: 12.02.2021 (64)
  25: 17.03.2020 (22)
  24: 24.10.2019 (41)
  23: 16.04.2019 (3)
  22: 26.11.2018 (81)
  21: 26.02.2018 (29)
  20: 22.09.2017 (68)
  19: 10.05.2017 (133)
  18: 10.09.2016 (80)
  17: 30.11.2015 (71)
  16: 27.09.2015 (36)
  15: 29.11.2014 (66)
  14: 14.10.2014 (30)
  13: 27.09.2013 (43)
  12: 27.10.2012 (79)
  11: 30.11.2011 (43)
  10: 1.08.2011 (80)
  9: 23.11.2010 (16)
  8: 19.07.2010 (11)
  7: 23.12.2009 (119)
  6: 7.10.2009 (11)
  5: 15.07.2009 (19)
  4: 26.02.2009 (28)
  3: 09.09.2008 (3)
  2: 25.06.2008 (110)
  1: 04.02.2008 (5960)

  ROK 2019___________ [2022][2021][2020][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Cygański Arkadiusz, Rozeznawanie i interpretowanie znaków czasów: egzegeza homilijna działania Ducha Świętego w życiu Ludu Bożego, Polonia Sacra 23/3(2019), 103-122.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania. red. H. Sławiński, Wyd. Naukowe UJPII w Krakowie, Kraków 2017, ss. 313, Studia Loviciensia 21(2019), 378-381.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego, red. M. Dąbrówka, M. Klementowicz, Biblos, Tarnów 2017, ss. 196, Studia Loviciensia 21(2019), 374-377.

  Swędrowski Jerzy, Słowo i dzieło bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Studia Loviciensia 21(2019), 279-287.

  Szewczyk Leszek, Kierunki badań w homiletyce niemieckojęzycznej XXI wieku (cz. 1), Roczniki Teologiczne 66/12(2019), 107-122.

  Wiśniewski Sebastian, Ewangelizować wszędzie, na wszystkie sposoby, Misyjne drogi 194/2(2019), 28-30.

  Wiśniewski Sebastian, Ewangelizacja na stadionie: ogień Ducha czy żar emocji? - analiza homiletyczna wypowiedzi ks. Johna Bashobory, Polonia Sacra 23/3(2019), 87-102.

  Wiśniewski Sebastian, Tolle, lege!. Podręcznik lektora, [Koronis] Poznań 2019.


  ROK 2018___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Krauze Łukasz, Znamiona formalne kaznodziejstwa Billego Grahama, Roczniki Teologiczne 65/3(2018), 101-109.

  Krauze Łukasz, Misja ewangelisty w protestantyzmie anglosaskim, Annales Missiologici Posnaniensses 23(2018), 121-132.

  Swędrowski Jerzy, Wyszyński Stefan (1901-1981), kardynał, prymas Polski, Kutnowski Słownik Biograficzny 4(2018), 127-131.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Bp Andrzej F. Dziuba "Tylko Bóg" Warszawa 2018, s. 332, Homo Dei 3 (328)(2018), 201-204.

  Swędrowski Jerzy, Sprawozdanie z Konferencji naukowej "Głoszenie w Mocy Ducha Świętego", Nałęczów 7-9 października 2018, Studia Loviciensia 20(2018), 288-291.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) E. Wasilewski, ABC dobrego przygotowania do homilii; Tarnów 2017, s. 102, Studia Loviciensia 20(2018), 263-266.

  Swędrowski Jerzy, Wielka Nowenna Narodu inspiracją duszpasterską w XXI wieku, Studia Loviciensia 20(2018), 199-208.

  Wiśniewski Sebastian [red.], Misje ewangelizacyjne.. Podręcznik misjonarski, [Koronis] Kodeń 2018.


  ROK 2017___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2016]
  [2015]
  [2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Krauze Łukasz, Homilista wobec spraw ubogich tego świata. Treści egzystencjalne w homilii, w: Dąbrówka M., Klementowicz M. (red.), Homilia integralna. Studium treści przepowiadanie homilijnego, [Biblos] Tarnów 2017, 63-73.


  ROK 2015___________ [2022]
  [2021][2020][2019][2018][2017][2016][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Krauze Łukasz, Rola amerykańskiego telewangelizmu w kształtowaniu postaw chrześcijańskich zwykłego człowieka, Zeszyty Naukowe KUL 58/3(2015), 57-67.

  Krauze Łukasz, "Revival" w przepowiadaniu ewangelikalnym, Roczniki Teologiczne 62/12(2015), 205-222.


  ROK 2014___________ [2022]
  [2021]
  [2020][2019][2018][2017][2016][2015][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Krauze Łukasz, "Ku wolności wyswobodził nas Chrystus" (Ga 5,1). Kaznodziejskie remedium na "stracone życie", w: Lijka, K., Wiśniewski, S (red.), Głoszenie i celebrowanie wiary. Wokół wyzwań ewangelizacji, [UAM] Poznań 2014, 205-222.


  skrypty: Grzegorz Strzelczyk, ks., 2002-

  skrypt wykonany w czasie: 0 sekundy