INFORMACJE
 • wyszukiwanie proste
 • wyszukiwanie zaawansowane
 • przeglądanie wg lat
 • zaproponuj nową pozycję bibliograficzną
 • historia uaktualnień
 • historia zapytań

 • ostatnie uaktualnienie: 12.02.2021
  bibliografia zawiera obecnie 4198 opisów(-y)
  wykonano wyszukiwań: 641441
  indeksy:
  uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 22.09.2017;
  9
  pozycji (-e)

  historia uaktualnień:

  26: 12.02.2021 (64)
  25: 17.03.2020 (22)
  24: 24.10.2019 (41)
  23: 16.04.2019 (3)
  22: 26.11.2018 (81)
  21: 26.02.2018 (29)
  20: 22.09.2017 (68)
  19: 10.05.2017 (133)
  18: 10.09.2016 (80)
  17: 30.11.2015 (71)
  16: 27.09.2015 (36)
  15: 29.11.2014 (66)
  14: 14.10.2014 (30)
  13: 27.09.2013 (43)
  12: 27.10.2012 (79)
  11: 30.11.2011 (43)
  10: 1.08.2011 (80)
  9: 23.11.2010 (16)
  8: 19.07.2010 (11)
  7: 23.12.2009 (119)
  6: 7.10.2009 (11)
  5: 15.07.2009 (19)
  4: 26.02.2009 (28)
  3: 09.09.2008 (3)
  2: 25.06.2008 (110)
  1: 04.02.2008 (5960)

  ROK 2017___________ [2022][2021][2020][2019][2018][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Szewczyk Leszek, O kaznodziejstwie ks. Józefa Przybyły, w: J. Przybyła, (red.), Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, Lędziny 2017, 167-170.

  Szewczyk Leszek, Chrystocentryczne głoszenie zasad życia chrześcijańskiego, w: H. Sławiński (red.), Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, Kraków 2017, 173-196.

  Szewczyk Leszek, Kierunki badań w homiletyce polskiej na podstawie zawartości Bibliografii homiletycznej, Polonia Sacra 21,2(2017), 45-62.

  Wasilewski Edward, "Głosimy Chrystusa, który jest i który przychodzi", w: H. Sławiński (red.), Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, Kraków 2017, 221-235.

  Wasilewski Edward, Wykresografia - przełom "gutenbergiański" w teologii, [Gaudentinum] Gniezno 2017.

  Wasilewski Edward, ABC dobrego przygotowania homilii, [Biblos] Tarnów 2017.

  Wiśniewski Sebastian, Pragnijmy nieba tak jak Dobry Łotr, w: Wiśniewski S. (red.), Głosimy Ukrzyżowanego. Kazania pasyjne, [Salwator] Kraków 2017, 130-137.

  Wiśniewski Sebastian [red.], Głosimy Ukrzyżowanego. Kazania pasyjne, [Salwator] Kraków 2017.


  ROK 2016___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2015]
  [2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Szewczyk Leszek, Głoszenie słowa Bożego niesłyszącym, w: Ľ. Petrik, J. Sedláková, Z. Čandová (red.), Božie slovo možno počuť i vidieť. Prezentácia Evanjelia podľa Lukáša v piktogramoch,, Prešov 2016, 40-55.

  Wasilewski Edward, Związek modlitwy nieustannej z przepowiadaniem homilijnym w świetle przekazów patrystycznych, Roczniki Teologiczne 36, z. 12(2016), 131-148.

  Wasilewski Edward, Obligatoryjność używania tytułów chrystologicznych w przepowiadaniu homilijnym, Teologia i Człowiek 35, nr 3(2016), 161-177.

  Wasilewski Edward, Podstawowy warsztat patrystyczny homilisty, Studia Pastoralne 12(2016), 146-160.

  Wasilewski Edward, Pełnia rozwoju człowieka tylko w Chrystusie. Ujęcie graficzne, Zeszyty Formacji Katechetów 1(2016), 26-34.

  Wasilewski Edward, Przyjaźń narzeczonych gwarancją trwałości małżeństwa, Teologia i Moralność 19(2016), 225-242.

  Wiśniewski Sebastian, Matka Boża Różańcowa naszą pomocą i obroną w drodze do świętości, w: Wiśniewski S. (red.), O Maryi nigdy dość. Kazania maryjne misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej., [Salwator] Kraków 2016, 27-29.


  ROK 2015___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Swędrowski Jerzy, Kontekst liturgiczny homilii i ars praedicandi w "Dyrektorium homiletycznym", Studia Loviciensia 17(2015), 247-256.

  Wasilewski Edward, Podstawowy warsztat liturgiczny homilisty, Liturgia Sacra 2(2015), 383-391.


  ROK 2013___________ [2022]
  [2021]
  [2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Swędrowski Jerzy, Sanktuaria Maryjne w dziele głoszenia słowa Bożego w posłudze Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa, Studia Loviciensia 15(2013), 293-303.


  ROK 2012___________ [2022]
  [2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Swędrowski Jerzy, Aktualność kerygmatu w kontekście postaw ludzkich i chrześcijańskich. Miejsce kaznodziei w przekazie kerygmatu, Studia Loviciensia 14(2012), 261-272.

  Swędrowski Jerzy, Jak nie mówić i jak mówić o świętych, Homo Dei 3(2012), 151-156.

  Swędrowski Jerzy, Arcybiskupi gnieźnieńscy a kultura; wybrane zagadnienia, Studia Prymasowskie 6(2012), 343-357.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Marian Kowalczyk SAC, Apostolat słowa Bożego, Warszawa 2010, s. 484, Studia Loviciensia 14(2012), 331-334.


  ROK 2011___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Swędrowski Jerzy, Realizm słowa Bożego, Collectanea Theologica 81(2011), 5-16.

  Swędrowski Jerzy, O. Stefan Dzierżek SJ (1913-2005) - świadek czasów, kiedy odwaga kosztowała, Studia Loviciensia 13(2011), 199-210.

  Swędrowski Jerzy, Pasterska odpowiedzialność Prymasów Polski za przepowiadanie słowa Bożego, w: K. Marcyński, J. Szaniawski, J. Twardy (red.), Media na przełomie. Dziennikarstwo. Kaznodziejstwo. Edukacja medialna., Warszawa 2011, 530-545.

  Swędrowski Jerzy, Rola Najświętszej Maryi Panny w kształtowaniu chrześcijańskich postaw Polaków w przepowiadaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Studia Prymasowskie 5(2011), 265-280.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Jerzy Niestępski, Twórczość homiletyczna biskupa Mikołaja Sasinowskiego w latach 1970-1982 oraz jej aspekty pastoralne, Warszawa 2009, s. 224, Rocznik Teologii Katolickiej 10(2011), 269-272.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Gerard Siwek CSsR, Rekolekcje wczoraj i dziś, Kraków 2011, s. 238, Rocznik Teologii Katolickiej 10(2011), .

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Mirosław Jasiński, In Verbo Tuo, Gniezno 201, s. 128, Studia Prymasowskie 5(2011), 389-391.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Leszek Szewczyk, Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II, Katowice 2009, s. 392, Warszawskie Studia Pastoralne 13(2011), 347-350.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Renata Jasnos, Biblia między literaturą a teologią, Kraków 2007, s. 264, Warszawskie Studia Pastoralne 13(2011), 351-354.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Mirosław Kreczmański, ks. Henryk Małecki, W wierności Bogu i Kościołowi, Warszawa 2009, s. 240, Studia Prymasowskie 5(2011), 391-394.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Bice Mortara Garavelli, Manuale di retorica, Milano 2008, s. 368, Collectanea Theologica 81(2011), 207-209.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Jan Kupka SAC, Stanisław Kuraciński SAC w służbie misjom, Ząbki 2011, s. 214, Warszawskie Studia Pastoralne 14(2011), 193-198.


  ROK 2010___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Swędrowski Jerzy, Troska Prymasa Polski Władysława Łubieńskiego o przepowiadanie słowa Bożego, Studia Prymasowskie 4(2010), 253-263.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Bp Andrzej F. Dziuba, Kardynał Stefan Wyszyński, Kraków 2010, s. 127, Studia Prymasowskie 4(2010), 314-318.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Jan Obłąk, Kardynał Bernard Maciejewski jako biskup krakowski, Olsztyn 2008, s. 94, Warszawskie Studia Pastoralne 12(2010), 150-153.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Poczet Arcybiskupów Gnieźnieńskich Prymasów Polski. Tekst Przemysław Mrozowski ze wstępem Daniela Olszewskiego, Warszawa 2003, s. 224, Studia Prymasowskie 4(2010), 318-321.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Henryk Sławiński, Między ciągłością a zmianą, Kraków 2008, s 344, Warszawskie Studia Pastoralne 12(2010), 154-157.


  ROK 2009___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Swędrowski Jerzy, Polskie Zjazdy Homiletyczne w Stanach Zjednoczonych, Studia Loviciensia 11(2009), 291-302.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Bogusław Nadolski, Ambona. Historia, znaczenie, symbolika, Warszawa 2008, s. 116+8, Warszawskie Studia Pastoralne 9(2009), 144-147.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Kazimierz Panuś, Sztuka głoszenia kazań, Kraków 2008, s. 208, Saeculum Christianum 2(2009), 280-283.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) bp Andrzej F. Dziuba, Chrześcijaństwo a kultura, Warszawa 2008, s. 324, Homo Dei 4(2009), 176-179.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Andrzej Adamski, Kapłan i dziennikarz, Warszawa 2008, s. 319, Studia Loviciensia 11(2009), 316-319.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Jerzy Sikora, Od słowa do słowa, Warszawa 2008, s. 283, Warszawskie Studia Pastoralne 9(2009), 148-152.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Piotr Pawlukiewicz, Aleksander Fedorowicz, po prostu ksiądz, Warszawa 2008, s. 392, Studia Loviciensia 11(2009), 316-319.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Kazimierz Panuś, Wielcy mówcy Kościoła w Polsce, Kraków 2005, s. 502, Warszawskie Studia Pastoralne 9(2009), 153-157.


  ROK 2008___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014][2013][2012][2011][2010][2009][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Swędrowski Jerzy, Nauka Prymasa Stanisława Karnkowskiego o Jezusie Chrystusie i sakramentach, Studia Prymasowskie 2(2008), 299-333.

  Swędrowski Jerzy, Troska o Ojczyznę w przepowiadaniu Prymasów Polski, Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 50(2008), 274-287.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Marek Jagodziński, Sakramenty w służbie Communio,Warszawa 2008, s. 483, Studia Loviciensia 10(2008), 351-354.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Bp Andrzej F. Dziuba, Studia Prymasowskie, Warszawa 2008, s. 312, Saeculum Christianum 2(2008), 217-219.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Stanisław Urbański, Janusz Śmigiera (red.), Gorzkie żale przybywajcie, Warszawa 2008, s. 291, Rocznik Teologii Katolickiej 7(2008), 335-338.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Krzysztof Konecki, Nasze sprawowanie Eucharystii, Włocławek 2007, 126, Warszawskie Studia Pastoralne 7(2008), 255-258.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Antoni Dudek, Ryszard Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2006, s. 464, Studia Prymasowskie 2(2008), 377-381.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Wiesław Przyczyna, ks. Leszek Szewczyk (red.), Polska bibliografia homiletyczna 1945-2005, Kraków 2007, s. 408, Warszawskie Studia Pastoralne 7(2008), 259-262.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Andrzej Rusinowski, działalność społeczna duchowieństwa w Archidiecezji Warszawskiej 1914-1930, Ząbki 2006, s. 464+32, Warszawskie Studia Pastoralne 8(2008), 209-213.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Janina Druszcz, Świętość matki w hagiografii, nauczaniu i praktyce Kościoła Katolickiego, Olsztyn 2007, s. 342, Warszawskie Studia Pastoralne 8(2008), 214-217.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Bp Andrzej F. Dziuba, Rodzina w dialogu z Bogiem w nauczaniu Ojca świętego Jana Pawła II, Warszawa 2006, s. 126, Homo Dei 3(2008), 198-200.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Kazimierz Panuś, Historia kaznodziejstwa, Kraków 2007, s. 504, Warszawskie Studia Pastoralne 8(2008), 218-222.


  ROK 2007___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2010][2009][2008][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Swędrowski Jerzy, Fundacja Wężykowska wśród dzieł arcybiskupów gnieźnieńskich, Studia Loviciensia 9(2007), 293-308.

  Swędrowski Jerzy, Ks. Aleksander Syski i jego dzieło Kazalnicy popularnej, Łódzkie Studia Teologiczne 16(2007), 215-225.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Andrzej F. Dziuba, Przesłanie społeczne kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2004, s. 207, Studia Prymasowskie 1(2007), 285-289.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Abp Stanisław Szymecki, Będziesz miłował, Białystok 2005, s. 470, Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża 25(2007), .

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Jolanta Kosińska, Biskup Alojzy Orszulik - życie i działalność, Łowicz 2006, Saeculum Christianum (2007), 336-338.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Gerard Siwek CSsR, Blaski i cienie współczesnego przepowiadania, Wydawnictwo M, Kraków 2007, s. 287, Warszawskie Studia Pastoralne 6(2007), 196-200.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Biskup Andrzej F. Dziuba, Cywilizacja miłości w koncepcji Ojca świętego Jana Pawła II, Veritas Foundation Publication Centre, Londyn 2005, s. 62, Łódzkie Studia Teologiczne 16(2007), 294-297.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Aleksander Jacyniak SJ, Ze świętym Józefem na przełomie tysiącleci. Polskie studium Józefologiczne, Kalisz 2002, s. 183, Saeculum Christianum 2(2007), 273-276.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Augustine Hamilcar Serafini, The Face of Adam, Warszawa 2005, s. XVIII+190, Łódzkie Studia Teologiczne 16(2007), 297-299.


  skrypty: Grzegorz Strzelczyk, ks., 2002-

  skrypt wykonany w czasie: 0 sekundy