INFORMACJE
 • wyszukiwanie proste
 • wyszukiwanie zaawansowane
 • przeglądanie wg lat
 • zaproponuj nową pozycję bibliograficzną
 • historia uaktualnień
 • historia zapytań

 • ostatnie uaktualnienie: 12.02.2021
  bibliografia zawiera obecnie 4198 opisów(-y)
  wykonano wyszukiwań: 641441
  indeksy:
  uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 29.11.2014;
  15
  pozycji (-e)

  historia uaktualnień:

  26: 12.02.2021 (64)
  25: 17.03.2020 (22)
  24: 24.10.2019 (41)
  23: 16.04.2019 (3)
  22: 26.11.2018 (81)
  21: 26.02.2018 (29)
  20: 22.09.2017 (68)
  19: 10.05.2017 (133)
  18: 10.09.2016 (80)
  17: 30.11.2015 (71)
  16: 27.09.2015 (36)
  15: 29.11.2014 (66)
  14: 14.10.2014 (30)
  13: 27.09.2013 (43)
  12: 27.10.2012 (79)
  11: 30.11.2011 (43)
  10: 1.08.2011 (80)
  9: 23.11.2010 (16)
  8: 19.07.2010 (11)
  7: 23.12.2009 (119)
  6: 7.10.2009 (11)
  5: 15.07.2009 (19)
  4: 26.02.2009 (28)
  3: 09.09.2008 (3)
  2: 25.06.2008 (110)
  1: 04.02.2008 (5960)

  ROK 2014___________ [2022][2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Przybylska Renata [red.], Funkcje wypowiedzi religijnych, [Wydawnictwo Biblos] Tarnów 2014.

  Szewczyk Leszek, Siedzieć jak na tureckim kazaniu" czyli o trudnym języku kazań, Logopedia Silesianea 3(2014), 143-151.

  Szewczyk Leszek, Treść przepowiadania kaznodziejskiego według adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium, Studia Pastoralne 10(2014), 341-350.

  Twardy Jan, Aktualność założeń kazania tematycznego we współczesnej posłudze słowa, Przegląd homiletyczny 15(2014),
  Janiszewski Jan Ch..


  ROK 2013___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018][2017][2016][2015][2014][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Przyczyna Wiesław, Funkcje homilii. Aspekt teologiczny, w: R. Przybylska, W. Przyczyna (red.), Funkcje wypowiedzi religijnych, [Wydawnictwo Biblos] Tarnów 2013, 145-154.

  Szewczyk Leszek, Ewangelizacyjna funkcja homilii w teorii i praktyce kaznodziejskiej w Polsce. Na przykładzie kaznodziejstwa w archidiecezji katowickiej, w: Š. Paločko, Ľ. Petrík (red.), Kazateľská činnosť ako integrálna súčasť novej evanjelizácie, Prešov 2013, 61-81.

  Wasilewski Edward, Warsztat kaznodziejski Pana Jezusa wzorem dla seminaryjnego wychowawcy, Studia Bydgoskie 7(2013), 101-115.

  Wiszowaty Edward, Adhortacja Jana Pawła II "Redemptoris Custos" jako źródło inspiracji dla przepowiadania homilijnego, w: Wiszowaty E. (red.), In Persona Christi. W służbie pasterskiej obecności Chrystusa, [Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie] Olsztyn 2013, 267-280.

  Wiszowaty Edward, Przepowiadanie w ponowoczesności, Studia Pastoralne 9(2013), 178-190.


  ROK 2012___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017][2016][2015][2014][2013][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Kantor Robert, Prezbiter jako podmiot odpowiedzialny za przepowiadanie słowa Bożego w świetle obowiązującego magisterium Kościoła, Ruch Biblijny i Liturgiczny 4(2012), 311-326.

  Przybylska Renata, Archaiczny czy nowoczesny, wzniosły czy potoczny, żargon czy nowomowa? Język polski w Kościele Rzymskokatolickim, w: A. Markowski, R. Pawelec (red.), Oblicza polszczyzny, [Narodowe Centrum Kultury] Warszawa 2012, 105-112.

  Przyczyna Wiesław, Metodologia teologii homiletycznej, w: W. Przyczyna (red.), Metodologia teologii praktycznej, [Wydawnictwo M] Kraków 2012, 70-84.

  Przyczyna Wiesław, Wstęp, w: W. Przyczyna (red.), Metodologia teologii praktycznej, [Wydawnictwo M] Kraków 2012, 5-8
  teologia katechetyczna.


  ROK 2011___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Biscontin Chino, Jak realizować cele homilii na płaszczyźnie odniesienia, Przegląd Homiletyczny 15(2011), 7-19.

  Łabuda Piotr, Słuchanie słowa i łamanie chleba jako memoria resurrectionis (Łk 24,13-35), Ruch Biblijny i Liturgiczny 3(2011), 235-255.

  Mażdzioch Mirosława, Forma i treść listów pasterskich biskupa F. Jopa, [Uniwersytet Opolski Opole - Wydział Teologiczny] Opole 2011.

  Przyczyna Wiesław, Klerycy bez pytań, Więź 2-3(2011), 36-46.

  Przyczyna Wiesław, Czy księża liczą się z Magisterium Kościoła? (Na przykładzie homilii mszalnej), w: L. Szewczyk, W. Sztyk (red.), Kapłan w posłudze słowa Bożego, [Studio NOA] Katowice 2011, 88-98.

  Przyczyna Wiesław, Retoryka a kształcenie kaznodziejów w Polsce, w: B. Sobczak, H. Zgółkowa (red.), Dydaktyka retoryki, [Wydawnictwo Poznańskie] Poznań 2011, 121-129.

  Przyczyna Wiesław, (rec.) Rekolekcje wczoraj i dziś, Gerard Siwek, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2011, ss. 238, Przegląd Homiletyczny 15(2011), 195-196
  rekolekcje zamknięte.

  Przyczyna Wiesław, (rec.) Rekolekcje wczoraj i dziś, Gerard Siwek, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2011, ss. 238, Homo Dei 4(2011), 173-175
  rekolekcje zamknięte.

  Przyczyna Wiesław, Humor z ambony, [Wydawnictwo M] Kraków 2011.

  Przyczyna Wiesław [red.], Metodologia teologii praktycznej, [Wydawnictwo M] Kraków 2011.

  Radej Maciej, Ulubione wyrażenia kaznodziejskie Karola Wojtyły, Ruch Biblijny i Liturgiczny 2(2011), 101-108.

  Reimann Piotr, Kaznodziejstwo Księdza Dziekana Antoniego Kalei na tle szkoły wrocławskiej, [Uniwersytet Opolski Opole - Wydział Teologiczny] Opole 2011.


  ROK 2010___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Buczma Mateusz, Nawrócenie w świadectwach opublikowanych w "Zeszytsch Odnowy w Duchu Świętym" (1994-1997), [Uniwersytet Opolski Opole - Wydział Teologiczny] Opole 2010.

  Dyk Stanisław, Liturgia miejscem interpretacji słowa Bożego, Zeszyty Naukowe KUL 1(2010), 33-46.

  Przyczyna Wiesław, O przenikaniu elementów zawodowych i środowiskowych do polszczyzny ogólnej. Dyskusja panelowa, w: M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska (red.), Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych, [Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego] Gdańsk 2010, 259-262; 293-294.

  Przyczyna Wiesław, Miejsce homilii w celebracji liturgicznej, w: W. Przyczyna (red.), Liturgia i przepowiadanie, [Wydawnictwo M] Kraków 2010, 43-56.

  Przyczyna Wiesław, Czy księża liczą się z Magisterium Kościoła? (Na przykładzie homilii mszalnej), w: M. Olczyk, W. Radecki (red.), Memoriale Domini, [Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne] Gniezno 2010, 477-487.

  Przyczyna Wiesław [red.], Liturgia i przepowiadanie, [Wydawnictwo M] Kraków 2010.


  ROK 2009___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Przyczyna Wiesław, Język z figurą wroga w tle, W drodze 6(2009), 4-13.

  Przyczyna Wiesław, "Frelka" czy Maryja, w: S. Koziara, W. Przyczyna (red.), Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością, [Wydawnictwo Biblos] Tarnów 2009, 269-274.

  Przyczyna Wiesław, On był dla mnie kimś ważnym, bardzo ważnym, w: S. Mikołajczak i in. (red.), Promieniowanie ojcostwa. Jan Paweł II w oczach pokoleń Polaków, [Wydawnictwo WiS] Poznań 2009, 217-218.

  Przyczyna Wiesław, Etyka przepowiadania, w: B. Sobczuk, H. Zgółkowa (red.), Retoryka i etyka, [Wydawnictwo Poznańskie] Poznań 2009, 126-134.

  Przyczyna Wiesław, Homiletyka - teologia przepowiadania czy nauka o podstawach?, w: A. Janus-Sitarz (red.), W trosce o dobrą edukację, [Universitas] Kraków 2009, 448-460.


  ROK 2008___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Kubiak Maciej [red.], Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań,, [Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha] Poznań 2008.

  Przyczyna Wiesław, O świadomości językowej współczesnych Polaków, w: J. Warchala, D. Krzyżyk (red.), Polska polityka językowa w Unii Europejskiej, [Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego] Katowice 2008, 269-270.

  Przyczyna Wiesław, Dyskurs publiczny Kościoła - przybliżenie pojęcia, uczestnicy, treści, style, prognoza i terapia (głos w dyskusji), w: W. Chłopicki, S. Gajda (red.), Współczesny polski dyskurs publiczny w perspektywie międzykulturowej. Dyskusja panelowa, [Krakowskie Towarzystwo "Tertium"] Kraków 2008, 19-20, 38, 49-50, 53-55, 66-67.

  Przyczyna Wiesław, Przepowiadać etycznie, Przegląd Homiletyczny 12(2008), 7-16.

  Przyczyna Wiesław, Materiały pomocnicze do homilii i kazań. Definicja, rodzaje, znaczenie, w: M.K. Kubiak, W. Przyczyna (red.), Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań, [Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha] Poznań 2008, 23-33.


  ROK 2007___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Przyczyna Wiesław, Rola przepowiadania słowa Bożego w kształtowaniu uczniów Chrystusa dziś, w: S. Stułkowski (red.), Bądźmy uczniami Chrystusa, [Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha] Poznań 2007, 179-190.

  Przyczyna Wiesław, O języku Jana Pawła II, w: M. Dalgiewicz (red.), Świat słowa Jana Pawła II, [Wydawnictwo Biblos] Tarnów 2007, 117-118.

  Przyczyna Wiesław, O metodologii homiletyki, Studia Nauk Teologicznych PAN 2(2007), 289-300.

  Przyczyna Wiesław, Raport o stanie języka polskiego w Kościele Rzymskokatolickim w świetle Ustawy z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (na przykładzie listów pasterskich episkopatu Polski w latach 2000-2004), w: E. Wolańska (red.), Polszczyzna publiczna początku XXI wieku, [Warszawska Drukarnia Narodowa PAN] Warszawa 2007, 49-69.

  Przyczyna Wiesław, Język religijny dziś, w: K. Klauza, M. Wyrostkiewicz (red.), Przekaż mojemu ludowi, co mówi Bóg. Ewolucja czy kryzys przepowiadania?, [Wydawnictwo KUL] Lublin 2007, 51-65.

  Przyczyna Wiesław [red.], Polska bibliografia homiletyczna, [Wydawnictwo M] Kraków 2007.


  ROK 2006___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2005][2004][2003][2002][2001]

  Kłapkowski Kazimierz, Kaznodziejstwo dla dzieci w świetle polskiej twórczości homiletycznej w latach 1945-1989, [Uniwersytet Opolski Opole - Wydział Teologiczny] Opole 2006.

  Przybylska Renata, O języku kleryków, w: S. Mikołajczak, T. Węcławski (red.), Język religijny dawniej i dziś, t. II, [Poznańskie Studia Polonistyczne] Poznań 2006, 70-81.

  Przyczyna Wiesław, Pięć lat Komisji Języka Religijnego PAN. Wywiad przeprowadzony przez G. Starzak, Materiały Homiletyczne 231(2006), 34-38.

  Przyczyna Wiesław, Marzy mi się, by w homiliach... Wywiad przeprowadzony przez A. Sporniaka, "" 26.11.2006, Tygodnik Powszechny 26.11.2006(2006), 12
  język kaznodziejski.

  Przyczyna Wiesław, Język listów pasterskich episkopatu Polski w latach 2000-2004, w: D. Sarzyńska, R. Tokarski (red.), Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze, [Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu] Sandomierz 2006, 13-32.

  Przyczyna Wiesław, Ewangelizacja, w: R. Kamiński i in. (red.), Leksykon teologii pastoralnej, [Towarzystwo Naukowe KUL] Lublin 2006, 254-257
  Evangelii nuntiandi.

  Przyczyna Wiesław [red.], Msza św. w telewizji?, [Wydawnictwo M] Kraków 2006.


  ROK 2001___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002]

  Magiela Sebastian, Poglądowe znaki w kaznodziejstwie dla dzieci Willi Hoffsümmera, [Uniwersytet Opolski Opole - Wydział Teologiczny] Opole 2001.

  Przybyła Tomasz, Dialog homiletyczny księdza Janusza Tarnowskiego w kaznodziejstwie dla dzieci, [Uniwersytet Opolski Opole - Wydział Teologiczny] Opole 2001.


  skrypty: Grzegorz Strzelczyk, ks., 2002-

  skrypt wykonany w czasie: 0 sekundy