INFORMACJE
 • wyszukiwanie proste
 • wyszukiwanie zaawansowane
 • przeglądanie wg lat
 • zaproponuj nową pozycję bibliograficzną
 • historia uaktualnień
 • historia zapytań

 • ostatnie uaktualnienie: 22.09.2017
  bibliografia zawiera obecnie 3957 opisów(-y)
  wykonano wyszukiwań: 118144
  indeksy:
  w porządku alfabetycznym
  proszę wybrać rok z listy i kliknąć 'szukaj'


  z roku 2017 -> 17 opisów(-y)

  Bryk Błażej, Posługa słowa ks. Jana Machy (1914-1942), [WTL UŚ] Katowice 2017.

  Drzęśla Wojciech, Wykorzystywanie urządzeń elektronicznych w praktyce kaznodziejskiej księży archidiecezji katowickiej, [WTL UŚ] Katowice 2017.

  Seweryn Mateusz, Etos pracy górnika w nauczaniu biskupów katowickich. Studium homiletyczne na podstawie wypowiedzi z okazji uroczystości św. Barbary w latach 1987-2015, [WTL UŚ] Katowice 2017.

  Sławiński Henryk, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej ?Słowo Boże można usłyszeć i widzieć?, Preszow (Słowacja), 11 października 2016 r., Ateneum Kapłańskie 648/2/168(2017), 406-407.

  Sławiński Henryk, Listy pasterskie arcybiskupa Jerzego Ablewicza, w: M. Tragarz (red.), Listy pasterskie w posłudze biskupiej Jerzego Ablewicza, Tarnów 2017, 35-40.

  Sławiński Henryk, Religious freedom and the Church?s mission of preaching the Word of God, w: F. De Rycke, B. Pottier, H. Sławiński, J. van Reeth (red.), Secularisation & Europe, [Betsaida] s-Hertogenbosch 2017, 349-366.

  Sławiński Henryk, Misterium Chrystusa, kerygmat i dogmat w przepowiadaniu, w: H. Sławiński (red.), Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, Kraków 2017, 119-146.

  Sławiński Henryk, Przepowiadanie chrystocentryczne, w: H. Sławiński (red.), Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, Kraków 2017, 11-29.

  Szewczyk Leszek, Chrystocentryczne głoszenie zasad życia chrześcijańskiego, w: H. Sławiński (red.), Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, Kraków 2017, 173-196.

  Szewczyk Leszek, O kaznodziejstwie ks. Józefa Przybyły, w: J. Przybyła, (red.), Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, Lędziny 2017, 167-170.

  Szewczyk Leszek, Chrystocentryczne głoszenie zasad życia chrześcijańskiego, w: H. Sławiński (red.), Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, Kraków 2017, 173-196.

  Szewczyk Leszek, Kierunki badań w homiletyce polskiej na podstawie zawartości Bibliografii homiletycznej, Polonia Sacra 21,2(2017), 45?62.

  Wasilewski Edward, "Głosimy Chrystusa, który jest i który przychodzi", w: H. Sławiński (red.), Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, Kraków 2017, 221-235.

  Wasilewski Edward, Wykresografia - przełom "gutenbergiański" w teologii, [Gaudentinum] Gniezno 2017.

  Wasilewski Edward, ABC dobrego przygotowania homilii, [Biblos] Tarnów 2017.

  Wiśniewski Sebastian, Pragnijmy nieba tak jak Dobry Łotr, w: Wiśniewski S. (red.), Głosimy Ukrzyżowanego. Kazania pasyjne, [Salwator] Kraków 2017, 130-137.

  Wiśniewski Sebastian [red.], Głosimy Ukrzyżowanego. Kazania pasyjne, [Salwator] Kraków 2017.

  wyświetleń:


  skrypty: Grzegorz Strzelczyk, ks., 2002-

  skrypt wykonany w czasie: 0 sekundy