INFORMACJE
 • wyszukiwanie proste
 • wyszukiwanie zaawansowane
 • przeglądanie wg lat
 • zaproponuj nową pozycję bibliograficzną
 • historia uaktualnień
 • historia zapytań

 • ostatnie uaktualnienie: 12.02.2021
  bibliografia zawiera obecnie 4198 opisów(-y)
  wykonano wyszukiwań: 641441
  indeksy:
  uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 27.10.2012;
  10
  pozycji (-e)

  historia uaktualnień:

  26: 12.02.2021 (64)
  25: 17.03.2020 (22)
  24: 24.10.2019 (41)
  23: 16.04.2019 (3)
  22: 26.11.2018 (81)
  21: 26.02.2018 (29)
  20: 22.09.2017 (68)
  19: 10.05.2017 (133)
  18: 10.09.2016 (80)
  17: 30.11.2015 (71)
  16: 27.09.2015 (36)
  15: 29.11.2014 (66)
  14: 14.10.2014 (30)
  13: 27.09.2013 (43)
  12: 27.10.2012 (79)
  11: 30.11.2011 (43)
  10: 1.08.2011 (80)
  9: 23.11.2010 (16)
  8: 19.07.2010 (11)
  7: 23.12.2009 (119)
  6: 7.10.2009 (11)
  5: 15.07.2009 (19)
  4: 26.02.2009 (28)
  3: 09.09.2008 (3)
  2: 25.06.2008 (110)
  1: 04.02.2008 (5960)

  ROK 2012___________ [2022][2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Gromadecki Rafał, Przystanek Jezus jako forma ewangelizacji - na podstawie literatury przedmiotu, materiałów własnych Wspólnoty św. Tymoteusza i innych publikacji, [Wydział Teologiczny UAM] Poznań 2012.

  Kalbarczyk Adam, Sekcja Homiletów Polskich: sprawozdanie ze spotkania sekcyjnego., w: Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka. VIII Kongres Teologów Polskich, Poznań 13-16 września 2010., [Wydział Teologiczny UAM] Poznań 2012, 647-650.

  Kalbarczyk Adam, W komunii ze słowem. Duchowość kaznodziei, w: Iustitiam in caritate. Opuscula Georgio Troska septuagenario dedicata, Poznań 2012, 201-211.

  Panuś Kazimierz, Na zgliszczach Krakowa - Karola Antoniewicza SJ. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 273(2012), 69-80.

  Panuś Kazimierz, Kazanie przy otwarciu nauk w Gimnazjum Wołyńskim ks. Antoniego Osińskiego. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 272(2012), 57-64.

  Panuś Kazimierz, Kazanie podczas religijnych obrzędów ... Józefa księcia Poniatowskiego - ks. J. W. Łańcuckiego. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 271(2012), 59-65.

  Panuś Kazimierz, Nidus Aquilae... Antoniego Węgrzynowicza OFMRef.. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 269(2012), 53-62.

  Panuś Kazimierz, Św. Jan z Avili, Kraków 2012.

  Panuś Kazimierz, Piotr Skarga. Rok Jubileuszowy 2012, Kraków 2012.

  Panuś Kazimierz, (rec.) T. Lewandowski, Odnowa kaznodziejstwa polskiego w twórczości homiletów włocławskich XX wieku. Od teorii wymowy kościelnej do teologii kaznodziejstwa, Toruń 2011., Ateneum Kapłańskie 159(2012), 409-414.

  Panuś Kazimierz, Kazanie na Zwiastowanie Najświętszej Panny Maryi abpa Ignacego Hołowińskiego. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 275(2012), 71-80.

  Panuś Kazimierz, Kazanie o świętym Janie Kantym, patronie Królestwa Polskiego - ks. Aleksandra Jełowickiego CR,. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 274(2012), 81-89.

  Panuś Kazimierz, Nowy Eliasz - wizerunek ks. Piotra Skargi w kazaniu pogrzebowym Fabiana Birkowskiego OP, w: J. S. Gruchała (red.), Nad spuścizną Piotra Skargi, Kraków 2012, 11-25.

  Panuś Kazimierz, Św. Jan z Avili. Wielcy ludzie Kościoła, Kraków 2012.

  Sławiński Henryk, (rec.) Hubert Łysy, Liturgiczne i pozaliturgiczne przepowiadanie do dzieci w Kościele w Polsce po Soborze Watykańskim II. Teoria i praktyka, Opole 2011, s. 249., Ateneum Kapłańskie 619(2012), 607-609.

  Sławiński Henryk, (rec.) Gerard Siwek, Rekolekcje. Wczoraj i dziś, Kraków 2011, ss. 236, Ateneum Kapłańskie 618(2012), 410-413.

  Sławiński Henryk, (rec.) Scott Hahn, Moc Słowa w liturgii. Od tekstu pisanego do żywego słowa liturgii, Kraków 2010, Ateneum Kapłańskie 617(2012), 193-194.

  Sławiński Henryk, "Świadkowie Bożej Miłości w drodze i przez służbę". Sprawozdanie z Europejskiej Konferencji Duszpasterstwa Ludzi Morza, Port du Bouc 22-26 września 2011 r.,, Ateneum Kapłańskie 619(2012), 595-596.

  Sławiński Henryk, "Katolicka teologia w dzisiejszym świecie: refleksje ad intra et ad extra". Sprawozdanie z Sympozjum Teologicznego z okazji 75-lecia Fakultetu Teologicznego w Bratysławie, 15 listopada 2011 r, Ateneum Kapłańskie 618(2012), 403-405.

  Sławiński Henryk, Aktualność homiletycznych wskazań o. Hieronima Kajsiewicza CR, w: W. Misztal, W. Mleczko (red.), O. Hieronim Kajsiewicz CR (1812-1873): Troska o duchowość troską o dobro społeczności, [Wydawnictwo Naukowe UPJPII] Kraków 2012, 177-192.

  Sławiński Henryk, Nowoczesna technologia a liturgia: historia i współczesne wyzwania, Studia Włocławskie 14(2012), 302-318.

  Sławiński Henryk, Wprowadzenie, Ateneum Kapłańskie 617(2012), 4-6.

  Sławiński Henryk, Homilia do dzieci - pedagogiczne wyzwanie, Msza Święta 5(2012), 9-12.


  ROK 2011___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2010]
  [2009]
  [2008]
  [2007]
  [2006]
  [2005]
  [2004]
  [2003]
  [2002]
  [2001]

  Kalbarczyk Adam, Przepowiadanie a koncepcja rozwoju jako "współkonstruowania rzeczywistości" i "teologia dziecięca", w: K. Marcyński, J. Szaniawski, J. Twardy (red.), Media na przełomie. Dziennikarstwo, kaznodziejstwo, edukacja medialna. Śp. Ksiądz Profesor Antoni Lewek (1940-2010) - Księga Pamiątkowa., [UKSW] Warszawa 2011, 378-388.

  Panuś Kazimierz, O przedziwnym miłosierdziu Boskim nad grzesznikami Kasjana Korczyńskiego OFMConv.. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 268(2011), 61-68.

  Panuś Kazimierz, Tomasza Młodzianowskiego SJ pochwała św. Stanisława Kostki, w: K. Marcyński SAC, J. Szaniawski, J. Twardy (red.), Media na przełomie. Dziennikarstwo, kaznodziejstwo, edukacja medialna. Księga pamiątkowa ku czci śp. ks. prof. Antoniego Lewka (1940-2010), Warszawa 2011, 413-444.

  Siwek Gerard, Metodologia teologii homiletycznej, w: W. Przyczyna (red.), Metodologia teologii praktycznej, Kraków 2011, 70-84.

  Siwek Gerard, Misterium słowa, w: K. Marcyński, Józef Szaniawski, J. Twardy (red.), Media na przełomie. Dziennikarstwo. Kaznodziejstwo. Edukacja medialna, Warszawa 2011, 484-495.

  Sławiński Henryk, Homilia pogrzebowa: proklamacja Chrystusa a nie pochwalna mowa żałobna, Przegląd Homiletyczny 15(2011), 119-134.

  Sławiński Henryk, Ludzki wkład w skuteczność przepowiadania słowa Bożego, Polonia Sacra 72(2011), 227-241.

  Sławiński Henryk, (rec.) Jan Twardy, Aktualizacja słowa Bożego w kaznodziejstwie, Przemyśl 2009, str. 432, Przegląd Homiletyczny 15(2011), 189-191.

  Sławiński Henryk, Doroczne spotkanie homiletów polskich w ramach VIII Kongresu Teologów Polskich (16 września 2010; Poznań). Sprawozdanie, Przegląd Homiletyczny 15(2011), 197-199.

  Sławiński Henryk, Sprawozdanie ze spotkania homiletów "Arbeitsgemeinschaft für Homiletik", Monachium 27-30 września 2010 r, Ateneum Kapłańskie 611(2011), 184-186.

  Sławiński Henryk, Autorytet kaznodziei wsparciem autorytetu rodziców, w: K. Marcyński, Józef Szaniawski, J. Twardy (red.), Media na przełomie. Dziennikarstwo, kaznodziejstwo, edukacja medialna, Warszawa 2011, 519-529.

  Sławiński Henryk, Słowo Boże przemienia życie tych, którzy przyjmują je z wiarą, Ateneum Kapłańskie 611(2011), 109-116.

  Szewczyk Leszek, Kaznodziejstwo w służbie nowej ewangelizacji, w: B. Biela (red.), Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, Katowice 2011, 293-314.

  Szewczyk Leszek, Idzie nowe - czy lepsze? O wypływie wieku kaznodziejów na jakość posługi słowa, w: K. Marcyński SAC, J. Szaniawski, J. Twardy (red.), Media na przełomie. Dziennikarstwo, kaznodziejstwo, edukacja medialna. Księga pamiątkowa ku czci śp. ks. prof. Antoniego Lewka (1940-2010), Warszawa 2011, 546-558.


  ROK 2010___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2009]
  [2008]
  [2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Sławiński Henryk, (rec.) G. Siwek, Misje ludowe. Historia - teologia - praktyka, Kraków 2009, s. 410, Ateneum Kapłańskie 605(2010), 187-189.

  Sławiński Henryk, Sprawozdanie z sesji naukowej pt. "Kapłan w posłudze słowa Bożego", Katowice - Panewniki, 13 maja 2010 r., Ateneum Kapłańskie 608(2010), 172-177.

  Sławiński Henryk, Dlaczego i jak korzystać z cudzych homilii, w: J. Augustyn (red.), Sztuka bycia księdzem. Poradnik, [WAM] Kraków 2010, 379-386.

  Sławiński Henryk, Prezentacje multimedialne a przepowiadanie homilijne, Polonia Sacra 70(2010), 39-52.

  Sławiński Henryk, Źródła autorytetu kaznodziei, Ateneum Kapłańskie 606(2010), 313-324.

  Sławiński Henryk, Troski współczesnej homiletyki, Msza Święta 1(2010), 9-11.

  Sławiński Henryk, Podmiot przepowiadania słowa w liturgii,, w: W. Przyczyna (red.), liturgia a przepowiadanie, Kraków 2010, 93-112.


  ROK 2009___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015][2014][2013][2012][2011][2010][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Sławiński Henryk, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Czy Chrystus używałby PowerPointa? O słowie i obrazie w misterium przepowiadania", Krzeszowice 28-29 listopada 2008 r., Ateneum Kapłańskie 601(2009), 396-398.

  Sławiński Henryk, Potrzeba urozmaicenia modelu homilii,, Studia Włocławskie 11(2009), 90-97.

  Sławiński Henryk, Wychowanie w rodzinie do słuchania słowa Bożego, Ruch Biblijny i Liturgiczny 62(2009), 53-65.

  Sławiński Henryk, Odmienne koncepcje homilii, ich egzemplifikacja i komparatywna analiza, Studia Pastoralne 5(2009), 198-212.

  Sławiński Henryk, Sytuacje komunikacyjne w liturgii i ich językowy wyraz, Polonia Sacra 25(2009), 145-158.


  ROK 2008___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Sławiński Henryk, (rec.) Polska bibliografia homiletyczna 1945-2005, oprac. W. Przyczyna, L. Szewczyk, Wydawnictwo M, Kraków 2007, s. 405, Ateneum Kapłańskie 596(2008), 196-198.

  Sławiński Henryk, Celebracja Eucharystii - uroczystości jubileuszowe ks. prof. Stefana Koperka CR, Ruch Biblijny i Liturgiczny 61(2008), 163-164.

  Sławiński Henryk, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Deptać po was będą jedynie wówczas, gdy zwietrzejecie". W 1600 rocznicę śmierci Jana Chryzostoma, Kraków 29.11.2007 r., Ateneum Kapłańskie 596(2008), 183-187.

  Sławiński Henryk, Sprawozdanie z konferencji naukowej Dyskurs religijny w mediach, Warszawa 22-24.11.2007 r., Ateneum Kapłańskie 595(2008), 580-586.

  Sławiński Henryk, Obcojęzyczne pomoce do homilii i kazań w Internecie, w: M.K. Kubiak, W. Przyczyna (red.), Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań, Poznań 2008, 81-100.

  Sławiński Henryk, Powstanie i rozwój Katedry Komunikacji Religijnej PAT, w: S. Szczepaniec, J. Superson, J. Mieczkowski, (red.), Introibo ad altare Dei. Księdzu Profesorowi Stefanowi Koperkowi CR z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa, Kraków 2008, 833-843.


  ROK 2007___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Sławiński Henryk, (rec.) G. Siwek, Blaski i cienie współczesnego przepowiadania. Przewodnik dla kaznodziejów i homilistów, Kraków 2007, "Wydawnictwo M", s. 285, Ateneum Kapłańskie 591(2007), 400-401.

  Sławiński Henryk, Sprawozdanie ze spotkania stowarzyszenia homiletów Arbeitsgemeinschaft für Homiletik w Essen 25-29.09.2006,, Homo Dei 283(2007), 144-147.

  Sławiński Henryk, Arbeitsgemeinschaft für Homiletik. Sprawozdanie ze spotkania stowarzyszenia homiletów (25-29 września 2006 Essen - Niemcy), Przegląd Homiletyczny 11(2007), 174-176.

  Sławiński Henryk, Dwie tradycje homiletyczne. Przepowiadanie w chrześcijaństwie i judaizmie. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji,, Przegląd Homiletyczny 11(2007), 163-169.

  Sławiński Henryk, Sprawozdanie z sympozjum homiletycznego nt. Posługa słowa - posłudze Słowu. Rola pomocy kaznodziejskich w przepowiadaniu słowa Bożego, Poznań, 19-20.09.2006 r.,, Homo Dei 282(2007), 137-141.

  Sławiński Henryk, Posługa słowa - posłudze Słowu. Rola pomocy kaznodziejskich w przepowiadaniu słowa Bożego. Sprawozdanie z sympozjum homiletycznego (19-20 września 2006 r.; Poznań),, Przegląd Homiletyczny 11(2007), 177-180.

  Sławiński Henryk, Powstanie i rozwój Sekcji Homiletów Polskich, w: W. Przyczyna, L. Szewczyk (red.), Polska bibliografia homiletyczna 1945-2005, Kraków 2007, 77-97.

  Sławiński Henryk, Ambiwalentne postawy człowieka wobec cierpienia, Studia Włocławskie 10(2007), 213-220.

  Sławiński Henryk, Liturgia słowa i liturgia eucharystyczna jako jeden akt liturgiczny, Przegląd Homiletyczny 11(2007), 19-32.

  Szałanda Tomasz, Kuszenie Jezusa na pustyni (Mk 1,12 - 13; Mt 4,1 - 11; Łk 4, 1 - 13) w posoborowym przepowiadaniu polskim. Studium egzegetyczno - homiletyczne, [Warmińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne] Olsztyn 2007.


  skrypty: Grzegorz Strzelczyk, ks., 2002-

  skrypt wykonany w czasie: 0 sekundy