INFORMACJE
 • wyszukiwanie proste
 • wyszukiwanie zaawansowane
 • przegl±danie wg lat
 • zaproponuj now± pozycję bibliograficzn±
 • historia uaktualnień
 • historia zapytań

 • ostatnie uaktualnienie: 12.02.2021
  bibliografia zawiera obecnie 4198 opisów(-y)
  wykonano wyszukiwań: 641441
  indeksy:
  uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 25.06.2008;
  77
  pozycji (-e)

  historia uaktualnień:

  26: 12.02.2021 (64)
  25: 17.03.2020 (22)
  24: 24.10.2019 (41)
  23: 16.04.2019 (3)
  22: 26.11.2018 (81)
  21: 26.02.2018 (29)
  20: 22.09.2017 (68)
  19: 10.05.2017 (133)
  18: 10.09.2016 (80)
  17: 30.11.2015 (71)
  16: 27.09.2015 (36)
  15: 29.11.2014 (66)
  14: 14.10.2014 (30)
  13: 27.09.2013 (43)
  12: 27.10.2012 (79)
  11: 30.11.2011 (43)
  10: 1.08.2011 (80)
  9: 23.11.2010 (16)
  8: 19.07.2010 (11)
  7: 23.12.2009 (119)
  6: 7.10.2009 (11)
  5: 15.07.2009 (19)
  4: 26.02.2009 (28)
  3: 09.09.2008 (3)
  2: 25.06.2008 (110)
  1: 04.02.2008 (5960)

  ROK 2008___________ [2022][2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Brom Rudolf, Nauczanie pasterskie biskupa katowickiego Stanisława Adamskiego (1930-1967), Katowice 2008.

  Panu¶ Kazimierz, Pius XII, Kraków 2008.

  Panu¶ Kazimierz, "Jego życiem był Bóg, Ojczyzna i Katedra Krakowska" - ks. inf. Kazimierz Figlewicz, Materiały Homiletyczne 241(2008), 31-41.

  Siwek Gerard, O przepowiadaniu do młodzieży uwag kilka, Biblioteka Kaznodziejska 1/152(2008), 9-18.

  Siwek Gerard, Teksty cudze w procesie tworzenia jednostki przepowiadania.. O pomocach do homilii i kazań, w: M.Kubiak, W. Przyczyna (red.), Sci±gać czy nie ¶wi±gać, Pozanń 2008, 35-48.


  ROK 2007___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Broński Włodzimierz, Formacja homiletyczna alumnów w wyższych seminariach duchownych w Polsce. Studium homiletyczne, Lublin 2007.

  Draguła Andrzej, Wtajemniczaj±cy charakter homilii, w: K. Kantowski (red.), Funkcja inicjacyjna katechezy w Ko¶ciele współczesnym., Szczecin 2007, 289-306.

  Draguła Andrzej, Katecheza: nowa teologia, nowy język, w: K. Klauza, M. Wyrostkiewicz, (red.), Przekaż mojemu ludowi, co mówi Bóg., Lublin 2007, 67-74.

  Draguła Andrzej, ¦wiadectwo, czyli życie położone na szali, Biblioteka Kaznodziejska 6/151(2007), 30-34.

  Hajduk Ryszard, Posłani głosić dobr± nowinę. Podstawowy kurs homiletyczny, Kraków 2007.

  Kolbiarz Grzegorz, Problematyka społeczna po okresie przełomu roku 1989 akcentowana w homiliach opublikowanych w polskich czasopismach kaznodziejskich w latach 1989-1991, Katowice 2007.

  Kołodziej Bogdan, Znaczenie i wykorzystywanie zasobów internetowych w praktyce kaznodziejskiej, Katowice 2007.

  Panu¶ Kazimierz, W trosce o dobrze ustawion± hierarchię warto¶ci, w: P. Borto, R. Kuligowski, Z. Trzaskowski, A. Ż±dło (red.), WyobraĽnia miłosierdzia, Kraków 2007, 145-150.

  Panu¶ Kazimierz, Historia kaznodziejstwa, w: Scio cui credidi - księga pami±tkowa ku czci ks. prof. Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, Kraków 2007, .

  Panu¶ Kazimierz, Konferencje Notre-Dame - szczególny rodzaj kazania apologetycznego, w: I. S. Ledwoń, K. Kaucha, Z. Krzyszowski, J. Mastej, A. Pietrzak (red.), , Lublin 2007, 895-907, Lublin 2007.

  Panu¶ Kazimierz, "Zapalam ¶wiatło Pisma ¦więtego". O geniuszu kaznodziejskim ¶w. Jana Chryzostoma, w: A. Borowski i J. NiedĽwiedĽ (red.), Rzeczy minionych pamięć. Studia dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. rocznicę urodzin, Kraków 2007, 403-418.

  Panu¶ Kazimierz, "Długo czekała¶ Jadwigo!" ¦więta Pani Wawelska w kazaniach kard. K. Wojtyły i Jana Pawła II, w: K. Panu¶ (red.), "Nie w blasku kamieni, ale w pokorze i łagodno¶ci..." Wokół duchowo¶ci ¶w. Jadwigi Królowej, Kraków 2007, 71-81.

  Panu¶ Kazimierz, Homilia w Eucharystii pierwszokomunijnej, Przegl±d Homiletyczny 11(2007), 95-101.

  Panu¶ Kazimierz, Wszechstronnie utalentowany kaznodzieja - ks. prof. Józef Tischner, Materiały Homiletyczne 234(2007), 47-54.

  Panu¶ Kazimierz, Ceniony rekolekcjonista i misjonarz - ks. Henryk Cie¶licki, Materiały Homiletyczne 234(2007), 37-45.

  Panu¶ Kazimierz, Uderzał w wielki dzwon - Marek Stefan Pociecha OFM, Materiały Homiletyczne 237(2007), 31-39.

  Panu¶ Kazimierz, Kaznodzieja - społecznik. Ks. Ferdynand Machay, Materiały Homiletyczne 238(2007), 29-41.

  Panu¶ Kazimierz, Kaznodzieja-gawędziarz - ks. Bronisław Bozowski, Materiały Homiletyczne 239(2007), 33-45.

  Panu¶ Kazimierz, Kaznodziejstwo stało się pasja mego kapłańskiego życia - ks. Tadeusz Ryłko, Materiały Homiletyczne 240(2007), 43-50.

  Panu¶ Kazimierz, (rec.) W. Broński, Formacja homiletyczna alumnów w wyższych seminariach duchownych w Polsce. Studium homiletyczne, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, ss. 443., Ruch Biblijny i Liturgiczny 4(2007), 317-321.

  Przyczyna Wiesław, Rola przepowiadania słowa Bożego w kształtowaniu uczniów Chrystusa dzi¶, w: S. Stułkowski (red.), B±dĽmy uczniami Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2007/2008, Poznań 2007, 179-190.

  Przyczyna Wiesław, O metodzie homiletyki, Studia Nauk Teologicznych PAN 2(2007), 289-300.

  Radkowski Tomasz, Rekolekcje szkolne w opinii młodzieży Zespołu Szkół nr 1 w Tychach im. Gustawa Morcinka, Katowice 2007.

  Siwek Gerard, Blaski i cienie współczesnego przepowiadania, Kraków 2007.

  Siwek Gerard, Dialog w głoszeniu słowa Bożego, Biblioteka Kaznodziejska 2/151(2007), 9-17.

  Siwek Gerard, Kaznodziejskie "wypalenie", Biblioteka Kaznodziejska 4/151(2007), 32-39.

  Siwek Gerard, Sługa słowa jako uczeń Chrystusa, Biblioteka Kaznodziejska 6/151(2007), 9-18.

  Siwek Gerard, Kiedy homilia, kiedy kazanie, Homo Dei 4(2007), 28-41.

  Siwek Gerard, (rec.) Dorota Zdunkiewicz - Jedynak. Surfuj±c po Internecie w poszukiwaniu Boga. seria Teolingwistyka . Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos". Tarnów 2006 ss. 317., Homo Dei 1(2007), 177-180.

  Siwek Gerard, Duchowo¶ć gosiciela słowa Bożego. cz.I. Powołani do głoszenia, Homo Dei 3(2007), 161-169.

  Twardy Jan, Posługa słowa zwi±zana z sakramentem pokuty i pojednania, Studia Pastoralne 3(2007), 63-77.


  ROK 2006___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2010]
  [2009]
  [2008]
  [2007]
  [2005]
  [2004]
  [2003]
  [2002]
  [2001]

  Neznal Ireneusz, Teologia sakramentów i jej kaznodziejskie aplikacje w ¶wietle polskich programów duszpasterskich II Wielkiej Nowenny, Katowice 2006.

  Panu¶ Kazimierz, ¦w. Jan Vianney, Kraków 2006.

  Panu¶ Kazimierz, ¦w. Franciszek Salezy, Kraków 2006.

  Panu¶ Kazimierz, Pedagogiczny wymiar kaznodziejstwa patriotycznego, w: W. Janiga (red.), Wychowanie do patriotyzmu, Przemy¶l - Rzeszów 2006, 529-576.

  Panu¶ Kazimierz, Rola historii kaznodziejstwa w procesie kształcenia kaznodziei, w: W. Broński (red.), Integralne kształcenie kaznodziei, Lublin 2006, 253-261.

  Panu¶ Kazimierz, Katedra wawelska w kazaniach biskupa i kardynała Karola Wojtyły, Studia Pastoralne 2(2006), 9-23.

  Panu¶ Kazimierz, W służbie słowa, które nie przemija. O kaznodziejstwie papieża Jana Pawła II, Studia Nauk Teologicznych PAN 1(2006), 207-215.

  Panu¶ Kazimierz, Zachwycał erudycj± i zapałem - o. S. Kaszuba OFMCap., Materiały Homiletyczne 232(2006), 25-34.

  Panu¶ Kazimierz, Ludwik z Grenady (Granady) OP, w: Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, 178-179.

  Panu¶ Kazimierz, Lubomlczyk Seweryn OP, w: Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, 75-76.

  Panu¶ Kazimierz, Łaguna Stanisław, w: Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, 364.

  Panu¶ Kazimierz, Łańcucki Józef Wincenty ks., w: Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, 371-372.

  Panu¶ Kazimierz, Łapot Józef ks., w: Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, 376.

  Panu¶ Kazimierz, Łubieński Bernard Alojzy CSSR, w: Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, 572-573.

  Panu¶ Kazimierz, Łubieński Kazimierz bp, w: Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, 575-576.

  Panu¶ Kazimierz, Łukasz Doktorek (Doctorius), Łukasz z Rzeszowa, w: Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, 610.

  Panu¶ Kazimierz, Łukasz z Wielkiego KoĽmina, w: Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, 618-619.

  Panu¶ Kazimierz, Łukasz ze Lwowa, Lwowczyk OP, w: Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, 617.

  Panu¶ Kazimierz, Łukowski Jan Cor, w: Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, 634-635.

  Panu¶ Kazimierz, Madejewski Kazimierz Władysław OFMCap., w: Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, 773-774.

  Panu¶ Kazimierz, W obliczu prawdziwej m±dro¶ci. Kaznodziejskie dzieło ks. prof. Edwarda Stańka, w: K. Panu¶ (red.), Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem Eduardi Staniek, Kraków 2006, 487-499.

  Panu¶ Kazimierz [red.], Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem Eduardi Staniek, Kraków 2006.

  Siwek Gerard, Kazanie, w: R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fijałkowski (red.), Leksykon teologii pastoralnej, Lublin 2006, 366-371.

  Siwek Gerard, Przepowiadanie słowa Bożego, w: R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fijałkowski (red.), Leksykon teologii pastoralnej, Lublin 2006, 696-702.

  Siwek Gerard, Rekolekcje, w: R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fijałkowski (red.), Leksykon teologii pastoralnej, Lublin 2006, 725-731.

  Siwek Gerard, Profetyczny charakter posługi słowa Jana Pawła II, Studia Pastoralne 2(2006), 37-57.

  Siwek Gerard, Retoryka w procesie kształcenia kaznodziejów, w: W. Broński (red.), Integralne kształcenie kaznodziei, Lublin 2006, 319-333.

  Siwek Gerard, Teologia i praktyka rekolekcji, Biblioteka Kaznodziejska 1/150(2006), 9 -15.

  Siwek Gerard, Wykorzystać szansę, Biblioteka Kaznodziejska 2/150(2006), 9-15.

  Siwek Gerard, "Ludu nie grzesz!". O Słudze Bożym Bernardzie Łubieńskim CSsR i żarliwo¶ci jego posługi słowa w Krakowie, w: K. Panu¶ (red.), Wielcy kaznodzieje Krakowa, 2006, 411-425.

  Siwek Gerard, Misje ludowe, w: R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fijałkowski (red.), Leksykon teologii pastoralnej, Lublin 2006, 501-507.

  Szewczyk Leszek, Dydaktyka homiletyki, w: K. Sosna (red.), Dydaktyka teologii, Katowice 2006, 81-90.

  Szewczyk Leszek, Mistagogiczne aspekty w przepowiadaniu piekarskim kardynała Karola Wojtyły, Studia Pastoralne 2(2006), 24-35.

  Twardy Jan, Przemiany w polskiej teorii homilii pod wpływem nauki Soboru Watykańskiego II, w: G. Kucza (red.), Wierno¶ć i aggiornamento. Wokół recepcji Soboru Watykańskiego II, Katowice 2006, 205-220.

  Twardy Jan, ¬ródła przemian we współczesnej homiletyce, ¦l±skie Studia Historyczno-Teologiczne 39/1(2006), 112-125.


  ROK 2005___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2010]
  [2009]
  [2008]
  [2007]
  [2006]
  [2004]
  [2003]
  [2002]
  [2001]

  Brom Rudolf, Posługa Słowa Bożego według nauki I Synodu Diecezji Katowickiej, Katowice 2005.

  Fortuna P., Zachowania niewerbalne w komunikacji kaznodziejskiej, w: J. Twardy, W. Broński, J. Nowak (red.), Mowa żywa. Wybrane aspekty komunikacji kaznodziejskiej, Kielce 2005, 122-138.

  Twardy Jan, Tematyka eucharystyczna w kazaniach pasyjnych, Studia Pastoralne 1(2005), 128-141.


  ROK 2004___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2010]
  [2009]
  [2008]
  [2007]
  [2006]
  [2005]
  [2003]
  [2002]
  [2001]

  Cogiel Marceli, Strategie szkolnych rekolekcji dla młodzieży w kontek¶cie pedagogiki pastoralnej, Biuletyn katechetyczny 18(2004), 5-20.


  ROK 2003___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2002][2001]

  Kania M., Program odnowy religijnej na Górym ¦l±sku na podstawie listów pasterskich biskupów Augusta Hlonda i Arkadiusza Lisieckiego w latach 1925-1930, Katowice 2003.

  Kuczera S., Ruch rekolekcji zamkniętych w latach 1925 - 1939, Katowice 2003.


  ROK 2002___________ [2022]
  [2021]
  [2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2001]

  Brom Rudolf, Przepowiadanie ks. bpa Stanisława Adamskiego w latach 1930-1947, w: r. Brom (red.), Ksi±dz biskup Stanisław Adamski. Działalno¶ć duszpasterska i społeczna w diecezji katowickiej. Materiały posesyjne, Katowice 2002, 23-36.

  Chmielewski Marek, Dzień skupienia, w: M. Chmielewski (red.), Leksykon duchowo¶ci katolickiej, Lublin-Kraków 2002, 233-234.

  Chmielewski Marek, Rekolekcje, w: M. Chmielewski (red.), Leksykon duchowo¶ci katolickiej, Lublin-Kraków 2002, 744-751.

  Duda M., Jak współczesnej młodzieży mówić o Bogu?, Częstochowskie Studia Teologiczne 30(2002), 239-248.

  Kołek Andrzej, Problematyka społeczno-religijna w kaznodziejstwie biskupa Herberta Bednorza (1967-1989), Katowice 2002.


  skrypty: Grzegorz Strzelczyk, ks., 2002-

  skrypt wykonany w czasie: 0 sekundy