INFORMACJE
 • wyszukiwanie proste
 • wyszukiwanie zaawansowane
 • przeglądanie wg lat
 • zaproponuj nową pozycję bibliograficzną
 • historia uaktualnień
 • historia zapytań

 • ostatnie uaktualnienie: 12.02.2021
  bibliografia zawiera obecnie 4198 opisów(-y)
  wykonano wyszukiwań: 641441
  indeksy:
  uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 30.11.2011;
  0
  pozycji (-e)

  historia uaktualnień:

  26: 12.02.2021 (64)
  25: 17.03.2020 (22)
  24: 24.10.2019 (41)
  23: 16.04.2019 (3)
  22: 26.11.2018 (81)
  21: 26.02.2018 (29)
  20: 22.09.2017 (68)
  19: 10.05.2017 (133)
  18: 10.09.2016 (80)
  17: 30.11.2015 (71)
  16: 27.09.2015 (36)
  15: 29.11.2014 (66)
  14: 14.10.2014 (30)
  13: 27.09.2013 (43)
  12: 27.10.2012 (79)
  11: 30.11.2011 (43)
  10: 1.08.2011 (80)
  9: 23.11.2010 (16)
  8: 19.07.2010 (11)
  7: 23.12.2009 (119)
  6: 7.10.2009 (11)
  5: 15.07.2009 (19)
  4: 26.02.2009 (28)
  3: 09.09.2008 (3)
  2: 25.06.2008 (110)
  1: 04.02.2008 (5960)

  ROK 2011___________ [2022][2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Bajon Szymon, Głoszenie słowa Bożego w ramach sakramentu pokuty i pojednania - na podstawie dokumentów Kościoła i literatury przedmiotu, [Wydział Teologiczny UAM] Poznań 2011.

  Bałabuch Adam, Recepcja nauczania Jana Pawła II o zbawczym sensie cierpienia w kaznodziejstwie polskim, Studia Pastoralne 7(2011), 93-98.

  Biela Bogdan, Uwarunkowania psychologiczno-społeczne przepowiadania słowa Bożego, Studia Pastoralne 7(2011), 100-117.

  Broński Włodzimierz, Ksiądz Jan Twardy - Curriculum vitae, Studia Pastoralne 7(2011), 19-21.

  Broński Włodzimierz, Kaznodzieja jako autor homilii. Aspekty homiletyczno-prawne, Studia Pastoralne 7(2011), 119-129.

  Dyk Stanisław, Dorobek naukowy księdza Jana Twardego, Studia Pastoralne 7(2011), 22-40.

  Kalbarczyk Adam, Egzystencjalny, personalny i eklezjalny wymiar homilii pogrzebowej, Przegląd Homiletyczny 15(2011), 135-147.

  Kalbarczyk Adam, Trema u kaznodziejów. Specyfika i sposoby opanowania, Studia Pastoralne 7(2011), 190-204.

  Maciejewski Piotr, Kapłan jako sługa Słowa - na przykładzie Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego, [Wydział Teologiczny UAM] Poznań 2011.

  Ostafiński Witold, Ksiądz Profesor Jan Twardy jako głosiciel słowa Bożego, Studia Pastoralne 7(2011), 79-91.

  Panuś Kazimierz, Pierwsza konferencja Henri Lacordaire'a w katedrze paryskiej, Studia Pastoralne 7(2011), 224-238.

  Panuś Kazimierz, Jezus Chrystus pełnią objawienia miłosierdzia Bożego, w: J. Machniak, K. Panuś, F. Ślusarczyk. (red.), Miłosierdzie źródłem nadziei. Materiały do rekolekcji lub misji przed nawiedzeniem obrazu Jezusa Miłosiernego, [Wydawnictwo Św. Stanisława BM] Kraków 2011, 61-68.

  Panuś Kazimierz, Słynne kazania polskie: O przedziwnym miłosierdziu Boskim nad grzesznikami Kasjana Korczyńskiego OFMConv., Materiały Homiletyczne 268(2011), .

  Panuś Kazimierz, Słynne kazania polskie: Kazanie na dzień i uroczystość Orderu Świętego Stanisława, biskupa i męczennika ks. Jana Pawła Woronicza, Materiały Homiletyczne 267(2011), 65-70.

  Panuś Kazimierz, Słynne kazania polskie: Kazanie przeciwko szkaradnej zbrodni królobójstwa Sebastiana Lachowskiego, Materiały Homiletyczne 266(2011), 69-77.

  Panuś Kazimierz [red.], Miłosierdzie źródłem nadziei. Materiały do rekolekcji lub misji przed nawiedzeniem obrazu Jezusa Miłosiernego, w: J. Machniak, K. Panuś, F. Ślusarczyk (red.), , [Wydawnictwo Św. Stanisława BM] Kraków 2011, , [Wydawnictwo Św. Stanisława BM] Kraków 2011.

  Siwek Gerard, Posługa słowa w epoce mediów, Studia Pastoralne 7(2011), 292-309.

  Sławiński Henryk, Wkład księdza Jana Twardego w działalność Sekcji Homiletów Polskich, Studia Pastoralne 7(2011), 71-78.

  Szałanda Tomasz, Sługa Słowa w komunii z Bogiem, Ateneum Kapłańskie 615(2011), 344-350.

  Szewczyk Leszek, Bibliografia publikacji księdza Jana Twardego. Stan z 1 kwietnia 2011 roku, Studia Pastoralne 7(2011), 41-62.

  Szewczyk Leszek, Wykaz prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem księdza Jana Twardego, Studia Pastoralne 7(2011), 63-70.

  Turowski Wojciech, "Ecclesia creata" w liturgii Kościoła, Studia Teologiczne - Białystok - Drohiczyn - Łomża 30(2011), 93-112.

  Turowski Wojciech, Rola przepowiadającego słowo Boże w duszpasterstwie ludzi chorych, w: A.J. Najda (red.), Stworzeni do miłości. Wokół Jana Pawła II teologii ciała, [Instytut Papieża Jan Pawła II] Warszawa 2011, 201-213.

  Zamelek Michał, Tematyka współczesnych kazań pasyjnych - na podstawie tekstów publikowanych w periodykach homiletycznych "BK", "MH" i "WA" w latach 1980 - 2005, [Wydział Teologiczny UAM] Poznań 2011.


  ROK 2010___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2009]
  [2008]
  [2007]
  [2006]
  [2005]
  [2004]
  [2003]
  [2002]
  [2001]

  Turowski Wojciech, Przepowiadać skuteczniej - model "egzegetyczno-obrazowy", w: J. Czartoszewski (red.), Nauki humanistyczne i socjologia, [Wydawnictwo UKSW w Warszawie] Warszawa 2010, 571-582.

  Turowski Wojciech, Jak przepowiadać do dzieci?, Studia Teologiczne - Białystok - Drohiczyn - Łomża 28(2010), 189-200.


  ROK 2008___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Szałanda Tomasz, Problematyka literacka perykopy o uzdrowieniu paralityka (Mk 2,1-12)., Studia Redemptorystowskie 6(2008), 136-142.

  Turowski Wojciech, Obecność Maryi w przepowiadaniu narodzenia Chrystusa, Salvatoris Mater 4(2008), 196-213.

  Turowski Wojciech, Przepowiadanie o Maryi w tajemnicach Chrystusa w świetle Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie: studium homiletyczno-liturgiczne, [Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej - Acta Universitatis Masuriensis] 2008.


  skrypty: Grzegorz Strzelczyk, ks., 2002-

  skrypt wykonany w czasie: 0 sekundy