INFORMACJE
 • wyszukiwanie proste
 • wyszukiwanie zaawansowane
 • przeglądanie wg lat
 • zaproponuj nową pozycję bibliograficzną
 • historia uaktualnień
 • historia zapytań

 • ostatnie uaktualnienie: 12.02.2021
  bibliografia zawiera obecnie 4198 opisów(-y)
  wykonano wyszukiwań: 641441
  indeksy:
  uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 26.02.2018;
  1
  pozycji (-e)

  historia uaktualnień:

  26: 12.02.2021 (64)
  25: 17.03.2020 (22)
  24: 24.10.2019 (41)
  23: 16.04.2019 (3)
  22: 26.11.2018 (81)
  21: 26.02.2018 (29)
  20: 22.09.2017 (68)
  19: 10.05.2017 (133)
  18: 10.09.2016 (80)
  17: 30.11.2015 (71)
  16: 27.09.2015 (36)
  15: 29.11.2014 (66)
  14: 14.10.2014 (30)
  13: 27.09.2013 (43)
  12: 27.10.2012 (79)
  11: 30.11.2011 (43)
  10: 1.08.2011 (80)
  9: 23.11.2010 (16)
  8: 19.07.2010 (11)
  7: 23.12.2009 (119)
  6: 7.10.2009 (11)
  5: 15.07.2009 (19)
  4: 26.02.2009 (28)
  3: 09.09.2008 (3)
  2: 25.06.2008 (110)
  1: 04.02.2008 (5960)

  ROK 2017___________ [2022][2021][2020][2019][2018][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Chrzanowski Damian, Zrozumieć kerygmat. Głoszenie treści didaskalijnych w przepowiadaniu homilijnym, w: Dąbrówka M., Klementowicz M. (red.), Homilia integralna, [Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos"] Tarnów 2017, 89-104
  kerygmat.

  Chrzanowski Damian, Interpretacja "Mowy misyjnej" w Lekcjonarzu mszalnym, Studia Redemptorystowskie 15(2017), 189-211.

  Chrzanowski Damian, Zwiastowanie Słowa Bożego w świetle dokumentów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Roczniki Teologiczne 12(2017), 19-30.

  Panuś Kazimierz, "Przemówienie nad trumną kardynała Sapiehy"- Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, Materiały Homiletyczne 305(2017), 47-55.

  Panuś Kazimierz, "Lud Boży żyjący łaską uświęcającą"- Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, Materiały Homiletyczne 307(2017), 63-71.

  Panuś Kazimierz, Kazanie wygłoszone w czasie ingresu do katedry wawelskiej" - abp. Karola Wojtyły, Materiały Homiletyczne 308(2017), 41-51.

  Panuś Kazimierz, "Przemówienie na pogrzebie Marii Dąbrowskiej" ks. Jana Zieji,, Materiały Homiletyczne 309(2017), 57-62.

  Panuś Kazimierz, "Na Trzeci Maj" - przemówienie bł. ks. Henryka Hlebowicza, Materiały Homiletyczne 310(2017), 39-49.

  Panuś Kazimierz, O przepowiadaniu z ambony dzisiaj. Wystąpienie podczas warsztatów duszpasterskich w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku, 7-8.03.2017, Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej XLV, 1(2017), 71-84.

  Panuś Kazimierz, Kontemplacja Chrystusowych ran w pobożności i w kaznodziejstwie chrześcijańskim, Studia Włocławskie 19(2017), 307-318.

  Panuś Kazimierz, Rodzina Boża i ludzka w nauczaniu kard. Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II w Zakopanem, w: "Na Was można zawsze liczyć!" Nauczanie papieskie arcybiskupa Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II w Zakopanem, Zakopane 2017, 13-25.

  Panuś Kazimierz, Chrystocentryczne przepowiadanie hagiograficzne, w: Sławiński H. (red.), Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, [Wydawnictwo Naukowe UPJPII] Kraków 2017, 261-280.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Stanisław Biel SJ, Rybak z Galilei, Kraków 2016, s. 308, Homo Dei 2(2017), 221-224.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Emilian Gołąbek OFM, Miłosierdzie zmienia wszystko, Wrocław/Kraków 2016, s. 96, Homo Dei 1(2017), 201-204.


  ROK 2016___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2010]
  [2009]
  [2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Chrzanowski Damian, Mowa misyjna Jezusa (Mt 10,1-11,1) w polskim przepowiadaniu posoborowym. Studium homiletyczne, [KUL] Lublin 2016.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Ks. St. Dyk, Homilia. Droga do żywego poznania misterium Chrystusa, Kielce 2016, s. 215, Studia Loviciensia 18(2016), 247-251.

  Swędrowski Jerzy, Silni słowem Bożym. Myśli do homilii na rok ABC, s. 400, [Homo Dei] Kraków 2016.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Bp Andrzej F. Dziuba, Jedyny Bóg. Z nauczania pasterskiego, Warszawa 2015, s.336, Homo Dei 3(2016), 193-197.

  Swędrowski Jerzy, Model współczesnej homilii niedzielnej, Studia Loviciensia 18(2016), 163-173.

  Swędrowski Jerzy, Święci i błogosławieni w kontekście 1050-lecia chrztu Polski. Kazania patriotyczne, czy hagiograficzne?, w: M. Pawliszyn (red.), Musimy siać. Księga pamiątkowa ku czci Gerarda Siwka CSsR (1938-2015), Kraków 2016, 353-367.


  ROK 2015___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Swędrowski Jerzy, Sprawozdanie z Konferencji naukowej SHP "Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania", Niepokalanów 28-29.09.2015, Studia Loviciensia 17(2015), 332-337.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) W. Przyczyna, L. Szewczyk (red.), Polityka na ambonie?, Kraków 2015, s. 242, Studia Loviciensia 17(2015), 315-319.


  ROK 2014___________ [2022]
  [2021]
  [2020][2019][2018][2017][2016][2015][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Swędrowski Jerzy, (rec.) R. Hajduk, Ewangelia na forum świata. Od apologetyki do marketingu, Kraków 2013, s. 280, Studia Loviciensia 16(2014), 372-375.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) W. Przyczyna, Homilia pięćdziesiąt lat po Soborze Watykańskim II. Pytania, problemy, wyzwania, Kraków 2013, s. 245, Studia Loviciensia 16(2014), 368-371.


  ROK 2013___________ [2022]
  [2021]
  [2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Ks. bp Andrzej F. Dziuba, Służyć życiu, Niepokalanów 2012, s. 334, Homo Dei 3(2013), 227-230.


  ROK 2012___________ [2022]
  [2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Bp Andrzej F. Dziuba, Tylko Bogu, Warszawa 2011, s. 330, Homo Dei 2(2012), 203-206.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Wiesław Przyczyna (red.), Liturgia i przepowiadanie, Kraków 2010, s. 272, Studia Loviciensia 14(2012), 334-336.


  ROK 2011___________ [2022]
  [2021]
  [2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Swędrowski Jerzy, Sprawozdanie z sympozjum homiletycznego "Polityka na ambonie" na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, 13.10.2011, Studia Loviciensia 13(2011), 302-305.


  ROK 2007___________ [2022]
  [2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Swędrowski Jerzy, Sprawozdanie z Konferencji naukowej "Metodologia nauk pastoralnych", Warszawa 24-25.09.2007, Studia Loviciensia 9(2007), 394-396.


  skrypty: Grzegorz Strzelczyk, ks., 2002-

  skrypt wykonany w czasie: 0 sekundy