INFORMACJE
 • wyszukiwanie proste
 • wyszukiwanie zaawansowane
 • przeglądanie wg lat
 • zaproponuj nową pozycję bibliograficzną
 • historia uaktualnień
 • historia zapytań

 • ostatnie uaktualnienie: 12.02.2021
  bibliografia zawiera obecnie 4198 opisów(-y)
  wykonano wyszukiwań: 641441
  indeksy:
  uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 04.02.2008;
  693
  pozycji (-e)

  historia uaktualnień:

  26: 12.02.2021 (64)
  25: 17.03.2020 (22)
  24: 24.10.2019 (41)
  23: 16.04.2019 (3)
  22: 26.11.2018 (81)
  21: 26.02.2018 (29)
  20: 22.09.2017 (68)
  19: 10.05.2017 (133)
  18: 10.09.2016 (80)
  17: 30.11.2015 (71)
  16: 27.09.2015 (36)
  15: 29.11.2014 (66)
  14: 14.10.2014 (30)
  13: 27.09.2013 (43)
  12: 27.10.2012 (79)
  11: 30.11.2011 (43)
  10: 1.08.2011 (80)
  9: 23.11.2010 (16)
  8: 19.07.2010 (11)
  7: 23.12.2009 (119)
  6: 7.10.2009 (11)
  5: 15.07.2009 (19)
  4: 26.02.2009 (28)
  3: 09.09.2008 (3)
  2: 25.06.2008 (110)
  1: 04.02.2008 (5960)

  ROK 2007___________ [2022][2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Dyk Stanisław, Specyfika homilijnej parenezy, Roczniki Teologiczne 54/6(2007), .

  Dyk Stanisław, Etapy ewangelizacji we współczesnym kontekście pastoralnym, Roczniki Teologiczne 54/8(2007), .


  ROK 2006___________ [2022]
  [2021]
  [2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2005][2004][2003][2002][2001]

  Baczyński Andrzej, Nauczanie Kościoła o przekazie Mszy św. w telewizji, w: W. Przyczyna (red.), Msza św. w telewizji?, Kraków 2006, 7-20.

  Broński Włodzimierz, Kierunki przemian w formacji homiletycznej, w: W. Broński (red.), Integralne kształcenie kaznodziei., Lublin 2006, 75-85.

  Broński Włodzimierz, Garhammer E. (Biogram), w: R. Kamiński i inni (red.), Leksykon Teologii Pastoralnej., Lublin 2006, 265.

  Broński Włodzimierz, Homilia, w: R. Kamiński i inni (red.), Leksykon Teologii Pastoralnej., Lublin 2006, 288-291.

  Broński Włodzimierz, Homiletyczna formacja, w: R. Kamiński i inni (red.), Leksykon Teologii Pastoralnej., Lublin 2006, 284-288.

  Broński Włodzimierz, Aktualne uwarunkowania społeczno-kulturowe kaznodziejstwa w Polsce, w: Numine Tuo Domine. Księga pamiatkowa dedykowana Metropolicie Przemyskiemu Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi w 20. rocznicę święceń biskupich, Przemyśl 2006, 351-368.

  Broński Włodzimierz, Teologia w służbie kaznodziejstwa, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 53/8(2006), 63-76.

  Broński Włodzimierz [red.], Integralne kształcenie kaznodziei, Lublin 2006.

  Chruścicki Krzysztof, Prezentacja prawdy o szatanie na podstawie tekstów kaznodziejskich we "Współczesnej Ambonie" w latach 1984-2005, [Katolicki Uniwersytet Lubelski] Lublin 2006.

  Dyk Stanisław, Nowotestamentalne określenia posługi słowa Bożego w Kościele a natura homilii, Przegląd Homiletyczny 10(2006), 13-23
  Kościół a przepowiadanie.

  Dyk Stanisław, Homilia w niedzielnej Eucharystii, Roczniki Teologiczne 53/8(2006), 241-251.

  Fedde A., Młodość jako dar i zobowiązanie w świetle nauczania Jana Pawła II podczas Światowych Dni Młodzieży, [Papieski Wydział Teologiczny] Warszawa 2006.

  Kamiński Piotr, Popularyzacja nauczania Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie na łamach miesięcznika homiletycznego "Biblioteka Kaznodziejska" w latach 1978-2005, [Wydział Teologiczny UAM] Poznań 2006
  rodzina w przepowiadaniu.

  Kubiak Maciej, Miłość nigdy nie ustaje. Homilie ślubne, w: M. K. Kubiak (red.), , Poznań 2006, , Poznań 2006.

  Kuświk Piotr, Aktualizacja kerygmatu czytań I Niedzieli Wielkiego Postu Roku "C" w kaznodziejstwie polskim w latach 1974-2000, [Papieski Wydział Teologiczny] Warszawa 2006.

  Lewandowski Tadeusz, Maryja w tajemnicy Chrystusa w twórczości biskupa Antoniego Pawłowskiego (1903 - 1968), w: K. Konecki, Z. Pawlak, K. Rulka (red.), Teologia. Ekumenizm. Kultura, Włocławek 2006, 403-417.

  Lewek Antoni, Teologiczno-misyjny i personalistyczny model formacji kaznodziei, w: W. Broński (red.), Integralne kształcenie kaznodziei., Lublin 2006, 57-74.

  Lewek Antoni, Nowa ewangelizacja, w: R. Kamiński (red.), Leksykon Teologii, Lublin 2006, 575-579.

  Lewek Antoni, Viktor Schurr, w: R. Kamiński (red.), Leksykon Teologii Pastoralnej, Lublin 2006, 774-776.

  Łysy Hubert, Wartość kazań drukowanych, w: S. Pawiński, G. Poźniak (red.), Słuchając Słowa. Kazania Radiowe, Lublin 2006, 5-9.

  Marcyński Krzysztof, Liturgia słowa w przekazie telewizyjnym, w: W. Przyczyna (red.), Msza św. w telewizji?, Kraków 2006, 65-84.

  Moksik E., Problematyka rodziny w listach Episkopatu Polski w latach 1945-2000, [Papieski Wydział Teologiczny] Warszawa 2006.

  Nastarowicz Radosław, Aktualizacja kerygmatu czytań biblijnych XXX Niedzieli Zwykłej Roku "C" w kaznodziejstwie polskim w latach 1974-2004, [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu] Toruń 2006.

  Neznal Ireneusz, Teologia sakramentów i jej kaznodziejskie aplikacje w świetle programów duszpasterskich II Wielkiej Nowenny, [Uniwersytet Śląski] Katowice 2006
  doktorat.

  Nitecki Piotr, Jak nie mówić i jak mówić o... kwestii społecznej?, Homo Dei 3(2006), 98-108.

  Panuś Kazimierz, Wielki wychowawca polskiej inteligencji - bp Jan Pietraszko, Materiały Homiletyczne 227(2006), 37-45.

  Panuś Kazimierz, Zachwycał erudycją i zapałem - o. S. Kaszuba OFMCap, Materiały Homiletyczne 232(2006), 25-34.

  Panuś Kazimierz, Nauczyciel miłości Ojczyzny - bp Roman Andrzejewski, Materiały Homiletyczne 231(2006), 56-62.

  Panuś Kazimierz, Piewca Bożej Rodzicielki Maryi - ks. Jan Baran, Materiały Homiletyczne 229(2006), 62-68.

  Panuś Kazimierz, Katedra wawelska w kazaniach biskupa i kardynała Karola Wojtyły, Studia Pastoralne 2(2006), 9-23.

  Panuś Kazimierz, W służbie słowa, które nie przemija. O kaznodziejstwie papieża Jana Pawła II, Studia Nauk Teologicznych PAN 1(2006), 207-215.

  Panuś Kazimierz, Przygotowanie rodziców i świadków bierzmowania, Przegląd Homiletyczny 10(2006), 99-102.

  Panuś Kazimierz, Pedagogiczny wymiar kaznodziejstwa patriotycznego, w: W. Janiga (red.), Wychowanie do patriotyzmu, Przemyśl - Rzeszów 2006, 529-576.

  Panuś Kazimierz, Rola historii kaznodziejstwa w procesie kształcenia kaznodziei, w: W. Broński (red.), Integralne kształcenie kaznodziei, Lublin 2006, 253-261.

  Panuś Kazimierz, Św. Jan Vianney, Kraków 2006.

  Panuś Kazimierz, Św. Franciszek Salezy, Kraków 2006.

  Panuś Kazimierz, Piotr Skarga, Kraków 2006.

  Panuś Kazimierz, Mistrz obrazowego kazania - ks. Prof. Stanisław Grzybek, Materiały Homiletyczne 230(2006), 30-45.

  Panuś Kazimierz, Nie patrzcie się na kaznodzieję, ale na Jezusa... - Ks. Józef Burda, Materiały Homiletyczne 233(2006), 25-34.

  Panuś Kazimierz [red.], Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem Eduardi Staniek, Kraków 2006.

  Sachadel Marek, Przepowiadanie maryjne Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie, [Katolicki Uniwersytet Lubelski] Lublin 2006
  przepowiadanie słowa Bożego (istota, cel, zadania).

  Siwek Gerard, Teologia i praktyka rekolekcji, Biblioteka Kaznodziejska 150/5(2006), 9-15.

  Siwek Gerard, Ewangelizacja wakacyjna, Biblioteka Kaznodziejska 150/2(2006), 9-14.

  Siwek Gerard, Retoryka w procesie kształcenia kaznodziejów, w: W. Broński (red.), Integralne kształcenie kaznodziei, Lublin 2006, 319-333.

  Siwek Gerard, Wykorzystać szansę, Biblioteka Kaznodziejska 150/2(2006), 9-15.

  Siwek Gerard, Profetyczny charakter posługi słowa Jana Pawła II, Studia Pastoralne 2(2006), 37-59.

  Siwek Gerard, (rec.) Jan Twardy, Aby słowo wydało plon. O modlitwie głosiciela i słuchacza słowa Bożego, Księgarnia Świętego Jacka i Wydawnictwo Apostolicum. Katowice/ Ząbki 2005 ss. 239, Homo Dei 2(2006), 193-195.

  Siwek Gerard, (rec.) Rafał Garpiel, Perswazja w przekazach kaznodziejskich na przykładzie homilii Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Kraków 2003, ss. 252, Homo Dei 1(2006), 189-192.

  Skiba Mariusz, Znaczenie i rola mass mediów w przekazywanie Słowa Bożego w oparciu o wybrane orędzia Jana Pawła II na światowe dni środków społecznego przekazu, [Katolicki Uniwersytet Lubelski] Lublin 2006.

  Skiba Michał, Rola symbolu w kaznodziejstwie dziecięcym - na przykładzie wybranych kazań Willego Hoffsümmera, [Papieski Wydział Teologiczny, Sekcja św. Andrzeja Boboli - Bobolanum] Warszawa-Poznań 2006
  kazania, homilie do dzieci.

  Sławiński Henryk, Ewaluacja homilii, Studia Włocławskie 9(2006), 194-203.

  Sławiński Henryk, Judaistyczne korzenie współczesnej homilii, w: K. Konecki, Z. Pawlak, K. Rulka (red.), Ekumenizm, teologia, kultura, Włocławek 2006, 488-501.

  Sławiński Henryk, (rec.) A.C. Wisdom, Preaching to a Multi-generational Assembly, Collegeville, MN 2004, Ateneum Kapłańskie 582(2006), 392-394.

  Szewczyk Leszek, Fonetyka w procesie kształcenia kaznodziejów, w: W. Broński (red.), Integralne kształcenie kaznodziei, Lublin 2006, 311-318.

  Szewczyk Leszek, Od mariologii do pobożności maryjnej. Treści maryjne w kazaniach piekarskich podczas pielgrzymek świata męskiego, w: G. Strzelczyk (red.), Studia piekarskie, t. 2, Katowice - Piekary Śląskie 2006, 47-58.

  Szymański Piotr Florencjan, Kaznodziejski przekaz perykopy Łk 2, 41-52, Studia Franciszkańskie 16(2006), 95-106.

  Twardy Jan, (rec.) Ks. Zbigniew Kosik , Egzorta w kaznodziejstwie szkolnym. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie Wydział Teologiczny, Wydawnictwo Unum, Kraków 2004, Współczesna Ambona 34/3(2006), 199-203.

  Twardy Jan, Kaznodziejskie nauczanie o Duchu Świętym w roku liturgicznym, Przegląd Homiletyczny 10(2006), 71-83.

  Twardy Jan, Nauczanie pasterskie księdza arcybiskupa metropolity Józefa Michalika, w: A. Szal (red.), Numine tuo Domine. Księga pamiątkowa dedykowana Ks. abp. J. Michalikowi w 20. rocznicę święceń biskupich, Przemyśl 2006, 215-236.

  Twardy Jan, Treść kazań pasyjnych, w: J. Twardy (red.), Jezus i Jego uczniowie w Markowym opisie męki. Kazania pasyjne. Biblioteka Pomocy Kaznodziejskich t. XVI, Przemyśl 2006, 5-30.

  Twardy Jan, Kształcenie kaznodziei twórczego, w: W. Broński (red.), Integralne kształcenie kaznodziei, Lublin 2006, 105-119.

  Twardy Jan, (rec.) Ks. Kazimierz Panuś, Wielcy mówcy Kościoła w Polsce, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2005, Przegląd Homiletyczny 10(2006), 137-139.

  Twardy Jan, (rec.) Concise Encyklopedia of Preaching, red. William H. Willimon, Richard Lischer, Westminster John Knox Press Lousville, Kentucky 1995, Przegląd Homiletyczny 10(2006), 140-143.

  Twardy Jan, Źródła przemian we współczesnej homiletyce fundamentalnej, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 39/1(2006), 112-125.

  Twardy Jan, Włóż Twe słowa [Panie] w moje usta, abym mówił, cos mi kazał". K. Piotr Skarga SJ jako kaznodzieja królewski, w: K. Panuś (red.), Wielcy kaznodzieje Krakowa, Sudia in honorem prof. Eduardi Staniek, Kraków 2006, 39-51.

  Wróbel Ryszard, "By stanął pokój między nami i Bogiem". Krakowskie kazania Fortunata Łosiewskiego OFMConv, w: K. Panuś (red.), Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem prof. Eduardi Staniek, Kraków 2006, 289-320.

  Wróbel Ryszard, Późnobarokowe kaznodziejstwo franciszkańskie na przykładzie adwentowych i pasyjnych kazań o. Fortunata Łosiewskiego, W Nurcie Franciszkańskim 15(2006), ?
  historia kaznodziejstwa.


  ROK 2005___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2010]
  [2009]
  [2008]
  [2007]
  [2006]
  [2004]
  [2003]
  [2002]
  [2001]

  Adamczyk Sebastian, Realizacja programu duszpasterskiego "Poznać Chrystusa" roku 2001-2002 w przekazie kaznodziejskim, [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu] Toruń 2005.

  Bałabuch Adam, (rec.) I. Dec ks., Siejba Słowa, t. VIII: Jezu ufam Tobie. Homilie o miłosierdziu Bożym, Wrocław 2003, ss. 396, Świdnickie Studia Teologiczne 2/2(2005), 271-272.

  Behrendt Roman, Zagadnienie rodziny w nauczaniu Kardynała Augusta Hlonda, [Papieski Wydział Teologiczny, Sekcja św. Andrzeja Boboli - Bobolanum] Warszawa-Poznań 2005.

  Bobylak Lubomir Jurij, Elementy treściowe homilii do młodzieży opublikowanych w ?Bibliotece Kaznodziejskiej? na rok liturgiczny ?B? 1999/2000, [Papieska Akademia Teologiczna] Kraków 2005.

  Bressan Luca, Słowa Jezusa z Nazaretu w liturgii. Przepowiadanie w liturgii a współczesność Jezusa, Przegląd Homiletyczny 9(2005), 7-14
  mistagogia.

  Broński Włodzimierz, Język kazań i zachowania niewerbalne kaznodziei w służbie nowej ewangelizacji, Przegląd Homiletyczny 9(2005), 123-132.

  Broński Włodzimierz, Kompetencja kaznodziejska w kontekście współczesności, w: H. Słotwińska (red.), W służbie Bogu i ludziom. Księga pamiątkowa poświęcona ks. prof. dr. hab. W. Głowie., Lublin 2005, 73-82.

  Broński Włodzimierz, Posługa kaznodziejska we wspólnocie parafialnej, Roczniki Teologiczne 53/6(2005), 159-174.

  Draguła Andrzej, Biskup Paweł Socha jako sługa Słowa, w: A. Brenk (red.), Facere veritatem in caritate. Księga jubileuszowa ku czci księdza biskupa Pawła Sochy CM, Poznań 2005, 81-88.

  Draguła Andrzej, Ewangelizacja w erze komputerów, Ethos 69-70(2005), 395-405.

  Dyk Stanisław, Atrakcyjny sposób przepowiadania homilijnego, w: H. Słotwińska (red.), W służbie Bogu i ludziom. Księga pamiątkowa poświęcona ks. prof. hab. Władysławowi Głowie z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia kapłaństwa, Lublin 2005, 133-142.

  Dyk Stanisław, Głoszenie kerygmatu o zbawczym wymiarze słowa Bożego (Dz 2, 14-36) w polskim przepowiadaniu posoborowym, Roczniki Teologiczne 52/8(2005), 329-349.

  Dyk Stanisław, Homilia jako integralna część liturgii eucharystycznej, Zeszyty Naukowe KUL 48/3(2005), 59-69.

  Goroński Rafał, Treści eschatologiczne w kaznodziejstwie dziecięcym. Propozycja modelu przekazu, [Uniwersytet Adama Mickiewicza] Poznań 2005.

  Hajduk Ryszard, Jezus i kaznodziejstwo terapeutyczne, w: R. Hajduk (red.), Boża terapia. O duszpasterstwie jako posłudze uzdrawiania, Kraków 2005, 113-136.

  Kalbarczyk Adam, Dopuścić Słowo do słowa. Ateizm eklezjalny, W drodze 8(2005), 61-67.

  Kraciuk Ryszard, Kaznodzieja jako pocieszyciel - na podstawie wybranych homilii Jana Pawła II wygłoszonych w Polsce, [Papieski Wydział Teologiczny, Sekcja św. Andrzeja Boboli - Bobolanum] Warszawa-Poznań 2005.

  Kriegstein Matthias von, Feedback w systemie partnerskim w ramach kształcenia studentów oraz dokształcania księży, Przegląd Homiletyczny 9(2005), 15-27.

  Kubiak Maciej, To nie kazanie, to prośba, Biblioteka Kaznodziejska 5(2005), 12-15.

  Kwiatkowski Bogusław Daniel, Jak nie mówić i jak mówić o... Eucharystii?, Homo Dei 2(2005), 110-121.

  Lechowicz Wiesław, O zachowaniu i unikaniu pewnych rzeczy. Pięć przykazań kościelnych dla kaznodziei, w: Ku liturgii nadziei, Tarnów 2005, 309-317.

  Lechowicz Wiesław, Program homiletyczny, Przywracajmy nadzieję ubogim, w: Kościół niosący Ewangelię nadziei, Katowice 2005, 26-64.

  Lewandowski Tadeusz, Jak dzisiaj głosić Ewangelię nadziei?, w: J. Kędzierski (red.), Jan Paweł II - apostoł jedności, Włocławek 2005, 220-226.

  Makowski Mirosław, Dialog zbawienia w przepowiadaniu homilijnym Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski w latach 1979 - 2002. Studium homiletyczne", [Katolicki Uniwersytet Lubelski] Lublin 2005
  pielgrzymki Jana Pawła II.

  Mąkosa Paweł, (rec.) Rekolekcje szkolne, red. W. Przyczyna, Kraków 2003, ss. 347, Zeszyty Formacji Katechetycznej 1(2005), 99-101.

  Nawrocki Robert, Aktualizacja czytań biblijnych uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kaznodziejstwie polskim w latach 1974-2004, [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu] Toruń 2005
  kazania maryjne.

  Niestępski Jerzy, Twórczość homiletyczna biskupa Mikołaja Sasinowskiego w latach 1970 - 1982 oraz jej aspekty pastoralne, [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego] Warszawa 2005.

  Panuś Kazimierz, Charyzmatyczny kaznodzieja wrocławski - ks. Wiesław Gawlik, Materiały Homiletyczne 223(2005), 29-40.

  Panuś Kazimierz, Geniusz kaznodziejstwa. Św. Jan Chryzostom, w: H. Słotwińska (red.), W służbie Bogu i ludziom. Księga pamiątkowa poświęcona ks. prof. dr hab. Władysławowi Głowie z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia kapłaństwa, Lublin 2005, 215-230.

  Panuś Kazimierz, Henryk Lacordaire, Kraków 2005.

  Panuś Kazimierz, Jak nie mówić i jak mówić o ... świętych, Homo Dei 1(2005), 105-112.

  Panuś Kazimierz, Kaznodzieja radiowy. Bł. ks. Henryk Hlebowicz, Materiały Homiletyczne 225(2005), 20-27.

  Panuś Kazimierz, Kaznodziejski portret Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana koronnego, w: Odsłonięcie pomnika Jana Zamoyskiego w Zamościu, Zamość 2005, 14-15.

  Panuś Kazimierz, Modele świętości prezentowane przez świętych Polskich władców: księżnę Kingę i Królową Jadwigę, w: J. Marecki, K. Panuś (red.), Dziedzictwo polskich świętych przełomu XIX i XX wieku. Modele świętości wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II polskich świętych i błogosławionych, Kraków 2005, 53-66.

  Panuś Kazimierz, Papieski rekolekcjonista - abp Jerzy Karol Ablewicz, Materiały Homiletyczne 224(2005), 57-68.

  Panuś Kazimierz, Promotor homilijnego przepowiadania - ks. Tadeusz Olszański CM, Materiały Homiletyczne 220(2005), 33-42.

  Panuś Kazimierz, Propagator rekolekcji zamkniętych - ks. Józef Małysiak, Materiały Homiletyczne 226(2005), 21-35.

  Panuś Kazimierz, Święty Leon Wielki, Kraków 2005.

  Panuś Kazimierz, Wielcy mówcy Kościoła w Polsce, Kraków 2005.

  Panuś Kazimierz, Wkład karmelitów bosych w kaznodziejstwo, w: A. Ruszała (red.), Cztery wieki Karmelitów Bosych (1605-2005), Kraków 2005, 245-260.

  Panuś Kazimierz, Wrocławski Demostenes - ks. Julian Michalec, Materiały Homiletyczne 222(2005), 35-42.

  Pawiński Sławomir, Święci jako znaki czasu w nauczaniu Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Polski. Przesłanie dla życia konsekrowanego, Anamnesis 40/11(2005), 74-90.

  Pazera Wojciech, Eucharystia w posłudze homiletycznej, Częstochowskie Studia Teologiczne 33(2005), 139-145.

  Pazera Wojciech, Zwycięska obrona Jasnej Góry w polskim kaznodziejstwie patriotycznym, w: Z. Jabłoński (red.), Przesłanie jubileuszu 350 - lecia zwycięskiej obrony Jasnej Góry (1655), Jasna Góra-Częstochowa 2005, 169-177.

  Prugar Andrzej, Perykopy maryjne Ewangelii według św. Jana (J 2,1-12; 19,25-27) w polskim przepowiadaniu posoborowym. Studium egzegetyczno-homiletyczne, [Katolicki Uniwersytet Lubelski] Lublin 2005.

  Przybylska Renata, Język przyszłych kaznodziejów, w: J. Twardy, W. Broński, J. Nowak (red.), Mowa żywa. Wybrane aspekty komunikacji kaznodziejskiej, Kielce 2005, 78-88.

  Przyczyna Wiesław, Blaski rekolekcji szkolnych, Zeszyty Formacji Katechetów 1(2005), 18-21.

  Przyczyna Wiesław, Homiletyka a retoryka. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Przegląd Homiletyczny 9(2005), 133-141.

  Przyczyna Wiesław, Kaznodziejstwo jako interpretacja ludzkich doświadczeń, w: J. Kochański, B. Kwiatkowski, M. Milewski (red.), Ku pełni w Chrystusie, Płock 2005, 71-82.

  Przyczyna Wiesław, Komunikacja w Kościele współczesnym. Bariery i pomosty, w: J. Bartmiński, U. Majer-Baranowska (red.), Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków, Lublin 2005, 213-232.

  Przyczyna Wiesław, O sprawności komunikacyjnej w listach pasterskich episkopatu Polski, w: K. Konecki (red.), Laudate Dominum, Gniezno 2005, 439-453.

  Przyczyna Wiesław, Strój jest komunikatem, Homo Dei 2(2005), 89-96.

  Pydyńska Danuta, Problemy egzystencjalne w homiliach Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymek do Polski, [Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie] Warszawa 2005.

  Radziszewski Stefan, Przepowiadanie homilijne biskupa Mieczysława Jaworskiego jako odpowiedź na zasadnicze wyzwania czasów współczesnych, [Katolicki Uniwersytet Lubelski] Lublin 2005.

  Siwek Gerard, (rec.) Rafał Garpiel, Perswazja w przekazach kaznodziejskich na przykładzie homilii Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Kraków 2003, ss. 252, Przegląd Homiletyczny 9(2005), 185-189.

  Siwek Gerard, Cytować czy nie cytować?, Biblioteka Kaznodziejska 149/2(2005), 10-12.

  Siwek Gerard, Encyklika życiem pisana, Biblioteka Kaznodziejska 149/4(2005), 29-32.

  Siwek Gerard, Gdzie jest słowo Boże?, Biblioteka Kaznodziejska 149/6(2005), 7-9.

  Siwek Gerard, Homiletyka w relacji do teologii pastoralnej, Studia Pastoralne 1(2005), 107-127.

  Siwek Gerard, Homilia chrzcielna, Przegląd Homiletyczny 9(2005), 107-119.

  Siwek Gerard, Jest za co dziękować, Biblioteka Kaznodziejska 149/4(2005), 12-14.

  Siwek Gerard, Kaznodziejskie przedobrzanie, Biblioteka Kaznodziejska 149/3(2005), 20-22.

  Siwek Gerard, Kerygmatyczna koncentracja, Biblioteka Kaznodziejska 149/5(2005), 24-28.

  Siwek Gerard, Przepowiadać egzystencjalnie, Biblioteka Kaznodziejska 149/2(2005), 21-24.

  Siwek Gerard, Przepowiadanie jako opowiadanie, Biblioteka Kaznodziejska 149/3(2005), 26-29.

  Siwek Gerard, Przepowiadanie pozaliturgiczne, Biblioteka Kaznodziejska 149/6(2005), 19-22.

  Siwek Gerard, Radość głoszenia, Biblioteka Kaznodziejska 149/1(2005), 6-8.

  Siwek Gerard, Rekolekcje parafialne formą katechezy dorosłych, Homo Dei 1(2005), 23-36.

  Siwek Gerard, Wolne interwencje celebransa, Biblioteka Kaznodziejska 149/5(2005), 6-8.

  Siwek Gerard, Zniewalanie słowa Bożego, Biblioteka Kaznodziejska 149/1(2005), 13-17.

  Sławiński Henryk, (rec.) Kurt Spang, El arte del buen decir. Predicación y retórica, Barcelona 2002, Ateneum Kapłańskie 576(2005), 411-412.

  Sławiński Henryk, (rec.) M. Thiele, Geistliche Beredsamkeit. Reflexionen zur Predigtkunst, Kohlhammer, Stuttgart 2004, Ateneum Kapłańskie 580(2005), 616-618.

  Sławiński Henryk, Homiletyka, w: K. Gwóźdź, K. Klauza (red.), Teologia polska na XXI wiek, Lublin 2005, 181-195.

  Sławiński Henryk, Kazanie w katolickim i ewangelickim kontekście liturgiczno - kulturowym. Sprawozdanie z międzynarodowego spotkania homiletów, Arbeitsgemeinschaft für Homiletik (AGH ), Hannover, 20-24. 09. 2004 r, Materiały Homiletyczne 221(2005), 175-180
  liturgia a przepowiadanie.

  Sławiński Henryk, Kazanie w katolickim i ewangelickim kontekście liturgiczno - kulturowym. Sprawozdanie z międzynarodowego spotkania homiletów, Arbeitsgemeinschaft für Homiletik (AGH ), Hannover, 20-24. 09. 2004 r., Współczesna Ambona 33/1(2005), 200-205
  kultura.

  Sławiński Henryk, Kazanie w katolickim i ewangelickim kontekście liturgiczno - kulturowym. Sprawozdanie z międzynarodowego spotkania homiletów, Arbeitsgemeinschaft für Homiletik (AGH ), Hannover, 20-24. 09. 2004 r., Ateneum Kapłańskie 575(2005), 167-171
  kultura.

  Sławiński Henryk, Retoryka w przepowiadaniu słowa Bożego. Historia i aplikacja na przykładzie homilii Jana Pawła II wygłoszonej we Włocławku 7. 06. 1991 r, w: J. Kędzierski (red.), Jan Paweł II - apostoł jedności, Włocławek 2005, 283-292.

  Sławiński Henryk, Sesja naukowa w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie pt. "Księgi święte a słowo Boże", Ateneum Kapłańskie 576(2005), 394-398.

  Sławiński Henryk, Wyobraźnia i przepowiadanie słowa Bożego, Studia Włocławskie 8(2005), 224-237
  obrazowość w przepowiadaniu.

  Swędrowski Jerzy, Główne wątki teologiczne w kaznodziejstwie prymasa Stanisława Karnkowskiego oraz ich implikacje pastoralne, Warszawa 2005.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Bp Andrzej Franciszek Dziuba, Przesłanie społeczne Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2004, ss. 207, Częstochowskie Studia Teologiczne 33(2005), 263-266.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Ks. Wojciech Pazera, Koncepcja homilii ewangelizacyjnej, Częstochowa 2002, s.312, Częstochowskie Studia Teologiczne 33(2005), 266-269.

  Swędrowski Jerzy, Ks. Antoni Chmielowski - kaznodzieja i historyk, w: Na przełomie wieków. Księga jubileuszowa dedykowana pierwszemu biskupowi łowickiemu Alojzemu Orszulikowi, Łowicz 2005, 395-404.

  Swędrowski Jerzy, Metody rozwoju chrześcijańskiego w ujęciu Stanisława Karnkowskiego, Studia Loviciensia 7(2005), 253-267.

  Swędrowski Jerzy, Główne wątki teologiczne w kaznodziejstwie prymasa Stanisława Karnkowskiego oraz ich implikacje pastoralne, [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego] Warszawa 2005.

  Szewczyk Leszek, Mistagogiczne aspekty homilii o Eucharystii, w: L. Szewczyk (red.), Homilie eucharystyczne. Pomoce kaznodziejskie nr 4. Umacniać słowem, Katowice 2005, 7-15.

  Szymański Piotr Florencjan, Dwie interpretacje cierpienia w homilii na drodze do Emaus (Łk 24, 19b-21; 25-27), Sacra Scriptura 8-9(2004/2005), 167-190.

  Szymański Piotr Florencjan, Kaznodziejski przekaz perykopy Łk 24, 13-35 w świetle gatunku literackiego, Przegląd Homiletyczny 9(2005), 29-39.

  Szymański Piotr Florencjan, Perykopa paschalna Łk 24, 35-48 w polskim przepowiadaniu posoborowym, Studia Paradyskie 15(2005), 155-173.

  Szymański Piotr Florencjan, Wniebowstąpienie Pańskie w polskim przepowiadaniu posoborowym według Łk 24, 46-53, Studia Franciszkańskie 15(2005), 233-247
  rok liturgiczny.

  Szymik Jerzy, Literatura jako tworzywo kaznodziejskie, Przegląd Homiletyczny 9(2005), 143-155.

  Tokarz Zygmunt, Głoszenie misji ludowych jako wyraz charyzmatu zakonnego Misjonarzy Matki Bożej z La Salette, [Papieska Akademia Teologiczna] Kraków 2005.

  Twardy J., Broński W., Nowak J. [red.], Mowa żywa. Wybrane aspekty komunikacji kaznodziejskiej., Kielce 2005.

  Twardy Jan, (rec.) Ks. Kazimierz Panuś, Wielcy mówcy Kościoła. Wydawnictwo UNUM, Kraków 2004, Przegląd Homiletyczny 9(2005), 175-177.

  Twardy Jan, (rec.) Ks. Zbigniew Kosik, Egzorta w kaznodziejstwie szkolnym. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie Wydział Teologiczny, Kraków 2004, Premislia Christiana 11(2004/2005), 382-386.

  Twardy Jan, Aby słowo wydało plon. O modlitwie głosiciela i słuchacza słowa Bożego, Katowice-Ząbki 2005.

  Twardy Jan, Głoszenie kazań pasyjnych w roku Eucharystii, w: J. Twardy (red.), Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kazania pasyjne. Biblioteka Pomocy Kaznodziejskich t. 12, Przemyśl 2005, 6-25.

  Twardy Jan, Jak w seminariach duchownych przygotowywać do głoszenia homilii obrzędowej, Przegląd Homiletyczny 9(2005), 41-54.

  Twardy Jan, Kazanie jako akt "mowy żywej". Podsumowanie sympozjum, w: J. Twardy, W. Broński, J. Nowak (red.), Mowa żywa. Wybrane aspekty komunikacji kaznodziejskiej. Sympozjum Sekcji Homiletów Polskich, Kielce-Skorzeszyce 27-28 X 2003, Kielce 2005, 153-163.

  Twardy Jan, Sakrament Eucharystii w kaznodziejskiej posłudze słowa, w: D. Dziadosz (red.), Eucharystia drogą do wieczności. Świętej pamięci ks. prof. Stanisławowi Potockiemu, Przemyśl 2005, 132-149.

  Twardy Jan, Słowo Boże w celebracji Eucharystii, w: A. Żądło (red.), Eucharystia w życiu Kościoła, Katowice 2005, 124-147.

  Twardy Jan, Tematyka eucharystyczna w kazaniach pasyjnych, Studia Pastoralne 1/1(2005), 128-142.

  Twardy Jan, Zachowanie kaznodziei na ambonie, w: J. Twardy, W. Broński, J. Nowak (red.), Mowa żywa. Wybrane aspekty komunikacji kaznodziejskiej, Kielce 2005, 167-185.

  Wallace James A., Przepowiadanie obrzędowe, Przegląd Homiletyczny 9(2005), 57-75.

  Wiszowaty Edward, (rec.) W. Radecki, Homiletyczne ujęcie kerygmatu perykop Łk 15,1-32 w posoborowym przepowiadaniu polskim, Colloquia Theologica Adalbertina 6(2005), .

  Wiszowaty Edward, Koncepcja przepowiadania w ujęciu neoscholastycznym i posoborowym, Zeszyty Teologiczne 1(2005), 60-77
  homiletyka.

  Wiszowaty Edward, Podmiotowość świeckich w dziele ewangelizacji, Zeszyty Teologiczne 2(2005), 74-85.

  Wróbel Ryszard, Czteropoziomowy model interpretacji tekstu biblijnego - wskazania praktyczne z przykładem, W Nurcie Franciszkańskim 14(2005), 73-100.

  Wróbel Ryszard, Dorobek kaznodziejski franciszkanów (Braci Mniejszych Konwentualnych) w Polsce w wiekach XVII i XVIII, w: Pokój i Dobro. Franciszkanie konwentualni i franciszkanki w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku, Gniezno 2005, 53-70.

  Zagrodzki Wojciech, Jak nie mówić i jak mówić o... odpustach?, Homo Dei 4(2005), 109-119.

  Zhdan Volodymyr, Osiem Błogosławiństw (Mt 5, 1-12) w posoborowym przepowiadaniu polskim. Studium biblijno-homiletyczne, [Katolicki Uniwersytet Lubelski] Lublin 2005.


  ROK 2004___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2010]
  [2009]
  [2008]
  [2007]
  [2006]
  [2005]
  [2003]
  [2002]
  [2001]

  Bagrowicz Jerzy, Głosić słowo Boże młodzieży gimnazjalnej. Uwarunkowania i uwagi pedagogiczno-pastoralne, Homo Dei 4(2004), 29-41.

  Balter Lucjan, Sąd Boży w przepowiadaniu, Homo Dei 3(2004), 26-33.

  Biscontin Chino, Kwalifikacje kaznodziei, Przegląd Homiletyczny 8(2004), 7-16.

  Broński Włodzimierz, Kontakt homiletyczny, Roczniki Teologiczne 51/8(2004), 189-201.

  Broński Włodzimierz, Style retoryczne jako środki kaznodziejskiej perswazji, Przegląd Homiletyczny 8(2004), 127-135.

  Broński Włodzimierz, Znaczenie formacji homiletycznej w przygotowaniu kandydatów do kapłaństwa, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 60/6(2004), 217-232.

  Czerwik Stanisław, Homilia o misterium (misteriach) Chrystusa w cyklu roku liturgicznego, Przegląd Homiletyczny 8(2004), 45-57
  rok liturgiczny.

  Ćwiklińska Beata, Aktualizacja czytań biblijnych uroczystości Zwiastowania Pańskiego w kaznodziejstwie polskim w latach 1974-2000, [Papieski Wydział Teologiczny] Warszawa 2004.

  Dembicka Marzena, Aktualizacja kerygmatu czytań biblijnych 23. niedzieli zwykłej roku "A" w kaznodziejstwie polskim w latach 1974-2002, [Papieski Wydział Teologiczny] Warszawa 2004.

  Derdziuk Andrzej, Jak mówić i jak nie mówić o ... miłości bliźniego?, Homo Dei 1(2004), 89-94.

  Dębicka I., Obraz Najświętszej Maryi Panny w świetle kazań drukowanych w "Materiałach Problemowych" w latach 1967-1989, [Papieski Wydział Teologiczny] Warszawa 2004.

  Draguła Andrzej, (rec.) Ks. Andrzej Jeż, Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, Tarnów 2002, Ateneum Kapłańskie 142/1(2004), 184-188.

  Draguła Andrzej, Czy istnieje pluralizm ewangeliczny? Dylematy kaznodziejskie, w: A. Offmański (red.), Polska katecheza wobec jednoczącej się Europy, Szczecin 2004, 115-130.

  Draguła Andrzej, Homilia, czyli powrót z wygnania, W drodze 373(2004), 57-64.

  Dyk Stanisław, Głoszenie kerygmatu o zesłaniu Ducha Świętego (Dz 2, 1-11) w polskim przepowiadaniu posoborowym, Roczniki Teologiczne 51/8(2004), 167-187
  rok liturgiczny.

  Dyk Stanisław, Pierwotna wspólnota wierzących (Dz 2,42-47; 4,32-37; 5, 12-16) wzorem Kościoła preewangelizującego, Kieleckie Studia Teologiczne (2004), 173-189.

  Grzelińska Agata, Grzechy główne języka ogłoszeń duszpasterskich, w: S. Mikołajczak, T. Węcławski (red.), Język religijny dawniej i dziś, Poznań 2004, 207-215.

  Kamiński Marek, Wychowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa w przepowiadaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski, [Katolicki Uniwersytet Lubelski] Lublin 2004
  pielgrzymki Jana Pawła II.

  Kierzkowski Mateusz, Elementy formalne w kaznodziejstwie w świetle polskiej literatury drugiej połowy XX w., [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu] Toruń 2004.

  Koehler Krzysztof, Słowo w przepowiadaniu. Kilka uwag słuchacza, Przegląd Homiletyczny 8(2004), 137-143.

  Kosik Zbigniew, Egzorta w kaznodziejstwie szkolnym, [Papieska Akademia Teologiczna] Kraków 2004.

  Krzesik Tomasz, Metoda misji ludowych Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce, [Papieska Akademia Teologiczna] Kraków 2004.

  Kubacki Zbigniew, Jak nie mówić i jak mówić o... Trójcy Świętej?, Homo Dei 2(2004), 99-105.

  Kubiak Maciej, (rec.) Mowa żywa. Sympozjum homiletyczne w Kielcach-Skorzeszycach, Biblioteka Kaznodziejska 1(2004), 19-22.

  Kubiak Maciej [red.], Zadany dar. Poszukiwania homiletyczne, Poznań 2004.

  Kudasiewicz Józef, Homilie na święta Pańskie a problem synoptyczny, Przegląd Homiletyczny 8(2004), 33-44.

  Kupidura Iwona, Aktualizacja kerygmatu czytań biblijnych XI niedzieli zwykłej roku"A"w polskim kaznodziejstwie w latach 1974-2002, [Papieski Wydział Teologiczny] Warszawa 2004.

  Lechowicz Wiesław, Program homiletyczny, w: Głosić Ewangelię nadziei. Program duszpasterski na rok 2004/2005, Katowice 2004, 395-430.

  Lewandowski Tadeusz, Homilia w ujęciu ks. Mariana Rzeszewskiego, Studia Włocławskie 7(2004), 407-415.

  Lewek Antoni, Kaznodziejstwo patriotyczne ks. Jerzego Popiełuszki, Ateneum Kapłańskie 143/3(2004), 476-493
  studium dorobku kaznodziejskiego.

  Łysy Hubert, Katecheza i kaznodziejstwo związane z Pierwszą Komunią Świętą, w: R. Chałupniak (red.), Wokół katechezy posoborowej, Opole 2004, 168-172.

  Makuchowska Marzena, Przed nową edycją Mszału rzymskiego w Polsce. O języku przekładu tekstów liturgicznych, w: K. Góźdź i in. (red.), Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, t. 2, Lublin 2004, 309-322.

  Marjańska Agnieszka, Mariologia posoborowa w przepowiadaniu na przykładzie kazań maryjnych drukowanych we "Współczesnej Ambonie" w latach 1980-2000, [Papieski Wydział Teologiczny] Warszawa 2004.

  Panuś Kazimierz, Ani długie, ani krótkie, lecz w sam raz! Przymiot brevitas w kazaniu, Przegląd Homiletyczny 8(2004), 145-152.

  Panuś Kazimierz, Apostoł trzeźwości - ks. Jan Kapica, Materiały Homiletyczne 213(2004), 38-51.

  Panuś Kazimierz, Kaznodzieja intelektualistów i intelektualista wśród kaznodziejów, Materiały Homiletyczne 219(2004), 20-39.

  Panuś Kazimierz, Kaznodzieja radykalizmu ewangelicznego - ks. Jan Zieja, Materiały Homiletyczne 217(2004), 35-46.

  Panuś Kazimierz, Kaznodzieja zafascynowany literackim słowem - ks. Nikodem Cieszyński, Materiały Homiletyczne 215(2004), 19-28.

  Panuś Kazimierz, Kaznodziejski geniusz św. Augustyna, Analecta Cracoviensia 36(2004), 229-244.

  Panuś Kazimierz, Lachowski Sebastian Fabian SJ (1731-1794), w: Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004, 350-351.

  Panuś Kazimierz, Lacordaire Henri Dominique OP (1802-1861), w: Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004, 353-354.

  Panuś Kazimierz, Leopolita Jan Starszy (1482-1535), w: Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004, 813.

  Panuś Kazimierz, Leroy Hippolyte SJ (1844-1914), w: Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004, 832.

  Panuś Kazimierz, Liberiusz Jacek CRL (1599-1673), w: Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004, 966.

  Panuś Kazimierz, Lipnicki Augustyn (1821-1912), w: Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004, 1112-1113.

  Panuś Kazimierz, Lorencowicz Aleksander SJ (1609-1675), w: Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004, 1369.

  Panuś Kazimierz, Nauczyciel narodu - kard. Stefan Wyszyński, Materiały Homiletyczne 218(2004), 20-37.

  Panuś Kazimierz, Nie chodzi tylko o 10 minut, Biblioteka Kaznodziejska 148/3(2004), 15-19.

  Panuś Kazimierz, Orędownik kaznodziejstwa biblijnego i liturgicznego - ks. Jan Korzonkiewicz, Materiały Homiletyczne 216(2004), 19-27
  historia kaznodziejstwa.

  Panuś Kazimierz, Przepowiadanie Ewangelii w wielkim mieście, Biblioteka Kaznodziejska 148/3(2004), 12-20.

  Panuś Kazimierz, Święty Patryk, Kraków 2004.

  Panuś Kazimierz, Święty w kaznodziejstwie polskim okresu niewoli narodowej, w: J. Marecki, K. Panuś (red.), Cracovia sacra. Krakowscy święci i błogosławieni przełomu XIX i XX wieku, Kraków 2004, 45-60.

  Panuś Kazimierz, Wielcy mówcy Kościoła, Kraków 2004.

  Panuś Kazimierz, Wizerunek św. Stanisława, biskupa i męczennika, w świetle kazań skałecznych kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, w: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także i na wieki, Kraków 2004, 329-352
  studium dorobku kaznodziejskiego.

  Panuś Kazimierz, Wizerunek świętego Stanisława ze Szczepanowa w kaznodziejstwie biskupa Karola Wojtyły, w: Archidiecezja krakowska na przełomie tysiącleci, Kraków 2004, 663-672
  studium dorobku kaznodziejskiego.

  Pawiński Sławomir, Retoryka, w: R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyra (red.), Wokół katechezy posoborowej. Księga pamiątkowa dedykowana ks. bp. Gerardowi Kuszowi, Opole 2004, 364-367.

  Pawiński Sławomir, Znaki czasu jako nowa kategoria teologiczna w ujęciu Soboru Watykańskiego II, Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 24(2004), 315-325.

  Pazera Wojciech, Odnowa homiletyczna w świetle ważniejszych uchwał synodów diecezjalnych, Częstochowskie Studia Teologiczne 32(2004), 153-159.

  Pęcak Marek, Podstawowe zagrożenia człowieka w przemówieniach Jana Pawła II do młodzieży Europy zachodniej. Studium homiletyczne, [Papieska Akademia Teologiczna] Kraków 2004.

  Plewka Maciej, O. Konstanty Franczyk CSsR (1910-2000) jako kaznodzieja, [Papieska Akademia Teologiczna] Tuchów 2004.

  Płusa Sławomir, (rec.) Klaus Müller, Homiletyka na trudne czasy, Kraków 2003, ss. 386, Polonia Sacra 14(2004), 350-356.

  Postek- Mioduszewska Aneta, Wola człowieka według traktatu Marcina Lutra "O woli niewolnej" i wybranych kazań Jana Wesleya. Studium komparatystyczne, [Chrześcijańska Akademia Teologiczna] Warszawa 2004
  ewangelicy, luteranie, metodyści.

  Przybylska Renata, Jaki jest język kleryków?, w: K. Góźdź i in. (red.), Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, t. 2, Lublin 2004, 365-382
  formacja homiletyczna.

  Przybylska Renata, Język kleryków, Res Publica Nowa 180(2004), 61-65.

  Przyczyna Wiesław, Bariery i pomosty w komunikacji kaznodziejskiej, Przegląd Homiletyczny 8(2004), 115-126.

  Przyczyna Wiesław, Co się dzieje z polską homilią?, Ateneum Kapłańskie 569(2004), 96-108.

  Przyczyna Wiesław, Koncepcja parafialnych rekolekcji rodzinnych, Współczesna Ambona 1(2004), 179-183.

  Przyczyna Wiesław, Krakowska szkoła kaznodziejów jako odpowiedź na wyzwania czasów, Współczesna Ambona 2(2004), 181-189.

  Przyczyna Wiesław, Krakowska szkoła kaznodziejów jako odpowiedź na wyzwania czasów, w: S. Koperek (red.), Archidiecezja Krakowska na przełomie tysiącleci, Kraków 2004, 537-544.

  Przyczyna Wiesław, Po co nam takie seminaria duchowne. O języku kleryków, Ateneum Kapłańskie 573(2004), 341-354.

  Salij Jacek, Jak dziś mówić o Jezusie Chrystusie?, Przegląd Homiletyczny 8(2004), 97-106.

  Sękalski Cezary, Jak nie mówić i jak mówić o... małżeństwie?, Homo Dei 4(2004), 86-96.

  Simon Herbert, Sługa słowa, w: P. Jaskóła (red.), Kapłan trzech obrządków, Opole 2004, 173-175.

  Siwek Gerard, Czy kaznodzieja może głosić prawdy, co do których nie jest przekonany?, Homo Dei 4(2004), 105-108.

  Siwek Gerard, Dwa modele przepowiadania, Biblioteka Kaznodziejska 148/5(2004), 12-15.

  Siwek Gerard, Interpretacja homiletyczna miejsc przepowiadania w przestrzeni kościelnej, Analecta Cracoviensia 36(2004), 293-317.

  Siwek Gerard, Jak głosić w homilii treści eschatologiczne, w: P. Kurzela, A. Liskowska (red.), Głosić Ewangelię nadziei. Celebrować Ewangelię nadziei. Służyć Ewangelii nadziei. Program duszpasterski na rok 2004/2005, Katowice 2004, 242-264.

  Siwek Gerard, Jeśli homilia to nie kazanie, Biblioteka Kaznodziejska 148/4(2004), 6-8.

  Siwek Gerard, Kazanie a reportaż, Biblioteka Kaznodziejska 148/3(2004), 19-23.

  Siwek Gerard, Kaznodziejstwo męskie, Biblioteka Kaznodziejska 148/5(2004), 6-8.

  Siwek Gerard, Kaznodziejstwo realne, Biblioteka Kaznodziejska 148/1(2004), 6-8.

  Siwek Gerard, Miecz słowa, Biblioteka Kaznodziejska 148/2(2004), 15-18.

  Siwek Gerard, Moralność przepowiadania, Ateneum Kapłańskie 573/2(2004), 354-368.

  Siwek Gerard, Morfeusz czy Arystoteles?, Biblioteka Kaznodziejska 148/1(2004), 17-19.

  Siwek Gerard, Powrót do dialogu, Biblioteka Kaznodziejska 148/6(2004), 6-8.

  Siwek Gerard, Przepowiadanie słowa Bożego w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego, Przegląd Homiletyczny 8(2004), 17-30
  homiletyka.

  Siwek Gerard, Przepowiadanie terapeutyczne, Biblioteka Kaznodziejska 148/4(2004), 20-23.

  Siwek Gerard, Psychologia na ambonie, Biblioteka Kaznodziejska 148/6(2004), 13-17.

  Siwek Gerard, Skuteczność zbawcza homili, Polonia Sacra 15/59(2004), 279-298.

  Siwek Gerard, Słowo wstępne, w: Zadany dar. Poszukiwania homiletyczne., Poznań 2004, 9-15.

  Siwek Gerard, Twórczy dialog ze słuchaczami, Biblioteka Kaznodziejska 148/2(2004), 5-8.

  Siwek Gerard, Twórczy trud, Biblioteka Kaznodziejska 148/3(2004), 8-10.

  Sławiński Henryk, (rec.) J. Wallace, Preaching to the Hungers, Ateneum Kapłańskie 574(2004), 625-626.

  Sławiński Henryk, Głoszenie ewangelii nadziei w świetle adhortacji "Ecclesia in Europa", Ruch Biblijny i Liturgiczny 4(2004), 289-299.

  Sławiński Henryk, Logoterapia V.E. Frankla i przepowiadanie homilijne, Studia Włocławskie 7(2004), 217-227
  psychologia a przepowiadanie.

  Sławiński Henryk, Sprawozdanie z sympozjum Sekcji Homiletów Polskich. Kielce - Skorzeszyce, 27-28. 10. 2003, Materiały Homiletyczne 217(2004), 198-202.

  Sławiński Henryk, Sprawozdanie z sympozjum Sekcji Homiletów Polskich. Kielce - Skorzeszyce, 27-28. 10. 2003, Współczesna Ambona 2(2004), 176-181.

  Sławiński Henryk, Sprawozdanie z sympozjum Sekcji Homiletów Polskich. Kielce - Skorzeszyce, 27-28. 10. 2003, Ateneum Kapłańskie 572(2004), 141-145.

  Staszak Mariusz, Aktualizacja kerygmatu czytań biblijnych XVIII niedzieli zwykłej roku "C" w kaznodziejstwie polskim w latach 1974-2001, [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu] Toruń 2004.

  Swędrowski Jerzy, Kształtowanie postaw moralnych w przekazie kaznodziejskim, Studia Loviciensia 6(2004), 239-247.

  Swędrowski Jerzy, Program formacji religijnej wiernych i kształtowanie postaw według biskupa Stanisława Karnkowskiego, Studia Włocławskie 7(2004), 369-384.

  Szewczyk Leszek, Dialog katechety z niesłyszącymi, w: Z. Brzezinka (red.), Dialog z osobami niepełnosprawnymi, Katowice 2004, 29-38
  dialog w przepowiadaniu.

  Szewczyk Leszek, Liturgia jako źródło homilii w przepowiadaniu kapłanów archidiecezji katowickiej w latach 1972-1999, Ruch Biblijny i Liturgiczny 4(2004), 279-287.

  Szewczyk Leszek, Zagadnienia moralne w wypowiedzi kaznodziejskiej, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 37/2(2004), 48-57.

  Szewczyk Leszek, Zrozpaczonym głosić nadzieję. Zdań kilka o homiliach pogrzebowych, w: L. Szewczyk (red.), Homilie pogrzebowe. Pomoce kaznodziejskie nr 3. Umacniać słowem, Katowice 2004, 7-10.

  Szturmak Teofil Lubomir, Problematyka listów pasterskich metropolity Andrzeja Szeptyckiego do duchowieństwa z lat 1899-1910, [Papieska Akademia Teologiczna] Kraków 2004.

  Szymański Piotr Florencjan, Kaznodziejski przekaz perykopy Łk 24, 13-35 w świetle analizy strukturalnej, Studia Franciszkańskie 14(2004), 179-190.

  Twardy Jan, (rec.) Ks. Zbigniew Kosik, Egzorta w kaznodziejstwie szkolnym. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie Wydział Teologiczny, Kraków 2004, Teologia i Człowiek (2004), 257-260.

  Twardy Jan, Działalność Sekcji Homiletów Polskich w latach 1998-2003, Przegląd Homiletyczny 8(2004), 175-180.

  Twardy Jan, Głoszenie kazań o świadkach męki Chrystusa, w: J. Twardy (red.), Świadkowie męki Chrystusa, Przemyśl 2004, 5-18.

  Twardy Jan, Kazania na uroczystości i święta Pańskie w ujęciu Andreasa Grubera, Przegląd Homiletyczny 8(2004), 87-96.

  Twardy Jan, Rachunek sumienia kaznodziei, Współczesna Ambona 32/1(2004), 507-522.

  Twardy Jan, Rachunek sumienia słuchacza słowa Bożego, Współczesna Ambona 32/1(2004), 164-178.

  Twardy Jan, Skuteczność głoszenia słowa Bożego, Anamnesis 10/2(2004), 100-108.

  Wallace James A., Przepowiadanie na święta Pańskie, Przegląd Homiletyczny 8(2004), 59-85.

  Wilczek Róża, Idea nowej ewangelizacji w nauczaniu Jana Pawła II, Opole 2004.

  Wiszowaty Edward, Eschatyczny wymiar Eucharystii a przepowiadanie, w: W. Nowak (red.), Misterium Eucharystii. Teologia - liturgia - ekumenizm. Encyklika Jana Pawła II: "Ecclesia de Eucharistia", Olsztyn 2004, 153-160.

  Zagrodzki Wojciech, (rec.) Prawdy wiary w przepowiadaniu, red. W. Przyczyna, Kraków 2002, ss. 254, Homo Dei 1(2004), 175-178.


  ROK 2003___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2010]
  [2009]
  [2008]
  [2007]
  [2006]
  [2005]
  [2004]
  [2002]
  [2001]

  Banasiak Jarosław, Aktualizacja kerygmatu czytań biblijnych VI niedzieli zwykłej roku "C" w kaznodziejstwie polskim w latach 1974-2001, [Papieski Wydział Teologiczny] Warszawa 2003.

  Biscontin Chino, O homilię bardziej skuteczną - wyznaczyć strukturę homilii, Przegląd Homiletyczny 7(2003), 161-169.

  Bogus Rafał, Aktualizacja kerygmatu czytań biblijnych XVI niedzieli zwykłej roku "C" w latach 1974-2001, [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu] Toruń 2003.

  Broński Włodzimierz, Argumentacja w formowaniu postaw religijnych słuchaczy słowa Bożego, Przegląd Homiletyczny 7(2003), 189-199
  słuchacz, słuchanie słowa Bożego.

  Broński Włodzimierz, Dydaktyka homiletyki w wyższych seminariach duchownych w Polsce w świetle badań empirycznych, Roczniki Teologiczne 50/6(2003), 277-289.

  Budkiewicz Mariusz, Aktualizacja kerygmatu czytań biblijnych uroczystości Chrystusa Króla roku "C" w kaznodziejstwie polskim w latach 1974-2001, [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu] Toruń 2003.

  Dąbrowska Danuta, Kazania patriotyczne ks. Jerzego Popiełuszki, w: P. Urbański (red.), Retoryka na ambonie, Kraków 2003, 177-196.

  Deręgowski Sławomir, Aktualizacja kerygmatu czytań biblijnych IV niedzieli zwykłej roku "C" w kaznodziejstwie polskim w latach 1974-2001, [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu] Toruń 2003.

  Draguła Andrzej, (rec.) Retoryka na ambonie. Z problemów współczesnego kaznodziejstwa, red. P. Urbański, Kraków 2003, ss. 368, Przegląd Homiletyczny 7(2003), 240-243.

  Draguła Andrzej, Miejsce homilii w (sprawowanej) liturgii. Glosa na marginesie nowego tłumaczenia KL 52, Przegląd Homiletyczny 7(2003), 244-247.

  Dyk Stanisław, Model przepowiadania homilijnego, Przegląd Homiletyczny 7(2003), 143-152.

  Dyk Stanisław, Preewangelizacja "otwarciem drzwi" dla Ewangelii., Kieleckie Studia Teologiczne 2(2003), 102-111.

  Garhammer Erich, "Niewidzialne postacie na ambonie". Konteksty głoszącego słowo Boże, Przegląd Homiletyczny 7(2003), 7-22
  głosiciel słowa Bożego.

  Garpiel Rafał, Perswazja w przekazach kaznodziejskich, Kraków 2003.

  Gostyńska Dorota, Po co nam szczudła? O etosie i autorytecie mówcy. Na przykładzie mowy ks. Józefa Tischnera nad grobem Krzysztofa Kieślowskiego, w: P. Urbański (red.), Retoryka na ambonie, Kraków 2003, 17-40
  moralność przepowiadania.

  Góralczyk Tomasz, Elementy teorii kaznodziejstwa w artykułach "Materiałów Problemowych"w latach 1968-1989, [Papieski Wydział Teologiczny] Warszawa 2003.

  Grudowska Violetta, Środki społecznego przekazu w dziele nowej ewangelizacji w świetle nauczania Kościoła, [Papieski Wydział Teologiczny] Warszawa 2003.

  Grygiel Ludmiła, Jak mówić o świętych? Kilka myśli spod ambony, Przegląd Homiletyczny 7(2003), 117-121.

  Grzegorski Zdzisław, Monolog czy dialog? Między językiem a skutecznością - ujęcie kontekstualne, Poznańskie Studia Teologiczne 14(2003), 121-132
  kazania dialogowe.

  Jurczak Agnieszka, Perswazja w homiliach ks. Dionizego Pietrusińskiego, w: P. Urbański (red.), Retoryka na ambonie, Kraków 2003, 241-258
  retoryka w przepowiadaniu.

  Kłos Anna, Aktualizacja kerygmatu czytań biblijnych uroczystości Chrystusa Króla roku "A" w kaznodziejstwie polskim w latach 1974-2002, [Papieski Wydział Teologiczny] Warszawa 2003.

  Kołodziejski P., Dobra nowina dla dzieci, Kraków 2003.

  Kozłowska Mirosława, O geście w przepowiadaniu słowa Bożego, w: P. Urbański (red.), Retoryka na ambonie, Kraków 2003, 65-84.

  Kriegstein Matthias von, Całościowe kształcenie teologiczne w zakresie "wypowiedzi publicznej i uroczystości kościelnych" - solidarne formy kształcenia, Przegląd Homiletyczny 7(2003), 25-33.

  Krok Dariusz, Preferencje wokalne w strukturze głosu kaznodziejskiego. Psychologiczne badania empiryczne, Przegląd Homiletyczny 7(2003), 201-212.

  Książek Marek, Wymiar społeczno-polityczny drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Studium homiletyczne, [Papieska Akademia Teologiczna] Kraków 2003
  problematyka społeczna.

  Kubski Grzegorz, Retoryka i kontekstualne rozumienie teologicznych wypowiedzi, Poznańskie Studia Teologiczne 14(2003), 135-146.

  Kucharska-Dreiss Elżbieta, Ten sam, a jednak inny. O atrybutach Boga w polskich i niemieckich kazaniach adwentowych, w: P. Urbański (red.), Retoryka na ambonie, Kraków 2003, 259-290.

  Kudasiewicz Józef, "Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!" (Kpł 19,2), Przegląd Homiletyczny 7(2003), 77-87.

  Kujawa Dariusz, Chrzest Jezusa w Jordanie (Mt 3, 13-17; Mk 19-11; Łk 3, 21-22) w posoborowym przepowiadaniu polskim. Studium egzegetyczno-homiletyczne, [Katolicki Uniwersytet Lubelski] Lublin 2003.

  Lechowicz Wiesław, Głoszenie słowa Bożego bez moralizatorstwa, Tarnowskie Studia Teologiczne 22/2(2003), 81-95.

  Lechowicz Wiesław, Jak głosić kazania o tematyce moralnej?, Currenda 3(2003), 438-444.

  Lechowicz Wiesław, Program homiletyczny, w: Naśladować Chrystusa - Program duszpasterski na rok 2003/2004, Katowice 2003, 331-376.

  Lewandowski Tadeusz, Kazania maryjne kardynała Joachima Meisnera, Teologia i Człowiek 1(2003), 47-70.

  Lewandowski Tadeusz, Posłannictwo kaznodziei w twórczości homiletycznej ks. Mariana Rzeszewskiego, w: K. Konecki, I, Werbiński (red.), Edukacja, kultura, teologia,, Toruń 2003, 773-786.

  Lewandowski Tadeusz, Problemy wsi polskiej w nauczaniu biskupa Romana Andrzejewskiego, Studia Włocławskie 6(2003), 111-122.

  Lewandowski Tadeusz, Wizja kapłaństwa w homiliach i przemówieniach bpa B. Dembowskiego, w: R. Andrzejewski, K. Rulka, Z. Pawlak (red.), Prawda i miłość, Włocławek 2003, 119-137.

  Lichański Jakub, O sztuce kaznodziejskiej bp. Bronisława Dembowskiego, w: P. Urbański (red.), Retoryka na ambonie, Kraków 2003, 157-176.

  Łebkowska Anna, W stroną literackości. Opowiadania Kazimierza Przerwy-Tetmajera w kazaniach ks. Józefa Tischnera, w: P. Urbański (red.), Retoryka na ambonie, Kraków 2003, 215-240
  literatura a przepowiadanie.

  Łysy Hubert, Problematyka głoszenia Dobrej Nowiny w warunkach społeczeństwa pluralistycznego, w: P. Tarliński (red.), Słowo do słowa. Kazania radiowe, cz. II, Opole 2003, 9-18.

  Matuszczyk Bożena, O modelu komunikacji we współczesnym kaznodziejstwie, w: P. Urbański (red.), Retoryka na ambonie, Kraków 2003, 53-64.

  Matuszczyk Bożena, O potrzebie sztuki argumentacji we współczesnym kaznodziejstwie, w: P. Urbański (red.), Retoryka na ambonie, Kraków 2003, 41-52.

  Mieleszczuk Katarzyna, Aktualizacja kerygmatu czytań biblijnych uroczystości Chrystusa Króla roku "C" w kaznodziejstwie polskim w latach 1974-2002, [Papieski Wydział Teologiczny] Warszawa 2003.

  Minder Beata, Aktualizacja kerygmatu czytań biblijnych XVIII niedzieli zwykłej roku "C" w polskim kaznodziejstwie w latach 1974-2001, [Papieski Wydział Teologiczny] Warszawa 2003.

  Misztal Henryk, Aktualność przesłań polskich świętych i błogosławionych, Przegląd Homiletyczny 7(2003), 99-116.

  Morzycki Wojciech, Aktualizacja kerygmatu czytań biblijnych V niedzieli zwykłej roku "C" w kaznodziejstwie polskim w latach 1974-2001, [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu] Toruń 2003.

  Nawrocka Żaneta, Aktualizacja kerygmatu czytań biblijnych XXXI niedzieli zwykłej roku "C" w polskim kaznodziejstwie w latach 1974-2001, [Papieski Wydział Teologiczny] Warszawa 2003.

  Nowak Jan, Przepowiadanie chrześcijańskie i wyzwania massmediów, Przegląd Homiletyczny 7(2003), 181-187.

  Obirek Stanisław, (rec.) Retoryka dziś. Teoria i praktyka, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Kraków 2001, ss. 523, Przegląd Powszechny 1(2003), 134-136.

  Opaliński Tomasz, (rec.) Gerard Siwek, Kazania maryjne, Kraków 2001, s. 339, Homo Dei 3(2003), 175-177.

  Panuś Kazimierz, "Jasny promień ojczystej historii..." Św. Stanisław w kaznodziejstwie polskim okresu niewoli narodowej, w: A. Napiórkowski (red.), Święty Stanisław w życiu Kościoła w Polsce. 750-lecie kanonizacji, Kraków 2003, 279-317.

  Panuś Kazimierz, Kaznodzieja stolicy Polski - abp Antoni Szlagowski, Materiały Homiletyczne 210(2003), 26-33.

  Panuś Kazimierz, Miał myśl w głowie, płomień w sercu, a w słowie życie - ks. Władysław Longin Chotkowski, Materiały Homiletyczne 205(2003), 46-52.

  Panuś Kazimierz, Mistrz wstępu kazania - ks. Aleksy Prusinowski, Materiały Homiletyczne 206(2003), 20-31
  historia kaznodziejstwa.

  Panuś Kazimierz, Odnowiciel tradycji Skargi, Kajsiewicza, Goliana - bp Karol Józef Fischer, Materiały Homiletyczne 212(2003), 19-27
  studium dorobku kaznodziejskiego.

  Panuś Kazimierz, Przepowiadanie Ewangelii we współczesnym mieście, Studia Laurentiana 3/1(2003), 113-122.

  Panuś Kazimierz, W trosce o dobre kaznodziejstwo maryjne w sanktuarium kalwaryjskim, w: Sanktuarium kalwaryjskie w służbie pielgrzymującego Kościoła. Materiały z sympozjum naukowego 4 czerwca 2003 r., Kalwaria Zebrzydowska 2003, 73-83.

  Panuś Kazimierz, Wielki kaznodzieja patriotyczny - bp Władysław Bandurski, Materiały Homiletyczne 208(2003), 23-29
  kazania patriotyczne.

  Panuś Kazimierz, Wychowawca narodu - abp Józef Teofil Teodorowicz, Materiały Homiletyczne 209(2003), 26-33
  naród w przepowiadaniu.

  Panuś Kazimierz, Zostawił wielkich cnót przykłady. Kazanie na święto św. Wojciecha, Współczesna Ambona 2(2003), 164-168.

  Paszak Andrzej Franciszek, Podmiot posługi słowa w liturgii Mszy Świętej, [Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Sekcja św. Jana Chrzciciela] Warszawa 2003
  sakramenty w przepowiadaniu.

  Pawiński Sławomir, (rec.) K. Müller, Homiletyka na trudne czasy, Kraków 2003, ss. 385, Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 1(2003), 24-25.

  Pawiński Sławomir, Święci jako znaki czasu dla Kościoła w Polsce. Nauczanie Jana Pawła II podczas pielgrzymek do ojczyzny, Opole 2003.

  Pazera Wojciech, "Wielka Karta" kaznodziejstwa trzeciego tysiąclecia, Częstochowskie Studia Teologiczne 31(2003), 159-164.

  Pazera Wojciech, Dialog między kulturami w ujęciu Jana Pawła II, w: L. Rożek, S. Jabłoński (red.), Kultura tworzona w dialogu cywilizacji Europy, Częstochowa 2003, 441-447.

  Pazera Wojciech, Ewangelizacyjny dialog Kościoła z ateizmem, w: L. Rożek, Sz. Jabłoński (red.), Kultura tworzona w dialogu cywilizacji Europy, Częstochowa 2003, 447-453.

  Pazera Wojciech, Ks. inf. S. Grzybek jako kaznodzieja, w: A. Długosz, Z. Małecki (red.), Przeszedł przez życie dobrze czyniąc, Częstochowa 2003, 115-128.

  Pazera Wojciech, Poznanie Boga a postawa świadectwa, w: B. Kozłowski, B. Stypułkowska (red.), Poznanie Boga, Częstochowa 2003, 65-68.

  Perszewski Piotr, Kaznodzieja jako świadek w czasopiśmie "Homo Dei" (1964-2001), [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego] Warszawa 2003.

  Przyczyna Wiesław, Blaski i cienie rekolekcji szkolnych, Katecheta 9(2003), 55-61.

  Przyczyna Wiesław, Głos w dyskusji nt. perswazji w Kościele katolickim, w: K. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka (red.), Język perswazji publicznej, Poznań 2003, 69-70.

  Przyczyna Wiesław, Humanizacja czy ewangelizacja? O zadaniach ludzi świeckich w Kościele i świecie, w: I. Borowski (red.), Anabasis. Praca ofiarowana profesor Krystynie Pisarkowej, Kraków 2003, 235-245.

  Przyczyna Wiesław, Jak głosić prawdy wiary dziś, Ateneum Kapłańskie 564(2003), 235-245.

  Przyczyna Wiesław, Maryja wzorem słuchania słowa Bożego, Salvatoris Mater 5/2(2003), 90-103.

  Przyczyna Wiesław, Nauczanie retoryki na studiach podyplomowych (na przykładzie Podyplomowego Studium Retoryki w Krakowie), w: J. Lichański, E. Lewandowska-Tarasiuk (red.), Nauczanie retoryki w teorii i praktyce, Warszawa 2003, 75-85.

  Przyczyna Wiesław, Nauczanie retoryki na studiach podyplomowych (na przykładzie Podyplomowego Studium Retoryki w Krakowie), Materiały Homiletyczne 208(2003), 191-200.

  Przyczyna Wiesław, Nowa ewangelizacja w kontekście alternatywnych określeń działalności Kościoła, w: S. Koperek, S. Szczur (red.), Servo veritatis, Kraków 2003, 731-742.

  Przyczyna Wiesław, Przedmowa, w: K. Müller, Homiletyka na trudne czasy, Kraków 2003, 7-10.

  Sarzyńska Dorota, Strategie nadawcy w dialogowanych kazaniach dla dzieci., w: P. Urbański (red.), Retoryka na ambonie, Kraków 2003, 327-340
  język kaznodziejski.

  Sieradzka-Mruk Agnieszka, Dialog w kazaniach dla dzieci a przejawy zakłócenia komunikacji, w: P. Urbański (red.), Retoryka na ambonie, Kraków 2003, 341-356.

  Siwek Gerard, (rec.) Leszek Szewczyk, Recepcja liturgicznego wymiaru homilii. Studium homiletyczne na podstawie badań kaznodziejstwa kapłanów archidiecezji katowickiej w latach (1972-1999), Katowice 2003, ss. 214, Przegląd Homiletyczny 7(2003), 235-237.

  Siwek Gerard, Czy wolno zastąpić homilię kazaniem?, Homo Dei 2(2003), 92-93.

  Siwek Gerard, Dar oczu, Biblioteka Kaznodziejska 147/2(2003), 11-13.

  Siwek Gerard, Dysonans poznawczy a głoszenie nawrócenia, Biblioteka Kaznodziejska 147/6(2003), 21-24.

  Siwek Gerard, Homiletyka na ławie oskarżonych, Biblioteka Kaznodziejska 147/3(2003), 13-17.

  Siwek Gerard, Katecheza czy homilia?, Biblioteka Kaznodziejska 147/2(2003), 6-9.

  Siwek Gerard, Kaznodziejskie alergie, Biblioteka Kaznodziejska 147/4(2003), 8-10.

  Siwek Gerard, Misje ludowe w duszpasterstwie, Homo Dei 2(2003), 31-46.

  Siwek Gerard, Nowa - stara ewangelizacja., Biblioteka Kaznodziejska 147/2(2003), 15-19.

  Siwek Gerard, O język bardziej osobowy, Biblioteka Kaznodziejska 147/3(2003), 9-11.

  Siwek Gerard, O kazaniach prawie wszystko (wywiad), Źródło 582/8(2003), 14-15.

  Siwek Gerard, O rekolekcjach nie tylko ignacjańskich, Biblioteka Kaznodziejska 147/2(2003), 28-31.

  Siwek Gerard, Posłowie, w: P. Urbański (red.), Retoryka na ambonie, Kraków 2003, 357-362.

  Siwek Gerard, Posługa słowa w czasach trudnych, Biblioteka Kaznodziejska 147/4(2003), 22-25.

  Siwek Gerard, Pożądane cechy kaznodziejskiego komunikatu, Biblioteka Kaznodziejska 147/6(2003), 24-27.

  Siwek Gerard, Przepowiadanie problemowe, Biblioteka Kaznodziejska 147/6(2003), 6-8.

  Siwek Gerard, Ujawniona radość, Biblioteka Kaznodziejska 147/6(2003), 8-10.

  Sławiński Henryk, (rec.) R. Viladesau, Theology and the Arts. Encountering God through Music, Art and Rhetoric, New York, Mahwah, NJ 2000, Ateneum Kapłańskie 565(2003), 557-558.

  Sławiński Henryk, Celebrans jako zwyczajny głosiciel homilii we Mszy Świętej, Ateneum Kapłańskie 564(2003), 246-258.

  Sławiński Henryk, Kaznodzieja broniący godności i praw człowieka - Jan Paweł II, w: J. Kędzierski (red.), Jan Paweł II - Apostoł jedności, Włocławek 2003, 194-203.

  Sławiński Henryk, Liturgiczny kontekst przepowiadania. VI Sympozjum liturgiczno - homiletyczne, Materiały Homiletyczne 205(2003), 192-200.

  Sławiński Henryk, Liturgiczny kontekst przepowiadania. VI Sympozjum liturgiczno - homiletyczne, Ateneum Kapłańskie 563(2003), 149-155.

  Sławiński Henryk, Znaczenie lekcjonarza mszalnego w kaznodziejstwie, Studia Włocławskie 6(2003), 386-403.

  Srebro Robert, Propozycje odnowy przepowiadania Słowa Bożego w wybranych publikacjach autorów świeckich, [Papieska Akademia Teologiczna] Tuchów 2003.

  Staniek Krzysztof, Przegląd kazań wygłoszonych w czasie koronacji obrazów i figur Matki Bożej w Polsce w II połowie XX wieku, Salvatoris Mater 5/2(2003), 247-316.

  Swędrowski Jerzy, Egzystencjalny wymiar mistagogii w homilii, Studia Koszalińsko - Kołobrzeskie 8(2003), 337-345.

  Swędrowski Jerzy, Kerygmat w homilii, Studia Loviciensia 5(2003), 215-224.

  Szczypa Józef, (rec.) Klaus Müller, Homiletyka na trudne czasy, Kraków 2003, ss. 385, Przegląd Homiletyczny 7(2003), 238-239.

  Szewczyk Leszek, Homilia jako miejsce zastosowania zasad retoryki. Nowe poszukiwanie wzajemnych relacji, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36/1(2003), 127-136.

  Szewczyk Leszek, Homilia jako świadectwo miłości Chrystusa. Próba oceny recepcji współczesnej nauki o homilii w kaznodziejstwie górnośląskim, Wiadomości archidiecezjalne - Katowice 3(2003), 152-161
  miłość w przepowiadaniu.

  Szewczyk Leszek, Kazania pasyjne, w: L. Szewczyk, A. Kołek (red.), Umacniać słowem. Pomoce kaznodziejskie nr 1, Katowice 2003, 5-12.

  Szewczyk Leszek, Recepcja liturgicznego wymiaru homilii. Studium homiletyczne w świetle przepowiadania kapłanów Archidiecezji Katowickiej w latach 1972-1999, Katowice 2003
  nauczanie Kościoła.

  Szewczyk Leszek, Środki perswazji językowej we współczesnym kaznodziejstwie śląskim, w: M. Kubista-Wróbel (red.), Teologia w służbie społeczności górnośląskiej, Katowice 2003, 43-54.

  Szewczyk Leszek, Tworzywo teologiczne kaznodziejstwa ks. Emila Szramka, w: K. Heska-Kwaśniewicz, J. Myszor (red.), Nowe oblicza bł. Emila Szramka, Katowice 2003, 42-53.

  Szewczyk Leszek, Wiara zrodzona ze słuchania. Znaczenie wypowiedzi kaznodziejskiej w kształtowaniu wiary, Zeszyty Pastoralne Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej. 9(2003), 19-27.

  Szmajda Danuta, Aktualizacja kerygmatu czytań biblijnych XVI niedzieli zwykłej roku "C" w polskim kaznodziejstwie w latach 1974-2001, [Papieski Wydział Teologiczny] Warszawa 2003.

  Szymański Piotr Florencjan, Poranek zmartwychwstania według św. Łukasza (24, 1-12) w polskim przepowiadaniu posoborowym, Kieleckie Studia Teologiczne 1/1(2003), 310-350.

  Szymański Piotr Florencjan, Struktura homilii paschalnej według Łk 24, 13-33b, Przegląd Homiletyczny 7(2003), 153-159.

  Ślusarczyk Franciszek, (rec.) Z Maryja w Kanie czy na ambonie? G. Siwek. Kazania maryjne, Kraków 2001, ss. 339, Materiały Homiletyczne 209(2003), 176-178.

  Twardy Jan, Aktualizacja kerygmatu w głoszeniu homilii, Przegląd Homiletyczny 7(2003), 15-25.

  Twardy Jan, Głoszenie kazań maryjnych, w: W. Siwak (red.), Kościół czci Matkę swego Pana. Sympozjum mariologiczne zorganizowane przez WSD w Przemyślu w dniu 23 października 2002 r., Przemyśl 2003, 149-170.

  Twardy Jan, Kazania pasyjne o siedmiu boleściach Maryi, w: J. Twardy (red.), Matka Bolesna. Kazania pasyjne, Przemyśl 2003, 5-9.

  Twardy Jan, Miejsce modlitwy w pracy kaznodziei, Studia Catholica Podoliae 2/2(2003), 439-451.

  Twardy Jan, Rozmodlony kaznodzieja wiarygodnym świadkiem Chrystusa. Wskazania dokumentów Kościoła, Anamnesis 9/2(2003), 90-98.

  Twardy Jan, Teoria i praktyka kaznodziejskiej posługi słowa w ujęciu Księdza Profesora Józefa Kudasiewicza, Kieleckie Studia Teologiczne (2003), 34-53.

  Twardy Jan, Wychowywanie słuchaczy kazań do modlitwy, Studia Catholica Podoliae 2/2(2003), 427-437.

  Urbański Piotr, "Jan Chrzciciel" narodów. O kijowskiej homilii Jana Pawła II, w: P. Urbański (red.), Retoryka na ambonie, Kraków 2003, 143-156.

  Urbański Piotr, O niepolitycznym kazaniu politycznym lat osiemdziesiątych, w: P. Urbański (red.), Retoryka na ambonie, Kraków 2003, 197-214.

  Urbański Piotr, Wstęp. O kazaniu i retoryce raz jeszcze, w: P. Urbański (red.), Retoryka na ambonie, Kraków 2003, 5-16.

  Wallace James A., Przepowiadanie o świętych (cz. 2), Przegląd Homiletyczny 7(2003), 123-142.

  Wawrzyniak Jacek, Zagadnienie powołania w działalności kaznodziejskiej Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań, [Papieska Akademia Teologiczna] Kraków 2003.

  Wiszowaty Edward, (rec.) M. Widl, Kleine Pastoraltheologie. Graz-Wien-Köln 1997, Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne 63(2003), 117-120.

  Wiszowaty Edward, Zadania duszpasterstwa w Polsce w kontekście nowej ewangelizacji i przemian zachodzących w sferze religijności, Forum Teologiczne 4(2003), 107-119.

  Wróbel Ryszard, (rec.) Prawdy wiary w przepowiadaniu, (red.) W. Przyczyna CSsR, seria: "Redemptoris Missio" XXI, Kraków 2002, Materiały homiletyczne 210(2003), 193-204.

  Wróbel Ryszard, (rec.) Prawdy wiary w przepowiadaniu, red. W. Przyczyna, Kraków 2002, ss. 254, Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 1(2003), 27-31.

  Wróbel Ryszard, Maryja wzorem słuchania słowa Bożego, Salvatoris Mater 5/2(2003), 90-103.

  Wyka Zbigniew, Studium homiletyczne dorobku kaznodziejskiego ks. Arcybiskupa Jerzego Stroby 1919 - 1999, [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego] Warszawa 2003.

  Zielasko Rudolf, Misterium Eucharystii w nauczaniu, Homo Dei 3(2003), 145-151.

  Ziętek Paweł, Problematyka patriotyczna w kaznodziejstwie księdza Mieczysława Brzozowskiego, [Katolicki Uniwersytet Lubelski] Lublin 2003.


  ROK 2002___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2010]
  [2009]
  [2008]
  [2007]
  [2006]
  [2005]
  [2004]
  [2003]
  [2001]

  Balter Lucjan, Jak mówić o człowieku, w: W. Przyczyna (red.), Prawdy wiary w przepowiadaniu, Kraków 2002, 155-174.

  Bałabuch Adam, (rec.) I. Dec ks., Siejba Słowa, t. VI: W hołdzie Matce i Królowej. Homilie i rozważania maryjne, Wrocław 2001, ss. 358, Wrocławski Przegląd Teologiczny 2(2002), 142-143.

  Bałabuch Adam, (rec.) I. Dec ks., Siejba Słowa, t. VII: Ku integralnej prawdzie. Homilie do środowiska akademickiego, Wrocław 2002, ss. 345,, Wrocławski Przegląd Teologiczny 2(2002), 156-157.

  Bartnicki Roman, (rec.) Wiesław Przyczyna, Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych, Kraków 2000, ss. 265, Studia Theologica Varsaviensia 1(2002), 185-187.

  Biczysko Konrad, Sakrament pojednania i pokuty w homiliach VI Roku Nowenny przed rokiem 2000, [Katolicki Uniwersytet Lubelski] Lublin 2002.

  Biscontin Chino, O homilię bardziej skuteczną - wyznaczyć cel homilii, Przegląd Homiletyczny 5-6(2002), 53-60.

  Bokwa Ignacy, Mówić o zbawieniu dziś, w: W. Przyczyna (red.), Prawdy wiary w przepowiadaniu, Kraków 2002, 219-232.

  Broński Włodzimierz, Argumentacja jako element warsztatu komunikacyjnego kaznodziei, Przegląd Homiletyczny 5-6(2001/2002), 125-132.

  Broński Włodzimierz, Recepcja nauczania Kościoła współczesnego na temat doświadczenia życiowego słuchaczy jako źródła homilii..., Roczniki Teologiczne 49/6(2002), 111-128
  źródła przepowiadania.

  Budzik Stanisław, Jak mówić o Duchu Świętym, w: W. Przyczyna (red.), Prawdy wiary w przepowiadaniu, Kraków 2002, 63-74.

  Draguła Andrzej, Słuchanie wędrowca. Kaznodziejstwo w czasach postmoderny, Więź 524(2002), 56-64.

  Draguła Andrzej, Środki społecznego przekazu a przepowiadanie w nowej ewangelizacji, w: A. Brenk (red.), Sursum corda. Księga jubileuszowa ku czci księdza biskupa Adama Dyczkowskiego, Poznań 2002, 383-398.

  Dyk Stanisław, Ewangelizacyjny charakter przepowiadania słowa Bożego, Przegląd Homiletyczny 5-6(2001/2002), 25-32.

  Dyk Stanisław, Nowa ewangelizacja drogą Kościoła w III tysiącleciu. Sprawozdanie z konferencji ewangelizacyjnej., Przegląd Homiletyczny 5-6(2001/2002), 149-151.

  Dyk Stanisław, Teologia Ducha Świętego według Dz 2,1-47, Kieleckie Studia Teologiczne 1/1(2002), 76-95
  Duch Święty.

  Dyk Stanisław, Teologia głoszenia słowa Bożego według Dz 2, Roczniki Teologiczne 49/6(2002), 149-169.

  Filas Marcin, Tajemnica Syna Bożego w homiliach VII Roku Nowenny przed rokiem 2000, [Katolicki Uniwersytet Lubelski] Lublin 2002.

  Ganaj Slavko, Jan Paweł II i jego prorockie posługiwanie w elektronicznych mediach, [Katolicki Uniwersytet Lubelski] Lublin 2002.

  Głowa Władysław, Święci polscy "znakami czasu" dla Kościoła w Polsce w przepowiadaniu Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymek do Ojczyzny, Roczniki Teologiczne 49/6(2002), 37-52.

  Głowa Władysław, Teksty stałe obrzędów Mszy Świętej (Ordo Missae) źródłem homilii, w: Z. Janiec (red.), Liturgia na ambonie, Sandomierz 2002, 319-399.

  Głowa Władysław, Treści teologiczno-homiletyczne liturgii słowa w błogosławieństwach dotyczących osób, w: S. Koperek, R. Tyrała (red.), Ante Deum stantes, Kraków 2002, 545-575.

  Gontarek Arkadiusz, Tajemnica Ducha Świętego w homiliach VIII Roku Nowenny przed rokiem 2000, [Katolicki Uniwersytet Lubelski] Lublin 2002.

  Góźdź Krzysztof, Jak mówić o aniołach, w: W. Przyczyna (red.), Prawdy wiary w przepowiadaniu, Kraków 2002, 91-106.

  Grzelińska Agata, Grzechy główne języka ogłoszeń duszpasterskich, Współczesna Ambona 3(2002), 189-200.

  Grzelińska Agata, Jak skutecznie podawać ogłoszenia duszpasterskie, Homo Dei 4(2002), 69-79.

  Grzelińska Agata, Oddziaływanie na odbiorcę w ogłoszeniach duszpasterskich, w: S. Koperek, R. Tyrała (red.), Ante Deum stantes, Kraków 2002, 599-609.

  Irla Stefan, Jak mówić o śmierci, nieśmiertelności i zmartwychwstaniu, w: W. Przyczyna (red.), Prawdy wiary w przepowiadaniu, Kraków 2002, 175-188.

  Jacniacka Maria, Ewangelizacja w przygotowaniu Wielkiego Jubileuszu na podstawie kazań dla dorosłych w "Bibliotece Kaznodziejskiej", [Katolicki Uniwersytet Lubelski] Lublin 2002
  kazanie (budowa, przymioty).

  Jagodziński Marek, Jak dzisiaj mówić o sądzie, w: W. Przyczyna (red.), Prawdy wiary w przepowiadaniu, Kraków 2002, 189-204.

  Jaszczuk Jerzy, Św. Jan Chryzostom jako kaznodzieja chrześcijański., [Chrześcijańska Akademia Teologiczna] Warszawa 2002.

  Kapuścińska Anna, (rec.) Słuchacz Słowa. Red. Wiesław Przyczyna Kraków 1998, ss. 321, Przegląd Powszechny 2(2002), 263-265.

  Karasiński Waldemar, Studium homiletyczne dorobku kaznodziejskiego ks. M. Nassalskiego (1860 - 1942), Warszawa 1997, Zeszyty Naukowe Akademii Polonijnej 2(2002), 219-224.

  Kijas Zdzisław, Jak mówić o czyśćcu, w: W. Przyczyna (red.), Prawdy wiary w przepowiadaniu, Kraków 2002, 205-218.

  Koperek Stefan [red.], Liturgia źródłem życia parafialnego, Kraków 2002.

  Krasowski Andrzej, Sąd Ostateczny Mt, 25 31-46 w posoborowym przepowiadaniu polskim. Studium egzegetyczno-homiletyczne, [Katolicki Uniwersytet Lubelski] Lublin 2002.

  Król Tomasz, Tajemnica Boga Ojca w homiliach IX Roku Nowenny przed rokiem 2000, [Katolicki Uniwersytet Lubelski] Lublin 2002.

  Królikowski Marian, Przepowiadanie kerygmatyczne odpowiedzią na wezwanie do nowej ewangelizacji, Przegląd Homiletyczny 5-6(2002), 61-70.

  Krupińska Jolanta, Ewangelizacja w świetle artykułów "Homo Dei" w latach 1980-2000, [Papieski Wydział Teologiczny] Warszawa 2002.

  Kubski Grzegorz, (rec.) Polska biblistyka pilnie zobowiązana (Wiesław Przyczyna, Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych, Kraków 2000, ss. 265), Scriptura Sacra 6(2002), 276-281.

  Lechowicz Wiesław, Program homiletyczny, w: Umiłować Chrystusa, Program duszpasterski na rok 2002/2003, Katowice 2002, 374-416.

  Lewandowska Teresa, Udział wiernych świeckich w przepowiadaniu Kościoła po Soborze Watykańskim II w świetle literatury polskiej, [Papieski Wydział Teologiczny] Warszawa 2002.

  Lewandowski Tadeusz, (rec.) H. Sławiński, "Dziś spełniły się słowa Pisma...". Homilia w niedzielnym zgromadzeniu wiernych, Włocławek 2002, Ateneum Kapłańskie 561-562(2002), 406-408.

  Lewandowski Tadeusz, (rec.) Retoryka dziś. Teoria i praktyka, red. R. Przybylska i W. Przyczyna, Kraków 2001, Ateneum Kapłańskie 561-562(2002), 386-391.

  Lewandowski Tadeusz, (rec.) Retoryka dziś. Teoria i praktyka, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Kraków 2001, ss. 523, Materiały Homiletyczne 202(2002), 198-206.

  Lewandowski Tadeusz, Kardynał J. Meisner - znak sprzeciwu, w: K. Wójtowicz (red.), Wstęp do książki: J. Meisner: W dzień Objawienia Pańskiego, Kraków 2002, XI-XXIX.

  Lewandowski Tadeusz, Kościelna posługa słowa. Opis terminologii stosowanej w Polsce, Studia Włocławskie 5(2002), 179-197.

  Łabendowicz Stanisław, Narracja w przekazie katechetycznym, Zeszyty Formacji Katechetycznej 3(2002), 63-76.

  Łączkowska Aneta, Kościół wobec problemów wsi polskiej w nauczaniu biskupa Romana Andrzejewskiego w latach 1981-2001, [Papieski Wydział Teologiczny] Warszawa 2002.

  Łukaszuk Tadeusz Dionizy, Jak dzisiaj mówić o szatanie i o demonach, w: W. Przyczyna (red.), Prawdy wiary w przepowiadaniu, Kraków 2002, 107-124.

  Łysy Hubert, Liturgiczny kontekst przepowiadania. Sprawozdanie z VI Sympozjum Liturgiczno-Homiletycznego, Liturgia Sacra 1/8(2002), 144-146.

  Łysy Hubert, Słowo mówione, w: R. Chałupniak, J. Kostorz, W. Spyra (red.), Aktywizacja w katechezie - szansa czy zagrożenie?, Opole 2002, 97-108.

  Łysy Hubert, Specyfika przepowiadania radiowego, w: P. Tarliński (red.), Dziesięć po dziesiątej. Kazania radiowe, cz. I, Opole 2002, 9-16.

  Łysy Hubert, Sposób przekazu prawd katechizmowych w przepowiadaniu homilijnym, Przegląd Homiletyczny 5-6(2001/2002), 71-78.

  Marcyński Krzysztof, Świat elektronicznych mediów w świetle teorii Marshalla McLuhana a przepowiadanie słowa Bożego. Studium z zakresu teologii środków społecznego przekazu, [Katolicki Uniwersytet Lubelski] Lublin 2002
  przepowiadanie słowa Bożego (istota, cel, zadania).

  Mariański Janusz, Społeczno - religijne uwarunkowania nowej ewangelizacji, Przegląd Homiletyczny 5-6(2002), 105-.

  Mastalska Danuta, Maryja wzorem i nauczycielką według Antoniego Węgrzynowicza OFM (1658-1721), Kieleckie Studia Teologiczne 1/2(2002), 135-145.

  Nowak Jan, Paweł z Tarsu - "sługa Chrystusa Jezusa z powołania apostoł przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej" (Rz 1,1), Kieleckie Studia Teologiczne 1/1(2002), 200-211.

  Nowakowska Joanna, Szkolne rekolekcje wielkopostne dla dzieci w świetle polskiej literatury posoborowej, [Papieski Wydział Teologiczny] Warszawa 2002.

  Opaliński Tomasz, (rec.) Maryjna katecheza, (Gerard Siwek, Kazania maryjne, Kraków 2001, ss. 339, Salvatoris Mater 4(2002), 311-313.

  Ostafiński Witold, Wstęp w teorii i praktyce kaznodziejskiej. Studium homiletyczno-retoryczne, [Papieska Akademia Teologiczna] Kraków 2002.

  Ostrowski Jerzy, Ewangelizacja obowiązkiem i zadaniem, Kieleckie Studia Teologiczne 1/2(2002), 146-157.

  Panuś Kazimierz, Apostoł praw bliźniego - Michał Franciszek Karpowicz, Materiały Homiletyczne 198(2002), 57-73
  historia kaznodziejstwa.

  Panuś Kazimierz, Artysta słowa Bożego - ks. Zygmunt Golian, Materiały Homiletyczne 202(2002), 61-69.

  Panuś Kazimierz, Błogosławiony kaznodzieja - bp Józef Sebastian Pelczar, Materiały Homiletyczne 204(2002), 19-36.

  Panuś Kazimierz, Jak mówić o świętych, w: W. Przyczyna (red.), Prawdy wiary w przepowiadaniu, Kraków 2002, 125-142.

  Panuś Kazimierz, Karol Antoniewicz - apostoł polskiej ziemi, Materiały Homiletyczne 201(2002), 50-56.

  Panuś Kazimierz, Kaznodziejstwo, w: Religia. Encyklopedia PWN, t. 5, Warszawa 2002, 430-434.

  Panuś Kazimierz, Ks. Stanisław Konarski i jego batalia o nowe kaznodziejstwo, w: S. Koperek, R. Tyrała (red.), Ante Deum stantes. Księga pamiątkowa ofiarowana ks. S. Czerwikowi, Kraków 2002, 577-589.

  Panuś Kazimierz, Poeta i kaznodzieja - Jan Paweł Woronicz, Materiały Homiletyczne 200(2002), 42-53.

  Panuś Kazimierz, Potęga słowa i przykładu. Ks. Hieronim Kajsiewicz, Materiały Homiletyczne 203(2002), 19-34
  studium dorobku kaznodziejskiego.

  Partyka Elżbieta, Katolickie małżeństwo i rodzina w kazaniach "Biblioteki Kaznodziejskiej" po "Familiaris consortio", [Katolicki Uniwersytet Lubelski] Lublin 2002
  rodzina w przepowiadaniu.

  Pazera Wojciech, (rec.) Draguła Andrzej, Przepowiadanie słowa Bożego a nowa ewangelizacja. Aktualne wyzwania i kierunki odnowy, Lublin 1997, Zeszyty Naukowe Akademii Polonijnej 2(2002), 213-218.

  Pazera Wojciech, Koncepcja homilii ewangelizacyjnej, Częstochowa 2002.

  Pazera Wojciech, W kręgu zagadnień moralnych i społeczno - politycznych na ambonie, Częstochowskie Studia Teologiczne 30(2002), 303-308.

  Potocki Stanisław, Czytania mszalne, ich interpretacja i aktualizacja, Przegląd Homiletyczny 5-6(2002), 33-40.

  Przyczyna Wiesław, Dobra nowina o rodzinie. Koncepcja parafialnych rekolekcji rodzinnych, Kieleckie Studia Teologiczne 1/2(2002), 307-310
  rodzina w przepowiadaniu.

  Przyczyna Wiesław, Dziesięć lat "Redemptoris Missio", Współczesna Ambona 2(2002), 196-200.

  Przyczyna Wiesław, Dziesięć lat serii "Redemptoris Missio", Biblioteka Kaznodziejska 146/2(2002), 44-46.

  Przyczyna Wiesław, Homiletyka, w: T. Gadacz, B. Milerski (red.), Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa 2002, 444-445.

  Przyczyna Wiesław, Jak głosić prawdy wiary, w: W. Przyczyna (red.), Prawdy wiary w przepowiadaniu, Kraków 2002, 7-22.

  Przyczyna Wiesław, Kaznodziejstwo interpretujące ludzkie życie jako skuteczny środek odnowy "społeczeństwa chrześcijańskiego", w: S. Koperek, W. Przyczyna (red.), Liturgia źródłem życia parafialnego, Kraków 2002, 5-15.

  Przyczyna Wiesław, Studium Homiletyczne w Krakowie, Materiały Homiletyczne 201(2002), 185-191.

  Przyczyna Wiesław, Szkoła Retoryki w Krakowie, Współczesna Ambona 1(2002), 195-201.

  Przyczyna Wiesław [red.], Prawdy wiary w przepowiadaniu, Kraków 2002.

  Przyłuska Arleta, Aktualizacja kerygmatu czytań 26 niedzieli zwykłej roku "A" w kaznodziejstwie polskim w latach 1974-2000, [Papieski Wydział Teologiczny] Warszawa 2002.

  Rusin Piotr, Prawdy o rzeczywistości ostatecznej w świetle kazań drukowanych we "Współczesnej Ambonie" i "Bibliotece Kaznodziejskiej" w latach 1945-1990, [Papieski Wydział Teologiczny] Warszawa 2002.

  Salij Jacek, Jak mówić o potępieniu wiecznym, w: W. Przyczyna (red.), Prawdy wiary w przepowiadaniu, Kraków 2002, 233-245.

  Seweryniak Henryk, Jak mówić o Kościele dzisiaj, w: W. Przyczyna (red.), Prawdy wiary w przepowiadaniu, Kraków 2002, 143-154.

  Siwek Gerard, Antropologiczne uwarunkowania skuteczności kościelnej posługi Słowa, w: S. Koperek, S. Tyrała (red.), Ante Deum stantes, Kraków 2002, 529-544.

  Siwek Gerard, Czysta Ewangelia, Biblioteka Kaznodziejska 146/3(2002), 6-8.

  Siwek Gerard, Kaznodziejski warsztat, Biblioteka Kaznodziejska 146/4(2002), 19-21.

  Siwek Gerard, Kerygmat - dobry na wszystko, Biblioteka Kaznodziejska 146/6(2002), 15-18.

  Siwek Gerard, Mam wątpliwości, Biblioteka Kaznodziejska 146/1(2002), 5-7.

  Siwek Gerard, O nowej ewangelizacji "bez patosu i zadęcia", Biblioteka Kaznodziejska 146/6(2002), 16-19.

  Siwek Gerard, Przemawiać czy rozmawiać, Biblioteka Kaznodziejska 146/5)(2002), 6-8.

  Siwek Gerard, Przepowiadanie słowa Bożego, w: R. Kamiński (red.), Teologia pastoralna, t. 2, Lublin 2002, 131-179.

  Siwek Gerard, Toast na Uczcie Pana, Biblioteka Kaznodziejska 146/2(2002), 6-8.

  Siwek Gerard, Z amen czy bez, Biblioteka Kaznodziejska 146/2(2002), 25-27.

  Siwek Gerard, Z mikrofonem w ręku, Biblioteka Kaznodziejska 146/4(2002), 6-8.

  Siwek Gerard, Zamknięta Księga, Biblioteka Kaznodziejska 146/6(2002), 6-8.

  Siwek Gerard, Zauważyć Gospodarza, Biblioteka Kaznodziejska 1463(2002), 18-21.

  Sławiński Henryk, "Dziś spełniły się słowa Pisma, któreście słyszeli". Homilia w zgromadzeniu niedzielnym, Współczesna Ambona 1(2002), 179-194.

  Sławiński Henryk, "Dziś spełniły się te słowa, któreście słyszeli". Homilia w zgromadzeniu liturgicznym, Współczesna Ambona 2(2002), 188-195.

  Sławiński Henryk, (rec.) J. Meisner, Mit dem Herzen sehen. Chance und Auftrag der Kirche zu Beginn des dritten Jahrtausends. Ein Gespraech mit Stefan Rehder, Aachen 2000, Ateneum Kapłańskie 559(2002), 614-617.

  Sławiński Henryk, (rec.) Sidney Greidanus, Preaching Christ from the Old Testament: A Contemporary Hermeneutical Method, Grand Rapids, MI - Cambridge 1999, Ateneum Kapłańskie 559(2002), 607-609.

  Sławiński Henryk, (rec.) W. Broński, Homilia w dokumentach Kościoła współczesnego, Lublin 1999,, Ateneum Kapłańskie 559(2002), 609-610.

  Sławiński Henryk, Anatomia homilii według R.P. Waznaka, Materiały Homiletyczne 201(2002), 4-10.

  Sławiński Henryk, Celebrans jako zwyczajny głosiciel homilii we Mszy Świętej, Materiały Homiletyczne 200(2002), 4-25.

  Sławiński Henryk, Głosiciel homilii według współczesnych dokumentów Kościoła, w: R. Andrzejewski,A.Poniński,K.Rulka,L.Urbański (red.), W Panu złożyłem nadzieją. Księga pamiątkowa ku czci Biskupa Czesława Lewandowskiego w 80. rocznicę urodzin, Włocławek 2002, 381-397.

  Sławiński Henryk, Homiletyczna osnowa - kaznodziejski model E.L. Lowry'ego, Materiały Homiletyczne 201(2002), 16-34.

  Sławiński Henryk, Homilia synagogalna jako prototyp homilii chrześcijańskiej, Studia Włocławskie 5(2002), 294-310.

  Sławiński Henryk, Homilia w niedzielnym zgromadzeniu wiernych, w: H. Sławiński (red.), "Dziś spełniły się słowa Pisma?". Homilia w niedzielnym zgromadzeniu wiernych, Włocławek 2002, 7-58.

  Sławiński Henryk, Liturgiczne przepowiadanie słowa Bożego jako jedno z naczelnych zadań posługi kapłańskiej, Kieleckie Studia Teologiczne 1/2(2002), 158-171.

  Sławiński Henryk, Metoda homiletyczna Paula Scotta Wilsona - "Kazanie czterostronicowe", Materiały Homiletyczne 201(2002), 11-16.

  Sławiński Henryk, Poetycka wrażliwość i prorocze posłannictwo kaznodziejów, Współczesna Ambona 3(2002), 183-188.

  Sławiński Henryk, W trosce o praktykę kaznodziejską, Materiały Homiletyczne 198(2002), 6-23.

  Sławiński Henryk [red.], "Dziś spełniły się słowa Pisma...". homilia w niedzielnym zgromadzeniu wiernych, Włocławek 2002.

  Smolińska Agnieszka, (rec.) K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 2: Kaznodziejstwo w Polsce, t. 1: Od średniowiecza do baroku, ss. 484; t. 2: Od oświecenia do XX wieku, ss. 564, Kraków 2001, Almanach Historyczny 4(2002), 254-256.

  Solecka Katarzyna, Język teologiczny. Teoria i praktyka, historia i współczesność, Przegląd Homiletyczny 5-6(2002), 117-124.

  Sosnowski Piotr, Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiego Forum Rekolekcyjnego nt. "Jak mówić, aby słuchali? Co przepowiadać, aby wierzyli?" (Łódź, 23 lutego 2002 r.), Homo Dei 2(2002), 159-162.

  Sosnowski Piotr, Recepcja soborowej idei apostolstwa laikatu w kaznodziejstwie polskim. Studium "Biblioteki Kaznodziejskiej" w latach 1965-2000, [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego] Warszawa 2002
  apostolat (misja, posłannictwo).

  Stańczyk Stanisław, (rec.) Wiesław Przyczyna, Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych, Kraków 2000, ss. 265, Homo Dei 2(2002), 178-181.

  Sudomir Marzena, Aktualizacja kerygmatu czytań biblijnych 27 niedzieli zwykłej roku "A"w kaznodziejstwie polskim w latach 1974-2000, [Papieski Wydział Teologiczny] Warszawa 2002.

  Swędrowski Jerzy, Element mistagogiczny w homilii, Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2(2002), 217-224.

  Swędrowski Jerzy, Prymas Stanisław Karnkowski jako kaznodzieja, Studia Loviciensia 4(2002), 263-269.

  Szczepaniak Dorota Maria, Rodzina katolicka jako adresat homilii podczas Mszy św. z udziałem dzieci, [Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Sekcja św. Jana Chrzciciela] Warszawa 2002
  rodzina w przepowiadaniu.

  Szewczyk Leszek, Homilia jako akt liturgiczny, Ateneum Kapłańskie 32(2002), 104-110.

  Szewczyk Leszek, Homilia w liturgii, w: P. Kurzela, A. Liskowacka (red.), Umiłować Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2002/2003, Katowice 2002, 252-269.

  Szewczyk Leszek, Perswazja językowa w wybranych homiliach kapłanów archidiecezji katowickiej, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 35/2(2002), 359-376.

  Szewczyk Leszek, Przez Jezusa do Maryi w kaznodziejstwie, w: S.C. Napiórkowski (red.), Przez Jezusa do Maryi, Częstochowa 2002, 113
  kazania maryjne.

  Szewczyk Leszek, Recepcja homilii jako miejsca tłumaczenia znaków liturgicznych, Anamnesis 31(2002), 97-106
  homilia.

  Szewczyk Leszek, Wybrane elementy formalnej strony kazań, w: P. Kurzela, A. Liskowacka (red.), Czynić Kościół domem i szkołą komunii. Materiały duszpasterskie. Zeszyt 16, Katowice 2002, 75-83.

  Szymański Piotr Florencjan, Poranek zmartwychwstania według św. Łukasza (24, 1-12) w polskim przepowiadaniu posoborowym, Studia Franciszkańskie 12(2002), 181-218.

  Szymik Jerzy, Mówić dziś o Jezusie Chrystusie, w: W. Przyczyna (red.), Prawdy wiary w przepowiadaniu, Kraków 2002, 39-62.

  Twardy Jan, Formacja głosiciela słowa Bożego, Przegląd Homiletyczny 5-6(2001/2002), 9-23.

  Twardy Jan, Pneumatologiczny aspekt głoszenia słowa Bożego, w: J. Budniak, M. J. Uglorz (red.), Z Duchem Świętym w trzecie tysiąclecie. Materiały z sesji naukowej Uniwersytetu Śląskiego, Filia w Cieszynie, Cieszyn 1-3. VI 2001, Cieszyn 2002, 137-149.

  Urbański Piotr, (rec.) Retoryka dziś. Teoria i praktyka, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Kraków 2001, ss. 523, Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 1(2002), 31-33.

  Urbański Piotr, (rec.) Retoryka dziś. Teoria i praktyka, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Kraków 2001, ss. 523, Ruch Literacki 253-254(2002), 508-510.

  Wallace James A., Przepowiadanie o świętych (cz. 1), Przegląd Homiletyczny 5-6(2002), 79-93.

  Węcławski Tomasz, Jak mówić o Bogu, w: W. Przyczyna (red.), Prawdy wiary w przepowiadaniu, Kraków 2002, 23-38.

  Wiszowaty Edward, Od kazania tematycznego do homilii, Studia Warmińskie 29(2002), 385-394.

  Witczyk Henryk, Od struktury perykopy do homilii, Przegląd Homiletyczny 5-6(2002), 43-52.

  Wrona Jacek, Recepcja nauczania Kościoła o źródłach przepowiadania w praktyce kaznodziejskiej ks. Kazimierza Kopacza w latach 1951-1989, [Katolicki Uniwersytet Lubelski] Lublin 2002.

  Wróblewski Marian, Recepcja posoborowego nauczania Kościoła o pojednaniu i pokucie w kaznodziejstwie polskim w latach 1985-2000, [Papieska Akademia Teologiczna] Kraków 2002.

  Życiński Wojciech, Jak mówić o Maryi, w: W. Przyczyna (red.), Prawdy wiary w przepowiadaniu, Kraków 2002, 75-90.


  ROK 2001___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2010]
  [2009]
  [2008]
  [2007]
  [2006]
  [2005]
  [2004]
  [2003]
  [2002]

  Bałabuch Adam, (rec.) I. Dec ks., Siejba Słowa, t. IV: Na niwie duszpasterskiej. Homilie niedzielne i świąteczne na rok "B", Wrocław 1999,, Ateneum Kapłańskie 551(2001), 180-181.

  Bałabuch Adam, Ćwiczenia homiletyczne w środowisku parafialnym, w: J. Twardy (red.), Dydaktyka homiletyki, Katowice 2001, 86-91.

  Białek Lesław Piotr, Prawa człowieka w drukowanych kazaniach księdza Jerzego Popiełuszki, [Katolicki Uniwersytet Lubelski] Lublin 2001.

  Borzyszkowski M., (rec.) Kazimierz Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 1: Kaznodziejstwo w Kościele powszechnym, Kraków 1999, ss. 541, Studia Warmińskie 38(2001), 411-412.

  Brodziak Jan, Recepcja nauczania Kościoła współczesnego o Adwencie w przepowiadaniu niedzielnym dla dorosłych. Studium homiletyczno-liturgiczne, [Katolicki Uniwersytet Lubelski] Lublin 2001.

  Broński Włodzimierz, Recepcja nauczania Kościoła współczesnego na temat liturgii jako źródła homilii w kazaniach niedzielnych dla dorosłych Biblioteki Kaznodziejskiej i Współczesnej Ambony, Roczniki Teologiczne 48/6(2001), 203-224
  Współczesna Ambona.

  Broński Włodzimierz, Stan aktualny wykładów i ćwiczeń z homiletyki w wyższych seminariach duchownych w Polsce., w: J. Twardy (red.), Dydaktyka homiletyki., Katowice 2001, 24-39
  formacja homiletyczna.

  Broński Włodzimierz, Teksty kazań niedzielnych dla dorosłych "Biblioteki Kaznodziejskiej" i "Współczesnej Ambony" jako źródło przepowiadania homilijnego, w: Kościół i historia. Drogi i wzajemne powiązania. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. A. Weissa, Lublin 2001, 71-88
  Współczesna Ambona.

  Chibowski Henryk, Radio w służbie nowej ewangelizacji w świetle dokumentów Magisterium Kościoła, [Katolicki Uniwersytet Lubelski] Lublin 2001.

  Chmiel Jerzy, Retoryka a Biblia, w: R. Przybylska, W. Przyczyna (red.), Retoryka dziś. Teoria i praktyka, Kraków 2001, 217-224.

  Draguła Andrzej, Dydaktyka fonetyki pastoralnej, w: J. Twardy (red.), Dydaktyka homiletyki. Sympozjum sekcji Homiletów Polskich, Katowice 2001, 40-54.

  Dyk Stanisław, Rozmowa z księdzem profesorem Józefem Kudasiewiczem: Stan posługi słowa Bożego w Kościele polskim, Przegląd Homiletyczny 5-6(2001), 95-102.

  Działdowski Andrzej, Współczesne problemy kaznodziejstwa w świetle artykułów drukowanych w "Homo Dei" w latach 1965-1990, [Papieski Wydział Teologiczny] Warszawa 2001.

  Espezel Alberto, Słowo Boże, Communio 5(2001), 4-9.

  Figura Michał, Sakramentalność słowa Bożego, Communio 5(2001), 94-111.

  Franków Jan, Elementy treściowe homilii do młodzieży opublikowanych we "Współczesnej Ambonie" na rok liturgiczny "B" 1984/1985, [Papieska Akademia Teologiczna] Kraków 2001
  młodzież a przepowiadanie.

  Głowa Władysław, Przepowiadanie homilijne - czynnością liturgiczną, w: Kościół i historia. Drogi i wzajemne powiązania. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anzelma Weissa, Lublin 2001, 165-184.

  Głowa Władysław, Przepowiadanie o sakramentach w katechezie i w homilii, Lublin-Przemyśl 2001
  homilia.

  Głowa Władysław, Przepowiadanie priorytetem duszpasterskim. Na podstawie listu apostolskiego Jana Pawła II "Novo millennio ineunte", Liturgia Sacra 7(2001), 203-215.

  Głowa Władysław, Przepowiadanie w liturgii sakramentu chrztu świętego, w: Ecclesiae Premisliensi serviens. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Infułatowi Stanisławowi Zygarowiczowi, Przemyśl 2001, 281-307.

  Hajduk Ryszard, Kształcenie relacji międzyosobowych w Kościele jako communio fidelium, [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego] Warszawa 2001.

  Juszczyszyn Lesław, Wzorce osobowe świętych polskich kanonizowanych przez Jana Pawła II. Studium kazań hagiograficznych, [Papieska Akademia Teologiczna] Kraków 2001.

  Kaiser Otto, Stwórcza moc słowa Bożego, Communio 5(2001), 10-22.

  Kałdon Stanisław, Kaznodziejstwo ojca Czesława S. Mączki OP (1872-1939) na tle kaznodziejstwa pierwszej połowy XX wieku, [Papieska Akademia Teologiczna] Kraków 2001.

  Kołodziejczyk Józef, Słowo Boże w przepowiadaniu, Communio 21/5(2001), 133-155.

  Kowalczyk Marian, Słowo Boże a uprawianie teologii, Communio 5(2001), 112-119.

  Krawiecka Ewa, Komentarz biblijny tzw. edycji poznańskiej jako metatekst tworzący optymalne warunki odbioru dla użytkowników (Próba analizy komentarza do Ap 6, 1-18), w: R. Przybylska, W. Przyczyna (red.), Retoryka dziś. Teoria i praktyka, Kraków 2001, 243-256.

  Kubski Grzegorz, (rec.) Zdzisław Grzegorski, O homiletyce kontekstualnej Zdzisława Grzegorskiego, Poznańskie Studia Teologiczne 10(2001), 247-252.

  Kubski Grzegorz, Ars inveniendi w komentarzu ks. Mariana Wolniewicza do Ewangelii według św. Mateusza, w: R. Przybylska, W. Przyczyna (red.), Retoryka dziś. Teoria i praktyka, Kraków 2001, 225-242.

  Kucharska Elżbieta, (rec.) Wiesław Przyczyna, Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych, Kraków 2000, ss. 265, Biblioteka Kaznodziejska 145/3(2001), 170-172.

  Kucharska Elżbieta, (rec.) Wiesław Przyczyna, Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych, Kraków 2000, ss. 265, Polonia Sacra 8(2001), 492-495.

  Lechowicz Wiesław, Program homiletyczny - Na nowo rozpoczynać od Chrystusa, w: Poznać Chrystusa, Program duszpasterski na rok 2001/2002, Katowice 2001, 337-378.

  Levoratti Armando, Bóg przemówił do nas w Chrystusie, Communio 5(2001), 23-48.

  Lewandowski Tadeusz, Pismo Święte w teorii i praktyce kaznodziejskiej biskupa Władysława Krynickiego (1861-1928), Studia Włocławskie 4(2001), 334-342.

  Lewek Antoni, Misja profetyczna Kościoła w Polsce w latach 1981-2001, w: S. Urbański (red.), W trosce o Kościół i naród. Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia. Dwadzieścia lat Kościoła w Polsce w okresie funkcji prymasowskiej Kardynała Józefa Glempa, Warszawa 2001, 37-56.

  Łysy Hubert, Korzystanie ze środków audiowizualnych w wykładach i ćwiczeniach homiletycznych, w: J. Twardy (red.), Dydaktyka homiletyki. Sympozjum Sekcji Homiletów Polskich, Katowice 2001, 126-141.

  Makuchowska Marzena, (rec.) Wiesław Przyczyna, Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych, Kraków 2000, ss. 265, Język Polski 5(2001), 364-367.

  Matuszczyk Bożena, Krytyka czy perswazja? O retoryce współczesnego kaznodziejstwa, w: R. Przybylska, W. Przyczyna (red.), Retoryka dziś. Teoria i praktyka, Kraków 2001, 301-312.

  Obirek Stanisław, (rec.) Wiesław Przyczyna, Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych, Kraków 2000, ss. 265, Horyzonty Wiary 2(2001), 91-93.

  Panuś Kazimierz, Jakub Wujek i jego postylle, Materiały Homiletyczne 191(2001), 85-94.

  Panuś Kazimierz, Kaznodzieje "potopu szwedzkiego", Materiały Homiletyczne 196(2001), 22-36.

  Panuś Kazimierz, Książe kaznodziejów polskich - ks. Piotr Skarga, Materiały Homiletyczne 192(2001), 32-47
  studium dorobku kaznodziejskiego.

  Panuś Kazimierz, Najwybitniejszy kaznodzieja polskiego baroku - Fabian Birkowski OP, Materiały Homiletyczne 194(2001), 20-27
  studium dorobku kaznodziejskiego.

  Panuś Kazimierz, Racje przemawiające za wykładami i ćwiczeniami z historii kaznodziejstwa, w: J. Twardy (red.), Dydaktyka homiletyki. Sympozjum Sekcji Homiletów Polskich, Częstochowa 16-17 października 2000 roku, Katowice 2001, 55-68.

  Panuś Kazimierz, Stanisława Konarskiego batalia o nowe kaznodziejstwo, Materiały Homiletyczne 197(2001), 28-40
  studium dorobku kaznodziejskiego.

  Panuś Kazimierz, Terminy stosowane w dziejach Kościoła na oznaczenie przepowiadania, Analecta Cracoviensia 33(2001), 519-540.

  Panuś Kazimierz, Wizerunki świętego Wojciecha w kaznodziejstwie polskim, w: J. Strzelczyk, C. Pest, W. Polak (red.), Kanonizacja św. Wojciecha i dziedzictwo jego kultu, Lublin 2001, 83-115.

  Panuś Kazimierz, Wybitni kaznodzieje jezuiccy XVII wieku - Tomasz Młodzianowski i Maciej Kazimierz Sarbiewski, Materiały Homiletyczne 195(2001), 41-51
  Młodzianowski Tomasz.

  Panuś Kazimierz, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 2: Kaznodziejstwo w Polsce, t. 1: Od średniowiecza do baroku; t. 2: Od oświecenia do XX wieku, Kraków 2001.

  Pawiński Sławomir, Święci jako "znaki czasu" dla Kościoła w Polsce w nauczaniu Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymek do ojczyzny w latach 1979-1999, [Katolicki Uniwersytet Lubelski] Lublin 2001
  kazania, homilie hagiograficzne.

  Pawłowski Zdzisław, (rec.) Wiesław Przyczyna, Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych, Kraków 2000, ss. 265, Ateneum Kapłańskie 554(2001), 186-188.

  Pazera Wojciech, Homiletyka oświecenia jako pole zmagań o język narodowy, w: A. Majkowska, M. Lesz-Duk (red.), W kręgu literatury, języka i kultury. Tom jubileuszowy z okazji trzydziestolecia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2001, 89-94
  historia kaznodziejstwa.

  Pazera Wojciech, Kerygmat w prasie na przykładzie tygodnika "Niedziela" w latach 1945-1953, Częstochowa 2001.

  Pazera Wojciech, Kontekst kulturowy w ewolucji religijnej prozy oratorskiej, w: S. Podobiński,M. Lesz-Duk (red.), Wokół archeologii słów i ich funkcjonowania. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Bańkowskiemu, Częstochowa 2001, 427-443.

  Pazera Wojciech, Nauczanie wiary w średniowieczu, Częstochowskie Studia Teologiczne 29(2001), 211-219.

  Pazera Wojciech, Od tekstu biblijnego do kazania, w: J. Twardy (red.), Dydaktyka homiletyki. Sympozjum Sekcji Homiletów Polskich w Częstochowie 16-17 X 2000, Katowice 2001, 115-126.

  Pindel Roman, Retoryka Pawła w świetle listów do Koryntian, Polonia Sacra 8(2001), 69-90.

  Pomykała Krzysztof, Problematyka homilii ślubnych opublikowanych we "Współczesnej Ambonie" w latach 1983-2000, [Papieska Akademia Teologiczna] Kraków 2001
  sakramenty w przepowiadaniu.

  Przybyłowski Jan Kazimierz, Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży. Studium pastoralne, [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego] Warszawa 2001.

  Przyczyna Wiesław, Humanizacja czy ewangelizacja? O zadaniach ludzi świeckich w Kościele i świecie, w: P. Mazanka (red.), Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, Warszawa 2001, 318-328.

  Przyczyna Wiesław, Humanizacja czy ewangelizacja? O zadaniach ludzi świeckich w Kościele i świecie, Materiały Homiletyczne 195(2001), 12-15.

  Przyczyna Wiesław, Kaznodziejstwo dwudziestego pierwszego wieku, w: A. Wojtczak (red.), Nowa ewangelizacja potrzebuje nowych głosicieli Ewangelii, Poznań 2001, 71-80.

  Przyczyna Wiesław, Kaznodziejstwo dwudziestego pierwszego wieku. Artykuł dyskusyjny, Współczesna Ambona 2(2001), 182-192.

  Przyczyna Wiesław, Kaznodziejstwo dwudziestego pierwszego wieku. Artykuł dyskusyjny, Ateneum Kapłańskie 554(2001), 30-37.

  Przyczyna Wiesław, Kaznodziejstwo interpretujące ludzkie życie jako skuteczny środek odnowy "społeczeństwa chrześcijańskiego", w: A. Akimjak i in. (red.), Oživenie farského spoločenstva službou laikov vo svetle "Novo millenio ineunte", Kosice 2001, 83-93.

  Przyczyna Wiesław, Od Synagogi do Kościoła. Idee judaistyczne w chrześcijańskiej homilii, w: A. Ceglińska, Z. Staszewska (red.), Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka, t. 1, Łódź 2001, 77-82.

  Przyczyna Wiesław, Rekolekcje szkolne. Istota i zadania, Polonia Sacra 8(2001), 329-346.

  Przyczyna Wiesław, Relacje nadawczo-odbiorcze w kazaniu i sposób ich wyrażania, w: R. Przybylska, W. Przyczyna (red.), Retoryka dziś. Teoria i praktyka, Kraków 2001, 333-339.

  Przyczyna Wiesław, Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych, [Papieska Akademia Teologiczna] Kraków 2001.

  Przyczyna Wiesław [red.], Retoryka dziś. Teoria i praktyka, Kraków 2001.

  Puchalski Grzegorz, Ewangelizacja i katecheza a nowa ewangelizacja w nauczaniu apostolskim Jan Pawła II, [Katolicki Uniwersytet Lubelski] Lublin 2001
  Jan Paweł II, św..

  Scheffczyk Leo, Pismo Święte słowem Boga i Kościoła, Communio 5(2001), 49-63.

  Sieradzka-Mruk Agnieszka, Sytuacja komunikacyjna jako czynnik organizujący tekst kaznodziejski, w: R. Przybylska, W. Przyczyna (red.), Retoryka dziś. Teoria i praktyka, Kraków 2001, 313-322.

  Siwek Gerard, (rec.) Wiesław Przyczyna, Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych, Kraków 2000, ss. 265, Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, Seria "Redemptoris Missio" XVIII, Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 1/13(2001), 22-24.

  Siwek Gerard, (rec.) Wiesław Przyczyna, Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych, Kraków 2000, s. 265, Seria Redemptoris Missio XVIII, Przegląd Homiletyczny 5-6(2001), 135-138.

  Siwek Gerard, Być oryginalnym, Biblioteka Kaznodziejska 145/5(2001), 9-10.

  Siwek Gerard, Implikacje homiletyczne "Dies Domini", w: P. Mazanka (red.), Studia z filozofii Boga religii i człowieka, Warszawa 2001, 235-261.

  Siwek Gerard, Krytyka i porażka, Biblioteka Kaznodziejska 145/4(2001), 85-86.

  Siwek Gerard, Miejsce retoryki w homiletyce, w: R. Przybylska, W. Przyczyna Wiesław (red.), Retoryka dziś, 2001, 283-300.

  Siwek Gerard, Na wysokości Słowa, Biblioteka Kaznodziejska 145/6(2001), 9-11.

  Siwek Gerard, Rekolekcje rodzinne w parafii jednym ze sposobów wspierania rodziny, Sprawy Rodziny 57-58(2001), 48-53.

  Sławiński Henryk, (rec.) E. L. Lowry, The Homiletical Plot: The Sermon as Narrative Art Form, Louisville, KY 2001, Ateneum Kapłańskie 555-556(2001), 389-392.

  Sławiński Henryk, (rec.) K. Untener, Preaching Better: Practical Suggestions for Homilists, New York 1999, Ateneum Kapłańskie 555-556(2001), 376-377.

  Sławiński Henryk, (rec.) R.P.Waznak, An Introduction to the Homily, Collegeville, MN 1998, Ateneum Kapłańskie 551(2001), 165.

  Sławiński Henryk, (rec.) Wiesław Przyczyna, Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych, Kraków 2000, ss. 265, Współczesna Ambona 2(2001), 197-201.

  Sławiński Henryk, Historia, struktura i znaczenie lekcjonarza mszalnego, Colloquia Theologica Adalbertina 8/3(2001), 69-91.

  Sławiński Henryk, artykuł - kaznodzieja bliski cierpiącemu człowiekowi, Biuletyn. Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku 7(2001), 1-3.

  Sławiński Henryk, Preaching as an Aid to the Search for meaning, Colloquia Theologica Adalbertina 5/2(2001), 39-49.

  Sławiński Henryk, Rola homilii w liturgii Kościoła, Studia Włocławskie 4(2001), 289-303.

  Sławiński Henryk, Sprawozdanie ze spotkania profesorów homiletyki USA i Kanady, Homo Dei 1(2001), 144-147.

  Sławiński Henryk, W trosce o jakość przepowiadania. Uczyńmy z zakąski solidną potrawę, Homo Dei 4(2001), 74-83.

  Sławiński Henryk, Warsztaty homiletyczne, Ateneum Kapłańskie 551/1(2001), 149-153.

  Sławiński Henryk, Znak zwycięstwa. Symbolika krzyża w liturgii sakramentów świętych, Włocławek 2001
  liturgia a przepowiadanie.

  Słomka Jan, (rec.) K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 2: Kaznodziejstwo w Polsce, t. 1: Od średniowiecza do baroku, ss. 484; t. 2: Od oświecenia do XX wieku, ss. 564, Kraków 2001, Tygodnik Powszechny 17(2001), 15.

  Szczypa Józef, (rec.) K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 2: Kaznodziejstwo w Polsce, t. 1: Od średniowiecza do baroku, ss. 484; t. 2: Od oświecenia do XX wieku, ss. 564, Kraków 2001, Współczesna Ambona 3(2001), 197-198.

  Szczypa Józef, (rec.) K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 2: Kaznodziejstwo w Polsce, t. 1: Od średniowiecza do baroku, ss. 484; t. 2: Od oświecenia do XX wieku, ss. 564, Kraków 2001, Homo Dei 3(2001), 155-156.

  Szelińska Wacława, (rec.) K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 2: Kaznodziejstwo w Polsce, t. 1: Od średniowiecza do baroku, ss. 484; t. 2: Od oświecenia do XX wieku, ss. 564, Kraków 2001, Ateneum Kapłańskie 137(2001), 184-186.

  Szewczyk Leszek, Recepcja liturgicznego wymiaru homilii w przepowiadaniu kapłanów archidiecezji katowickiej w latach 1972-1999, [Katolicki Uniwersytet Lubelski] Lublin 2001
  przepowiadanie słowa Bożego (istota, cel, zadania).

  Ślusarczyk Franciszek, (rec.) Gerard Siwek, Misje ludowe w teorii i praktyce Kościoła. Studium homiletyczne, Kraków 1999, ss. 459, Materiały Homiletyczne 192(2001), 186-188.

  Twardy Jan, Głoszenie cudów Jezusa dzisiaj, Kielce 2001.

  Twardy Jan, Wstęp, w: J. Twardy (red.), Cena naszego zbawienia. Kazania pasyjne, Przemyśl 2001, 5-8.

  Twardy Jan, Wychowanie kaznodziei twórczego szczególnym zadaniem homilety, w: J. Twardy (red.), Dydaktyka homiletyki, Katowice 2001, 92-114.

  Twardy Jan, Zwycięstwo i panowanie Chrystusa nad naturą. Studium biblijno-homiletyczne, w: A. Szal, J. Trojnar (red.), Ecclesiae Premisliensi serviens. Księga jubileuszowa dedykowana ks. inf. dr. Stanisławowi Zygarowiczowi, Przemyśl 2001, 379-387.

  Twardy Jan [red.], Dydaktyka homiletyki. Sympozjum Sekcji Homiletów Polskich, Częstochowa 16-17 października 2000 roku, Katowice 2001.

  Warzyński Waldemar, Ideał życia chrześcijańskiego w kazaniach ojca Antoniego Krawca CSsR (1917-1975), [Papieska Akademia Teologiczna] Tuchów 2001.

  Wecker Kurt Josef, Szukając duchowości przepowiadania, Homo Dei 1(2001), 11-23.

  Wilk Wiesław, Od retoryki ku teorii komunikacji w polskiej homiletyce, w: R. Przybylska, W. Przyczyna (red.), Retoryka dziś. Teoria i praktyka, Kraków 2001, 257-272.

  Zdunkiewicz-Jedynak Dorota, (rec.) Wiesław Przyczyna, Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych, Kraków 2000, ss. 265, Materiały Homiletyczne 195(2001), 198-200.

  Zdunkiewicz-Jedynak Dorota, Funkcja zdań pytajnych we współczesnym kazaniu, w: R. Przybylska, W. Przyczyna (red.), Retoryka dziś. Teoria i praktyka, Kraków 2001, 323-332.

  Zdziarski Krzysztof, (rec.) Wiesław Przyczyna, Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych, Kraków 2000, ss. 265, Przegląd Powszechny 11(2001), 264-249.

  Zozulya Ivan, Święty Cyryl Turowski - staroruski teolog i kaznodzieja, [Katolicki Uniwersytet Lubelski] Lublin 2001.


  skrypty: Grzegorz Strzelczyk, ks., 2002-

  skrypt wykonany w czasie: 0 sekundy