INFORMACJE
 • wyszukiwanie proste
 • wyszukiwanie zaawansowane
 • przeglądanie wg lat
 • zaproponuj nową pozycję bibliograficzną
 • historia uaktualnień
 • historia zapytań

 • ostatnie uaktualnienie: 26.02.2018
  bibliografia zawiera obecnie 3987 opisów(-y)
  wykonano wyszukiwań: 181237
  indeksy:
  uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 29.11.2014;
  15
  pozycji (-e)

  historia uaktualnień:

  21: 26.02.2018 (29)
  21: 26.02.2018 (29)
  21: 26.02.2018 (29)
  20: 22.09.2017 (68)
  19: 10.05.2017 (133)
  18: 10.09.2016 (80)
  17: 30.11.2015 (71)
  16: 27.09.2015 (36)
  15: 29.11.2014 (66)
  14: 14.10.2014 (30)
  13: 27.09.2013 (43)
  12: 27.10.2012 (79)
  11: 30.11.2011 (43)
  10: 1.08.2011 (80)
  9: 23.11.2010 (16)
  8: 19.07.2010 (11)
  7: 23.12.2009 (119)
  6: 7.10.2009 (11)
  5: 15.07.2009 (19)
  4: 26.02.2009 (28)
  3: 09.09.2008 (3)
  2: 25.06.2008 (110)
  1: 04.02.2008 (5960)

  ROK 2014___________ [2018][2017][2016][2015][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Przybylska Renata [red.], Funkcje wypowiedzi religijnych, [Wydawnictwo Biblos] Tarnów 2014.

  Przybylska Renata [red.], Funkcje wypowiedzi religijnych, [Wydawnictwo Biblos] Tarnów 2014.

  Szewczyk Leszek, Siedzieć jak na tureckim kazaniu" czyli o trudnym języku kazań, Logopedia Silesianea 3(2014), 143-151.

  Szewczyk Leszek, Treść przepowiadania kaznodziejskiego według adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium, Studia Pastoralne 10(2014), 341-350.

  Szewczyk Leszek, Siedzieć jak na tureckim kazaniu" czyli o trudnym języku kazań, Logopedia Silesianea 3(2014), 143-151.

  Szewczyk Leszek, Treść przepowiadania kaznodziejskiego według adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium, Studia Pastoralne 10(2014), 341-350.

  Twardy Jan, Aktualność założeń kazania tematycznego we współczesnej posłudze słowa, Przegląd homiletyczny 15(2014),
  Janiszewski Jan Ch..

  Twardy Jan, Aktualność założeń kazania tematycznego we współczesnej posłudze słowa, Przegląd homiletyczny 15(2014),
  Janiszewski Jan Ch..


  ROK 2013___________ [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2012]
  [2011]
  [2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Przyczyna Wiesław, Funkcje homilii. Aspekt teologiczny, w: R. Przybylska, W. Przyczyna (red.), Funkcje wypowiedzi religijnych, [Wydawnictwo Biblos] Tarnów 2013, 145-154.

  Przyczyna Wiesław, Funkcje homilii. Aspekt teologiczny, w: R. Przybylska, W. Przyczyna (red.), Funkcje wypowiedzi religijnych, [Wydawnictwo Biblos] Tarnów 2013, 145-154.

  Szewczyk Leszek, Ewangelizacyjna funkcja homilii w teorii i praktyce kaznodziejskiej w Polsce. Na przykładzie kaznodziejstwa w archidiecezji katowickiej, w: Š. Paločko, Ľ. Petrík (red.), Kazateľská činnosť ako integrálna súčasť novej evanjelizácie, Prešov 2013, 61-81.

  Szewczyk Leszek, Ewangelizacyjna funkcja homilii w teorii i praktyce kaznodziejskiej w Polsce. Na przykładzie kaznodziejstwa w archidiecezji katowickiej, w: Š. Paločko, Ľ. Petrík (red.), Kazateľská činnosť ako integrálna súčasť novej evanjelizácie, Prešov 2013, 61-81.

  Wasilewski Edward, Warsztat kaznodziejski Pana Jezusa wzorem dla seminaryjnego wychowawcy, Studia Bydgoskie 7(2013), 101-115.

  Wasilewski Edward, Warsztat kaznodziejski Pana Jezusa wzorem dla seminaryjnego wychowawcy, Studia Bydgoskie 7(2013), 101-115.

  Wiszowaty Edward, Adhortacja Jana Pawła II "Redemptoris Custos" jako źródło inspiracji dla przepowiadania homilijnego, w: Wiszowaty E. (red.), In Persona Christi. W służbie pasterskiej obecności Chrystusa, [Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie] Olsztyn 2013, 267-280.

  Wiszowaty Edward, Przepowiadanie w ponowoczesności, Studia Pastoralne 9(2013), 178-190.

  Wiszowaty Edward, Adhortacja Jana Pawła II "Redemptoris Custos" jako źródło inspiracji dla przepowiadania homilijnego, w: Wiszowaty E. (red.), In Persona Christi. W służbie pasterskiej obecności Chrystusa, [Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie] Olsztyn 2013, 267-280.

  Wiszowaty Edward, Przepowiadanie w ponowoczesności, Studia Pastoralne 9(2013), 178-190.


  ROK 2012___________ [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2011]
  [2010]
  [2009]
  [2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Kantor Robert, Prezbiter jako podmiot odpowiedzialny za przepowiadanie słowa Bożego w świetle obowiązującego magisterium Kościoła, Ruch Biblijny i Liturgiczny 4(2012), 311-326.

  Kantor Robert, Prezbiter jako podmiot odpowiedzialny za przepowiadanie słowa Bożego w świetle obowiązującego magisterium Kościoła, Ruch Biblijny i Liturgiczny 4(2012), 311-326.

  Przybylska Renata, Archaiczny czy nowoczesny, wzniosły czy potoczny, żargon czy nowomowa? Język polski w Kościele Rzymskokatolickim, w: A. Markowski, R. Pawelec (red.), Oblicza polszczyzny, [Narodowe Centrum Kultury] Warszawa 2012, 105-112.

  Przybylska Renata, Archaiczny czy nowoczesny, wzniosły czy potoczny, żargon czy nowomowa? Język polski w Kościele Rzymskokatolickim, w: A. Markowski, R. Pawelec (red.), Oblicza polszczyzny, [Narodowe Centrum Kultury] Warszawa 2012, 105-112.

  Przyczyna Wiesław, Metodologia teologii homiletycznej, w: W. Przyczyna (red.), Metodologia teologii praktycznej, [Wydawnictwo M] Kraków 2012, 70-84.

  Przyczyna Wiesław, Wstęp, w: W. Przyczyna (red.), Metodologia teologii praktycznej, [Wydawnictwo M] Kraków 2012, 5-8
  teologia katechetyczna.

  Przyczyna Wiesław, Metodologia teologii homiletycznej, w: W. Przyczyna (red.), Metodologia teologii praktycznej, [Wydawnictwo M] Kraków 2012, 70-84.

  Przyczyna Wiesław, Wstęp, w: W. Przyczyna (red.), Metodologia teologii praktycznej, [Wydawnictwo M] Kraków 2012, 5-8
  teologia katechetyczna.


  ROK 2011___________ [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Biscontin Chino, Jak realizować cele homilii na płaszczyźnie odniesienia, Przegląd Homiletyczny 15(2011), 7-19.

  Biscontin Chino, Jak realizować cele homilii na płaszczyźnie odniesienia, Przegląd Homiletyczny 15(2011), 7-19.

  Łabuda Piotr, Słuchanie słowa i łamanie chleba jako memoria resurrectionis (Łk 24,13-35), Ruch Biblijny i Liturgiczny 3(2011), 235-255.

  Łabuda Piotr, Słuchanie słowa i łamanie chleba jako memoria resurrectionis (Łk 24,13-35), Ruch Biblijny i Liturgiczny 3(2011), 235-255.

  Mażdzioch Mirosława, Forma i treść listów pasterskich biskupa F. Jopa, [Uniwersytet Opolski Opole - Wydział Teologiczny] Opole 2011.

  Mażdzioch Mirosława, Forma i treść listów pasterskich biskupa F. Jopa, [Uniwersytet Opolski Opole - Wydział Teologiczny] Opole 2011.

  Przyczyna Wiesław, Klerycy bez pytań, Więź 2-3(2011), 36-46.

  Przyczyna Wiesław, Czy księża liczą się z Magisterium Kościoła? (Na przykładzie homilii mszalnej), w: L. Szewczyk, W. Sztyk (red.), Kapłan w posłudze słowa Bożego, [Studio NOA] Katowice 2011, 88-98.

  Przyczyna Wiesław, Retoryka a kształcenie kaznodziejów w Polsce, w: B. Sobczak, H. Zgółkowa (red.), Dydaktyka retoryki, [Wydawnictwo Poznańskie] Poznań 2011, 121-129.

  Przyczyna Wiesław, (rec.) Rekolekcje wczoraj i dziś, Gerard Siwek, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2011, ss. 238, Przegląd Homiletyczny 15(2011), 195-196
  rekolekcje zamknięte.

  Przyczyna Wiesław, (rec.) Rekolekcje wczoraj i dziś, Gerard Siwek, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2011, ss. 238, Homo Dei 4(2011), 173-175
  rekolekcje zamknięte.

  Przyczyna Wiesław, Humor z ambony, [Wydawnictwo M] Kraków 2011.

  Przyczyna Wiesław, Klerycy bez pytań, Więź 2-3(2011), 36-46.

  Przyczyna Wiesław, Czy księża liczą się z Magisterium Kościoła? (Na przykładzie homilii mszalnej), w: L. Szewczyk, W. Sztyk (red.), Kapłan w posłudze słowa Bożego, [Studio NOA] Katowice 2011, 88-98.

  Przyczyna Wiesław, Retoryka a kształcenie kaznodziejów w Polsce, w: B. Sobczak, H. Zgółkowa (red.), Dydaktyka retoryki, [Wydawnictwo Poznańskie] Poznań 2011, 121-129.

  Przyczyna Wiesław, (rec.) Rekolekcje wczoraj i dziś, Gerard Siwek, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2011, ss. 238, Przegląd Homiletyczny 15(2011), 195-196
  rekolekcje zamknięte.

  Przyczyna Wiesław, (rec.) Rekolekcje wczoraj i dziś, Gerard Siwek, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2011, ss. 238, Homo Dei 4(2011), 173-175
  rekolekcje zamknięte.

  Przyczyna Wiesław, Humor z ambony, [Wydawnictwo M] Kraków 2011.

  Przyczyna Wiesław [red.], Metodologia teologii praktycznej, [Wydawnictwo M] Kraków 2011.

  Przyczyna Wiesław [red.], Metodologia teologii praktycznej, [Wydawnictwo M] Kraków 2011.

  Radej Maciej, Ulubione wyrażenia kaznodziejskie Karola Wojtyły, Ruch Biblijny i Liturgiczny 2(2011), 101-108.

  Radej Maciej, Ulubione wyrażenia kaznodziejskie Karola Wojtyły, Ruch Biblijny i Liturgiczny 2(2011), 101-108.

  Reimann Piotr, Kaznodziejstwo Księdza Dziekana Antoniego Kalei na tle szkoły wrocławskiej, [Uniwersytet Opolski Opole - Wydział Teologiczny] Opole 2011.

  Reimann Piotr, Kaznodziejstwo Księdza Dziekana Antoniego Kalei na tle szkoły wrocławskiej, [Uniwersytet Opolski Opole - Wydział Teologiczny] Opole 2011.


  ROK 2010___________ [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2009]
  [2008]
  [2007]
  [2006]
  [2005]
  [2004]
  [2003]
  [2002]
  [2001]

  Buczma Mateusz, Nawrócenie w świadectwach opublikowanych w "Zeszytsch Odnowy w Duchu Świętym" (1994-1997), [Uniwersytet Opolski Opole - Wydział Teologiczny] Opole 2010.

  Buczma Mateusz, Nawrócenie w świadectwach opublikowanych w "Zeszytsch Odnowy w Duchu Świętym" (1994-1997), [Uniwersytet Opolski Opole - Wydział Teologiczny] Opole 2010.

  Dyk Stanisław, Liturgia miejscem interpretacji słowa Bożego, Zeszyty Naukowe KUL 1(2010), 33-46.

  Dyk Stanisław, Liturgia miejscem interpretacji słowa Bożego, Zeszyty Naukowe KUL 1(2010), 33-46.

  Przyczyna Wiesław, O przenikaniu elementów zawodowych i środowiskowych do polszczyzny ogólnej. Dyskusja panelowa, w: M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska (red.), Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych, [Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego] Gdańsk 2010, 259-262; 293-294.

  Przyczyna Wiesław, Miejsce homilii w celebracji liturgicznej, w: W. Przyczyna (red.), Liturgia i przepowiadanie, [Wydawnictwo M] Kraków 2010, 43-56.

  Przyczyna Wiesław, Czy księża liczą się z Magisterium Kościoła? (Na przykładzie homilii mszalnej), w: M. Olczyk, W. Radecki (red.), Memoriale Domini, [Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne] Gniezno 2010, 477-487.

  Przyczyna Wiesław, O przenikaniu elementów zawodowych i środowiskowych do polszczyzny ogólnej. Dyskusja panelowa, w: M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska (red.), Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych, [Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego] Gdańsk 2010, 259-262; 293-294.

  Przyczyna Wiesław, Miejsce homilii w celebracji liturgicznej, w: W. Przyczyna (red.), Liturgia i przepowiadanie, [Wydawnictwo M] Kraków 2010, 43-56.

  Przyczyna Wiesław, Czy księża liczą się z Magisterium Kościoła? (Na przykładzie homilii mszalnej), w: M. Olczyk, W. Radecki (red.), Memoriale Domini, [Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne] Gniezno 2010, 477-487.

  Przyczyna Wiesław [red.], Liturgia i przepowiadanie, [Wydawnictwo M] Kraków 2010.

  Przyczyna Wiesław [red.], Liturgia i przepowiadanie, [Wydawnictwo M] Kraków 2010.


  ROK 2009___________ [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2010]
  [2008]
  [2007]
  [2006]
  [2005]
  [2004]
  [2003]
  [2002]
  [2001]

  Przyczyna Wiesław, Język z figurą wroga w tle, W drodze 6(2009), 4-13.

  Przyczyna Wiesław, "Frelka" czy Maryja, w: S. Koziara, W. Przyczyna (red.), Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością, [Wydawnictwo Biblos] Tarnów 2009, 269-274.

  Przyczyna Wiesław, On był dla mnie kimś ważnym, bardzo ważnym, w: S. Mikołajczak i in. (red.), Promieniowanie ojcostwa. Jan Paweł II w oczach pokoleń Polaków, [Wydawnictwo WiS] Poznań 2009, 217-218.

  Przyczyna Wiesław, Etyka przepowiadania, w: B. Sobczuk, H. Zgółkowa (red.), Retoryka i etyka, [Wydawnictwo Poznańskie] Poznań 2009, 126-134.

  Przyczyna Wiesław, Homiletyka - teologia przepowiadania czy nauka o podstawach?, w: A. Janus-Sitarz (red.), W trosce o dobrą edukację, [Universitas] Kraków 2009, 448-460.

  Przyczyna Wiesław, Język z figurą wroga w tle, W drodze 6(2009), 4-13.

  Przyczyna Wiesław, "Frelka" czy Maryja, w: S. Koziara, W. Przyczyna (red.), Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością, [Wydawnictwo Biblos] Tarnów 2009, 269-274.

  Przyczyna Wiesław, On był dla mnie kimś ważnym, bardzo ważnym, w: S. Mikołajczak i in. (red.), Promieniowanie ojcostwa. Jan Paweł II w oczach pokoleń Polaków, [Wydawnictwo WiS] Poznań 2009, 217-218.

  Przyczyna Wiesław, Etyka przepowiadania, w: B. Sobczuk, H. Zgółkowa (red.), Retoryka i etyka, [Wydawnictwo Poznańskie] Poznań 2009, 126-134.

  Przyczyna Wiesław, Homiletyka - teologia przepowiadania czy nauka o podstawach?, w: A. Janus-Sitarz (red.), W trosce o dobrą edukację, [Universitas] Kraków 2009, 448-460.


  ROK 2008___________ [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2010]
  [2009]
  [2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Kubiak Maciej [red.], Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań,, [Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha] Poznań 2008.

  Kubiak Maciej [red.], Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań,, [Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha] Poznań 2008.

  Przyczyna Wiesław, O świadomości językowej współczesnych Polaków, w: J. Warchala, D. Krzyżyk (red.), Polska polityka językowa w Unii Europejskiej, [Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego] Katowice 2008, 269-270.

  Przyczyna Wiesław, Dyskurs publiczny Kościoła - przybliżenie pojęcia, uczestnicy, treści, style, prognoza i terapia (głos w dyskusji), w: W. Chłopicki, S. Gajda (red.), Współczesny polski dyskurs publiczny w perspektywie międzykulturowej. Dyskusja panelowa, [Krakowskie Towarzystwo "Tertium"] Kraków 2008, 19-20, 38, 49-50, 53-55, 66-67.

  Przyczyna Wiesław, Przepowiadać etycznie, Przegląd Homiletyczny 12(2008), 7-16.

  Przyczyna Wiesław, Materiały pomocnicze do homilii i kazań. Definicja, rodzaje, znaczenie, w: M.K. Kubiak, W. Przyczyna (red.), Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań, [Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha] Poznań 2008, 23-33.

  Przyczyna Wiesław, O świadomości językowej współczesnych Polaków, w: J. Warchala, D. Krzyżyk (red.), Polska polityka językowa w Unii Europejskiej, [Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego] Katowice 2008, 269-270.

  Przyczyna Wiesław, Dyskurs publiczny Kościoła - przybliżenie pojęcia, uczestnicy, treści, style, prognoza i terapia (głos w dyskusji), w: W. Chłopicki, S. Gajda (red.), Współczesny polski dyskurs publiczny w perspektywie międzykulturowej. Dyskusja panelowa, [Krakowskie Towarzystwo "Tertium"] Kraków 2008, 19-20, 38, 49-50, 53-55, 66-67.

  Przyczyna Wiesław, Przepowiadać etycznie, Przegląd Homiletyczny 12(2008), 7-16.

  Przyczyna Wiesław, Materiały pomocnicze do homilii i kazań. Definicja, rodzaje, znaczenie, w: M.K. Kubiak, W. Przyczyna (red.), Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań, [Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha] Poznań 2008, 23-33.


  ROK 2007___________ [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2010]
  [2009]
  [2008][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Przyczyna Wiesław, Rola przepowiadania słowa Bożego w kształtowaniu uczniów Chrystusa dziś, w: S. Stułkowski (red.), Bądźmy uczniami Chrystusa, [Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha] Poznań 2007, 179-190.

  Przyczyna Wiesław, O języku Jana Pawła II, w: M. Dalgiewicz (red.), Świat słowa Jana Pawła II, [Wydawnictwo Biblos] Tarnów 2007, 117-118.

  Przyczyna Wiesław, O metodologii homiletyki, Studia Nauk Teologicznych PAN 2(2007), 289-300.

  Przyczyna Wiesław, Raport o stanie języka polskiego w Kościele Rzymskokatolickim w świetle Ustawy z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (na przykładzie listów pasterskich episkopatu Polski w latach 2000-2004), w: E. Wolańska (red.), Polszczyzna publiczna początku XXI wieku, [Warszawska Drukarnia Narodowa PAN] Warszawa 2007, 49-69.

  Przyczyna Wiesław, Język religijny dziś, w: K. Klauza, M. Wyrostkiewicz (red.), Przekaż mojemu ludowi, co mówi Bóg. Ewolucja czy kryzys przepowiadania?, [Wydawnictwo KUL] Lublin 2007, 51-65.

  Przyczyna Wiesław, Rola przepowiadania słowa Bożego w kształtowaniu uczniów Chrystusa dziś, w: S. Stułkowski (red.), Bądźmy uczniami Chrystusa, [Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha] Poznań 2007, 179-190.

  Przyczyna Wiesław, O języku Jana Pawła II, w: M. Dalgiewicz (red.), Świat słowa Jana Pawła II, [Wydawnictwo Biblos] Tarnów 2007, 117-118.

  Przyczyna Wiesław, O metodologii homiletyki, Studia Nauk Teologicznych PAN 2(2007), 289-300.

  Przyczyna Wiesław, Raport o stanie języka polskiego w Kościele Rzymskokatolickim w świetle Ustawy z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (na przykładzie listów pasterskich episkopatu Polski w latach 2000-2004), w: E. Wolańska (red.), Polszczyzna publiczna początku XXI wieku, [Warszawska Drukarnia Narodowa PAN] Warszawa 2007, 49-69.

  Przyczyna Wiesław, Język religijny dziś, w: K. Klauza, M. Wyrostkiewicz (red.), Przekaż mojemu ludowi, co mówi Bóg. Ewolucja czy kryzys przepowiadania?, [Wydawnictwo KUL] Lublin 2007, 51-65.

  Przyczyna Wiesław [red.], Polska bibliografia homiletyczna, [Wydawnictwo M] Kraków 2007.

  Przyczyna Wiesław [red.], Polska bibliografia homiletyczna, [Wydawnictwo M] Kraków 2007.


  ROK 2006___________ [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2010]
  [2009]
  [2008]
  [2007]
  [2005][2004][2003][2002][2001]

  Kłapkowski Kazimierz, Kaznodziejstwo dla dzieci w świetle polskiej twórczości homiletycznej w latach 1945-1989, [Uniwersytet Opolski Opole - Wydział Teologiczny] Opole 2006.

  Kłapkowski Kazimierz, Kaznodziejstwo dla dzieci w świetle polskiej twórczości homiletycznej w latach 1945-1989, [Uniwersytet Opolski Opole - Wydział Teologiczny] Opole 2006.

  Przybylska Renata, O języku kleryków, w: S. Mikołajczak, T. Węcławski (red.), Język religijny dawniej i dziś, t. II, [Poznańskie Studia Polonistyczne] Poznań 2006, 70-81.

  Przybylska Renata, O języku kleryków, w: S. Mikołajczak, T. Węcławski (red.), Język religijny dawniej i dziś, t. II, [Poznańskie Studia Polonistyczne] Poznań 2006, 70-81.

  Przyczyna Wiesław, Pięć lat Komisji Języka Religijnego PAN. Wywiad przeprowadzony przez G. Starzak, Materiały Homiletyczne 231(2006), 34-38.

  Przyczyna Wiesław, Marzy mi się, by w homiliach... Wywiad przeprowadzony przez A. Sporniaka, "" 26.11.2006, Tygodnik Powszechny 26.11.2006(2006), 12
  język homilii (kazania).

  Przyczyna Wiesław, Język listów pasterskich episkopatu Polski w latach 2000-2004, w: D. Sarzyńska, R. Tokarski (red.), Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze, [Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu] Sandomierz 2006, 13-32.

  Przyczyna Wiesław, Ewangelizacja, w: R. Kamiński i in. (red.), Leksykon teologii pastoralnej, [Towarzystwo Naukowe KUL] Lublin 2006, 254-257
  Evangelii nuntiandi.

  Przyczyna Wiesław, Pięć lat Komisji Języka Religijnego PAN. Wywiad przeprowadzony przez G. Starzak, Materiały Homiletyczne 231(2006), 34-38.

  Przyczyna Wiesław, Marzy mi się, by w homiliach... Wywiad przeprowadzony przez A. Sporniaka, "" 26.11.2006, Tygodnik Powszechny 26.11.2006(2006), 12
  język homilii (kazania).

  Przyczyna Wiesław, Język listów pasterskich episkopatu Polski w latach 2000-2004, w: D. Sarzyńska, R. Tokarski (red.), Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze, [Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu] Sandomierz 2006, 13-32.

  Przyczyna Wiesław, Ewangelizacja, w: R. Kamiński i in. (red.), Leksykon teologii pastoralnej, [Towarzystwo Naukowe KUL] Lublin 2006, 254-257
  Evangelii nuntiandi.

  Przyczyna Wiesław [red.], Msza św. w telewizji?, [Wydawnictwo M] Kraków 2006.

  Przyczyna Wiesław [red.], Msza św. w telewizji?, [Wydawnictwo M] Kraków 2006.


  ROK 2001___________ [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2010]
  [2009]
  [2008]
  [2007]
  [2006]
  [2005]
  [2004][2003][2002]

  Magiela Sebastian, Poglądowe znaki w kaznodziejstwie dla dzieci Willi Hoffsümmera, [Uniwersytet Opolski Opole - Wydział Teologiczny] Opole 2001.

  Magiela Sebastian, Poglądowe znaki w kaznodziejstwie dla dzieci Willi Hoffsümmera, [Uniwersytet Opolski Opole - Wydział Teologiczny] Opole 2001.

  Przybyła Tomasz, Dialog homiletyczny księdza Janusza Tarnowskiego w kaznodziejstwie dla dzieci, [Uniwersytet Opolski Opole - Wydział Teologiczny] Opole 2001.

  Przybyła Tomasz, Dialog homiletyczny księdza Janusza Tarnowskiego w kaznodziejstwie dla dzieci, [Uniwersytet Opolski Opole - Wydział Teologiczny] Opole 2001.


  skrypty: Grzegorz Strzelczyk, ks., 2002-

  skrypt wykonany w czasie: 0 sekundy