INFORMACJE
 • wyszukiwanie proste
 • wyszukiwanie zaawansowane
 • przegl±danie wg lat
 • zaproponuj now± pozycję bibliograficzn±
 • historia uaktualnień
 • historia zapytań

 • ostatnie uaktualnienie: 12.02.2021
  bibliografia zawiera obecnie 4198 opisów(-y)
  wykonano wyszukiwań: 641441
  indeksy:
  uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 27.09.2015;
  0
  pozycji (-e)

  historia uaktualnień:

  26: 12.02.2021 (64)
  25: 17.03.2020 (22)
  24: 24.10.2019 (41)
  23: 16.04.2019 (3)
  22: 26.11.2018 (81)
  21: 26.02.2018 (29)
  20: 22.09.2017 (68)
  19: 10.05.2017 (133)
  18: 10.09.2016 (80)
  17: 30.11.2015 (71)
  16: 27.09.2015 (36)
  15: 29.11.2014 (66)
  14: 14.10.2014 (30)
  13: 27.09.2013 (43)
  12: 27.10.2012 (79)
  11: 30.11.2011 (43)
  10: 1.08.2011 (80)
  9: 23.11.2010 (16)
  8: 19.07.2010 (11)
  7: 23.12.2009 (119)
  6: 7.10.2009 (11)
  5: 15.07.2009 (19)
  4: 26.02.2009 (28)
  3: 09.09.2008 (3)
  2: 25.06.2008 (110)
  1: 04.02.2008 (5960)

  ROK 2015___________ [2022][2021][2020][2019][2018][2017][2016][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Przyczyna Wiesław [red.], Polityka na ambonie?, [Petrus] Kraków 2015.

  Szewczyk Leszek [red.], Polityka na ambonie?, [Petrus] Kraków 2015.


  ROK 2014___________ [2022]
  [2021]
  [2020][2019][2018][2017][2016][2015][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Panu¶ Kazimierz, Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych. tom 1: Kazania maryjne, [Wydawnictwo UNUM] Kraków 2014.

  Panu¶ Kazimierz, Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych. tom 2: Kazania funeralne, [Wydawnictwo UNUM] Kraków 2014.

  Panu¶ Kazimierz, Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych. tom 3: Kazania pasyjne, [Wydawnictwo UNUM] Kraków 2014.

  Panu¶ Kazimierz, Od ¶wi±tyni z kamienia do ¶wi±tyni duchowej. "Kazanie na dedykacyj± ko¶cioła ¶więtej Anny" ks. Sebastiana Piskorskiego, w: T. Panu¶ (red.), Kartka z kalendarza dziejów uniwersyteckiej kolegiaty ¶w. Anny w Krakowie - 310 rocznica konsekracji kolegiaty, [Wydawnictwo UNUM] Kraków 2014, 53-65.

  Panu¶ Kazimierz, Kazania katechizmowe - przeżytek czy szansa?, w: K. Lijka, S. Wi¶niewski (red.), Głoszenie i celebrowanie wiary. Wokół wyzwań ewangelizacji, [UAM Wydział Teologiczny] Poznań 2014, 75-90.

  Panu¶ Kazimierz, Od ¶wi±tyni z kamienia do ¶wi±tyni duchowej. "Kazanie na dedykacyj± ko¶cioła ¶więtej Anny" ks. Sebastiana Piskorskiego, w: T. Panu¶ (red.), Kartka z kalendarza dziejów uniwersyteckiej kolegiaty ¶w. Anny w Krakowie - 310 rocznica konsekracji kolegiaty, [Wydawnictwo UNUM] Kraków 2014, 53-65.

  Panu¶ Kazimierz, Koncepcja wolno¶ci w nauczaniu Jana Pawła II, w: A. Migdał (red.), Wiara - nauka, wolno¶ć, godno¶ć, dialog, m±dro¶ć i nadzieja. Referaty wygłoszone podczas Dni Jana Pawła II w latach 2009-2014, [Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego] Kraków 2014, 33-44.

  Panu¶ Kazimierz, Kardynał Karol Wojtyła do nowotarżan. Wprowadzenie do lektury kazań, w: M. S. FryĽlewicz (red.), Kardynał Karol Wojtyła do nowotarżan, [Zakład Graficzny "MK"] Nowy Targ 2014, 11-27.

  Panu¶ Kazimierz, ZbudĽmy Jadwigę! - ks. Władysława Bandurskiego. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 283(2014), 57-63.

  Panu¶ Kazimierz, Piotr i Judasz - skrucha i rozpacz - konferencja ks. Antoniego Szlagowskiego. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 284(2014), 55-61.

  Panu¶ Kazimierz, O królowaniu Matki Boskiej Różańcowej nad Polsk± - Konstantego Marii Żukiewicza OP. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 286(2014), 41-51.

  Panu¶ Kazimierz, Kazanie sejmowe - arcybiskupa Józefa Teodorowicza. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 287(2014), 51-56.

  Panu¶ Kazimierz, Cud wskrzeszenia Polski - arcybiskupa Józefa Teodorowicza. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 288(2014), 47-53.

  Panu¶ Kazimierz, Duch ku ideałom - ramiona do pracy - egzorta do abiturientów ks. Antoniego Bystrzonowskiego. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 289(2014), 49-61.

  Szewczyk Leszek, "Evangelii Gaudium" o homilii jako czę¶ci liturgii, Roczniki Teologiczne 61/12(2014), 21-33.

  Szewczyk Leszek, Ks. Władysław Basista jako wychowawca, homileta i logopeda, ¦l±skie Studia Historyczno-Teologiczne 47/2(2014), 434-443.

  Szewczyk Leszek, Recepcja mariologii Vaticanum II w polskiej teorii i praktyce homiletycznej, Salvatoris Mater 16(2014), 276-287.

  Wiszowaty Edward, Przepowiadanie homilijne w społeczeństwie medialnym, Roczniki Teologiczne 6(2014), 153-167.

  Wiszowaty Edward, Przepowiadanie homilijne w społeczeństwie medialnym, Roczniki Teologiczne 6(2014), 153-167.

  Wiszowaty Edward, ¦rodowisko policjantów jako adresat przekazu homilijnego, w: A. Bielinowicz (red.), Języki lustrami kultury, [Wydział Teologii UWM w Olsztynie] Olsztyn 2014, 143-152.


  ROK 2013___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2012]
  [2011]
  [2010]
  [2009]
  [2008]
  [2007]
  [2006]
  [2005]
  [2004]
  [2003]
  [2002][2001]

  Panu¶ Kazimierz, Mowa podczas nabożeństwa żałobnego za duszę ¶p. doktora Karola Marcinkowskiego, wygłoszona przez ks. Jana Chryzostoma Janiszewskiego. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 282(2013), 49-58.

  Panu¶ Kazimierz, Na szlakach wiod±cych do bł. Anieli Salawy. Analiza homilii beatyfikacyjnej, 2013.

  Panu¶ Kazimierz, Jasnogórska szkoła wiary wyzwaniem do nowej ewangelizacji, w: Zachariasz S. Jabłoński (red.), Jasnogórska Szkoła Wiary. Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne, Jasna Góra, 10 kwietnia 2013, ["Paulinianum" Wydawnictwo Zakonu Paulinów] Jasna Góra-Częstochowa 2013, 129-148.

  Panu¶ Kazimierz, Przesłanie nadziei w ¦więtokrzyskich kazaniach radiowych w latach stanu wojennego, w: A. Zakręta CM, A. Sosnowski (red.), Servabo legem Tuam in toto corde meo. Księga pami±tkowa dedykowana ks. prof. Józefowi Krzywdzie CM, [Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II] Kraków 2013, 169-179.

  Panu¶ Kazimierz, Mowa żałobna na nabożeństwie za duszę Adama Mickiewicza ks. Aleksego Prusinowskiego. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 276(2013), 83-93.

  Panu¶ Kazimierz, Kazanie V o męce Pańskiej: "Ecce homo!" ks. Zygmunta Goliana. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 277(2013), 127-133.

  Panu¶ Kazimierz, Kazanie na ¦więto Oczyszczenia Naj¶więtszej Panny Maryi - ks. Piotra Semenenki CR. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 278(2013), 67-76.

  Panu¶ Kazimierz, Kazanie na uroczysto¶ć Oczyszczenia Naj¶więtszej Panny Maryi - ¶w. Józefa Sebastiana Pelczara. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 279(2013), 71-78.

  Panu¶ Kazimierz, Kazanie o pokucie - ks. Hieronima Kajsiewicza CR. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 280(2013), 57-62.

  Panu¶ Kazimierz, Mowa żałobna podczas pogrzebu ¶p. ks. Teodora Rogozińskiego - Wacława Nowakowskiego OFMCap. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 281(2013), 63-71.

  Panu¶ Kazimierz, Mowa podczas nabożeństwa żałobnego za duszę ¶p. doktora Karola Marcinkowskiego, wygłoszona przez ks. Jana Chryzostoma Janiszewskiego. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 282(2013), 49-58.


  skrypty: Grzegorz Strzelczyk, ks., 2002-

  skrypt wykonany w czasie: 0 sekundy