INFORMACJE
 • wyszukiwanie proste
 • wyszukiwanie zaawansowane
 • przeglądanie wg lat
 • zaproponuj nową pozycję bibliograficzną
 • historia uaktualnień
 • historia zapytań

 • ostatnie uaktualnienie: 12.02.2021
  bibliografia zawiera obecnie 4198 opisów(-y)
  wykonano wyszukiwań: 641441
  indeksy:
  uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 26.11.2018;
  0
  pozycji (-e)

  historia uaktualnień:

  26: 12.02.2021 (64)
  25: 17.03.2020 (22)
  24: 24.10.2019 (41)
  23: 16.04.2019 (3)
  22: 26.11.2018 (81)
  21: 26.02.2018 (29)
  20: 22.09.2017 (68)
  19: 10.05.2017 (133)
  18: 10.09.2016 (80)
  17: 30.11.2015 (71)
  16: 27.09.2015 (36)
  15: 29.11.2014 (66)
  14: 14.10.2014 (30)
  13: 27.09.2013 (43)
  12: 27.10.2012 (79)
  11: 30.11.2011 (43)
  10: 1.08.2011 (80)
  9: 23.11.2010 (16)
  8: 19.07.2010 (11)
  7: 23.12.2009 (119)
  6: 7.10.2009 (11)
  5: 15.07.2009 (19)
  4: 26.02.2009 (28)
  3: 09.09.2008 (3)
  2: 25.06.2008 (110)
  1: 04.02.2008 (5960)

  ROK 2018___________ [2022][2021][2020][2019][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Draguła Andrzej, Homilia - owoc podwójnej kontemplacji, Pastores 70(2018), 144-152.

  Dyk Stanisław, Polityka w przestrzeni liturgicznej, Pastores 78(2018), 118-128.

  Jankosz Magdalena, Sytuacje komunikacyjne publicznych wystąpień Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski, Polonia Sacra 22,1(2018), 183-194.

  Krzesik Tomasz, Odwiedziny domowe jako okazja do głoszenia Ewangelii Chrystusa, Polonia Sacra 22,1(2018), 115-127.

  Nowak Jacek, Archetyp liturgii słowa w liturgii synagogalnej, Ruch Biblijny i Liturgiczny 71,1(2018), 25-35.

  Panuś Kazimierz, Chrześcijańskie przebaczenie - przemówienie abp. Bolesława Kominka, Materiały Homiletyczne 314(2018), 43-52.

  Panuś Kazimierz, Zdziwiony lud - homilia ks. Jerzego Chowańczaka, Materiały Homiletyczne 318(2018), 45-49.

  Panuś Kazimierz, U źródła Bożego życia - homilia bp. Jana Pietraszki, Materiały Homiletyczne 315(2018), 39-43.

  Panuś Kazimierz, Solidarność narodu - kazanie ks. Jerzego Popiełuszki, Materiały Homiletyczne 317(2018), 41-46.

  Panuś Kazimierz, Bezcenna wartość czas" - kazanie ks. Wiesława Gawlika, Materiały Homiletyczne 312(2018), 35-40.

  Panuś Kazimierz, Kazanie na uroczystość Wielkanocy - biskupa Józefa Gawliny, Materiały Homiletyczne 316(2018), 33-38.

  Płusa Sławomir, Przepowiadanie słowa Bożego więźniom, Polonia Sacra 22,1(2018), 27-45.

  Sławiński Henryk, Głoszenie Chrystusa przez słowo pisane, Studia Włocławskie 20(2018), 391-406.

  Swędrowski Jerzy, Głoszenie Ewangelii do osób zaangażowanych w działania społeczno-charytatywne, Polonia Sacra 22,1(2018), 67-78.

  Szczepaniak Maciej, Wideosłowa - o przepowiadaniu w formie audiowizualnej, Polonia Sacra 22,1(2018), 79-95.

  Szewczyk Leszek, Treść przepowiadania do poszukujących Boga na przykładzie listów pasterskich biskupów Francji i Włoch, Polonia Sacra 22,1(2018), 47-66.

  Wejman Henryk, Ewangelizacyjny wymiar posługi kapłana, Studia Włocławskie 20(2018), 377-390.

  Wilkosz Michał, Przepowiadanie słowa w kontekście przemian religijności młodych Niemców i Polaków, Polonia Sacra 22,1(2018), 163-180.

  Wiśniewski Jakub, Sprawozdanie ze zjazdu Stowarzyszenia Homiletów Polskich, "Gloszenie słowa Bożego na peryferiach" - Wigry, 24-26 września 2017 r., Ateneum kapłańskie 653(2018), 187-190.

  Wiśniewski Sebastian, Głoszenie Ewangelii podczas wypraw rowerowych na przykładzie działalności Niniwa Team, Polonia Sacra 22,1(2018), 129-144.


  ROK 2017___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2010]
  [2009]
  [2008]
  [2007]
  [2006]
  [2005]
  [2004]
  [2003]
  [2002][2001]

  Drożdż Bogusław, Nowo ewangelizacyjna pobożność, Perspectiva Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne" 16,2(2017), 5-14.

  Dyk Stanisław, Homilia w osmozie z teologią liturgiczną, Polonia Sacra 21,2(2017), 24-43.

  Godawa Marcin, Rola elementów regionalnych w wybranych homiliach księdza Józefa Tischnera, Polonia Sacra 21,2(2017), 121-142.

  Grzywa Anna, Motyw eschatologiczny w rytach katechumenalnych i chrzcielnych na przykładzie homilii katechetycznych Teodora z Mopsuestii, Ruch Biblijny i Liturgiczny 70,3(2017), 245- 258.

  Hajduk Ryszard, Aby poprawić jakość homilii (Sacramentum caritatis, 46) O zawartości i przydatności Dyrektorium homiletycznego, Homo Dei 3(2017), 9-20.

  Kluz Marek, Cnota religijności w życiu chrześcijańskim w nauczaniu Jerzego Ablewicza biskupa tarnowskiego (1962-1990), Studia Gdańskie 41(2017), 77-94.

  Kluz Marek, Eucharystia i życie moralne w świetle homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Tarnowie 10 czerwca 1987 roku podczas nieszporów Eucharystycznych, Liturgia Sacra 23,2(2017), 363-375.

  Kotkowski Jerzy, Sylwetka kapłana w homiliach abp. Stanisława Gądeckiego wygłoszonych w czasie liturgii święceń w latach 2002-2016, Perspectiva Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 16,1(2017), 130-145.

  Makowski Andrzej, Elementy nowej ewangelizacji w misjach parafialnych, Homo Dei 3(2017), 41-57.

  Olszewski Mieczysław, Kaznodziejstwo w Kościołach wschodnich, Warszawskie Studia Teologiczne 30,3-4(2017), 163-175.

  Panuś Kazimierz, Kazanie wygłoszone w czasie ingresu do katedry wawelskiej - abp. Karola Wojtyły, Materiały Homiletyczne 308(2017), 41-51.

  Panuś Kazimierz, Tęsknota za Bogiem - homilia ks. prof. Stanisława Grzybka, Materiały Homiletyczne 311(2017), 45-50.

  Panuś Kazimierz, Na Trzeci Maj - przemówienie bł. ks. Henryka Hlebowicza, Materiały Homiletyczne 310(2017), 39-49.

  Panuś Kazimierz, Przemówienie na pogrzebie Marii Dąbrowskiej - ks. Jana Zieji, Materiały Homiletyczne 309(2017), 57-62.

  Panuś Kazimierz, Lud Boży żyjący łaską uświęcającą - Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, Materiały Homiletyczne 307(2017), 63-71.

  Panuś Kazimierz, Przemówienie nad trumną kardynała Sapiehy - Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, Materiały Homiletyczne 305(2017), 47-55.

  Panuś Kazimierz, Kontemplacja Chrystusowych ran w pobożności i w kaznodziejstwie chrześcijańskim, Studia Włocławskie 19(2017), 307-318.

  Panuś Kazimierz, Rodzina Boża i ludzka w nauczaniu kard. Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II w Zakopanem, w: "Na Was można zawsze liczyć!" Nauczanie papieskie arcybiskupa Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II w Zakopanem, Zakopane 2017, 13-25.

  Panuś Kazimierz, Chrystocentryczne przepowiadanie hagiograficzne, w: H. Sławiński (red.), Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, Kraków 2017, 261-280.

  Panuś Kazimierz, O przepowiadaniu z ambony dzisiaj, Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej 45/1(2017), 71-84.

  Pochwat Józef, Sprawiedliwość Boga wobec szatana na podstawie jedenastego kazania do ludu św. Cezarego z Arles, Polonia Sacra 21,4(2017), 167-185.

  Przyczyna Wiesław, Jak przepowiadać aby nas słuchali. O werbalnych i niewerbalnych środkach przekazu, Biblioteka kaznodziejska 5(2017), 7-21.

  Romanek Jacek, Pojęcie jałmużny w rozumieniu św. Cezarego z Arles na podstawie jego Kazań do ludu, Ateneum kapłańskie 649(2017), 513-527.

  Scorosse Martin, Jak mówić o "Milczeniu", Więź 1(2017), 209-225.

  Sławiński Henryk, Kryteria i sposoby wykorzystywania humoru w przepowiadaniu, Ruch Biblijny i Liturgiczny 70,4(2017), 293-308.

  Sławiński Henryk, O możliwości i konieczności mówienia o niewyrażalnym, Studia Włocławskie 19(2017), 319-332.

  Sławiński Henryk, Znaczenie przepowiadania słowa Bożego w liturgii dla budowania wiary katechizowanych, Polonia Sacra 21,2(2017), 79-101.

  Stułkowski Szymon, Idźcie i głoście ale razem: duchowni, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy, Dobry Pasterz 42(2017), 21-24.

  Swędrowski Jerzy, Sprawozdanie z Sympozjum homiletycznego Głoszenie Dobrej Nowiny na peryferiach Wigry, 24-26 września 2017 r, Studia Loviciensia 19(2017), 325-328.

  Swędrowski Jerzy, Kazania do chorych orędziem Bożego miłosierdzia, Studia Loviciensia 19(2017), 187-194.

  Turowski Wojciech, Sprawozdanie z sympozjum homiletycznego - "Głoszenie słowa Bożego na peryferiach", Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża 35(2017), 371-374.

  Turowski Wojciech, Duch Święty a głosiciel słowa Bożego, Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża 35(2017), 163-185.

  Warzeszak Józef, Fatimskie przemówienia papieży, Warszawskie Studia Teologiczne 30,2(2017), 7-53
  Paweł VI.


  ROK 2016___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2010]
  [2009]
  [2008]
  [2007]
  [2006]
  [2005]
  [2004]
  [2003]
  [2002]
  [2001]

  Bereszyński Grzegorz, Rola i znaczenie homilii podczas liturgii, Warszawskie Studia Teologiczne 29,2(2016), 51-61.

  Dąbrówka Michał, Latreutyczny wymiar homilii, Roczniki Teologiczne KUL 12(2016), 23-35.

  Dyk Stanisław, Psalm responsoryjny jako źródło homilii mszalnej, Roczniki Teologiczne KUL 12(2016), 37-46.

  Dyk Stanisław, Homilia jako przykład syntezy teologicznej, Kieleckie Studia Teologiczne 15(2016), 239-254.

  Karczewski Radosław, Przepowiadanie narracyjne jako forma dotarcia do współczesnego człowieka, Roczniki Teologiczne KUL 12(2016), 47-59.

  Klementowicz Michał, Funkcja faktyczna języka homilii i kazań, Roczniki Teologiczne KUL 12(2016), 61-73.

  Kowalski Rafał, "Początek to więcej niż połowa całości" Rola wstępu w przepowiadaniu homilijnym, Perspectiva Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 15,1(2016), 81-91.

  Kroczek Piotr, Kaznodziejstwo w optyce prawa cywilnego, Ruch Biblijny i Liturgiczny 69,1(2016), 65-82.

  Longosz Stanisław, Dramatyzowane homilie patrystyczne zalążkiem dramatu chrześcijańskiego, Vox Patrum 36(2016), 389-431.

  Łopat Józef, Zagadnienie miłosierdzia w kazaniach świętego Antoniego z Padwy, Studia Franciszkańskie 26(2016), 49-75.

  Ostrowski Maciej, Młodzież w oczach papieży na podstawie przemówień podczas Światowych Dni Młodzieży, Polonia Sacra 20,4(2016), 5-23.

  Panuś Kazimierz, Oni torowali pierwsze drogi. Wkład kaznodziejstwa podwaliny kultury polskiej, Ruch Biblijny i Liturgiczny 69,4(2016), 313-332.

  Płusa Sławomir, Symboliczno-mistagogiczny wymiar przepowiadania ewangelizacyjnego na przykładzie kursu ewangelizacyjnego "Nowe Życie", Roczniki Teologiczne KUL 12(2016), 87-101.

  Skreczko Adam, Głoszenie miłosierdzia Boga według nauczania bł. Ks. Michała Sopoćki, Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża 34(2016), 197-207.

  Sławiński Henryk, Humor i jego funkcje w przepowiadaniu słowa Bożego, Roczniki Teologiczne KUL 12(2016), 119-129.

  Sławiński Henryk, Przepowiadanie do ludzi w podeszłym wieku, Analecta Cracoviensia (2016), 141-161.

  Superson Jarosław, Miejsce proklamacji słowa Bożego, Ruch Biblijny i Liturgiczny 69,4(2016), 333-354.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) S. Dyk, Homilia. Droga do żywego poznania misterium Chrystusa, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2016, ss. 215, Studia Loviciensia 18(2016), 247-251.

  Swędrowski Jerzy, Model współczesnej homilii niedzielnej, Studia Loviciensia 18(2016), 163-173.

  Szewczyk Leszek, Homilia w dokumentach polskich synodów diecezjalnych (2000-2012), Roczniki Teologiczne KUL 12(2016), 103-117.

  Turowski Wojciech, Miłość treścią i motywem przepowiadania słowa Bożego, Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża 34(2016), 209-223.

  Wajs Piotr, Polskojęzyczne publikacje homilii w serwisie YouTube jako XXI-wieczne zbiory homiletyczne, Liturgia Sacra 22,2(2016), 483-497.

  Wasilewski Edward, Związek modlitwy nieustannej z przepowiadaniem homilijnym w świetle przekazów patrystycznych, Roczniki Teologiczne KUL 12(2016), 131-148.

  Wasilewski Edward, Ekshortacje pastoralne - klucz do kwerendy homiletycznej, Ruch Biblijny i Liturgiczny 69,2(2016), 125-142.

  Wolak Zbigniew, Kazania filozofa, Tarnowskie Studia Teologiczne 35,1(2016), 19-32.


  ROK 2012___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2011]
  [2010]
  [2009]
  [2008]
  [2007]
  [2006]
  [2005]
  [2004]
  [2003]
  [2002]
  [2001]

  Więcek Dawid, Apologetyczny charakter homilii ks. Jerzego Popiełuszki, Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 12(2012), 97-116.


  skrypty: Grzegorz Strzelczyk, ks., 2002-

  skrypt wykonany w czasie: 0 sekundy