INFORMACJE
 • wyszukiwanie proste
 • wyszukiwanie zaawansowane
 • przeglądanie wg lat
 • zaproponuj nową pozycję bibliograficzną
 • historia uaktualnień
 • historia zapytań

 • ostatnie uaktualnienie: 12.02.2021
  bibliografia zawiera obecnie 4198 opisów(-y)
  wykonano wyszukiwań: 641441
  indeksy:
  uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 1.08.2011;
  10
  pozycji (-e)

  historia uaktualnień:

  26: 12.02.2021 (64)
  25: 17.03.2020 (22)
  24: 24.10.2019 (41)
  23: 16.04.2019 (3)
  22: 26.11.2018 (81)
  21: 26.02.2018 (29)
  20: 22.09.2017 (68)
  19: 10.05.2017 (133)
  18: 10.09.2016 (80)
  17: 30.11.2015 (71)
  16: 27.09.2015 (36)
  15: 29.11.2014 (66)
  14: 14.10.2014 (30)
  13: 27.09.2013 (43)
  12: 27.10.2012 (79)
  11: 30.11.2011 (43)
  10: 1.08.2011 (80)
  9: 23.11.2010 (16)
  8: 19.07.2010 (11)
  7: 23.12.2009 (119)
  6: 7.10.2009 (11)
  5: 15.07.2009 (19)
  4: 26.02.2009 (28)
  3: 09.09.2008 (3)
  2: 25.06.2008 (110)
  1: 04.02.2008 (5960)

  ROK 2011___________ [2022][2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Draguła Andrzej, Przepowiadanie jako wewnętrzny dialog Słowa, w: K. Kantowski (red.), W dialogu ze Słowem. Biblia w katechezie i nauczaniu religii, Szczecin 2011, 67-82.

  Panuś Kazimierz, Słynne kazania polskie: Kazanie na niedzielę trzecią adwentową Chryzostoma Gołębiowskiego OSA, Materiały Homiletyczne 262(2011), 59-68.

  Panuś Kazimierz, Słynne kazania polskie: Monarchini Polska Atanazego Kierśnickiego SJ, Materiały Homiletyczne 263(2011), 59-68.

  Panuś Kazimierz, Słynne kazania polskie: Ozdoba z cnót bł. Salomei ... wywiedziona Antoniego Lipiewicza OFM, Materiały Homiletyczne 265(2011), 57-63.

  Panuś Kazimierz [red.], Via pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej, Kraków 2011.

  Siwek Gerard, Adhortacja apostolska Benedykta XVI "O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła" w świetle refleksji homiletycznej., Homo Dei 2(2011), 63-77.

  Siwek Gerard, Rekolekcje wczoraj i dziś, Kraków 2011.

  Siwek Gerard, Homilia czy kazanie w rekolekcjach parafialnych?, Homo Dei 1(2011), 105-111.

  Szewczyk Leszek, Funkcje homilii i jej rola w liturgii, w: A. Żądło (red.), Liturgia w podstawowych formach wyrazu, Katowice 2011, 119-135.


  ROK 2010___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013][2012][2011][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Broński Włodzimierz, Kształcenie alumnów w wyższych seminariach duchownych w Polsce do posługi kaznodziejskiej we współczesnym świecie, w: L. Szewczyk, W. Sztyk (red.), Kapłan w posłudze słowa Bożego, Katowice 2010, 46-57.

  Draguła Andrzej, Homilia niedzielna a program duszpasterski, Msza Święta 1(2010), 2-5.

  Draguła Andrzej, Język między wiarą a niewiarą, Więź 2-3(2010), 5-13.

  Dyk Stanisław, Kaznodzieja apostołem Jezusa. Przyczynek do duchowości głosiciela słowa Bożego na podstawie Ewangelii wg św. Marka, w: L. Szewczyk, W. Sztyk (red.), Kapłan w posłudze słowa Bożego, Katowice 2010, 36-45.

  Jasiński Andrzej, Prorockie przepowiadanie Ezechiela (Ez 7,1-9),, w: L. Szewczyk, W. Sztyk (red.), Kapłan w posłudze słowa Bożego, Katowice 2010, 107-120.

  Kołodziej Bogdan, Internet w pracy kaznodziejskiej, w: L. Szewczyk, W. Sztyk (red.), Kapłan w posłudze słowa Bożego, Katowice 2010, 172-182.

  Kuźnik Bartłomiej, Wydarzenie Soboru Watykańskiego II w homiliach i konferencjach ks. dr. Stanisława Bisty (1929-1985) z lat 1962-1966, w: L. Szewczyk, W. Sztyk (red.), Kapłan w posłudze słowa Bożego, Katowice 2010, 157-171.

  Łuczak Marek, Homilie w oczach katolików. Na podstawie badań ankietowych, w: L. Szewczyk, W. Sztyk (red.), Kapłan w posłudze słowa Bożego, Katowice 2010, 148-156.

  Panuś Kazimierz, Głosił i czynił dzieła miłosierdzia - ks. Piotr Skarga SJ (1536-1612), w: T. Panuś (red.), Dziedzictwo miłosierdzia, [Wydawnictwo św. Stanisława BM] Kraków 2010, 148-169.

  Panuś Kazimierz, Wokół kazań św. Jana Marii Vianneya, patrona Roku Kapłańskiego 2009-2010, w: P. Majer, A. Wójcik (red.), Lex Tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana JM. ks. prof. J. M. Dyduchowi z okazji 70 rocznicy urodzin, Kraków 2010, 247-260.

  Panuś Kazimierz, "Chciałbym tak mówić kazania, jak ten wiejski proboszcz". O kaznodziejstwie św. Jana Marii Vianneya,, Homo Dei 2(2010), 70-79.

  Panuś Kazimierz, Czy św. Jan Maria Vianney może być wzorem kaznodziei?, Materiały Homiletyczne 255(2010), 5-16.

  Panuś Kazimierz, Słynne kazania polskie: Laska Marszałkowska Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SJ,, Materiały Homiletyczne 257(2010), 57-67.

  Panuś Kazimierz, Słynne kazania polskie: Na dzień Stanisława św. kazanie pierwsze Szymona Starowolskiego, Materiały Homiletyczne 258(2010), 75-82.

  Panuś Kazimierz, Słynne kazania polskie: Kazanie sejmowe wtóre: O miłości ku ojczyźnie i o pierwszej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z nieżyczliwości ku ojczyźnie ks. Piotra Skargi SJ, Materiały Homiletyczne 259(2010), 57-64.

  Panuś Kazimierz, Słynne kazania polskie: Prawy szlachcic Andrzeja Radawieckiego OP, Materiały Homiletyczne 260(2010), 57-63.

  Panuś Kazimierz, Słynne kazania polskie: Homilia na uroczystość bł. Stanisława Kostki, przy pierwszym o Błogosławionym Mszy świętej odprawowaniu - Tomasza Młodzianowskiego SJ, Materiały Homiletyczne 261(2010), 61-68.

  Panuś Kazimierz [red.], Via pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej., Kraków 2010.

  Piwowarczyk Ilona, Językowy obraz cierpienia w przemyskich Kazaniach pasyjnych z lat 2000-2009, w: L. Szewczyk, W. Sztyk (red.), Kapłan w posłudze słowa Bożego, Katowice 2010, 132-147.

  Piwowarczyk Ilona, Na tureckim kazaniu. O siedmiu grzechach głównych współczesnego kaznodziejstwa, w: L. Szewczyk, W. Sztyk (red.), Kapłan w posłudze słowa Bożego, Katowice 2010, 99-106.

  Płusa Sławomir, Życiodajna interakcja. Spotkanie ze słowem Bożym jako doświadczenie symboliczne, w: L. Szewczyk, W. Sztyk (red.), Kapłan w posłudze słowa Bożego, Katowice 2010, 121-131.

  Przyczyna Wiesław, Czy księża liczą się z Magisterium Kościoła? (Na przykładzie homilii mszalnej),, w: L. Szewczyk, W. Sztyk (red.), Kapłan w posłudze słowa Bożego, Katowice 2010, 88-98.

  Sikora Jerzy, Mówił językiem nadziei. O kazaniach ks. Józefa Tischnera, Rozmaitości Ełckie 26(2010), 11.

  Sikora Jerzy, Przepowiadanie kaznodziejskie ks. Jana Twardowskiego i ks. Józefa Tischnera do dzieci - studium porównawcze w aspekcie komunikacyjnym, Studia Ełckie 12(2010), 329-344
  literatura a przepowiadanie.

  Sikora Jerzy, Współczesne kazanie wobec literackości, Przegląd Homiletyczny 14(2010), 175-186.

  Sikora Jerzy, Mówił językiem nadziei. O kazaniach ks. Józefa Tischnera, Rozmaitości Ełckie 26(2010), 11.

  Sikora Jerzy, Współczesne kazanie wobec literackości, Przegląd Homiletyczny 14(2010), 175-186.

  Sławiński Henryk, Kapłan kaznodzieja głoszący z mocą, w: L. Szewczyk, W. Sztyk (red.), Kapłan w posłudze słowa Bożego, Katowice 2010, 24-35.

  Szewczyk Leszek, Sprawozdanie ze spotkania Arbeitgemenischaft für Homiletik (Monachium 27 - 30 września 2010 r.), Studia Pastoralne 6(2010), 418-420.

  Szewczyk Leszek, Stała formacja kaznodziejów - między fikcją a koniecznością, w: L. Szewczyk, W. Sztyk (red.), Kapłan w posłudze słowa Bożego, Katowice 2010, 58-68.

  Szewczyk Leszek [red.], Kapłan w posłudze słowa Bożego, Katowice 2010.

  Szymański Piotr Florencjan, Wizerunek kaznodziei w świetle autoprezentacji Chrystusa (Ap 2-3), w: L. Szewczyk, W. Sztyk (red.), Kapłan w posłudze słowa Bożego, Katowice 2010, 13-23.

  Twardy Jan, Kaznodziejstwo o kapłaństwie, w: L. Szewczyk, W. Sztyk (red.), Kapłan w posłudze słowa Bożego, Katowice 2010, 69-87.


  ROK 2009___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2010]
  [2008]
  [2007]
  [2006]
  [2005]
  [2004]
  [2003]
  [2002]
  [2001]

  Draguła Andrzej, Czy hip hop radzi sobie z Biblią?. Teolingwistyczne problemy przekładów subkulturowych, w: W. Przyczyna, S. Koziara (red.), Polszczyzna biblijna - między tradycją współczesnością, t.1, [Biblos] Tarnów 2009, 193-202.

  Draguła Andrzej, Czy media zdolne są transmitować zbawienie?,, Studia Salvatoriana Polonica 3(2009), 145-158.

  Draguła Andrzej, Eucharystia zmediatyzowana. Teologiczno-pastoralna interpretacja Mszy Świętej w radiu i telewizji, [Vers] Zielona Góra 2009.

  Draguła Andrzej, Na portalu czy od ambony?, Pastores 1(2009), 39-49.

  Draguła Andrzej, Narracja czy inscenizacja? O naturze języka religijnego, w: P. Bortkiewicz, Mikołajczak S. (red.), Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), Poznań 2009, 255-262.

  Sikora Jerzy, Słowo we współczesnym kaznodziejstwie, w: W. Kawecki i K. Flader (red.), Słowo w kulturze współczesnej, [Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego] Warszawa 2009, 91-106.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) ks. Bogdan Czyżewski "50 lat w służbie Słowu Bożemu" Wydawnictwo "Gaudentinum" Gniezno 2007, Studia prymasowskie 3(2009), 315-317.

  Szewczyk Leszek, Sprawozdanie ze spotkania Arbeitsgemeinschaft für Homiletik, Studia Pastoralne 5(2009), 389-391.

  Szewczyk Leszek, Arbeitsgemeinschaft für Homiletik. Sprawozdanie z sympozjum, Przegląd Homiletyczny 13(2009), 185-186.


  ROK 2008___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2010]
  [2009]
  [2007]
  [2006]
  [2005]
  [2004]
  [2003]
  [2002][2001]

  Draguła Andrzej, Językowy opis odbioru zmediatyzowanej Mszy św. (analiza leksykalno-teologiczna), w: E. Skorupska-Raczyńska (red.), Język doświadczenia religijnego, Szczecin 2008, 313-325.

  Draguła Andrzej, Od - mówiącego - do - słuchającego, Pastores 3(2008), 7-15.

  Draguła Andrzej, Polskojęzyczne pomoce kaznodziejskie i homilijne w Internecie, w: M. Kubiak, W. Przyczyna (red.), Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań, Poznań 2008, 81-100.

  Draguła Andrzej, Transgresja języka ? o Bogu po świecku. Na podstawie wybranych tekstów młodzieżowych, w: W. Przyczyna (red.), Język katechezy, [Biblos] Tarnów 2008, 213-223.

  Nowicka-Struska Anna, Ex fumo in lucem. Barokowe kaznodziejstwo Andrzeja Kochanowskiego, [UMCS Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej] Lublin 2008.

  Sikora Jerzy, Czego się boi kaznodzieja?, w: W. Pawluczuk (red.), Czego się boimy, [Oficyna Wydawnicza "Stopka"] Łomża 2008, 295-317.

  Sikora Jerzy, Jan Paweł II jako kaznodzieja, Martyria 4(2008), 10-11.

  Sikora Jerzy, Literackość współczesnych kazań polskich, Warszawa 2008.

  Sikora Jerzy, Czego się boi kaznodzieja?, w: W. Pawluczuk (red.), Czego się boimy, [Oficyna Wydawnicza "Stopka"] Łomża 2008, 295-317.

  Sikora Jerzy, Jan Paweł II jako kaznodzieja, Martyria 4(2008), 10-11.

  Sikora Jerzy, Literackość współczesnych kazań polskich, Warszawa 2008.


  ROK 2007___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011][2010][2009][2008][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Draguła Andrzej, Mistagogiczny wymiar homilii, w: K. Kantowski (red.), Funkcja inicjacyjna katechezy w Kościele współczesnym, Szczecin 2007, 289-306.

  Sikora Jerzy, Kto posługuje się słowem, musi przyjąć za nie odpowiedzialność. Rozmowa ze Zbigniewem Zapasiewiczem, Przegląd Homiletyczny 11(2007), 145-148.


  ROK 2006___________ [2022]
  [2021]
  [2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2005][2004][2003][2002][2001]

  Draguła Andrzej, Podmiot przepowiadania w nowej ewangelizacji, w: E. Piotrowski (red.), Wobec Boga i człowieka, Zielona Góra, Gorzów Wlkp. 2006, 45-62.

  Sikora Jerzy, Literackość kazań - rozpoznania filologiczne, Roczniki Teologiczne 8(2006), 77-93.

  Sikora Jerzy, Literackość kazań - rozpoznania filologiczne, Roczniki Teologiczne 8(2006), 77-93.


  ROK 2005___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2004][2003][2002][2001]

  Draguła Andrzej, Czy istnieje młodzieżowa odmiana współczesnego języka religijnego?,, w: S. Mikołajczak, T. Węcławski (red.), Język religijny wczoraj i dziś. Materiały z konferencji. Gniezno 3-5 czerwca 2004, Gniezno 2005, 88-93.

  Sikora Jerzy, Artyzm współczesnych kazań polskich, Ełckie Studia Teologiczne 6(2005), 183-225
  Tischner Józef.


  ROK 2002___________ [2022]
  [2021]
  [2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2001]

  Sikora Jerzy, Literackość kazań kard. Stefana Wyszyńskiego, w: K. Dybciak (red.), Prymas Wyszyński a kultura katolicka, [Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego] Warszawa 2002, 97-122.

  Sikora Jerzy, Literackość kazań kard. Stefana Wyszyńskiego, w: K. Dybciak (red.), Prymas Wyszyński a kultura katolicka, [Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego] Warszawa 2002, 97-122.


  ROK 2001___________ [2022]
  [2021]
  [2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002]

  Sikora Jerzy, Artyzm kazań Prymasa Tysiąclecia, Ełckie Studia Teologiczne 2(2001), 215-234.


  skrypty: Grzegorz Strzelczyk, ks., 2002-

  skrypt wykonany w czasie: 0 sekundy