INFORMACJE
 • wyszukiwanie proste
 • wyszukiwanie zaawansowane
 • przeglądanie wg lat
 • zaproponuj nową pozycję bibliograficzną
 • historia uaktualnień
 • historia zapytań

 • ostatnie uaktualnienie: 12.02.2021
  bibliografia zawiera obecnie 4198 opisów(-y)
  wykonano wyszukiwań: 641441
  indeksy:
  uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 27.09.2013;
  2
  pozycji (-e)

  historia uaktualnień:

  26: 12.02.2021 (64)
  25: 17.03.2020 (22)
  24: 24.10.2019 (41)
  23: 16.04.2019 (3)
  22: 26.11.2018 (81)
  21: 26.02.2018 (29)
  20: 22.09.2017 (68)
  19: 10.05.2017 (133)
  18: 10.09.2016 (80)
  17: 30.11.2015 (71)
  16: 27.09.2015 (36)
  15: 29.11.2014 (66)
  14: 14.10.2014 (30)
  13: 27.09.2013 (43)
  12: 27.10.2012 (79)
  11: 30.11.2011 (43)
  10: 1.08.2011 (80)
  9: 23.11.2010 (16)
  8: 19.07.2010 (11)
  7: 23.12.2009 (119)
  6: 7.10.2009 (11)
  5: 15.07.2009 (19)
  4: 26.02.2009 (28)
  3: 09.09.2008 (3)
  2: 25.06.2008 (110)
  1: 04.02.2008 (5960)

  ROK 2013___________ [2022][2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Bednarek Krzysztof, Problematyka nadziei w kaznodziejstwie Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, [WTL UŚ] 2013.

  Iciek Marcin, Retoryczność przepowiadania słowa Bożego dla studentów na przykładzie wybranych internetowych zasobów kaznodziejskich z lat 2008-2012, [WTL UŚ] 2013.

  Jadczak Piotr, Mariologia w kazaniach Kardynała Wyszyńskiego "Głos z Jasnej Góry", [WTL UŚ] 2013
  Najświętsza Maryja Panna.

  Kalbarczyk Adam, Teatr animacji jako medium słowa Bożego. Studium teatrologiczno-homiletyczne, [Wydział Teologiczny UAM] 2013.

  Kalbarczyk Adam, Katechetyczny aspekt homilii do dzieci. Homilia czy katecheza dla dzieci?, Katecheta 2(2013), 65-68.

  Turowski Wojciech, Funkcja homilii i katechezy mistagogicznej w doprowadzaniu do źródeł wiary, w: Przygoda W., Święs K. (red.), Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary, Lublin 2013, 243-263.


  ROK 2012___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016][2015][2014][2013][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Bałabuch Adam, Słowo Boże głoszone podczas liturgii. Refleksja nad adhortacją "Verbum Domini",, w: Irek W. (red.), Ad Imaginem Tuam, t. 1, [Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu] Wrocław 2012, 185-190.

  Chorab Agnieszka, Rola świeckich w posłudze głoszenia słowa Bożego w opinii wiernych miasta Katowice, [WTL UŚ] 2012.

  Gojny Tomasz, Problematyka społeczno-moralna w homiliach wygłoszonych podczas męskich pielgrzymek piekarskich w latach 1972-2010, [WTL UŚ] 2012.

  Jnota Zbigniew, Kaznodziejska posługa ks. Ewalda Kasperczyka (1914-1980), [WTL UŚ] 2012.

  Kalbarczyk Adam, Celebracja homilii w kontekście celebracji Eucharystii i niedzieli, Colloquia Theologica Ottoniana 1(2012), 63-80.

  Klimera Dawid, Kapłan jako sługa słowa Bożego, na podstawie listów Jana Pawła II na Wielki Czwartek, [WTL UŚ] 2012.

  Matusiak Piotr, Zagadnienie sakramentu pokuty i eucharystii w kazaniach Jana Marii Vianney'a wydanych w języku polskim, [WTL UŚ] 2012.

  Pytel Marlena, Charyzmat dziecięctwa Bożego w nauczaniu Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD (1884 - 1969), [WTL UŚ] 2012.

  Siwek Gerard, Św. Alfons Maria de Liguori jako prekursor nowej ewangelizacji, Studia Redemptorystowskie 10(2012), 99-136.

  Szałanda Tomasz, Jezus Egzorcysta w polskim przepowiadaniu posoborowym. Studium homiletyczno- biblijne., Olsztyn 2012.

  Szałanda Tomasz, Homilie do tekstów Starego Testamentu. Zapomniana praktyka współczesnego kaznodziejstwa?, Ateneum Kapłańskie 622(2012), 516-524.

  Szewczyk Leszek, Mówić o ludzkim życiu. Źródła poznawania problemów egzystencjalnych słuchaczy, w: H. Słotwińska, L. Pintal, M. Wyrostkiewicz (red.), Omnia transeunt - Caritas Manet. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Władysławowi Głowie w siedemdziesiąta rocznicę urodzin, Lublin 2012, 257-264.

  Szewczyk Leszek, Homilia pogrzebowa, w: Cz. Krakowiak (red.), Pogrzeb chrześcijański. Obrzędy, teologia, praktyka, Lublin 2012, 97-110.

  Szewczyk Leszek, Znaczenie terapii logopedycznej w kształceniu kaznodziejów, Logopedia Silesianea 1(2012), 82-89.

  Turowski Wojciech, By sól nie utraciła smaku.. Nauczanie kaznodziejskie o Duchu Świętym ks. Kazimierza Skowrońskiego, proboszcza parafii Chorzele, Studia Teologiczne - Białystok - Drohiczyn - Łomża 30(2012), 75-91.

  Turowski Wojciech, Dialog zbawienia w kontekście Roku Wiary, Roczniki Teologii Katolickiej 11(2012), 79-91.

  Turowski Wojciech, FAMILIARIS CONSORTIO o słowie Bożym w duszpasterskiej posłudze związków niesakramentalnych, w: Struzik Z. (red.), Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, [Instytut Papieża Jana Pawła II] Warszawa 2012, 215-229.

  Turowski Wojciech, Kaznodzieja świadkiem Ewangelii, w: Przygoda W. (red.), Świadectwo w służbie ewangelizacji, Lublin 2012, 245-264.

  Turowski Wojciech, Czy w homilii jest miejsce na politykę?, Studia Ełckie 14(2012), 469-484.

  Turowski Wojciech, Metaforyczność przypowieści o dziesięciu pannach a sakrament małżeństwa, Roczniki Nauk o Rodzinie 4(59)(2012), 193-211.

  Turowski Wojciech, VERBUM DOMINI wyzwaniem dla współczesnej homiletyki, w: Struzik Z., Najda A. (red.), Aksjologiczne aspekty Pisma Świętego. Wokół Verbum Domini,, [Instytut Papieża Jana Pawła II] 2012, 65-80.

  Wiśniewski Sebastian, Wiara i doskonałość w świetle kazań ks. Nikodema Cieszyńskiego, [UNUM] Kraków 2012.


  ROK 2011___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2010]
  [2009]
  [2008]
  [2007]
  [2006]
  [2005]
  [2004]
  [2003]
  [2002]
  [2001]

  Bałabuch Adam, Choroba uczestnictwem w cierpieniach Chrystusa w przemówieniach i listach ks. Michała Rękasa, w: K. Marcyński, J. Szaniawski, J. Twardy (red.), Media na przełomie, Warszawa 2011, 329-335.

  Kilimnik Paweł, Funkcja homilii w liturgii w świetle odnowy posoborowej, [PWT] Wrocław 2011.

  Szałanda Tomasz, Kerygmatyczny wymiar perykopy o wskrzeszeniu Łazarza (J 11,1-44)., w: Tryk H. (red.), Wybrane problemy wiary i egzystencji człowieka w nauczaniu, prawodawstwie i praktyce Kościoła, [Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne] Olsztyn 2011, 25-41.

  Szałanda Tomasz, Trynitarne i mariologiczne aspekty perykopy o Zwiastowaniu Pańskim (Łk 1, 26-38) w polskim przepowiadaniu homilijnym., w: Szałanda T (red.), Która Adama podnosisz z upadku i od łez uwalniasz Ewę". Wybrane zagadnienia Tajemnicy Wcielenia, Olsztyn 2011, 59-87.

  Szałanda Tomasz, Kerygmat perykopy o Zwiastowaniu (Łk 1,26-38)., w: Szałanda T (red.), Która Adama podnosisz z upadku i od łez uwalniasz Ewę". Wybrane zagadnienia Tajemnicy Wcielenia., Olsztyn 2011, 11-28.

  Turowski Wojciech, Komunikacja słowa Bożego a komunikat zwrotny, Roczniki Teologii Katolickiej (2011), 144-160.

  Turowski Wojciech, Drama w dydaktyce homiletycznej jako sposób poszukiwania nowych rozwiązań skutecznego przepowiadania słowa Bożego, Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne 58(2011), 239-255.


  ROK 2010___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015][2014][2013][2012][2011][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Bałabuch Adam, Homilia jako integralna część liturgii słowa, w: S. Araszczuk (red.), Słowo Boże w liturgii. Obecność - celebracja - aktualizacja, Wrocław 2010, 113-123.

  Bałabuch Adam, (rec.) I. Dec, Siejba słowa, t. XIX: Bądźmy uczniami Chrystusa, cz. I, homilie z pierwszej połowy roku 2008, Świdnica 2010, ss. 360,, Świdnickie Studia Teologiczne 7(2010), 401-402.


  ROK 2009___________ [2022]
  [2021]
  [2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Turowski Wojciech [red.], Święci nie przemijają. Święty Brunon z Kwerfurtu, Łomża 2009.


  ROK 2008___________ [2022]
  [2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Bałabuch Adam, (rec.) I. Dec, Siejba słowa, t. XII: Naśladować Chrystusa. Homilie i rozważania z posługi pasterskiej od września do grudnia 2004 roku, Świdnica 2006, ss. 367, Świdnickie Studia Teologiczne 5(2008), 359-360.

  Bałabuch Adam, (rec.) I. Dec, Siejba słowa, t. XI: Biskupi start i rektorski finisz. Homilie i rozważania z pierwszych miesięcy posługi biskupiej, Świdnica 2006, ss. 328,, Świdnickie Studia Teologiczne 5(2008), 357-358.


  ROK 2007___________ [2022]
  [2021]
  [2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Bałabuch Adam, (rec.) I. Dec bp, Siejba słowa t. X: Słowo Boże na każdy czas. Homilie okolicznościowe, Wrocław 2005, Świdnickie Studia Teologiczne 4(2007), 357-359.


  ROK 2004___________ [2022]
  [2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2003][2002][2001]

  Bałabuch Adam, Kaznodziejstwo księdza biskupa Ignacego Deca, Świdnickie Studia Teologiczne 1(2004), 131-138.


  skrypty: Grzegorz Strzelczyk, ks., 2002-

  skrypt wykonany w czasie: 0 sekundy