INFORMACJE
 • wyszukiwanie proste
 • wyszukiwanie zaawansowane
 • przeglądanie wg lat
 • zaproponuj nową pozycję bibliograficzną
 • historia uaktualnień
 • historia zapytań

 • ostatnie uaktualnienie: 12.02.2021
  bibliografia zawiera obecnie 4198 opisów(-y)
  wykonano wyszukiwań: 641441
  indeksy:
  uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 10.05.2017;
  0
  pozycji (-e)

  historia uaktualnień:

  26: 12.02.2021 (64)
  25: 17.03.2020 (22)
  24: 24.10.2019 (41)
  23: 16.04.2019 (3)
  22: 26.11.2018 (81)
  21: 26.02.2018 (29)
  20: 22.09.2017 (68)
  19: 10.05.2017 (133)
  18: 10.09.2016 (80)
  17: 30.11.2015 (71)
  16: 27.09.2015 (36)
  15: 29.11.2014 (66)
  14: 14.10.2014 (30)
  13: 27.09.2013 (43)
  12: 27.10.2012 (79)
  11: 30.11.2011 (43)
  10: 1.08.2011 (80)
  9: 23.11.2010 (16)
  8: 19.07.2010 (11)
  7: 23.12.2009 (119)
  6: 7.10.2009 (11)
  5: 15.07.2009 (19)
  4: 26.02.2009 (28)
  3: 09.09.2008 (3)
  2: 25.06.2008 (110)
  1: 04.02.2008 (5960)

  ROK 2017___________ [2022][2021][2020][2019][2018][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Bryk Błażej, Posługa słowa ks. Jana Machy (1914-1942), [WTL UŚ] Katowice 2017.

  Drzęśla Wojciech, Wykorzystywanie urządzeń elektronicznych w praktyce kaznodziejskiej księży archidiecezji katowickiej, [WTL UŚ] Katowice 2017.

  Seweryn Mateusz, Etos pracy górnika w nauczaniu biskupów katowickich. Studium homiletyczne na podstawie wypowiedzi z okazji uroczystości św. Barbary w latach 1987-2015, [WTL UŚ] Katowice 2017.

  Sławiński Henryk, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Słowo Boże można usłyszeć i widzieć", Preszow (Słowacja), 11 października 2016 r., Ateneum Kapłańskie 648/2/168(2017), 406-407.

  Sławiński Henryk, Listy pasterskie arcybiskupa Jerzego Ablewicza, w: M. Tragarz (red.), Listy pasterskie w posłudze biskupiej Jerzego Ablewicza, Tarnów 2017, 35-40.

  Sławiński Henryk, Religious freedom and the Church?s mission of preaching the Word of God, w: F. De Rycke, B. Pottier, H. Sławiński, J. van Reeth (red.), Secularisation & Europe, [Betsaida] s-Hertogenbosch 2017, 349-366.

  Sławiński Henryk, Misterium Chrystusa, kerygmat i dogmat w przepowiadaniu, w: H. Sławiński (red.), Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, Kraków 2017, 119-146.

  Sławiński Henryk, Przepowiadanie chrystocentryczne, w: H. Sławiński (red.), Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, Kraków 2017, 11-29.

  Szewczyk Leszek, Chrystocentryczne głoszenie zasad życia chrześcijańskiego, w: H. Sławiński (red.), Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, Kraków 2017, 173-196.


  ROK 2016___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2015]
  [2014]
  [2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Kuźnik Bartłomiej, Problematyka dogmatyczno-moralna w kaznodziejstwie księdza dra Stanisława Bisty. Studium homiletyczne., [WTL UŚ] Katowice 2016.

  Sławiński Henryk, (rec.) Gregory Heille, The Preaching of Pope Francis, Collegeville, MN, Liturgical Press 2015, 84 s., Ateneum Kapłańskie 641/1/166(2016), 206-207.

  Sławiński Henryk, Słowo i obraz w przepowiadaniu orędzia Chrystusa, w: Ľ. Petrik, J. Sedláková, Z. Čandová, Prešov (red.), Božie slovo možno počuť i vidieť. Prezentácia Evanjelia podľa Lukáša v piktogramoch, [Wyd. Prešovská univerzita v Prešovie] Prešov 2016, 18-39.

  Sławiński Henryk, Segmentacja rynku i przepowiadanie do wielopokoleniowego audytorium, w: M. Pawliszyn (red.), "Musimy siać". Księga pamiątkowa ku czci Gerarda Siwka CSsR (1938-2015), [Homo Dei] Kraków 2016, 337-352.

  Sławiński Henryk, Planowanie tematów homilii w praktyce duszpasterskiej, w: M. Rzepka, J. Nowak (red.), "Odpowiednie dać rzeczy słowo?" C.K. Norwid. Prace ofiarowane Księdzu Prałatowi Zbigniewowi Adamkowi z okazji siedemdziesiątych urodzin, [Biblos] Tarnów 2016, 191-205.

  Sławiński Henryk, Przepowiadanie do ludzi w podeszłym wieku, Analecta Cracoviensia 48(2016), 141-161.

  Sławiński Henryk, Humor i jego funkcje w przepowiadaniu słowa Bożego, Roczniki Teologiczne 63/12(2016), 119-129.

  Sławiński Henryk, Posługa słowa wobec ludzi starszych, chorych i niesłyszących z uwzględnieniem wskazań II Polskiego Synodu Plenarnego, Warszawskie Studia Pastoralne numer specjalny(2016), 349-369.

  Sławiński Henryk, Przepowiadanie z humorem, Teologia i Człowiek 36/4(2016), 129-148.

  Szczepaniak Maciej, Formatowanie telefonu komórkowego kapłana w duchu Ewangelii, w: "Musimy siać". Księga pamiątkowa ku czci Gerarda Siwka CSsR (1939-2015), [Homo Dei] Kraków 2016, 385-400.

  Szewczyk Leszek, Głoszenie słowa Bożego niesłyszącym, w: Ľ. Petrik, J. Sedláková, Z. Čandová, Prešov (red.), Božie slovo možno počuť i vidieť. Prezentácia Evanjelia podľa Lukáša v piktogramoch, [Wyd. Prešovská univerzita v Prešovie] Prešov 2016, 40-55.

  Szewczyk Leszek, Posługa słowa Bożego w praktyce rekolekcyjnej. Na przykładzie archidiecezji katowickiej, Theologos 1(2016), 86-99.

  Szewczyk Leszek, Psychologiczne kompetencje głosiciela słowa Bożego, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,1(2016), 237-250.

  Szewczyk Leszek, Muzyka "najszlachetniejszą służebnicą" liturgii. O muzyce jako źródle i tworzywie kaznodziejskim, Studia Pastoralne 12(2016), 36-48.

  Szewczyk Leszek, Sprawozdanie z sympozjum Arbeitsgemeinschaft für Homiletik. Breklum, 26-29 września 2016 r, Studia Pastoralne 12(2016), 348-350.

  Szewczyk Leszek, Homilia w dokumentach polskich synodów diecezjalnych (2000-2012), Roczniki Teologiczne 63/12(2016), 103-117.

  Szewczyk Leszek, Głosiciel i słuchacz homilii w dokumentach najnowszych polskich synodów diecezjalnych, w: "Musimy siać". Księga pamiątkowa ku czci Gerarda Siwka CSsR (1938-2015, Kraków 2016, 369-383.

  Szewczyk Leszek, Wychowanie do przebaczenia w homiliach, Paedagogia Christiana 2/38(2016), 243-262.

  Szewczyk Leszek, Wielcy mówcy franciszkańscy. Nasi mistrzowie posługi słowa., [Emmanuel] Katowice-Panewniki 2016.

  Wasilewski Edward, Ekshortacje pastoralne - klucz do kwerendy homiletycznej, Ruch Biblijny i Liturgiczny 69/2(2016), 125-142.

  Wasilewski Edward, Definicja miłości chrześcijańskiej w przepowiadaniu, w: Chałupniak R., Kostorz J. (red.), , [Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego] Opole 2016, 145-160, [Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego] Opole 2016.

  Wasilewski Edward, Ein "Gutenbergischer" Wendepunkt in der Theologie, Forum Katholische Theologie 32, H. 2(2016), 92-107.

  Wasilewski Edward, Motywacja eschatologiczna w przepowiadaniu, Ateneum Kapłańskie 642/1/166(2016), 320-333.

  Wasilewski Edward, Podstawowe prawdy katechizmowe w 33 ujęciach graficzno-obrazowych, Pomoce katechetyczne z płytą CD (2016), .

  Wasilewski Edward, Chrzest. Wszczepienie w Mistyczne Ciało Chrystusa, [Gaudentinum] Gniezno 2016.


  ROK 2015___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2010]
  [2009]
  [2008]
  [2007]
  [2006]
  [2005]
  [2004]
  [2003]
  [2002]
  [2001]

  Sławiński Henryk, Sprawozdanie z konferencji "Problemy" z małżeństwem w Biblii, czyli Dobra Nowina o związku kobiety i mężczyzny (Białobrzegi, 20-21 października 2014), Biblioteka kaznodziejska 1(2015), 9-18.

  Sławiński Henryk, Sprawozdanie z konferencji "Wolność religijna, relatywizm i sekularyzacja we współczesnym społeczeństwie i ich implikacje dla Kościoła", ?s-Hertogenbosch, Holandia, 21-24 II 2015, Ateneum Kapłańskie 638/1/165(2015), 187-193.

  Sławiński Henryk, Sprawozdanie: Colloquium: Wolność religijna, relatywizm i sekularyzacja we współczesnym społeczeństwie i ich implikacje dla Kościoła., Vita Academica 82/2(2015), 6-9.

  Sławiński Henryk, Sprawozdanie: The Challenges for the Priestly Formation in the Ancient Christianity and Nowadays., Vita Academica 83/3(2015), 14-15.

  Sławiński Henryk, Znaczenie, geneza i struktura "Dyrektorium homiletycznego", Polonia Sacra 40/3(2015), 155-176.

  Sławiński Henryk, Prawo do wolności religijnej i jego naruszanie we współczesnej Europie, Studia Włocławskie 17(2015), 295-310.

  Sławiński Henryk, Kontekstualne uwarunkowanie głoszenia katechez do młodzieży, Pro Musica Sacra 13(2015), 53-69.

  Sławiński Henryk, Tematyczne programowanie przepowiadania homilijnego, Roczniki Teologiczne 62/12(2015), 77-91.

  Sławiński Henryk, Homilia niedzielna w dokumentach Kościoła w Stanach Zjednoczonych, w: H. Sławiński (red.), Homilia niedzielna. Dokumenty Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, Kraków 2015, 7-28.

  Sławiński Henryk, Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych, Preaching the Mistery of Faith, tekst polski: Przepowiadanie misterium wiary. Homilia niedzielna, w: H. Sławiński (red.), Homilia niedzielna. Dokumenty Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, Kraków 2015, 29-88.

  Sławiński Henryk, Komisja do Spraw Życia i Posługi Kapłanów przy Krajowej Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych, Fulfilled in Your Hearing. The Homily in the Sunday Assembly, Washington 1982, w: H. Sławiński (red.), Homilia niedzielna. Dokumenty Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, [Wydawnictwo Salwator] Kraków 2015, 89-135.

  Szczepaniak Maciej, Patrzenie obrazu. Obrazowanie jako strategia komunikacyjna w przepowiadaniu, Teologia Praktyczna 16(2015), 111-122.

  Wasilewski Edward, Aplikacja założeń metody wykresograficznej do teorii i praktyki homiletycznej, [Gaudentinum] Gniezno 2015.

  Wasilewski Edward, Podstawowy warsztat biblijny homilisty, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 48/2(2015), 492-501.

  Wasilewski Edward, Przymioty miłości małżeńskiej w interpretacji obrazu "Portret małżonków Arnolfinich" w kaznodziejskim przepowiadaniu, Studia Bydgoskie 9(2015), 291-302.

  Wasilewski Edward, Motywacja dobroczynności chrześcijańskiej w świetle "wykresografii", Studia Gdańskie (2015), 127-146.

  Wasilewski Edward, Podstawy biblijne godności kobiety w Liście apostolskim Jana Pawła II "Mulieris dignitatem". Implikacje homiletyczne, Collectanea Theologica 1(2015), 131-143.

  Wasilewski Edward, Potrzeba recepcji treści Listu apostolskiego Jana Pawła II "Mulieris dignitatem" we współczesnym kaznodziejstwie, Studia Bydgoskie 8(2015), 169-183.

  Wasilewski Edward, Uniwersalny wymiar kerygmatu pisemnego, Resovia Sacra 22(2015), 333-347.

  Wasilewski Edward, Ideał świętości. Przekaz Dobrej Nowiny w ujęciach graficzno-obrazowych, [Gaudentinum] Gniezno 2015.

  Wasilewski Edward, Geometria w służbie teologii, [Bernardinum] Pelplin 2015.

  Wasilewski Edward, Aplikacja założeń metody wykresograficznej do teorii i praktyki homiletycznej, [Gaudentinum] Gniezno 2015.


  ROK 2014___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2010]
  [2009]
  [2008]
  [2007]
  [2006]
  [2005]
  [2004]
  [2003]
  [2002]
  [2001]

  Sławiński Henryk, Sprawozdanie: Seminarium. Teologia pastoralna po II Soborze Watykańskim, Vita Academica 78/3(2014), 8-10.

  Sławiński Henryk, Sympozjum nt. "Liturgiczne przepowiadanie do dzieci. Szanse i zagrożenia", Nysa-Opole, 21-22 października 2013 roku, Homo Dei 311/2(2014), 147-152.

  Sławiński Henryk, Chrześcijaństwo jako religia żywego Słowa Bożego, w: M. Chojnacki, J. Morawa, A. Napiórkowski (red.), O bogactwach Kościoła, [Wyd. Salwator] Kraków 2014, 343-355.

  Sławiński Henryk, Wkład Soboru Watykańskiego II w odnowę przepowiadania słowa Bożego, w: E. Umińska-Tytoń, J. Lewandowicz (red.), Humanistyczna recepcja Soboru Watykańskiego II, [Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie] Łódź 2014, 173-184.

  Sławiński Henryk, Duszpasterska opieka i głoszenie Dobrej Nowiny Chrystusa rodzicom dzieci zmarłych przed urodzeniem, Polonia Sacra 37/4(2014), 141-157.

  Sławiński Henryk, Geneza, kontekst i tematyka kazań pasyjnych, Polonia Sacra 35/2(2014), 75-99.

  Sławiński Henryk, Język współczesnego przekazu Ewangelii z uwzględnieniem sugestii papieża Franciszka, Roczniki Teologiczne 61/12(2014), 53-71.

  Sławiński Henryk, Msza s´w. i homilia według "Dyrektorium o Mszach s´w. z udziałem dzieci". Aktualnos´c´ dyrektorium w 40. rocznice? powstania?, Teologia i Człowiek 28/4(2014), 97-115.

  Szczepaniak Maciej, Agenda-setting i spirala milczenia a przepowiadanie słowa Bożego, Teologia Praktyczna 15(2014), 81-94.


  ROK 2013___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2012]
  [2011]
  [2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Sławiński Henryk, (rec.) Artur Seweryn, Teologia męczeństwa w przepowiadaniu św. Augustyna, Kraków 2011., Polonia Sacra 17/2(2013), 305-307.

  Sławiński Henryk, Sprawozdanie: 50-lecie Soboru Watykańskiego II. Praktyczno-teologiczna recepcja soboru w Niemczech i Polsce. Polsko-niemieckie seminarium i sympozjum naukowe dotyczące recepcji Soboru Watykańskiego II, Vita Academica 73/3(2013), 8-9, 11.

  Sławiński Henryk, Homilia dla dzieci - pedagogiczne wyzwanie, w: J. Hadalski (red.), Msza Święta - rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy, Poznań 2013, 246-251.

  Sławiński Henryk, Troski współczesnej homiletyki, w: J. Hadalski (red.), Msza Święta - rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy, Poznań 2013, 241-245.

  Sławiński Henryk, Homilia podczas pogrzebu dzieci zmarłych bez chrztu, w: Jan Dziedzic, Piotr Guzdek (red.), Od bólu po stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego, [Wydawnictwo naukowe] Kraków 2013, 127-152.

  Sławiński Henryk, Oryginalne ujęcie kwestii wiary w encyklice papieża Franciszka, Lumen fidei,, Polonia Sacra 17/2(2013), 97-112.

  Sławiński Henryk, Wykorzystanie rekwizytów w przepowiadaniu, Przegląd Homiletyczny 17(2013), 97-115.

  Sławiński Henryk, Błogosławieni wychowawcy świętej Teresy z Lisieux, Polonia Sacra 17/1(2013), 191-209.

  Sławiński Henryk, Problem języka w nauczaniu religii wśród młodzieży, Ateneum Kapłańskie 626/1/ 161(2013), 109-128.

  Szczepaniak Maciej, Spirala pomówień czy walka o dusze?. Wokół polityki na ambonie w kazaniu radiowym abp. Teodorowicza, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 46,1(2013), 129-146.

  Szczepaniak Maciej, Msza fonogeniczna. Pierwsza polska transmisja mszy świętej i towarzyszące jej okoliczności, [UAM Wydział Teologiczny] Poznań 2013.


  ROK 2012___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Sławiński Henryk, Sprawozdanie: Sympozjum homiletyczne nt. "Polityka na ambonie" - Katowice, Homo Dei 303/2(2012), 136-140.

  Sławiński Henryk, "Świadkowie Bożej Miłości w drodze i przez służbę". Sprawozdanie z Europejskiej Konferencji Duszpasterstwa Ludzi Morza, Port du Bouc 22-26 września 2011 r., Ateneum Kapłańskie 619/3(2012), 595-596.

  Sławiński Henryk, "Katolicka teologia w dzisiejszym świecie: refleksje ad intra et ad extra". Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Teologicznego w Bratysławie, 15 listopada 2011 r., Ateneum Kapłańskie 618/2(2012), 403-405.

  Sławiński Henryk, Sprawozdanie z XXIII Światowego Kongresu Duszpasterstwa Ludzi Morza (Watykan, 19-23 listopada 2012), Polonia Sacra 2(2012), 259-263.

  Sławiński Henryk, Homilia wprowadzeniem w doświadczenie Boga a kontekst sekularyzmu,, Przegląd Homiletyczny 16(2012), 119-134.

  Sławiński Henryk, Troska Kościoła o poprawę jakości homilii: od synodu o Eucharystii i Sacramentum Caritatis do synodu o słowie Bożym i Verbum Domini, Colloquia Theologica Ottoniana 1(2012), 37-62.

  Sławiński Henryk, Problematyka polityczna w kazaniu, Polonia Sacra 2(2012), 17-39.

  Sławiński Henryk, Wychowawcze znaczenie homilii ślubnej, Teologia i moralność 12(2012), 103-119.

  Szczepaniak Maciej, Radiowa transmisja mszy św. z Kongresu Eucharystycznego w Dublinie. Przełom w recepcji transmisji radiowych w praktyce eklezjalnej, Kultura - Media - Teologia 9(2012), 30-41.


  ROK 2011___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013][2012][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Sławiński Henryk, Spotkanie homiletów Arbeitsgemeinschaft für Homiletik (Monachium, 27-30 września 2010), Ruch Biblijny i Liturgiczny 64/4(2011), 368-370.

  Sławiński Henryk, Sprawozdanie: Doroczne spotkanie homiletów polskich w ramach VIII Kongresu Teologów Polskich (16 września 2010 Poznań)., Przegląd Homiletyczny 15(2011), 197-199.

  Szczepaniak Maciej, Poemat współczesności Jana Pawła II, w: S. Mikołajczak, M. Wrześniewska-Pietrzak (red.), Jan Paweł II w trosce o słowo i prawdę, [Poznańskie Studia Polonistyczne] Poznań 2011, 207-220.

  Szczepaniak Maciej, Transmisja telewizyjna procesji eucharystycznej, Poznańskie Studia Teologiczne 25(2011), 357-374.


  ROK 2009___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Sławiński Henryk, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Czy Chrystus używałby PowerPointa? O słowie i obrazie w misterium przepowiadania", Krzeszowice 28-29 listopada 2008 r., Homo Dei 291/2(2009), 138-141.

  Szczepaniak Maciej, Wizerunek Jana Pawła II w mediach na przykładzie Jubileuszu 2000 roku, w: M. Rybka (red.), Jan Paweł II - Wychowawca Młodych, [Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk] Poznań 2009, 163-172.


  ROK 2008___________ [2022]
  [2021]
  [2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Sławiński Henryk, Sprawozdanie: Celebracja Eucharystii - uroczystości jubileuszowe ks. prof. Stefana Koperka CR,, Ruch Biblijny i Liturgiczny 61/3(2008), 163-164.

  Szczepaniak Maciej, Pomoce do homilii i kazań w "Bibliotece Kaznodziejskiej". Ocena teologa, w: W. Przyczyna, M. Kubiak (red.), Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań, [Księgarnia Świętego Wojciecha] 2008, 131-134.


  skrypty: Grzegorz Strzelczyk, ks., 2002-

  skrypt wykonany w czasie: 0 sekundy