INFORMACJE
 • wyszukiwanie proste
 • wyszukiwanie zaawansowane
 • przegl±danie wg lat
 • zaproponuj now± pozycję bibliograficzn±
 • historia uaktualnień
 • historia zapytań

 • ostatnie uaktualnienie: 12.02.2021
  bibliografia zawiera obecnie 4198 opisów(-y)
  wykonano wyszukiwań: 641640
  indeksy:
  uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 12.02.2021;
  4
  pozycji (-e)

  historia uaktualnień:

  26: 12.02.2021 (64)
  25: 17.03.2020 (22)
  24: 24.10.2019 (41)
  23: 16.04.2019 (3)
  22: 26.11.2018 (81)
  21: 26.02.2018 (29)
  20: 22.09.2017 (68)
  19: 10.05.2017 (133)
  18: 10.09.2016 (80)
  17: 30.11.2015 (71)
  16: 27.09.2015 (36)
  15: 29.11.2014 (66)
  14: 14.10.2014 (30)
  13: 27.09.2013 (43)
  12: 27.10.2012 (79)
  11: 30.11.2011 (43)
  10: 1.08.2011 (80)
  9: 23.11.2010 (16)
  8: 19.07.2010 (11)
  7: 23.12.2009 (119)
  6: 7.10.2009 (11)
  5: 15.07.2009 (19)
  4: 26.02.2009 (28)
  3: 09.09.2008 (3)
  2: 25.06.2008 (110)
  1: 04.02.2008 (5960)

  ROK 2020___________ [2022][2021][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Bałabuch Adam, Konsultor Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, w: W. Karasiński (red.), Sacrae liturgiae servus. Księga Pami±tkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Krzysztofowi Koneckiemu z okazji 70. Rocznicy urodzin, Włocławek 2020, 74-76.

  Baron Adam, Miłosierdzie w homiliach ¶w. Jana Chryzostoma na Ewangelię ¶w. Mateusza, Polonia Sacra 24/1(2020), 67-86.

  Dyk Stanisław, Aktualno¶ć homilii Orygenesa we współczesnym przepowiadaniu, Vox Patrum 75(2020), 139-162.

  Galanciak Dawid, Głoszenie słowa Bożego misj± prezbitera, Sympozjum 24/1(2020), 207-232.

  Kiciński Jacek, Rozważać, zakorzeniać, głosić - misja osób konsekrowanych w ¶wiecie w nauczaniu ¶w. Jana Pawła II i papieża Franciszka, Polonia Sacra 24/2(2020), 115-132.

  KuĽnik Bartłomiej, Etymologia polszczyzny jako narzędzie w procesie asocjacji homilijnej, Roczniki Teologiczne 67/12(2020), 85-99.

  Malewicz Remigiusz, Chrzcielny charakter Wielkiego Postu i homilijne tego implikacje, Roczniki Teologiczne 67/12(2020), 101-119.

  Ostafiński Witold, "Quaestio de quaestionibus", czyli problem pytań retorycznych i ich funkcji w sztuce kaznodziejskiej, Roczniki Teologiczne 67/12(2020), 121-136.

  Panu¶ Kazimierz, "Pożegnanie Czesława Miłosza" - kazanie abp. Józefa Życińskiego. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 332(2020), 49-55.

  Panu¶ Kazimierz, "Arka Jego Przymierza?" (Ap 11, 19) - homilia bp. Kazimierza Majdańskiego. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 331(2020), 47-54.

  Panu¶ Kazimierz, "Sługa kultury narodowej" - homilia ks. J. S. Pasierba o kard. Stefanie Wyszyńskim. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 330(2020), 71-75.

  Panu¶ Kazimierz, "Wielki jeste¶ Krakowie, wielka jeste¶ umiłowana Ojczyzno!" - kazanie kard. F. Macharskiego podczas "Białego Marszu" 17 maja 1981. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 329(2020), 41-46.

  Panu¶ Kazimierz, "Wielkanoc" - kazanie ks. Włodzimierza Sedlaka. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 328(2020), 43-48.

  Panu¶ Kazimierz, "Czasem się wydaje?" - homilia ks. Jana Twardowskiego na uroczysto¶ć Objawienia Pańskiego. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 326(2020), 51-58.

  Panu¶ Kazimierz, Konstanty Szyrwid i jego kaznodziejskie opus vitae, Studia Włocławskie 22(2020), 346-357.

  Sławiński Henryk, Głoszenie Ewangelii w wielokulturowym społeczeństwie na przykładzie posługi kapelana statków wycieczkowych, Roczniki Teologiczne 67/12(2020), 149-164.

  Szewczyk Leszek, Kierunki badań w homiletyce niemieckojęzycznej XXI wieku (cz. 2), Roczniki Teologiczne 67/12(2020), 165-182.


  ROK 2019___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2010]
  [2009]
  [2008]
  [2007]
  [2006]
  [2005][2004][2003][2002][2001]

  Bieniek Rafał, ¦lady Boga w stworzonym ¶wiecie. Teologia natury a nauczanie Ko¶cioła i przepowiadanie na tematy ekologiczne, Roczniki Teologiczne 66/12(2019), 5-18.

  Bucki Łukasz, Starania o odnowę formy i tre¶ci ko¶cielnego przepowiadania, Studia Włocławskie 21(2019), 313-332.

  Dera Marcin, Działanie Ducha ¦więtego w życiu chrze¶cijanina na podstawie wybranych homilii ¶w. Jana Chryzostoma, Polonia Sacra 23/3(2019), 29-40.

  Dyk Stanisław, Działanie Ducha ¦więtego, a przepowiadanie homilijne, Polonia Sacra 23/3(2019), 41-55.

  Dyk Stanisław, Misterium Objawienia Pańskiego jako tre¶ć homilii, Roczniki Teologiczne 66/12(2019), 19-37.

  Hajduk Ryszard, Mistagogia egzystencjalna Karla Rahnera a przepowiadanie słowa Bożego, Roczniki Teologiczne 66/12(2019), 39-52.

  Kalbarczyk Adam, Rola Ducha ¦więtego w kaznodziejstwie protestanckim, Polonia Sacra 23/3(2019), 149-162.

  Klementowicz Michał, Intertekstowno¶ć w homilii, Roczniki Teologiczne 66/12(2019), 53-64.

  Łysy Hubert, "IdĽcie i gło¶cie!" Niewykorzystane szanse przepowiadania w roku liturgicznym?, Liturgia Sacra 54/2(2019), 523-536.

  Niestępski Jerzy, Wytyczne pastoralne dla duszpasterzy w posłudze słowa biskupa Mikołaja Saninowskiego, Studia Teologiczne - Białystok - Drohiczyn - Łomża 37(2019), 179-194.

  Panu¶ Kazimierz, Homiletyka seminaryjna w latach 1968-2018. Wykładowcy, tematyka zajęć i różne formy przygotowania do posługi głoszenia słowa Bożego, w: P. Nowakowski, J. Mieczkowski (red.), W służbie tradycji i odnowy liturgicznej. 50 lat Instytutu Liturgicznego w Krakowie (1968-2018), [Wydawnictwo Naukowe UPJPII] Kraków 2019, 101-109.

  Panu¶ Kazimierz, Pokazać ¶wiatu polskich Bernardynów, Bossuetów, Wesleyów, Newmanów, Ruch Biblijny i Liturgiczny 4(2019), 361-374.

  Panu¶ Kazimierz, Kazania patriotyczne. Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych, tom 7., [UNUM] Kraków 2019.

  Panu¶ Kazimierz, Kazania bożonarodzeniowe. Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych, tom 6, [UNUM] Kraków 2019.

  Panu¶ Kazimierz, Kazania wielkanocne. Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych, t. 4., [UNUM] Kraków 2019.

  Panu¶ Kazimierz, Kazania adwentowe. Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych, t. 5., [UNUM] Kraków 2019.

  Panu¶ Kazimierz, Rolnik obrońc± wiary i ziemi ojczystej - kazanie bpa Ignacego Tokarczuka. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 319(2019), 55-63.

  Panu¶ Kazimierz, Dary smutku i rado¶ci - kazanie ks. Mirosława Drzewieckiego. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 320(2019), 41-47.

  Panu¶ Kazimierz, Pokonać ¶mierć - kazanie ks. Józefa Tischnera. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 322(2019), 45-49.

  Panu¶ Kazimierz, Dziękujemy za życie, wiarę i polsko¶ć - kazanie bp. Romana Andrzejewskiego. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 323(2019), 67-74.

  Panu¶ Kazimierz, W rocznicę 17-go Wrze¶nia - kazanie ks. Jana Zieji. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 324(2019), 37-42.

  Panu¶ Kazimierz, Religijno¶ć chrze¶cijańska na co dzień - kazanie ks. Juliana Michalca. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 325(2019), 41-45.

  Płusa Sławomir, Przepowiadanie jako charyzmat. Chrzest w Duchu ¦więtym a przepowiadanie słowa Bożego, Polonia Sacra 23/3(2019), 71-86.

  Pochwat Józef, Wybrane aspekty z przepowiadania ¶w. Cezarego z Arles. Czy ¶w. Cezary z Arles będzie nowym doktorem Ko¶cioła?, Polonia Sacra 23/4(2019), 139-158.

  Sikora Jerzy, Duch ¦więty jako inspiracja twórcza w głoszeniu słowa Bożego a inspiracja artystyczna - podobieństwa i różnice, Polonia Sacra 23/3(2019), 123-133.

  Sławiński Henryk, Kultura lokalna jako kontekst przepowiadania globalnego orędzia, Roczniki Teologiczne 66/12(2019), 95-106.

  Sławiński Henryk, Przepowiadanie słowa Bożego podczas nabożeństw Ludu Bożego, Teologia i Człowiek 48/4(2019), 51-69.


  ROK 2018___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2010]
  [2009]
  [2008]
  [2007]
  [2006]
  [2005]
  [2004]
  [2003]
  [2002]
  [2001]

  Panu¶ Kazimierz, Miejsca przepowiadania słowa Bożego. Panorama historyczna, Polonia Sacra 22/1(2018), 5-25.

  Panu¶ Kazimierz, Polskie Towarzystwo Teologiczne z biegiem lat, z biegiem dni?, Studia Włocławskie 20(2018), 9-24.

  Panu¶ Kazimierz, "Bezcenna warto¶ć czasu" - kazanie ks. Wiesława Gawlika. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 312(2018), 35-40.

  Panu¶ Kazimierz, "Chrze¶cijańskie przebaczenie" - przemówienie abp. Bolesława Kominka. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 314(2018), 43-52.

  Panu¶ Kazimierz, "U Ľródła Bożego życia" - homilia bp. Jana Pietraszki. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 315(2018), 39-43.

  Panu¶ Kazimierz, "Kazanie na uroczysto¶ć Wielkanocy" - biskupa Józefa Gawliny. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 316(2018), 33-38.

  Panu¶ Kazimierz, "Solidarno¶ć narodu" - kazanie ks. Jerzego Popiełuszki. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 317(2018), 41-46.

  Panu¶ Kazimierz, "Zdziwiony lud" - homilia ks. Jerzego Chowańczaka. Słynne kazania polskie, Materiały Homiletyczne 318(2018), 45-49.


  ROK 2012___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2011]
  [2010]
  [2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Ostafiński Witold, "Ornatus Dominae". Wprowadzenie do lektury kazań maryjnych ks. abp. Józefa Michalika, w: Michalik J. (red.), Kazania maryjne, Warszawa 2012, 7-17.

  Ostafiński Witold, Księdza Tischnera mocowanie się ze słowem. Wokół "Kazań staros±deckich", Polonia Sacra 16/1(2012), 227-250.


  ROK 2011___________ [2022]
  [2021]
  [2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Ostafiński Witold, W nadziei na czyny z wiary. Wprowadzenie do lektury kazań ks. abp. Józefa Michalika, w: Michalik J. (red.), Z Chrystusem w roku liturgicznym. Kazania, Warszawa 2011, 7-40.

  Ostafiński Witold, Jak mówić o Bogu, aby nas słuchano?, w: Marcyński, K., Szaniawski, J., Twardy, J. (red.), Media na przełomie. Dziennikarstwo, kaznodziejstwo, edukacja medialna. ¦p. ksi±dz profesor Antoni Lewek (1940-2010) - księga pami±tkowa, Warszawa 2011, 398-412.

  Ostafiński Witold, Waga pierwszego zdania, czyli jak zaczynać kazanie, Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne 58/2(2011), 193-212.

  Ostafiński Witold, Colores verbi et spes. Uwagi o retorycznym aspekcie kazań abpa Józefa Michalika, Polonia Sacra 15(2011), 267-275.


  ROK 2009___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Ostafiński Witold, Po¶rednictwo słowa, w: Drzyżdżyk, Sz. (red.), Po¶rednictwo podporz±dkowane Jedynemu Po¶rednikowi, Kraków 2009, 105-117.


  ROK 2008___________ [2022]
  [2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Ostafiński Witold, Ocknij się! Dlaczego ¶pisz, Panie? PrzebudĽ się! Nie odrzucaj na zawsze! O przemówieniu Benedykta XVI w Auschwitz, Ruch Biblijny i Liturgiczny 1(2008), 65-72.


  ROK 2006___________ [2022]
  [2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2005][2004][2003][2002][2001]

  Ostafiński Witold, O sztuce kaznodziejskiej Arcybiskupa Józefa Michalika, w: Szal A. (red.), Numine Tuo Domine. Księga Pami±tkowa dedykowana Metropolicie Przemyskiemu Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi w 20 rocznicę ¶więceń biskupich, Przemy¶l 2006, 237-246.


  ROK 2005___________ [2022]
  [2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2004][2003][2002][2001]

  Ostafiński Witold, Fenomen ¶więtokrzyskich kazań radiowych, Liturgia Sacra 11/1(2005), 77-87.


  ROK 2004___________ [2022]
  [2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2003][2002][2001]

  Ostafiński Witold, O sposobach obrazowania w ¶więtokrzyskich kazaniach radiowych, Ruch Biblijny i Liturgiczny 4(2004), 261-276.


  ROK 2003___________ [2022]
  [2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][2007][2006][2005][2004][2002][2001]

  Ostafiński Witold, O kaznodziejskim stylu perswazji na przykładzie ¶więtokrzyskich kazań radiowych, Analecta Cracoviensia 34(2003), 207-219.


  skrypty: Grzegorz Strzelczyk, ks., 2002-

  skrypt wykonany w czasie: 0 sekundy