INFORMACJE
 • wyszukiwanie proste
 • wyszukiwanie zaawansowane
 • przeglądanie wg lat
 • zaproponuj nową pozycję bibliograficzną
 • historia uaktualnień
 • historia zapytań

 • ostatnie uaktualnienie: 26.11.2018
  bibliografia zawiera obecnie 4068 opisów(-y)
  wykonano wyszukiwań: 196186
  indeksy:
  w porządku alfabetycznym
  proszę wybrać rok z listy i kliknąć 'szukaj'


  z roku 2018 -> 21 opisów(-y)

  Draguła Andrzej, Homilia - owoc podwójnej kontemplacji, Pastores 70(2018), 144-152.

  Dyk Stanisław, Polityka w przestrzeni liturgicznej, Pastores 78(2018), 118-128.

  Jankosz Magdalena, Sytuacje komunikacyjne publicznych wystąpień Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski, Polonia Sacra 22,1(2018), 183-194.

  Krzesik Tomasz, Odwiedziny domowe jako okazja do głoszenia Ewangelii Chrystusa, Polonia Sacra 22,1(2018), 115-127.

  Nowak Jacek, Archetyp liturgii słowa w liturgii synagogalnej, Ruch Biblijny i Liturgiczny 71,1(2018), 25-35.

  Panuś Kazimierz, Miejsca przepowiadania słowa Bożego. Panorama historyczna, Polonia Sacra 21,1(2018), 5-25.

  Panuś Kazimierz, Chrześcijańskie przebaczenie - przemówienie abp. Bolesława Kominka, Materiały Homiletyczne 314(2018), 43-52.

  Panuś Kazimierz, Zdziwiony lud - homilia ks. Jerzego Chowańczaka, Materiały Homiletyczne 318(2018), 45-49.

  Panuś Kazimierz, U źródła Bożego życia - homilia bp. Jana Pietraszki, Materiały Homiletyczne 315(2018), 39-43.

  Panuś Kazimierz, Solidarność narodu - kazanie ks. Jerzego Popiełuszki, Materiały Homiletyczne 317(2018), 41-46.

  Panuś Kazimierz, Bezcenna wartość czas" - kazanie ks. Wiesława Gawlika, Materiały Homiletyczne 312(2018), 35-40.

  Panuś Kazimierz, Kazanie na uroczystość Wielkanocy - biskupa Józefa Gawliny, Materiały Homiletyczne 316(2018), 33-38.

  Płusa Sławomir, Przepowiadanie słowa Bożego więźniom, Polonia Sacra 22,1(2018), 27-45.

  Sławiński Henryk, Głoszenie Chrystusa przez słowo pisane, Studia Włocławskie 20(2018), 391-406.

  Swędrowski Jerzy, Głoszenie Ewangelii do osób zaangażowanych w działania społeczno-charytatywne, Polonia Sacra 22,1(2018), 67-78.

  Szczepaniak Maciej, Wideosłowa - o przepowiadaniu w formie audiowizualnej, Polonia Sacra 22,1(2018), 79-95.

  Szewczyk Leszek, Treść przepowiadania do poszukujących Boga na przykładzie listów pasterskich biskupów Francji i Włoch, Polonia Sacra 22,1(2018), 47-66.

  Wejman Henryk, Ewangelizacyjny wymiar posługi kapłana, Studia Włocławskie 20(2018), 377-390.

  Wilkosz Michał, Przepowiadanie słowa w kontekście przemian religijności młodych Niemców i Polaków, Polonia Sacra 22,1(2018), 163-180.

  Wiśniewski Jakub, Sprawozdanie ze zjazdu Stowarzyszenia Homiletów Polskich, "Gloszenie słowa Bożego na peryferiach" - Wigry, 24-26 września 2017 r., Ateneum kapłańskie 653(2018), 187-190.

  Wiśniewski Sebastian, Głoszenie Ewangelii podczas wypraw rowerowych na przykładzie działalności Niniwa Team, Polonia Sacra 22,1(2018), 129-144.

  wyświetleń:


  skrypty: Grzegorz Strzelczyk, ks., 2002-

  skrypt wykonany w czasie: 0 sekundy