INFORMACJE
 • wyszukiwanie proste
 • wyszukiwanie zaawansowane
 • przeglądanie wg lat
 • zaproponuj nową pozycję bibliograficzną
 • historia uaktualnień
 • historia zapytań

 • ostatnie uaktualnienie: 12.02.2021
  bibliografia zawiera obecnie 4198 opisów(-y)
  wykonano wyszukiwań: 641441
  indeksy:
  uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 10.09.2016;
  9
  pozycji (-e)

  historia uaktualnień:

  26: 12.02.2021 (64)
  25: 17.03.2020 (22)
  24: 24.10.2019 (41)
  23: 16.04.2019 (3)
  22: 26.11.2018 (81)
  21: 26.02.2018 (29)
  20: 22.09.2017 (68)
  19: 10.05.2017 (133)
  18: 10.09.2016 (80)
  17: 30.11.2015 (71)
  16: 27.09.2015 (36)
  15: 29.11.2014 (66)
  14: 14.10.2014 (30)
  13: 27.09.2013 (43)
  12: 27.10.2012 (79)
  11: 30.11.2011 (43)
  10: 1.08.2011 (80)
  9: 23.11.2010 (16)
  8: 19.07.2010 (11)
  7: 23.12.2009 (119)
  6: 7.10.2009 (11)
  5: 15.07.2009 (19)
  4: 26.02.2009 (28)
  3: 09.09.2008 (3)
  2: 25.06.2008 (110)
  1: 04.02.2008 (5960)

  ROK 2016___________ [2022][2021][2020][2019][2018][2017][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Szewczyk Leszek, Opieka logopedyczna w seminariach duchownych, w: B. Kamińska, S. Milewski (red.), Logopedia artystyczna, Gdańsk 2016, 449-458.

  Twardy Jan, Akcentowanie teologii Eucharystii w głoszeniu kazań pasyjnych, w: J. Twardy (red.), Czas miłosierdzia Bożego. Kazania pasyjne., [Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej] Przemyśl 2016, 13-31.

  Twardy Jan, Kazania pasyjne w Roku Miłosierdzia, w: J. Twardy (red.), Czas miłosierdzia Bożego. Kazania pasyjne., [Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej] Przemyśl 2016, 5-11.


  ROK 2015___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019][2018][2017][2016][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Twardy Jan, (rec.) Red. Ks. Kazimierz Panuś. T. 1-3 (t. 1: Kazania maryjne, ss. 656; t. 2: Kazania funeralne, ss 597; t. 3: Kazania pasyjne, ss. 597). Kraków UNUM 2014., Roczniki Teologiczne 62(2015), 246-252.

  Twardy Jan, (rec.) O. Mirosław Chmielewski CSsR, Katechetyczno-homiletyczna działalność o. Henryka Pagiewskiego (1930-2000), Wydawnictwo HOMO DEI Kraków 2008, Homo Dei 1(2015), 231-233.

  Twardy Jan, Kazania pasyjne wezwaniem do nawrócenia, w: J. Twardy (red.), W imię Jego głoszone będzie nawrócenie" (Łk 24, 47). Kazania pasyjne, [Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej] Przemyśl 2015, 5-24.

  Twardy Jan, Czym homilia nie jest - błędy w jej głoszeniu, Roczniki Teologiczne 62/12(2015), 47-62.

  Twardy Jan, Wprowadzenie, w: J. Niestępski (red.), W bliskości słowa Bożego. Homilie wybrane, [WAM] Kraków 2015, 7-13.

  Twardy Jan, Proboszcz wiązownicki ks. Stanisław Sudoł w świetle swoich kazań i wspomnień ks. Dra Stanisława Góreckiego, w: J. Konefał (red.), Sługa Boży ksiądz Stanisław Sudoł zwiastun pojednania i dobroci, Sandomierz 2015, 123-145.

  Twardy Jan, Homileci o polityce na ambonie, w: W. Przyczyna, L. Szewczyk (red.), Polityka na ambonie, Kraków 2015, 218-223.

  Twardy Jan, Błędy w kaznodziejskiej komunikacji wokalno-werbalnej, w: J. Wołczański (red.), Super omnia veritas. Księga dedykowana ks. prof. Tadeuszowi Śliwie w 90. Rocznicę urodzin i 50-lecie pracy naukowej, Lwów- Kraków 2015, 639-651.

  Twardy Jan, Lekcjonarz mszalny podstawą kaznodziejskiej interpretacji problemów moralno- politycznych, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 48/2(2015), 388-404
  problematyka społeczna.

  Wawrzyniak Jacek, Salwatoriański Dom Słowa. Historia i współczesność domu rekolekcyjnego w Trzebini, [Wydawnictwo SALWATOR] Kraków 2015.

  Wiśniewski Sebastian, Odnowienie misji parafialnej. Podręcznik misjonarski, [Misyjne Drogi] Poznań 2015.

  Wiśniewski Sebastian [red.], Homilie, kazania i mowy okolicznościowe. Homiletyka Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, [WAM] Kraków 2015.


  ROK 2014___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Klementowicz Michał, Idea proegzystencji w przepowiadaniu homilijnym Arcybiskupa Alfonsa Nossola, [KUL] Lublin 2014.

  Szewczyk Leszek, Głoszenie słowa Bożego w środowisku zsekularyzowanym według Evangelii Gaudium, w: Ľ. Petrík (red.), Kazateľská činnosť ako integrálna súčasť novej evanjelizácie II, Prešov 2014, 34-53.

  Twardy Jan, (rec.) Jerzy Jastrzębski, Paragraf w sercu. Kardynał Stefan Wyszyński o miłości i sprawiedliwości społecznej, Kraków: Wydawnictw o UNUM 2014 ss. 432., Roczniki Teologiczne 62/12(2014), 198-203.

  Twardy Jan, (rec.) Bp Ignacy Dec, Słodkie jarzmo i lekkie brzemię. Rekolekcje dla kapłanów wygłoszone w Przemyślu w dniach 6-9 lipca 2011 roku, Świdnica: Wyd. Diecezji Świdnickiej 2013, ss. 132 + 2, Roczniki Teologiczne 61/12(2014), 195-198.

  Twardy Jan, Kaznodziejska proklamacja orędzia Chrystusowego krzyża, w: J. Twardy (red.), Adorujemy oblicze Chrystusa. Kazania pasyjne, [Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej] Przemyśl 2014, 5-30.

  Twardy Jan, Proces przygotowania homilii, Roczniki Teologiczne 61(2014), 73-87.

  Twardy Jan, Okolicznościowe głoszenie słowa Bożego, w: I. Folcik (red.), Kościół na drogach człowieka. Kazania okolicznościowe z lat 1981-2014, Rzeszów 2014, 7-12.

  Twardy Jan, Głoszenie etosu krzyża aktualnym zadaniem kaznodziei i katechety, w: A. Szal (red.), Z ludu wzięty, dla ludu postawiony. Księga pamiątkowa dedykowana metropolicie przemyskiemu ks. abp. Józefowi Michalikowi w 50. Rocznicę święceń kapłańskich, Przemyśl 2014, 121-135.

  Wiśniewski Sebastian, Problem kryzysu wiary i kaznodziejskie próby jego przełamywania, Colloquia Disputationes 25(2014), 39-53, w: Lijka, K., Wiśniewski, S (red.), Głoszenie i celebrowanie wiary. Wokół wyzwań ewangelizacji, [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny] Poznań 2014, 39-53.

  Wiśniewski Sebastian, Skuteczność głoszenia słowa Bożego zawartego w kerygmacie, Lumen gentium. Zeszyty misjologiczne 166(2014), 76-93.

  Wiśniewski Sebastian [red.], Głoszenie i celebrowanie wiary. Wokół wyzwań ewangelizacji, [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny] Poznań 2014.


  ROK 2013___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2012]
  [2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Chrzanowski Damian, Jak przepowiadać dziś? Głoszenie Słowa Bożego w służbie chrześcijańskiej wiary. Sprawozdanie z sympozjum homiletycznego (Olsztyn 24-25 października 2012), Przegląd Homiletyczny 17(2013), 185-188.

  Twardy Jan, (rec.) Ks. Maciej Radej: Istotne problemy kaznodziejskie. Kraków : Wydawnictwo PETRUS 2013, ss. 188, Przegląd Homiletyczny 17(2013), 173-176.

  Twardy Jan, Serie kazań pasyjnych w latach 1983-2013, w: J. Twardy (red.), Próba wiary. Kazania pasyjne, [Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej] Przemyśl 2013, 5-33.

  Twardy Jan, Obrazowanie w kaznodziejskim głoszeniu słowa Bożego, Przegląd Homiletyczny (2013), 31-46.

  Twardy Jan, O aktualizacji słowa Bożego w kaznodziejstwie, oczekiwaniach słuchaczy i błędach głosicieli. Rozmowa z wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Homiletów Polskich [Prowadził o Piotr Koźlak CSsR], Homo Dei 82/1(2013), 110.

  Twardy Jan, Ksiądz Aleksander Pawłowski jako kaznodzieja, w: B. Majchrowicz, W. Siwak (red.), Jodłowiecki proboszcz 1899-1932. Miejsce-osoba-dzieło, Jodłówka-Rzeszów 2013, 183-224.

  Wawrzyniak Jacek, Ks. Józef Czesław Chryzostom Małysiak SDS (1884-1966) - inicjator i propagator rekolekcji zamkniętych dla wszystkich stanów, Studia Salvatoriana Polonica 7(2013), 209-224
  rekolekcje zamknięte.


  ROK 2012___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015][2014][2013][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Chrzanowski Damian, "Na Twoje słowo zarzucę sieci" (Łk 5,5). Ewangelicka homiletyka formalna w ujęciu Biskupa Andrzeja Wantuły (1905-1976), w: H. Słotwińska, L. Pintal, M. Wyrostkiewicz, (red.), Omnia transeunt - Caritas manet. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Władysławowi Głowie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, [Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu] Lublin 2012, 597-606.

  Twardy Jan, (rec.) Ks. Wojciech Kamczyk: Tota Paschalis solemnitas. Teologia i duszpasterstwo w kazaniach i homiliach św. Augustyna. Katowice: "Księgarnia św. Jacka" 2012, ss. 384., Przegląd Homiletyczny 16(2012), 169-172.

  Twardy Jan, Zarys historii kaznodziejstwa pasyjnego, w: J. Twardy (red.), Sześć prawd wiary. Kazania pasyjne, [Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej] Przemyśl 2012, 5-43.

  Twardy Jan, Kaznodzieja wobec problemów polityczno-moralnych, w: T. Konik (red.), Bóg i Jego Człowiek. Księga Jubileuszowa na 50-lecie ordynacji ks. prof. Manfreda Uglorza, Bielsko-Biała 2012, 89-103
  problematyka moralna.

  Twardy Jan, Konieczność poprawienia jakości homilii, w: B. Migut, A. Piwowar (red.), Moc słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-homiletycznej, Lublin 2012, 249-266.

  Twardy Jan, Homilia jako antidotum na dechrystianizację, Przegląd Homiletyczny 16(2012), 135-147.

  Twardy Jan, Chrystocentryzm w kaznodziejskim akcentowaniu eschatologii, w: H. Słotwińska [i in.] (red.), Omnia transeunt - Caritas manet. Księga Jubileuszowa dedykowana ks. prof. Władysławowi Głowie w 70. Rocznicę urodzin, Lublin 2012, 145-163.


  ROK 2011___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015][2014][2013][2012][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Twardy Jan, (rec.) Daniel E. Harris C.H. We Speak the Word of the Lord. A Practical Plan For More Effective Preaching, ACTA Publications Assisting Christians to Act, Chicago 2001, ss. 213, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 44/1(2011), 303-304.

  Twardy Jan, (rec.) Ks. Józef Kudasiewicz, Różaniec Dziewicy Maryi. Rozważanie tajemnic z Janem Pawłem II. Wydawnictwo "Współczesnej Ambony", Kielce 2007, s. 152,, Współczesna Ambona 39/4(2011), 155-158.

  Twardy Jan, (rec.) Gerard Siwek CSsR. Rekolekcje wczoraj i dziś. Kraków: Wyd. Homo Dei 2011 ss. 236. Seria Redemotoris Missio XXX., Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne 58/2(2011), 257-259.

  Twardy Jan, Aktualność założeń kazania tematycznego we współczesnej posłudze słowa, Przegląd Homiletyczny 15(2011), 21-32.

  Twardy Jan, Chrystocentryzm w kaznodziejskiej parenezie, w: K. Marcyński, J. Szaniawski, J. Twardy, (red.), Media na przełomie.Dziennikarstwo. Kaznodziejstwo .Edukacja medialna. Śp. Ks. Prof. Antoni Lewek (1940-2010). Księga pamiątkowa, Warszawa 2011, 571-588.

  Twardy Jan, Cykle kazań pasyjnych, w: J. Twardy (red.), Cierpienie Chrystusa - cierpienie człowieka. Kazania pasyjne, [Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej] Przemyśl 2011, 5-37.

  Twardy Jan, Znaczenie motywacji w kaznodziejskiej posłudze słowa, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 44/1(2011), 160-176.

  Twardy Jan, Zasada chrystocentryzmu w kaznodziejstwie, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 44/2(2011), 547-563.

  Twardy Jan, Tekst biblijny w liturgii, w: A. Żądło (red.), Liturgia w podstawowych formach wyrazu, Katowice 2011, 91-118.

  Twardy Jan, Wybitny homileta i kaznodzieja, w: K. Marcyński, J. Szaniawski, J. Twardy (red.), Media na przełomie. Dziennikarstwo. Kaznodziejstwo. Edukacja medialna. Śp. Ks. Prof. Antoni Lewek (1940-2010). Księga pamiątkowa, Warszawa 2011, 58-79.

  Twardy Jan, Dziennikarstwo. Kaznodziejstwo. Edukacja medialna. Śp. Ks. Prof. Antoni Lewek (1940-2010)., w: K. Marcyński, J. Szaniawski, J. Twardy (red.), Media na przełomie. Dziennikarstwo. Kaznodziejstwo. Edukacja medialna. Śp. Ks. Prof. Antoni Lewek (1940-2010). Księga pamiątkowa, Warszawa 2011, 571-588.


  ROK 2010___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Twardy Jan, (rec.) Ks. Stanisław Dyk, Współczesne przepowiadanie homilijne misteriów publicznego życia Jezusa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ss. 448, Studia Pastoralne 6(2010), 343-348.

  Twardy Jan, (rec.) Ks. Leszek Szewczyk, Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II. Studium homiletyczne, Księgarnia św. Jacka Katowice 2009, ss. 392, Przegląd Homiletyczny 14(2010), 191-195.

  Twardy Jan, Kazania pasyjne w roku kapłańskim, w: J. Twardy (red.), Wierność Chrystusa - wierność kapłana w oparciu o tekst Ewangelii według św. Jana. Kazania pasyjne, Przemyśl 2010, 5-20.

  Twardy Jan, Ksiądz profesor Antoni Lewek jako homileta i kaznodzieja, Kultura - Media - Teologia 2/2(2010), 44-63.

  Twardy Jan, Miejsce i funkcja ambony w przestrzeni sakralnej, w: A. Żądło (red.), Praedicamus Christum crucifixum. Słowo Boże w liturgii Kościoła. Księga jubileuszowa dedykowana ks. abp. Damianowi Zimoniowi Metropolicie Katowickiemu w 25. rocznicę święceń biskupich,, Katowice 2010, 287-304.

  Twardy Jan, Mistagogia w homilii ślubnej, Przegląd Homiletyczny 14(2010), 129-142.


  ROK 2009___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Twardy Jan, (rec.) Ks. Kazimierz Panuś, Sztuka głoszenia kazań. Wydawnictwo SALVATOR Kraków 2008, ss. 248, Przegląd Homiletyczny 13(2009), 175-177.

  Twardy Jan, (rec.) Ks. Henryk Sławiński, Między ciągłością a zmianą. Teoria homilii w Stanach zjednoczonych po II Soborze Watykańskim, Kraków Wydawnictwo M, ss. 341, Przegląd Homiletyczny 13(2009), 172-174.

  Twardy Jan, Aktualizacja słowa Bożego w kaznodziejstwie, [Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej] Przemyśl 2009.

  Twardy Jan, Homilia do chorych, Przegląd Homiletyczny 13(2009), 113-127.

  Twardy Jan, Istota i cele kaznodziejskiej posługi słowa Bożego, Przegląd Homiletyczny (2009), 292-306, w: A. Reginek, G. Strzelczyk, A. Żądło (red.), Omnia tempus habent. Miscellanea theologica Vincentio Myszor quadragesimum annum laboris scientifici celebranti ab amicis, sodalibus discipulisque oblata, Katowice 2009, 292-306.

  Twardy Jan, Kazanie pasyjne kontemplacją męki Chrystusa, w: J. Twardy (red.), Wzór i źródło nowego życia. Kazania pasyjne, [Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej] Przemyśl 2009, 5-20.

  Twardy Jan, Ksiądz Walenty Bal Jako Kaznodzieja, w: J. Twardy (red.), Ksiądz infułat Walenty Bal 1920-2002. Duszpasterz w Rzeszowie, Rzeszów 2009, 71-101.

  Twardy Jan, Twórczość kaznodziejska, artykuły i wywiady księdza Walentego Bala, w: J. Twardy (red.), Ksiądz infułat Walenty Bal 1920-2002. Duszpasterz w Rzeszowie, Rzeszów 2009, 101-104.


  ROK 2008___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014][2013][2012][2011][2010][2009][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Twardy Jan, (rec.) Ks. Włodzimierz Broński, Formacja homiletyczna alumnów w wyższych seminariach duchownych w Polsce. Studium homiletyczne, Wydawnictwo KUL Lublin 2007, ss. 443., Przegląd Homiletyczny 12(2008), 209-213.

  Twardy Jan, (rec.) Ks. Józef Kudasiewicz, Oto Matka Twoja. Biblijny katechizm maryjny. Biblioteka Współczesnej Ambony, Kielce 2007, ss. 166, Współczesna Ambona 36(2008), 201-204.

  Twardy Jan, (rec.) Ks. Edward Staniek, Wielcy mówcy Kościoła starożytnego. Antologia, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2007, ss. 508, Przegląd Homiletyczny 12(2008), 214-216.

  Twardy Jan, Źródła kazań pasyjnych, w: J. Twardy (red.), Życie w mądrości krzyża według świętego Pawła. Kazania pasyjne, [Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej] Przemyśl 2008, 4-23.


  ROK 2007___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Twardy Jan, (rec.) James J. Bacik, Kevin E. Anderson, A Light Unto My Path. Crafting Effective Homilies, Paulist Press New York/Mahwah, N. J. 2006, ss. 181., Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 40/2(2007), 488-490.

  Twardy Jan, (rec.) Paul Oskamp, Rudolf Geel, Gut predigen. Ein Grundkurs. Aus dem Niederländischen übersetzt von Klaus Blömer, Gütersloher Verlagshaus 2001, ss. 176., Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 40/2(2007), 485-488.

  Twardy Jan, (rec.) Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem prof.. Eduardi Staniek, red. Kazimierz Panuś, Kraków, Wydawnictwo UNUM 2006, ss. 526, Przegląd Homiletyczny 11(2007), 155-158.

  Twardy Jan, Wskazania i przestrogi dla głosicieli kazań pasyjnych, w: J. Twardy (red.), Męka Jezusa szkołą człowieczeństwa. Kazania pasyjne, [Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej] Przemyśl 2007, 5-19.

  Twardy Jan, Wychowanie do walki za szatanem przez homilię, w: A. Żądło (red.), Egzorcyzmy w tradycji i życiu Kościoła, 2007, 213-242.


  ROK 2006___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2005][2004][2003][2002][2001]

  Twardy Jan, (rec.) Wilfried Engemann, Einführung in die Homiletik, A. Francke Verlag Tübingen und Basel 2002, 502 ss., Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 39/2(2006), 469-471.

  Twardy Jan, Głoszenie słowa Bożego formowaniem sumień słuchaczy, w: A. Żądło (red.), Słowo Boże w liturgii i życiu Kościoła, Katowice 2006, 105-128.

  Twardy Jan, Ks. Piotr Skarga SJ, Kazanie sejmowe wtóre: O miłości ku ojczyźnie i o pierwszej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z nieżyczliwości ku ojczyźnie [poszerzone oprac. przypisów: J. Twardy],, w: K. Panuś (red.), Wielcy kaznodzieje Krakowa, Sudia in honorem prof. Eduardi Staniek, Kraków 2006, 51-63.


  ROK 2005___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2004][2003][2002][2001]

  Twardy Jan, Bibliografia na temat Eucharystii w języku polskim z lat 1964-2005, Premislia Christiana 11(2004/2005), 419-426.


  skrypty: Grzegorz Strzelczyk, ks., 2002-

  skrypt wykonany w czasie: 0 sekundy