INFORMACJE
 • wyszukiwanie proste
 • wyszukiwanie zaawansowane
 • przeglądanie wg lat
 • zaproponuj nową pozycję bibliograficzną
 • historia uaktualnień
 • historia zapytań

 • ostatnie uaktualnienie: 12.02.2021
  bibliografia zawiera obecnie 4198 opisów(-y)
  wykonano wyszukiwań: 641441
  indeksy:
  uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 30.11.2015;
  2
  pozycji (-e)

  historia uaktualnień:

  26: 12.02.2021 (64)
  25: 17.03.2020 (22)
  24: 24.10.2019 (41)
  23: 16.04.2019 (3)
  22: 26.11.2018 (81)
  21: 26.02.2018 (29)
  20: 22.09.2017 (68)
  19: 10.05.2017 (133)
  18: 10.09.2016 (80)
  17: 30.11.2015 (71)
  16: 27.09.2015 (36)
  15: 29.11.2014 (66)
  14: 14.10.2014 (30)
  13: 27.09.2013 (43)
  12: 27.10.2012 (79)
  11: 30.11.2011 (43)
  10: 1.08.2011 (80)
  9: 23.11.2010 (16)
  8: 19.07.2010 (11)
  7: 23.12.2009 (119)
  6: 7.10.2009 (11)
  5: 15.07.2009 (19)
  4: 26.02.2009 (28)
  3: 09.09.2008 (3)
  2: 25.06.2008 (110)
  1: 04.02.2008 (5960)

  ROK 2015___________ [2022][2021][2020][2019][2018][2017][2016][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Kowalczyk Stanisław, [Rec.], E. Walewander; Kazania i przemówienia, t. II (2011-2013),, Homo Dei 315,2(2015), 218-220.

  Kroczek Piotr, Wskazówki dla kaznodziejów i prawo karne, Materiały homiletyczne 291(2015), 5-12.

  Linke Waldemar, Logos Wcielony i słowo przepowiadane. Teologia Słowa Bożego i praktyka przepowiadania Słowa Bożego w Verbum Domini, Lumen Fidei i Evangelii Gaudium, Warszawskie Studia Pastoralne 27/2(2015), 104-123.

  Łysy Hubert, Przepowiadanie z nauczania i ze świadectwem świętego Jana Pawła II w czasie Triduum Paschalnego na przykładzie parafii św. Józefa we Wrzoskach k. Opola, Liturgia Sacra 45,1(2015), 115-128.

  Małecki Henryk, Jak nie mówić i jak mówić o... o inkwizycji, Homo Dei 314,1(2015), 104-109.

  Muszala Aandrzej, Czy i jak mówić o in vitro i problemie niepłodności na ambonie?, Materiały homiletyczne 292(2015), 5-20.

  Orzeszyna Jan, Jak nie mówić i jak mówić o... o kradzieży dóbr materialnych, Homo Dei 315,2(2015), 116-124.


  ROK 2014___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Andrzejczyk Łukasz, Ewangeliczna wolność w kazaniach ks. Jerzego Popiełuszki, Studia Teologiczne - Białystok - Drohiczyn - Łomża 32(2014), 155-182.

  Dąbrówka Michał, Istota posługi głoszenia Słowa Bożego "Mów" św. Leona Wielkiego, Vox Patrum 62(2014), 93-112.

  Dyk Stanisław, Kazanie katechizmowe zamiast homilii czy didaskalia w homilii?, w: S. Dyk, W. Czupryński (red.), Jak przepowiadać dziś. Głoszenie słowa Bożego w służbie chrześcijańskiej wiary, Olsztyn 2014, 65-78
  mistagogia.

  Dyk Stanisław, Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Akcji Katolickiej, w: M. Biskup (red.), Nowa ewangelizacja charyzmatem Akcji Katolickiej - I Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej. Wykłady, Wrocław 2014, 44-71
  kerygmat.

  Dyk Stanisław, Współczesne kierunki teologicznej refleksji nad przepowiadaniem, w: P. Kantyka, J. Czerkawski, T. Siemieniec (red.), Kościół - komunia i dialog. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi w 75. Rocznicę urodzin, Kielce 2014, 463-476
  homiletyka.

  Dyk Stanisław, Jedność tematyczna homilii w świetle adhortacji "Evangelii gaudium",, Roczniki Teologiczne 61/12(2014), 35-51
  kazanie.

  Dyk Stanisław, Homilia świadectwem o zbawczym działaniu Boga, Studia Leopoliensa 7(2014), 147-160
  Biblia w przepowiadaniu.

  Dyk Stanisław, The Concept of the New Evangelization, Studia Salvatoriana Polonica 8(2014), 177-191
  mistagogia.

  Dyk Stanisław, Rola homilijnej mistagogii w dziele nowej ewangelizacji, w: B. Migut, Z. Głowacki, W. Pałęcki (red.), Quod otaque Redemptoris nos tri conspicuum fuit, in sacramenta transivit. Sakramenty w misterium Kościoła. Księga dedykowana Księdzu Profesorowi Czesławowi Krakowiakowi z okazji siedemdziesiątych urodzin, Lublin 2014, 299-310
  nowa ewangelizacja.

  Dyk Stanisław, Przestrzeń dla Ducha Świętego w kaznodziejstwie, Pastores 65/4(2014), 36-43.

  Dyk Stanisław [red.], Jak przepowiadać dziś? Głoszenie słowa Bożego w służbie chrześcijańskiej wiary, Olsztyn 2014
  treści przepowiadania.

  Gabara Paweł, Recepcja zjawiska komunikacyjnego w teologii liturgii i homiletyce, Łódzkie Studia Teologiczne 23/4(2014), 77-92.

  Genig Josh, Kaznodziejstwo w postmodernistycznym świecie, Pastores 63,3(2014), 42-50.

  Karpiel Eugeniusz, Jak nie mówić i jak mówić o... o symbolice ikony Matki Bożej Niestającej Pomocy, Homo Dei 312,3(2014), 99-107.

  Kubiak Maciej, Jak przygotować przepowiadanie słowa?, Biblioteka Kaznodziejska 158,3(2014), 17-23.

  Kubiak Maciej, Przepowiadanie do dzieci - relacja z sympozjum, Biblioteka Kaznodziejska 158,1(2014), 9-17.

  Kubiak Maciej, Homilie Franciszka "o poranku", Biblioteka Kaznodziejska 158,1(2014), 22-29.

  Kupczak Jarosław, Współczesny kontekst przepowiadania chrześcijańskiej nadziei, Studium Loviciensia 16(2014), 199-208.

  Kurzępa Jacek, Rekolekcyjna gra pozorów, Homo Dei 313,4(2014), 9-28.

  Kwiatkowski Dariusz, Prezbiter szafarzem sakramentów i głosicielem Słowa Bożego w wybranych posoborowych dokumentach Kościoła, Liturgia Sacra 44,2(2014), 349-361.

  Liebersbach Jarosław, Jak nie mówić i jak mówić o... o homoseksualizmie, Homo Dei 313,4(2014), 114-124.

  Lorenz Jan, Obraz Boga w listach pasterskich Konferencji Episkopatu Polski w latach 2000-2012, Anamnesis 76/1(2014), 102-104.

  Marcyński Krzysztof, Przekazywanie wiary nie tylko z ambony, Communio 186,2(2014), 106-122.

  Swędrowski Jerzy, Homilia w posłudze pasterskiej w świetle Adhortacji Evangelii Gaudium papieża Franciszka, Studium Loviciensia 16(2014), 259-268.

  Wink Bartłomiej, Być dobrym ewangelizatorem. Wyzwanie osób zaangażowanie w duszpasterstwo na podstawie adhortacji Evangelii Gaudium, Zeszyty Formacji Katechetów 53/1(2014), 26-32.

  Woroniecki Leszek, Jak nie mówić i jak mówić o... o genderyzmie, Homo Dei 311,2(2014), 126-132.

  Zatwardnicki Ssławomir, Bajki nie dla dzieci - głoszenie jak do dzieci, Homo Dei 310,1(2014), 131-134.


  ROK 2013___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2012]
  [2011]
  [2010]
  [2009]
  [2008]
  [2007]
  [2006]
  [2005]
  [2004]
  [2003]
  [2002]
  [2001]

  Dyk Stanisław, Rekolekcje rodzin, w: R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń (red.), Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, Lublin 2013, 443-456
  małżeństwo.

  Dyk Stanisław, Słowo Boże a przekaz wiary w Kościele, w: G. W. Dryl (red.), Nowy człowiek w dziele nowej ewangelizacji, Kraków 2013, 87-111
  homilia.

  Dyk Stanisław, Parafia a nowa ewangelizacja, w: A. Tomko, G. Sokołowski (red.), Nowa ewangelizacja - ożywienie wiary, Wrocław 2013, 57-73
  kerygmat.

  Dyk Stanisław, Wielkopostne itinerarium chrzcielne w przepowiadaniu homilijnym, Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne 60/4(2013), 193- 208
  mistagogia.


  ROK 2012___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Dyk Stanisław, Rekolekcje, w: Encyklopedia Katolicka t. XVI, Lublin 2012, 1371-1375.

  Dyk Stanisław, Zbawcza moc homilii, w: B. Migut, M. Piwowar (red.), Moc słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej, Lublin 2012, 213-232
  homiletyka.

  Dyk Stanisław, Przepowiadanie kerygmatyczne drogą do zrodzenia wiary, Przegląd Homiletyczny 16(2012), 41-54
  dechrystianizacja.

  Dyk Stanisław, Biblijne podstawy ewangelizacji, w: W. Przygoda (red.), Świadectwo w służbie ewangelizacji, Lublin 2012, 31-53
  przepowiadania słowa Bożego.

  Dyk Stanisław, Homilie tematyczne, w: H. Słotwińska, L. Pintal, M. Wyrostkiewicz (red.), "Omnia transeunt - Caritas Manet". Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Władysławowi Głowie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin 2012, 165-177
  prawdy wiary w przepowiadaniu.

  Dyk Stanisław, Posłowie, w: H. Słotwińska, L. Pintal, M. Wyrostkiewicz (red.), "Omnia transeunt - Caritas Manet". Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Władysławowi Głowie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin 2012, 931-932.


  ROK 2011___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016][2015][2014][2013][2012][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Dyk Stanisław, Zarys orędzia homilijnego w okresie zwykłym cyklu C, w: K. Marcyński, J. Szaniawski, J. Twardy (red.), Media na przełomie. Dziennikarstwo, kaznodziejstwo, edukacja medialna. Śp. Ksiądz Profesor Antoni Lewek (1940-2010). Księga Pamiątkowa, Warszawa 2011, 343-364
  rok liturgiczny.

  Dyk Stanisław, Wymowa Lekcjonarza Mszalnego okresu zwykłego w ciągu roku, cyklu A, w: W. Depo, M. Leszczyński, T. Guz, P. Marzec (red.), Veritatem in caritate". Księga Jubileuszowa z okazji 70. Urodzin Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwy, Lublin 2011, 97-115.

  Dyk Stanisław, Dzieła ojców Kościoła inspiracją dla współczesnej homiletyki,, w: M. Wysocki (red.), "Fructus Spiritus est Caritas". Księga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin Ks. Prof. Franciszka Drączkowskiego, Lublin 2011, 121-131
  Orygenes.

  Dyk Stanisław, Wielkopostne przepowiadanie misterium Krzyża, Scriptura Lumen 3(2011), 537-563
  kazania pasyjne.

  Dyk Stanisław, Kerygmat czytań biblijnych w obrzędach pogrzebu, Przegląd Homiletyczny 15(2011), 35-50
  Lekcjonarz mszalny.

  Dyk Stanisław, Kerygmat czytań biblijnych w obrzędach sakramentu małżeństwa, Współczesna Ambona 39/3(2011), 151-171
  Lekcjonarz mszalny.

  Dyk Stanisław, Podstawowe aspekty homilii we Mszach z udziałem dzieci, Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne 58/2(2011), 133-146
  dialog w przepowiadaniu.

  Dyk Stanisław, Sprawozdanie: Moc słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska "Verbum Domini" w refleksji biblijno-teologicznej (KUL, Lublin 30-31 marca 2011), Przegląd Homiletyczny 15(2011), 200-204
  homilia.

  Guca Tomasz, Stare i nowe symbole okresu Adwentu i Bozego Narodzenia w kazaniach dla dzieci Wilhelma Hoffsümmera, [Uniwersytet Opolski Opole - Wydział Teologiczny] Opole 2011.


  ROK 2010___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013][2012][2011][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Dyk Stanisław, Homiletyka - nauka w służbie ewangelizacji, liturgii i chrześcijańskiego życia, w: Cz. Krakowiak, W. Przygoda, A. Kiciński (red.), Teologia pastoralna nauką w służbie ewangelizacji, Lublin 2010, 85-105
  homiletyka.

  Dyk Stanisław, Kaznodziejstwo - misja, która wypływa z kapłańskiej tożsamości, Studia Pastoralne 6(2010), 75-86
  kapłan, kapłaństwo.

  Dyk Stanisław, Orędzie homilijne w Okresie Zwykłym w ciągu roku cyklu B, Roczniki Liturgiczne 57/1(2010), 17-39
  rok liturgiczny.

  Dyk Stanisław, Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jako fundament i treść przepowiadania homilijnego, Scriptura Lumen 2(2010), 415-433
  homilia.

  Dyk Stanisław, Kerygmat czytań biblijnych w "obrzędach sakramentu małżeństwa", Przegląd Homiletyczny 14(2010), 47-61.

  Dyk Stanisław, Sprawozdanie: Doroczne Spotkanie Sekcji Homiletów Polskich (26 listopada 2009; Kraków), Przegląd Homiletyczny 14(2010), 197.


  ROK 2009___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Dyk Stanisław, Przepowiadanie homilijne w kontekście dechrystianizacji, w: K. Góźdź (red.), In persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, t. 1, Lublin 2009, 1059-1069
  świadectwo.


  ROK 2007___________ [2022]
  [2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Dyk Stanisław, Homilia miejscem obecności i działania Ducha Świętego, Zeszyty Naukowe KUL 50/2(2007), 33-47
  słuchacz, słuchanie słowa Bożego.


  ROK 2004___________ [2022]
  [2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2003][2002][2001]

  Nicpoń Michał, Pdręcznik do kaznodziejstwa, Homiletyka duszpasterska. Zbiorowy podręcznik nauki kaznodziejstwa dla polskiego kleru. Kielce 1935, na tle ówczesnej refleksji kaznodziejskiej w Polsce, [Uniwersytet Opolski Opole - Wydział Teologiczny] Opole 2004.


  skrypty: Grzegorz Strzelczyk, ks., 2002-

  skrypt wykonany w czasie: 0 sekundy