INFORMACJE
 • wyszukiwanie proste
 • wyszukiwanie zaawansowane
 • przeglądanie wg lat
 • zaproponuj nową pozycję bibliograficzną
 • historia uaktualnień
 • historia zapytań

 • ostatnie uaktualnienie: 12.02.2021
  bibliografia zawiera obecnie 4198 opisów(-y)
  wykonano wyszukiwań: 641441
  indeksy:
  uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 24.10.2019;
  0
  pozycji (-e)

  historia uaktualnień:

  26: 12.02.2021 (64)
  25: 17.03.2020 (22)
  24: 24.10.2019 (41)
  23: 16.04.2019 (3)
  22: 26.11.2018 (81)
  21: 26.02.2018 (29)
  20: 22.09.2017 (68)
  19: 10.05.2017 (133)
  18: 10.09.2016 (80)
  17: 30.11.2015 (71)
  16: 27.09.2015 (36)
  15: 29.11.2014 (66)
  14: 14.10.2014 (30)
  13: 27.09.2013 (43)
  12: 27.10.2012 (79)
  11: 30.11.2011 (43)
  10: 1.08.2011 (80)
  9: 23.11.2010 (16)
  8: 19.07.2010 (11)
  7: 23.12.2009 (119)
  6: 7.10.2009 (11)
  5: 15.07.2009 (19)
  4: 26.02.2009 (28)
  3: 09.09.2008 (3)
  2: 25.06.2008 (110)
  1: 04.02.2008 (5960)

  ROK 2019___________ [2022][2021][2020][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Andrzejak Piotr, Znaczenie rekwizytu w głoszeniu słowa Bożego. Studium homiletyczne po podstawie teorii i praktyki kaznodziejskiej, [Uniwersytet Śląski] Katowice 2019.

  Chojnicki Adrian, Kościół szukający człowieka. Studium homiletyczne na podstawie wypowiedzi papieża Franciszka w Domu św. Marty, [Uniwersytet Śląski] Katowice 2019.

  Dyk Stanisław, Działanie Ducha Świętego w Eucharystii a przepowiadanie homilijne, Polonia Sacra 53/3(2019), 41-55.

  Dyk Stanisław, Homiletyka - teologia w służbie ewangelizacji, Teologia. Kultura. Społeczeństwo. Czasopismo Koła Naukowego Teologów KUL 5/4(2019), 191-204.

  Dyk Stanisław, Cechy świętości, czyli style ewangelizacji w świecie współczesnym, w: Klimas S. (red.), Radość świętości: chrześcijańskie świadectwo we współczesnym świecie, ["Jedność"] Kielce 2019, 85-101.

  Fenisz Marek, Vlog jako forma przepowiadania słowa Bożego w praktyce kaznodziejskiej archidiecezji katowickiej, [Uniwersytet Śląski] Katowice 2019.

  Iwanecki Mateusz, Motyw nadziei w homiliach pogrzebowych abpa Damiana Zimonia, [Uniwersytet Śląski] Katowice 2019.

  Kiełkowski Kamil, Zagadnienie nadziei w homiliach na Niedzielę Miłosierdzia zamieszczonych w "Bibliotece Kaznodziejskiej",, [Uniwersytet Śląski] Katowice 2019.

  Mazur Sebastian, Współczesna polska refleksja filologiczna i teologiczna o języku przepowiadania słowa Bożego, [Uniwersytet Śląski] Katowice 2019.

  Noworyta Bogusław, Przepowiadanie słowa Bożego do dzieci na przykładzie dekanatu Wodzisław Śląski, [Uniwersytet Śląski] Katowice 2019.

  Stuchlik Artur, Obraz kapłana w nauczaniu arcybiskupa Damiana Zimonia, [Uniwersytet Śląski] Katowice 2019.

  Szewczyk Leszek, Wielka tajemnica wiary. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020. Zeszyt homiletyczny, [Instytut Gość Media] Katowice 2019.


  ROK 2018___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Dyk Stanisław, "Przegląd Homiletyczny", w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, Lublin 2018, 228-229.

  Dyk Stanisław, Instytut Liturgiki i Homiletyki, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, Lublin 2018, 361-364.

  Dyk Stanisław, Dyk Stanisław, ks., w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, Lublin 2018, 187-188.

  Dyk Stanisław, Kudasiewicz Józef ks. 1926-2012 biblista, teolog, tłumacz, w: Encyklopedia 100-lecia KUL,, Lublin 2018, 590-591.

  Dyk Stanisław, Pełnia życia kapłańskiego to życie pełne Ducha, Kielecki Przegląd Diecezjalny 44/4(2018), 738-747.

  Dyk Stanisław, Kontemplacja Chrystusa w słowie i ludzie Bożym jako przygotowanie do homilii, Kielecki Przegląd Diecezjalny 44(2018), 152-163
  słuchacz słowa Bożego.

  Dyk Stanisław, Homilia wprowadzeniem w doświadczenie Ducha Świętego, w: Bartoszek J., Chromy R., Piechaczek R. (red.), Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2018/2019 "W mocy Ducha Świętego". Zeszyt teologiczno-pastoralny, Katowice 2018, 23-32.

  Dyk Stanisław, Eschatologia jako treść homilii, Roczniki Teologiczne 65/12(2018), 45-56.

  Dyk Stanisław, Problematyka cierpienia w przepowiadaniu homilijnym, Kieleckie Studia Teologiczne 17(2018), 22-38.

  Wasilewski Edward, Wykresografia w służbie kerygmatu, w: Barth G. (red.), Crux ave spes unica. Księga Jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi dr. Janowi Tyrawie z okazji 70 urodzin oraz 30 rocznicy sakry biskupiej, [Wydawnictwo Pejzaż] Bydgoszcz 2018, 905-915.

  Zygmunt Paweł, Kerygmat w nauczaniu księdza biskupa Grzegorza Rysia. Studium homiletyczne, [Uniwersytet Śląski] Katowice 2018.


  ROK 2017___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Dyk Stanisław, Homilia jest symfonią albo kakofonią. Co głosić, aby nie zagubić istoty liturgicznego przepowiadania?, Currenda. Pismo urzędowe diecezji tarnowskiej 167/1(2017), 93-111.

  Dyk Stanisław, Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2017/2018: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym". Zeszyt homiletyczny,, [Instytut Gość Media] Katowice 2017.

  Dyk Stanisław, Zarys programu przepowiadania na lata 2017-2018, w: Bartoszek J., Chromy R., Piechaczek R. (red.), Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2017/2018 "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym". Zeszyt teologiczno-pastoraln, [Instytut Gość Media] Katowice 2017, 29-41
  program przepowiadania.

  Dyk Stanisław, Misterium Wcielenia w przepowiadaniu homilijnym. Studium na podstawie lekcjonarza Uroczystości Narodzenia Pańskiego, Roczniki Teologiczne 64/12(2017), 31-46.

  Dyk Stanisław, Głoszenie Chrystusa w roku liturgicznym, w: Sławiński H. (red.), Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, Kraków 2017, 147-171.

  Wasilewski Edward, "Głosimy Chrystusa, który jest i który przychodzi"., w: Sławiński H. (red.), Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treści przepowiadania, [Ancilla Verbi] Kraków 2017, 221-235.


  ROK 2016___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Dyk Stanisław, Homilia - droga do żywego poznania misterium Chrystusa, ["Jedność"] Kielce 2016.

  Dyk Stanisław, Conjugal Love and Divorce. A Homiletic Reflection Based on the Pericope in Mark 10, 1-12, w: Tkaczyk M., Krupa M., Jaworski K. (red.), "Veritas in caritate". Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Andrzeja Szostka MIC, Lublin 2016, 93-100.

  Dyk Stanisław, Jezus - przyjaciel grzeszników. Homiletyczna interpretacja przypowieści o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,30-37), Studia Teologiczne. Białystok Drohiczyn Łomża 34(2016), 179-195.

  Dyk Stanisław, Rekolekcje rodzin w parafii, w: Goleń J., Lipiec D. (red.), Duszpasterstwo rodzin w parafii, Lublin 2016, 77-96.

  Wasilewski Edward, Związek modlitwy nieustannej z przepowiadaniem homilijnym w świetle przekazów patrystycznych, Roczniki Teologiczne 63/12(2016), 131-148.


  ROK 2015___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017][2016][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Dyk Stanisław, Miejsce świadectwa w przepowiadaniu homilijnym, Verbum Vitae 20(2015), 395-418.

  Dyk Stanisław, "Więcej Słowa w słowie". Twórczość profesora Jozefa Kudasiewicza inspiracją w rozwoju współczesnej homiletyki polskiej, w: Mielcarek K., (red.), Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47),, Lublin 2015, 205-220.

  Dyk Stanisław, Słuchanie słowa Bożego w życiu osób konsekrowanych, Studia Teologiczne. Białystok Drohiczyn Łomża 33(2015), 229-243.

  Dyk Stanisław, Paschalne ukierunkowanie homilii, Roczniki Teologiczne 62/12(2015), 7-26
  chrystocentryzm.


  ROK 2014___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018][2017][2016][2015][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Dyk Stanisław, Przestrzeń dla Ducha Świętego w kaznodziejstwie, Pastores 65/4(2014), 36-43.


  ROK 2012___________ [2022]
  [2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Dyk Stanisław, Rekolekcje, w: Encyklopedia Katolicka t. XVI, Lublin 2012, 1371-1375.


  skrypty: Grzegorz Strzelczyk, ks., 2002-

  skrypt wykonany w czasie: 0 sekundy